Items where Subject is "B Philosophy. Psychology. Religion > BJ Ethics"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: G | І | А | Б | В | Д | К | М | Н | П | Р | С | Т | Х | Ч | Ю
Number of items at this level: 33.

G

Gerasymczuк, Аndrij, Daszкіewіcz, Jakub (2009) Żródła religijne etyki biznesu. Українська полоністика (6). pp. 3-9.

І

Іванова, К. А. (2010) Конфліктність і толерантність: становлення толерантних відносин у суспільстві. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 90-12.

Існюк, І. В. (2015) Ідеал комічного у репрезентаціях сучасного художнього простору України. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (78). pp. 47-52. ISSN 2076-6173

А

Аболіна, Тетяна (2009) Прикладна етика як складова частина соціального управління. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року): зб. матеріалів / за заг. ред. Сауха П.Ю., Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка.

Б

Быданова, Нелли (2009) Этика как "осуществление веры" в секулярном мире. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності, 17 грудня 2009 року, ЖДУ імені Івана Франка .

В

Висоцька, Г. В. (2008) Структурно-семантичні характеристики фразеологічних одиниць групи "Людські відносини". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 112-116.

Вознюк, О. В. (2017) Концентрированая мудрость человеческой цивилизации. Lambert academic publishing, Житомир.

Вознюк, О. В. (2018) Структурированная мудрость, извлеченная из информационного океана. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Философский, психологический и сакральный смыслы системного кризиса человеческой цивилизации. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2016) Ценностные основания образования взрослых: аксиологические и ментальные типы людей. Андрагогічний вісник (6). pp. 53-68.

Вознюк, О. В., Тичина, О. Р. (1997) Світ людини: проблеми комплексного вивчення. Other. Волинь, Житомир.

Д

Дудар, О. П. (2015) Синестезія й естетичний досвід людини у контексті художньо-творчої та художньо-рецептивної діяльності: релаксаційний, компенсаторний, терапевтичний моменти. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (80). pp. 3-8. ISSN 2076-6173

Дудар, О. П. (2015) Синестезія як соціально-культурне та мистецько-хуждожнє явище: естетична візія. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (78). pp. 41-46. ISSN 2076-6173

Дічек, Н. П. (2002) Етика національної свідомості Івана Огієнка. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 12-14.

К

Коваль, Т. В. (2015) Образи молодої жінки та жінки похилого віку в масовій культурі: оргіастична принадність, нумінозний досвід чи сакральна функція. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (79). pp. 19-22. ISSN 2076-6173

Кіричевська, Е. В. (2005) Толерантність як стратегія подолання міжособистісного терору серед старшокласників загальноосвітніх шкіл. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 128-134.

М

Маловицька, Л. Ф., Безверха, О. Д., Кузьменко, О. Г. (2012) Віртуальна мегацерква high-tech у он лайн-просторі: морально-етичні імперативи нової глобальної релігії. In: Релігія, релігійність, філософія та гуманітарні знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти, 25-27 грудня 2012 року, м. Луганськ.

Маловицька, Л. Ф., Кондратюк, М. А., Кузьменко, І. А., Яновська, К. О. (2012) Арт-технології 3D як ознака сучасності: ігри-містифікації Homo virtialis. In: Релігія, релігійність, філософія та гуманітарні знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти, 25-27 грудня 2012 року, м. Луганськ.

Маловицька, Л. Ф., Лисецька, Юлія Василівна (2012) Віртуальні музеї у культурі постінформаційного суспільства: гносеологічний та аксіологічний аспекти. In: Релігія, релігійність, філософія та гуманітарні знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти, 25-27 грудня 2012 року, м. Луганськ.

Маловицька, Л. Ф., Першко, Л. Г., Столяр, О. С. (2013) Мода в культурі: рух у майбутнє. In: VІ Міжнар. наук.-теорет. конф. "Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти", 25-27 грудня 2013 року, м. Луганськ.

Маловицька, Л. Ф., Рисінський, О. М., Пісенко, М. А. (2014) Серце як орган пізнання і мислення у сучасних наукових дослідженнях: морально-етичний вимір. In: Міжнародна науково-практична конференція "Лабіринти реальності", 20-21 жовтня 2014, м. Рубіжне.

Н

Ношин, Я. І. (2015) Етика Еманюеля Левінаса як "перша філософія". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (78). pp. 32-40. ISSN 2076-6173

Нємцева, Н. В. (2016) Принципи біомедичної етики та її соціально-психологічні реалії в Україні. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1 (82)). pp. 90-95. ISSN 2076-6173

П

Пирог, Г. В. (2003) Морально-етичні основи християнських цінностей. Історія релігій в Україні : Праці XIII-ї міжнародної наукової конференції. pp. 49-53.

Попович, В. М. (2016) Духовні цінності як основа морально-етичної компетентності священнослужителя (в контексті впровадження компетентнісного підходу в систему богословської освіти). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1 (82)). pp. 121-126. ISSN 2076-6173

Р

Рихліцька, О. Д. (2011) Екологічна етика: проблема цінностей. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (57). pp. 23-27.

С

Сангаєвська, Н. Л. (2008) Етика ненасилля як норма толерантності в історичному прояві культур. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 13-16.

Т

Тофтул, М. Г. (2016) Естетичне відношення людини до дійсності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1 (82)). pp. 133-136. ISSN 2076-6173

Тофтул, М. Г. (2015) Етика особистісних стосунків. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (78). pp. 20-23. ISSN 2076-6173

Тофтул, М. Г. (2014) Сучасний словник з етики. Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, Житомир, Україна.

Х

Ханстантинов, В. О. (2010) Толерантність у політично нестабільному суспільстві. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 13-16.

Ч

Чугай, О. М. (2016) Моральний вимір економічної глобалізації в концепті сучасної філософсько-світоглядної парадигми. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1 (82)). pp. 142-146. ISSN 2076-6173

Ю

Юсифзаде, Аида Мамед кызы (2016) Достоинство как высшая моральная ценность и его аспектуальное утверждение. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1 (82)). pp. 72-75. ISSN 2076-6173

This list was generated on Fri Mar 1 03:08:54 2024 EET.