Items where Subject is "B Philosophy. Psychology. Religion > BX Christian Denominations"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: В | Г | Д | Ж | К | Л | М | П | С
Number of items at this level: 28.

В

Водянова, Г. В. (1999) К вопросу об аксиологической природе религии. Вестник СевГТУ (20). pp. 84-92.

Водянова, Г. В. (2001) Психологическая ценность религии. Вестник СевГТУ (29). pp. 68-76.

Водянова, Г. В. (2000) Христианские ценности и проблемы духовности. Людина: дух, душа, тіло : Матеріали ІV Міжнародної науково-теоретичної конференції. – Суми. pp. 27-29.

Вознюк, О. В. (2017) Концентрированая мудрость человеческой цивилизации. Lambert academic publishing, Житомир.

Г

Глушак, А. С., Пирог, Г. В. (2003) Релігійні цінності: сутність, структура, рівні. Вісник Національного Університету «Львівська політехніка» (473). pp. 51-54.

Д

Дідківський, А. А. (2015) Православна етика: гуманістичний потенціал та історичні форми легітимізації. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Ж

Жаловага, А. С. (2005) Християнська мораль, віра, психологія: точки перетину. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 32-35.

Жиртуєва, Н. С. (2003) Феномен любові у контексті містичного досвіду. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 42-46.

К

Кобетяк, А. Р., Соколовський, О. Л., Чаплінська, О. В., Мельничук, М. С. (2021) Reconstruction of the religious paradigm in the modern globalized world. WISDOM, 18 (2). pp. 153-161. ISSN 1829-3824

Л

Лиманець, О. А. (2005) Співпраця армії і церкви як чинник формування духовності в українському війську. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 3-7.

М

Мельник, М. В. (2016) Християнські цінності як чинник демократизації сучасного українського суспільства. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1 (82)). pp. 76-80. ISSN 2076-6173

П

Пирог, Г. В. (2003) Морально-етичні основи християнських цінностей. Історія релігій в Україні : Праці XIII-ї міжнародної наукової конференції. pp. 49-53.

Пирог, Г. В. (2004) Особливості системи християнських цінностей. Українське релігієзнавство : Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. Київ (1 (29)). pp. 21-29.

Пирог, Г. В. (2005) Проблема духовности в освещении христианской ценностной парадигмы. Горизонты образования : Научно-методический журнал (3). pp. 101-105.

Пирог, Г. В. (2003) Психологический анализ христианских ценностей. Горизонты образования (3). pp. 84-88.

Пирог, Г. В. (2006) Психологічні аспекти функціонування релігійних цінностей (християнський аспект). Українське релігієзнавство : Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України (39). pp. 93-102.

Пирог, Г. В. (2001) Релігійні цінності як єдина система. Історія релігій в Україні : Праці XI-ї міжнародної наукової конференції. pp. 199-201.

Пирог, Г. В. (2006) Система религиозной аксиологии. Горизонты образования : Научно-методический журнал (3). pp. 111-114.

Пирог, Г. В. (2003) Соціальні аспекти функціонування релігійних цінностей. Українське релігієзнавство : Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України (26). pp. 30-37.

Пирог, Г. В. (2004) Трансформации христианских ценностей в современном украинском обществе. Горизонты образования (1). pp. 105-109.

Пирог, Г. В. (2004) Християнські цінності у сучасному українському суспільстві. Науковий вісник Чернівецького Університету : зб. наук. праць (203). pp. 22-26.

Пирог, Г. В. (2005) Ціннісна природа релігії (аксіологічний аналіз християнства). Other thesis, Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України.

Пирог, Г. В., Глушак, А. С. (2005) Соціальні цінності християнства. Науковий вісник Чернівецького Університету : зб. наук. праць (242). pp. 12-20.

Пирог, Г. В., Наумова, Н. В. (2005) Релігійно-ціннісна проблематика в українській філософській думці. Історія релігій в Україні : Науковий щорічник (2). pp. 179-183.

С

Саган, О. Н. (2015) ВІДГУК офіційного опонента, провідного наукового співробітника Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, доктора філософських наук, професора Олександра Назаровича Сагана на дисертацію Анатолія Андрійовича Дідківського «Православна етика: гуманістичний потенціал та історичні форми легітимізації», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. ЖДУ ім. І. Франка.

Сейко, Н. А. (2002) Сутність та можливості корекції девіантної поведінки дитини в контексті християнської моделі моральності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 168-171.

Слюсар, В. М., Панасюк, Ольга (2011) Проблема співвідношення насилля та терпіння у ранній патристиці. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІІ Міжнародна науково-теоретична конференція, 19-20 травня 2011 року, Житомир.

Соколовський, О. Л. (2015) ВІДГУК офіційного опонента на дисертаційне дослідження Дідківського Анатолія Андрійовича на тему : "Православна етика: гуманістичний потенціал та історичні форми легітимізації", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. ЖДУ ім. І. Франка.

This list was generated on Wed Feb 21 16:10:26 2024 EET.