Items where Subject is "B Philosophy. Psychology. Religion > BX Christian Denominations"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 27.

Article

Водянова, Г. В. (1999) К вопросу об аксиологической природе религии. Вестник СевГТУ (20). pp. 84-92.

Водянова, Г. В. (2001) Психологическая ценность религии. Вестник СевГТУ (29). pp. 68-76.

Водянова, Г. В. (2000) Христианские ценности и проблемы духовности. Людина: дух, душа, тіло : Матеріали ІV Міжнародної науково-теоретичної конференції. – Суми. pp. 27-29.

Глушак, А. С. and Пирог, Г. В. (2003) Релігійні цінності: сутність, структура, рівні. Вісник Національного Університету «Львівська політехніка» (473). pp. 51-54.

Жаловага, А. С. (2005) Християнська мораль, віра, психологія: точки перетину. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 32-35.

Жиртуєва, Н. С. (2003) Феномен любові у контексті містичного досвіду. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 42-46.

Лиманець, О. А. (2005) Співпраця армії і церкви як чинник формування духовності в українському війську. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 3-7.

Мельник, М. В. (2016) Християнські цінності як чинник демократизації сучасного українського суспільства. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1 (82)). pp. 76-80. ISSN 2076-6173

Пирог, Г. В. (2003) Морально-етичні основи християнських цінностей. Історія релігій в Україні : Праці XIII-ї міжнародної наукової конференції. pp. 49-53.

Пирог, Г. В. (2004) Особливості системи християнських цінностей. Українське релігієзнавство : Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. Київ (1 (29)). pp. 21-29.

Пирог, Г. В. (2005) Проблема духовности в освещении христианской ценностной парадигмы. Горизонты образования : Научно-методический журнал (3). pp. 101-105.

Пирог, Г. В. (2003) Психологический анализ христианских ценностей. Горизонты образования (3). pp. 84-88.

Пирог, Г. В. (2006) Психологічні аспекти функціонування релігійних цінностей (християнський аспект). Українське релігієзнавство : Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України (39). pp. 93-102.

Пирог, Г. В. (2001) Релігійні цінності як єдина система. Історія релігій в Україні : Праці XI-ї міжнародної наукової конференції. pp. 199-201.

Пирог, Г. В. (2006) Система религиозной аксиологии. Горизонты образования : Научно-методический журнал (3). pp. 111-114.

Пирог, Г. В. (2003) Соціальні аспекти функціонування релігійних цінностей. Українське релігієзнавство : Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України (26). pp. 30-37.

Пирог, Г. В. (2004) Трансформации христианских ценностей в современном украинском обществе. Горизонты образования (1). pp. 105-109.

Пирог, Г. В. (2004) Християнські цінності у сучасному українському суспільстві. Науковий вісник Чернівецького Університету : зб. наук. праць (203). pp. 22-26.

Пирог, Г. В. and Глушак, А. С. (2005) Соціальні цінності християнства. Науковий вісник Чернівецького Університету : зб. наук. праць (242). pp. 12-20.

Пирог, Г. В. and Наумова, Н. В. (2005) Релігійно-ціннісна проблематика в українській філософській думці. Історія релігій в Україні : Науковий щорічник (2). pp. 179-183.

Сейко, Н. А. (2002) Сутність та можливості корекції девіантної поведінки дитини в контексті християнської моделі моральності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 168-171.

Conference or Workshop Item

Слюсар, В. М. and Панасюк, Ольга (2011) Проблема співвідношення насилля та терпіння у ранній патристиці. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІІ Міжнародна науково-теоретична конференція, 19-20 травня 2011 року, Житомир.

Book

Вознюк, О. В. (2017) Концентрированая мудрость человеческой цивилизации. Lambert academic publishing, Житомир.

Thesis

Дідківський, А. А. (2015) Православна етика: гуманістичний потенціал та історичні форми легітимізації. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Пирог, Г. В. (2005) Ціннісна природа релігії (аксіологічний аналіз християнства). Other thesis, Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України.

Other

Саган, О. Н. (2015) ВІДГУК офіційного опонента, провідного наукового співробітника Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, доктора філософських наук, професора Олександра Назаровича Сагана на дисертацію Анатолія Андрійовича Дідківського «Православна етика: гуманістичний потенціал та історичні форми легітимізації», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. ЖДУ ім. І. Франка.

Соколовський, О. Л. (2015) ВІДГУК офіційного опонента на дисертаційне дослідження Дідківського Анатолія Андрійовича на тему : "Православна етика: гуманістичний потенціал та історичні форми легітимізації", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. ЖДУ ім. І. Франка.

This list was generated on Sun Oct 2 12:40:47 2022 EEST.