Items where Subject is "D History General and Old World > DK Russia. Soviet Union. Former Soviet Republics"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Б | В | Г | Д | Ж | К | Л | М | О | П | Р | С | Ш | Ю
Number of items at this level: 30.

Б

Баженов, Лев (2004) Репресії проти етнічних поляків Волині Житомирщини 30 -х – початку 50-х рр. ХХ ст. у сучасних наукових і краєзнавчих дослідженнях. Українська полоністика (1). pp. 37-46.

Буравський, О. А. (2004) Поляки Волині у другій половині XIX – на початку XX ст. Other. Вид-во ЖДУ, Житомир.

Білоус, Е. В. (2014) Місце і роль вихідців з місцевого населення в загальній структурі партійно-радянських органів влади західноукраїнських областей 1944–1945 рр. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (80). pp. 8-12. ISSN 2076-1554

В

Васильківський, О. Л. (2014) The history of Ukraine in historiographic sources of the 17th and 18th centuries. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 109-110.

Г

Гаухман, Михайло (2010) Російська національна політика щодо польського питання на Правобережній Україні (1905 – 1914 рр.). Волинські історичні записки (5). pp. 32-37.

Гордієнко, В’ячеслав (2010) Московський Патріархат у Західній Україні (1939 – 1941 рр.). Волинські історичні записки (5). pp. 62-70.

Д

Дребот, Володимир (2010) Адміністративно-правове регулювання німецької колонізації на Правобережній Україні у ХVІІІ – середині ХІХ ст. Волинські історичні записки (5). pp. 38-44.

Дубасенюк, О. А. (2009) Роль освіти у культурному та професійному зростанні єврейської молоді на Волині: історико-педагогічний аспект. матеріали міжнарод.наук.-практ. конф. ["Євреї на Волині: історія і сучасність"]. pp. 66-72.

Дьякова, Олена (2011) Організація та діяльність харківських підпільних обкомів комсомолу. Волинські історичні записки (6). pp. 59-65.

Ж

Желізняк, Василь (2010) Особливості державного управління в Російській імперії на Правобережній Україні. Волинські історичні записки (5). pp. 45-48.

Жук, Оксана (2010) Чисельність та історичні типи поселень Галичини (Червоної Русі) в ХV – першій половині ХVI ст. Волинські історичні записки (5). pp. 20-24.

К

Корчинський, Костянтин (2014) Polish Uprising of 1863-1864 in the Right-bank UKRAINE AND BELARUS. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 37-41.

Коцур, Надія (2010) Роль земств у становленні вітчизняної гігієни в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття). Волинські історичні записки (5). pp. 13-19.

Крамар, Юрій (2010) Суспільно-політичні процеси на території Західної Волині в період Української революції 1917 – 1921 рр. Волинські історичні записки (5). pp. 71-76.

Л

Ліневич, Роман (2014) Occupation Regime on the Territory of Lubar 1941-1944. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 51-53.

М

Мазяр, О. В. (2022) «…он чєловєк нє совєцкій»: хроніка державного злочину. Other. Вид-во ТОВ «Видавничий Дім “Бук-Друк”», Житомир.

Максимов, О. В. (2010) Умови та специфіка запровадження судової реформи 1864 року на Правобережній Україні. Волинські історичні записки (5). pp. 49-56.

О

Ожгібесова, М. В. (2014) The issues about women in periodicals of the Volyn province. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 77-79.

Остапенко, О. В. (2014) TATAR POPULATION OF UKRAINE (15 - 18 CENTURY). Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 75-77.

П

Поліщук, О. П., Поліщук, О. А. (2013) Історична пам'ять українського народу у лінгвістично-культурологічній візії: топонім "Крошня" та "Крошенка" як лінгвокультурні маркери ранньослов'янської єдності в етногенезі східних слов'ян. In: VІ Міжнар. наук.-теорет. конф. "Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти", 25-27 грудня 2013 року, м. Луганськ.

Р

Романюк, Неля (2010) Приватне землеволодіння в контексті підприємництва в умовах аграрних перетворень другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Волинські історичні записки (5). pp. 25-31.

Рудницька, О. П., Магась-Демидас, Ю. І. (2020) Правове регулювання діяльності профспілок у Російській імперії (1905-1917 рр.). Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : зб. наук. ст. за матеріалами VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 19 березня 2020 р.) (VІІІ). pp. 65-68.

С

Самардак, М. М. (2004) Доктрина "третього Риму" на тлі московсько-російської соціокультурної реальності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (18). pp. 59-63.

Стародубець, Галина (2021) Методичні рекомендації з курсу «Історія сталінізму» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальностей 032 «Історія та археологія» та 014.03 Середня освіта (історія). Видавництво Житомирського державного університету Імені Івана Франка.

Стародубець, Галина, Власюк, Ігор (2022) Радіомовлення як інструмент процесу радянізації західних областей України: особливості становлення та функціонування в 1945-1947 рр. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія (39). pp. 36-43. ISSN 2411-2143

Стародубець, Галина (2011) Місцеві кадри в управлінських структурах західних областей України в 1944–1946 рр. Гілея:* науковий вісник. Збірник наукових праць (45). pp. 62-68.

Стародубець, Галина (2009) Повстанське запілля в умовах „Великої блокади”. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. Історичні науки (12). pp. 217-223.

Стародубець, Галина (2011) Специфіка підбору та підготовки партійних кадрів у західних областях України в 1944–1945 рр. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (44). pp. 169-176. ISSN 2076-1554

Ш

Шевчук, Н. О. (2014) EVERYDAY LIFE IN ZHYTOMYR REGION DURING THE GERMAN OCCUPATION (1941-1944). Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 91-94.

Ю

Юрченко, Д. Ю. (2010) Господарський комплекс родини харитоненків у кінці ХІХ – початку ХХ ст. Волинські історичні записки (5). pp. 57-61.

This list was generated on Tue Apr 16 20:44:49 2024 EEST.