Items where Subject is "H Social Sciences > HM Sociology"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Б | В | Г | Д | З | К | М | О | П | С | Ш | Я
Number of items at this level: 44.

Б

Боднар, Р. В. (2008) Соціолект підлітків як відображення ціннісної картини світу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). pp. 166-168.

Бражевський, В. М. (2003) Діалектика полікультурності у соціалізації дітей (на прикладі розвитку польської етнонаціональної меншини Житомирщини. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 135-137.

Бутковська, Н. Ю. (2017) Етнічність як соціальний ресурс. Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та практики (75). pp. 44-52.

Бутковська, Н. Ю. (2017) Ренесанс етнічності як відцентрова тенденція глобалізації. «Глобалізований світ:випробовування людського буття»: Міжнародна науково-теоретична конференція, 6-7 жовтня 2017 року. pp. 343-344.

Бутковська, Н. Ю. (2015) Соціальна дистанція як показник рівня толерантності в суспільстві. «Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності»: Міжнародна науково-теоретична конференція, 1-2 жовтня 2015 року. pp. 166-169.

В

Вознюк, О. В. (2017) Философский, психологический и сакральный смыслы системного кризиса человеческой цивилизации. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В., Левківський, М. В. (2004) Соціалізація у площині гендерного виховання. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 19-22. ISSN 2076-6173

Г

Гавриловська, К. П. (2017) Віртуальні спільноти-антагоністи у соціальних мережах. Прикладні аспекти психології особистісного зростання. Збірник наукових праць студентів та викладачів (2). pp. 51-55.

Гагіна, Н. В. (2010) Модель формування в майбутніх менеджерів умінь конструктивної взаємодії в ситуації конфлікту. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 181-185.

Гамарко, Юлія (2008) Формування субкультури польської національної меншини Житомирщини (соціально-історичний аспект). In: Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції, 21-22 листопада 2008 року, Житомир.

Горбова, І. О. (2014) Взаємодія політичної еліти та інтелігенції: від співпраці до протистояння. «Суспільні науки ХХІ століття: перспективні та пріоритетні напрями досліджень»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. pp. 45-48.

Горохова, Л. В., Телешун, Я. С. (2021) Методичні рекомендації для підготовки до навчальних занять із «Соціології» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 052 Політологія. Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Гриценюк, Ю., Залібовська – Ільніцька, З. В. (2022) Профілактика вживання алкоголю, наркотичних засобів та тютюнопаління серед підлітків. Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник статей студентів і викладачів / за заг. ред. Н.П. Павлик].

Д

Давидова, Л. В. (2015) Видавнича діяльність університетів як складова реформування освітньої системи. Матеріали ІУ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції "Гуманітарний Всесвіт: люди, ідеї, події". pp. 231-234.

Давидова, Л. В. (2015) Діяльність університетських видавництв у контексті толерантизації освіти. Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Міжнародна науково-теоретична конференція (матеріали доповідей та виступів). pp. 174-176.

З

Зайцев, М. О. (2008) Осягнення людської індивідуальності як соціокультурна проблема. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 3-6.

К

Кириченко, В. В. (2020) Інформаційні технології у соціологічному дослідженні: інструктивно-методичні матеріали. [Teaching Resource]

Кириченко, В. В. (2020) Практикум з соціально-психологічних досліджень: інструктивно-методичні матеріали. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кириченко, В. В. (2017) Соціологічне дослідження специфіки споживання інформації через ЗМІ юнаками та підлітками (за результатами дослідження 2014 року). Суспільно-політичні та психологічні студії. Вип.1/ [за. ред. В. Климчука, С. Лодзінського, С. Рудницького] (1). pp. 58-63.

Колкунова, В. В. (2007) Виховання толерантності в контексті суспільних трансформацій. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 155-160.

Коляденко, С. М., Ілліна, О. В. (2023) Едукація майбутніх працівників соціальної сфери основ турботи про себе. Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогічні науки (16). pp. 23-30. ISSN 2410-2075

Коляденко, С. М., Літяга, І. В. (2022) Використання проективних метафоричних асоціативних карт “Pockets” (“Кишені”) у процесі підготовки фахівців соціальної сфери. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова (90).

Коляденко, С. М., Літяга, І. В. (2022) Реалізація студентоцентрованого підходу у процесі підготовки фахівців соціальної сфери (на прикладі Житомирського державного університету імені Івана Франка). Соціальна робота та соціальна освіта (1 (8)). pp. 191-198.

Коляденко, С. М., Літяга, І. В. (2022) Соціально-правова підтримка жінок в Украйні, які живуть з ВІЛ. Соціальна робота та соціальна освіта (9). pp. 90-110.

Кудак, Андрій (2008) Соціологічний аналіз динаміки злочинності сучасного українського суспільства. In: Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції, 21-22 листопада 2008 року, Житомир.

Купрійчук, І., Ситняківська, С. М. (2022) Педагогіка соціалізації як теоретична проблема та напрями її практичної професійної діяльності. Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник статей студентів і викладачів / за заг. ред. Н.П. Павлик] (12).

Кутова, Н. А. (2000) Гендерні ініціативи в педагогічній освіті. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 54-57.

М

Маслов, А. О. (2005) Маргінальне у сфері адміністративного управління. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 50-54.

Масловська, М. В. (2015) Публічний виступ як чинник налагодження громадських зв'язків. Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності. pp. 197-199.

Масон, П.П., Ситняківська, С. М. (2022) Методика соціальної адаптації мешканців соціальних гуртожитків. [Teaching Resource]

Махорін, Г. Л. (2009) Основи демографії. Курс лекцій. [Teaching Resource]

Михайлова, О. С. (2005) Психолого-педагогічна модель соціокультурного виховання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 222-225.

Муравицький, В. О. (2007) Вплив соціально-культурної реальності міста на формування естетичної течії романтизму. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 45-48.

Мірошниченко, О. А., Бахмутова, Л. М. (2023) Динаміка типів мотивацій до професійної діяльності в українських антарктичних експедиціях серед зимівників різних вікових груп. Проблеми педагогічної та вікової психології (16). pp. 53-59. ISSN 2415-7384

О

Осинський, І. Й., Добриніна, М. І. (2008) Толерантность в контексте трансформации социальной структуры российського общества. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 11-14.

П

Падун, О. Ю., Ситняківська, С. М. (2022) Методика соціально-просвітницької роботи. [Teaching Resource]

Пирог, Г. В. (2006) Система религиозной аксиологии. Горизонты образования : Научно-методический журнал (3). pp. 111-114.

Пирог, Г. В., Глушак, А. С. (2005) Соціальні цінності християнства. Науковий вісник Чернівецького Університету : зб. наук. праць (242). pp. 12-20.

Поліщук, В. А., Борозна, Г. В. (2000) Соціальний працівник Франції: сфера професійної діяльності та функції. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 35-38.

С

Сахневич, І. Д. (2003) Проблема громадянського самовизначення молоді. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 227-229.

Смагіна, Т. М. (2005) Громадянська компетентність у контексті особистісного виміру. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 229-231.

Сухачов, С. Я. (2009) Соціальний механізм функціонування трудових відносин: сутність та структура. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 13-22.

Ш

Шанскова, Т. І. (2005) Актуальні тенденції у підготовці майбутніх соціальних педагогів до соціально-педагогічного супроводу сімей. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 142-145. ISSN 2076-6173

Я

Ярошовець, Т., Сейко, Н. А. (2022) Особливості соціальної роботи з обдарованою молоддю. Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник статей студентів і викладачів / за заг. ред. Н.П. Павлик].

This list was generated on Sun Oct 1 11:06:37 2023 EEST.