Items where Subject is "H Social Sciences > HM Sociology"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Б | В | Г | Д | З | К | М | О | П | С | Ш
Number of items at this level: 34.

Б

Боднар, Р. В. (2008) Соціолект підлітків як відображення ціннісної картини світу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). pp. 166-168.

Бражевський, В. М. (2003) Діалектика полікультурності у соціалізації дітей (на прикладі розвитку польської етнонаціональної меншини Житомирщини. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 135-137.

Бутковська, Н. Ю. (2017) Етнічність як соціальний ресурс. Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та практики (75). pp. 44-52.

Бутковська, Н. Ю. (2017) Ренесанс етнічності як відцентрова тенденція глобалізації. «Глобалізований світ:випробовування людського буття»: Міжнародна науково-теоретична конференція, 6-7 жовтня 2017 року. pp. 343-344.

Бутковська, Н. Ю. (2015) Соціальна дистанція як показник рівня толерантності в суспільстві. «Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності»: Міжнародна науково-теоретична конференція, 1-2 жовтня 2015 року. pp. 166-169.

В

Вознюк, О. В. (2017) Философский, психологический и сакральный смыслы системного кризиса человеческой цивилизации. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. and Левківський, М. В. (2004) Соціалізація у площині гендерного виховання. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 19-22. ISSN 2076-6173

Г

Гавриловська, К. П. (2017) Віртуальні спільноти-антагоністи у соціальних мережах. Прикладні аспекти психології особистісного зростання. Збірник наукових праць студентів та викладачів (2). pp. 51-55.

Гагіна, Н. В. (2010) Модель формування в майбутніх менеджерів умінь конструктивної взаємодії в ситуації конфлікту. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 181-185.

Гамарко, Юлія (2008) Формування субкультури польської національної меншини Житомирщини (соціально-історичний аспект). In: Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції, 21-22 листопада 2008 року, Житомир.

Горбова, І. О. (2014) Взаємодія політичної еліти та інтелігенції: від співпраці до протистояння. «Суспільні науки ХХІ століття: перспективні та пріоритетні напрями досліджень»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. pp. 45-48.

Горохова, Л. В. and Телешун, Я. С. (2021) Методичні рекомендації для підготовки до навчальних занять із «Соціології» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 052 Політологія. Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Д

Давидова, Л. В. (2015) Видавнича діяльність університетів як складова реформування освітньої системи. Матеріали ІУ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції "Гуманітарний Всесвіт: люди, ідеї, події". pp. 231-234.

Давидова, Л. В. (2015) Діяльність університетських видавництв у контексті толерантизації освіти. Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Міжнародна науково-теоретична конференція (матеріали доповідей та виступів). pp. 174-176.

З

Зайцев, М. О. (2008) Осягнення людської індивідуальності як соціокультурна проблема. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 3-6.

К

Кириченко, В. В. (2020) Інформаційні технології у соціологічному дослідженні: інструктивно-методичні матеріали. [Teaching Resource]

Кириченко, В. В. (2020) Практикум з соціально-психологічних досліджень: інструктивно-методичні матеріали. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кириченко, В. В. (2017) Соціологічне дослідження специфіки споживання інформації через ЗМІ юнаками та підлітками (за результатами дослідження 2014 року). Суспільно-політичні та психологічні студії. Вип.1/ [за. ред. В. Климчука, С. Лодзінського, С. Рудницького] (1). pp. 58-63.

Колкунова, В. В. (2007) Виховання толерантності в контексті суспільних трансформацій. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 155-160.

Кудак, Андрій (2008) Соціологічний аналіз динаміки злочинності сучасного українського суспільства. In: Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції, 21-22 листопада 2008 року, Житомир.

Кутова, Н. А. (2000) Гендерні ініціативи в педагогічній освіті. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 54-57.

М

Маслов, А. О. (2005) Маргінальне у сфері адміністративного управління. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 50-54.

Масловська, М. В. (2015) Публічний виступ як чинник налагодження громадських зв'язків. Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності. pp. 197-199.

Махорін, Г. Л. (2009) Основи демографії. Курс лекцій. [Teaching Resource]

Михайлова, О. С. (2005) Психолого-педагогічна модель соціокультурного виховання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 222-225.

Муравицький, В. О. (2007) Вплив соціально-культурної реальності міста на формування естетичної течії романтизму. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 45-48.

О

Осинський, І. Й. and Добриніна, М. І. (2008) Толерантность в контексте трансформации социальной структуры российського общества. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 11-14.

П

Пирог, Г. В. (2006) Система религиозной аксиологии. Горизонты образования : Научно-методический журнал (3). pp. 111-114.

Пирог, Г. В. and Глушак, А. С. (2005) Соціальні цінності християнства. Науковий вісник Чернівецького Університету : зб. наук. праць (242). pp. 12-20.

Поліщук, В. А. and Борозна, Г. В. (2000) Соціальний працівник Франції: сфера професійної діяльності та функції. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 35-38.

С

Сахневич, І. Д. (2003) Проблема громадянського самовизначення молоді. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 227-229.

Смагіна, Т. М. (2005) Громадянська компетентність у контексті особистісного виміру. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 229-231.

Сухачов, С. Я. (2009) Соціальний механізм функціонування трудових відносин: сутність та структура. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 13-22.

Ш

Шанскова, Т. І. (2005) Актуальні тенденції у підготовці майбутніх соціальних педагогів до соціально-педагогічного супроводу сімей. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 142-145. ISSN 2076-6173

This list was generated on Tue Jul 5 18:13:03 2022 EEST.