Items where Subject is "P Language and Literature > PN Literature (General) > PN0080 Criticism"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: O | S | А | Б | Г | К | Л | М | Н | С | Т | У | Ф | Х | Ю | Я
Number of items at this level: 41.

O

Ostasz, Gustaw (2004) O motywach podróży w poezji 1918-1939. Українська полоністика (1). pp. 155-163.

S

Starowіerow, Мirosława (2008) Obraz Ukrainy w twórczości pisarzy polskich. Українська полоністика (5). pp. 165-170.

А

Астрахан, Н. І. (2018) Література як утопія. Other. Видавничий дім Дмитра Бураго, Київ.

Астрахан, Н. І. (2021) Теорія літератури: основи, традиції, актуальні проблеми. Наукове видання . Видавничий дім Дмитра Бураго, Київ. ISBN 978-966-489-570-2

Астрахан, Н. І., Ващенко, Т. Ю. (2023) Інструктивно-методичні матеріали до семінарських занять із освітньої компоненти «Актуальні проблеми сучасної літератури та методика навчання зарубіжної літератури» для здобувачів другого рівня вищої освіти. [Teaching Resource]

Астрахан, Н. І. (2010) Літературний твір як модель семіозису. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки (11). pp. 8-14. ISSN 1729-360Х

Астрахан, Н. І. (2006) Моделювання в мистецтві: літературний твір як художня модель дійсності. Терміносистеми сучасного літературознавства: досвід розробки і проблеми. pp. 57-64.

Б

Бондарчук, Ярослава, Рудюк, О. В. (2017) Риси постмодернізму в романах Дена Брауна. Полілог (5). pp. 8-10. ISSN 2311-1844

Г

Глущенко, Аліна, Рудюк, О. В. (2017) Художня своєрідність творчості Агати Крісті. Полілог (5). pp. 14-16. ISSN 2311-1844

Горбань, А. В. (2018) «Обаполи цього часу»: анахронії у наративній композиції «Слова о полку Ігоревім». Вісник Львівського університету. Серія філологічна (67). pp. 235-248. ISSN 2078-5534

Горенок, Г. Ю. (2009) Особливості інтерпретації Шекспірового Гамлета в європейській літературі першої половини XX століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 66-69.

Горячко, Олена, Єршов, В. О. (2014) Жанрові особливості «Щоденника» Вітольда Ґомбровича. Полілог (2). pp. 32-35. ISSN 2311-1844

Грицик, Светлана, Астрахан, Н. І. (2014) Особенности конфликта в «Маленьких трагедиях» А. С. Пушкина. Полілог (2). pp. 36-39. ISSN 2311-1844

К

Кириченко, В. В., Марчук, К. А. (2015) Літературне полотно життя. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, ХІІ (21). pp. 124-132. ISSN 2072-4772

Коваленко, Катерина (2020) "Я - Інший": гендерний, національний, культурологічний виміри (за романом Володимира Даниленка "Кохання в стилі бароко"). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 31. pp. 129-137. ISSN 2220-7996

Козак, Наталія, Рудюк, О. В. (2017) Розвиток детективного жанру у світовій літературі. Полілог (5). pp. 17-19. ISSN 2311-1844

Корнева, Д. А. (2018) Вплив ідей Б. Брехта на драматургію Ф. Дюрренматта. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 191-194.

Л

Левченко, Галина (2017) Синергетичне моделювання жанру як стратегія реабілітації історії літератури : рецензія на монографію Чика Дениса "Longo sed proximus intervallo: жанрові системи української та англійської прози кінця ХVІІІ – середини ХІХ ст.". Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки (14). p. 176.

Лоренц, Ірина, Рудюк, О. В. (2017) Інтерпретація творчості Джона Фаулза в дусі постмодерністської естетики. Полілог (5). pp. 24-26. ISSN 2311-1844

Лісовський, А. М. (2000) Густав Олізар: повернення на Батьківщину. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (4). pp. 169-172. ISSN 2220-7996

М

Марусевич, Р. А. (2018) Контамінація реалістичних та абсурдистських тенденцій у творчості Едварда Олбі (на матеріалі п’єси "Історія в зоопарку"). Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 248-253.

Н

Невмержицька, К. В. (2018) Особливості взаємовпливу контексту й оцінного значення(на матеріалі роману Zoje Stage “Baby Teeth”). Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 291-294.

С

Савина, А. Ю. (2018) Постколоніальні риси в творі "My name is Salma" by Fadia Faqir. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 337-340.

Т

Тименко, Т. Г. (2011) Драматична поема та епічна драма: спроба літературно-психологічного аналізу. Брехтівський часопис: Статті. Доповіді. Есе. Збірник наукових праць (Філологічні науки) (1). pp. 141-145.

Тименко, Т. Г. (2007) Ліричне начало в давньогрецькій трагедії і драматичній поемі романтиків (На матеріалі трагедій Есхіла і Софокла і творів Д.Г. Байрона). Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Т. Шевченка (22). pp. 143-146.

У

Усатий, А. В. (2000) Пісенний ужинок Вадима Крищенка. Поліський дивосвіт, 1. pp. 177-182.

Усатий, А. В., Башманівський, О. Л. (2018) Переклади поезій О. Ольжича. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (29). pp. 66-70. ISSN 2220-7996

Усатий, А. В. (2013) Науково-методичні закономірності формування читацьких умінь у процесі вивчення української літератури. Вітражі: Збірник матеріалів викладацько-студентських наукових семінарів / Упор. В.І. Башманівський. (4). pp. 52-61.

Ф

Франчук, М. В. (2020) Традиційний мотив покритки в романі Марії Зіновчук «Катеринина Коса». Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (31). pp. 145-150. ISSN 2220-7996

Х

Халін, В. В. (2018) О. Ольжич - поет подвигу й самопожертви. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (29). pp. 70-74. ISSN 2220-7996

Ю

Юрчук, О. О. (2020) «Карнавал мав от-от розпочатися». Блиск і злиденість сучасної української культури в романі Володимира Даниленка «Клуб “Старий пегасˮ». Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (31). pp. 151-157. ISSN 2220-7996

Юрчук, О. О. (2023) «Ось вона – тюрма. Немов величезний чорний колодязь поглинув мене…». Тюрма в жіночій художній рецепції. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика, 34 (3). pp. 221-227. ISSN 2710-4656

Юрчук, О. О. (2022) «Пустота того часу не менша, ніж пустота нашого часу». Леся Українка – «порожні» люди – вода в романі Мирослава Лаюка «Залізна вода». Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія (56). pp. 230-234. ISSN 2409-1154

Юрчук, О. О. (2017) «Я виграв свою гонитву за безсмертям. Повір, ти можеш теж»: декілька слів про психотрилер Олександра Михеда «Астра». In: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція "Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення та підходи".

Юрчук, О. О. (2020) Їжа як маркер ідентичності в романі «Охайні прописи Ерцгерцога Вільгельма» Наталки Сняданко. Other. ФОП «Бєлий А. Є.».

Юрчук, О. О. (2014) Книжка "з годинником". Українська літературна газета (10).

Юрчук, О. О. (2015) Чи варто бути толерантним, коли викрадають твою культуру? In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності, 1-2 жовтня 2015, Житомир.

Юрчук, О. О., Чаплінська, О. В. (2022) «На землi, отруєнiй бойовою хiмiєю, кожен воює за себе, усi – проти кожного». Україна versus Росiя в романi Андрiя Цаплiєнка «Стiна». Мови й лiтератури свiту. Збірник наукових праць. (1). pp. 127-138.

Юрчук, О. О., Чаплінська, О. В. (2022) «Три-же…» від Євгенії Кононенко, або життя, житло, жінка в збірці новел Празька химера. In: Herstoria. Autorki i bohaterki tekstów kultury. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Юрчук, О. О., Чаплінська, О. В. (2020) Знання, що примножує печаль (за романом Д. Кіза "Квіти для Елджернона"). Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: виклики сьогодення: зб. наук. праць. pp. 98-101.

Я

Якименко, Кристіна, Рудюк, О. В. (2017) Містика в романі М. Булгакова «Майстер та Маргарита». Полілог (5). pp. 35-37. ISSN 2311-1844

This list was generated on Sun Oct 1 14:51:09 2023 EEST.