Items where Subject is "P Language and Literature > PN Literature (General)"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: G | M | O | S | Ż | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Number of items at this level: 979.

G

Gerasymczuk, N. (2007) Turystyka wiejska w Polsce i Ukrainie: dziś, jutro. Українська полоністика (3-4). pp. 27-33.

M

Mareк, Еlzbieta (2005) Czasopismo "Życie Szkoły" ma 60 łat. Українська полоністика (2). pp. 127-131.

Mysko, Serhii, Mykhailova, Oksana (2023) Educational Journeys of the Descendants of Noble Families of the Common Things (XVI-XVIII Centuries) in Polish-Speaking Literature. Сучасні тенденції навчання іноземних мов.

O

Ostasz, Gustaw (2005) Juliana Przybosia wersja sztuki bez granic. Українська полоністика (2). pp. 3-9.

S

Szewczuк, Jarosława (2007) Fenomen młodego debiutu prozatorskiego w literaturze polskiej początku XXI wieku w perspektywie historycznoliterackiej. Українська полоністика (3-4). pp. 178-188.

Szulc, Wita (2005) Wypędzenia. Prześladowania. Samotność. Muzykoterapeutyczne walory bajki o "Czterech Muzykantach z Bremy". Українська полоністика (2). pp. 10-17.

Szumlańsкa, Natalia (2004) Trzy wizje Ukrainy w dorobku poetyckim Juliusza Słowackiego. Українська полоністика (1). pp. 207-214.

Ż

Żok, Daria (2017) Józef Ignacy Kraszewski – niedoceniony i zapomniany w polskiej szkole. In: Юзеф Крашевський в культурній спадщині України та Польщі : зб. наук. пр. (за матеріалами міжрегіонального науково-практичного семінару із міжнародною участю), 20 грудня 2017 року, Житомир.

Є

Євтушевська, Юлія (2011) Специфіка моделювання образу Роксолани в однойменному романі Павла Загребельного. Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів. pp. 44-50.

Євченко, О. В. (2010) Особливості організації текстової єдності у постмодерністському романі І. Кальвіно "Якщо одного разу зимової ночі мандрівник…". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 203-208. ISSN 2076-6173

Євченко, О. В. (2011) Проблема відчуження сучасної людини в трилогії М. Фріша. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (55). pp. 148-152. ISSN 2076-6173

Євченко, В. В. (2008) Робота над лексичним матеріалом художнього тексту як один із основних етапів формування мовного й мовленнєвого компонентів комунікативної компетенції (на матеріалі книг для домашнього читання). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 215-219.

Євченко, Н. В. (2004) Авторська трансформація традиційної жанрової форми в драмі Х.Д. Граббе "Наполеон, або Сто днів". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 171-175. ISSN 2076-6173

Євченко, О. В. (2007) "Тропік рака" Г. Міллера або лібідо Заратуштри та буття. Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка. (22). pp. 41-48.

Євченко, О. В. (2012) Засоби інтелектуалізації у повісті Дж. Фаулза "Вежа з чорного дерева". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). p. 177181. ISSN 2076-6173

Євченко, О. В. (1997) Антиутопия как форма выражения авторского «Я». Художественный текст: аспекты изучения (сборник материалов) // «Полиграфика». pp. 28-30.

Євченко, О. В. (2004) Деякі родові риси поетики драми-антиутопії. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 166-170. ISSN 2076-6173

Євченко, О. В. (2007) Достоєвський у рецепції Т. Манна. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 137-141. ISSN 2076-6173

Євченко, О. В. (2005) Класична антиутопія і роман О. Ірванця "Рівне / Ровно / Стіна. Нібито роман". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 277-281. ISSN 2076-6173

Євченко, О. В. (2007) Образ буття в романі Е. Доктороу "Регтайм". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 102-104. ISSN 2076-6173

Євченко, О. В. (2001) Параболізація як принцип створення інтелектуалізму. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 162-166. ISSN 2076-6173

Євченко, О. В. (2011) Ґендерні стереотипи та архетип матері як провідні чинники формування поведінки героїв у романі І. Во «Повернення до Брайдсхеду». ҐЕНДЕРНА ОСВІТА – РЕСУРС РОЗВИТКУ ПАРИТЕТНОЇ ДЕМОКРАТІЇ ЗБІРНИК матеріалів МІЖНАРОДНОЇ науково-практичної конф. pp. 496-500.

Ємець, О. В. (2009) Когезія в поетичному творі в аспекті інтерпретації та перекладу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 75-78.

Ємець, О. В. (2005) Мейотичні тропи як відображення ракурсу та аспекту бачення у художньому тексті. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 58-59.

Ємець, О. В. (2011) Особливості сюжетного парадоксу у прозовому тексті. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (56). pp. 74-76.

Ємець, О. В. (2007) Поетичність як особливість публіцистичного тексту. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 137-139.

Ємець, О. В. (2004) Проблеми інтерпретації інтертекстуальних тропів у художньому тексті. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 14-16.

Єршов, В. О. (2012) Tertium comparationis: правобережна польськомовна література - між сходом і заходом. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (23). pp. 42-57. ISSN 2220-7996

Єршов, В. О. (2015) Кременецька школа польських літераторів правобережної України доби романтизму: інтенції та націоцентризм. „Ateny Wołyńskie" - Między Historią a Współczesnością. pp. 429-442.

Єршов, В. О. (2008) Польська література Волині доби романтизму: генологія мемуаристичності. Other. Полісся, Житомир, Україна.

Єршов, В. О. (2012) Польськомовна художня література Правобережної України доби романтизму в системі української літературної таксономії. Українська полоністика (9). pp. 12-17. ISSN 2220-4555

Єршов, В. О. (2015) Своєрідність історико-ремінісцентного тла в "Мемуарах" Г. Олізара. Київські полоністичні студії, 26. pp. 370-375.

Єршов, В. О. (2014) „Tu cudnie, tu dziko, tu smutno, ale tak pięknie”. Żytomierz w kontekście czarnego romantyzmu Józefa Ignacego Kraszewskego. Kraszewski i nowożytność. pp. 403-416.

Єршов, В. О., Коржовська, О. В. (2012) Універсум Юзефа Ігнація Крашевського. Українська полоністика (9). pp. 187-189. ISSN 2220-4555

Єршов, В. О. (2012) Osobliwości w wyjaśnianiu antynomicznych problemów Prawobrzeża Ukrainy w polskojęzycznej literaturze pamiętnikarskiej doby romantyzmu. POGRANICZA, CEZURY ZMIERZCHY CZESŁAWA MIŁOSZA. Seria "PRZEŁOMY/POGRANICZA". pp. 463-472.

Єршов, В. О. (2013) Polska literatura Ukrainy Prawobrzeżnej w dobie romantyzmu. In: Piękno Juliusza Słowackiego. Przełomy Pogranicza. Studia Literackie, 2 . Ksiażnica podlaska im. Łukasza Górnickiego katedra badań filologicznych "Wschód-Zachód" Wydział filologiczny, Białystok. ISBN 978-83-63631-20-3

Єршов, В. О. (2013) «Громадянська війна» С. Твардовського як важливе джерело з історії України. Бібліотеки у збереженні культурної спадщини: Матеріали всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції. pp. 393-395. ISSN 2220-2544

Єршов, В. О. (1997) «Золотий вік» друкарства у Бердичеві. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (1). pp. 111-116. ISSN 2220-7996

Єршов, В. О. (2013) Видатний організатор філологічної освіти в ЖДПІ ім. І. Франка Сергій Трифонович Радчук-Павленко. Бібліотеки у збереженні культурної спадщини: Матеріали всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції. pp. 296-307. ISSN 2220-2544

Єршов, В. О. (2012) Г. І. Соболевська – педагог і науковець: на перетині духовних традицій. Культурний простір Житомирщини–Волині ХІХ–ХХ століть, 1 (47). pp. 355-361. ISSN 2220-2544

Єршов, В. О. (2012) Г. Ф. Бондаренко – педагог, учений, лірик. Культурний простір Житомирщини–Волині ХІХ–ХХ століть, 1 (47). pp. 349-354. ISSN 2220-2544

Єршов, В. О. (2007) Герменевтична актуалізація конволютного принципу мемуаризації. "Спогади минулих літ" Євстахія Івановського. УКРАЇНСЬКА ПОЛОНІСТИКА (3-4). pp. 225-234.

Єршов, В. О. (1997) Густав Олізар під пильним оком російського самодержавства. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (1). pp. 29-39. ISSN 2220-7996

Єршов, В. О. (2013) Зоя Михайлівна Ржевська – славний шлях викладача та науковця (До 60-річчя з дня народження відомого педагога). Бібліотеки у збереженні культурної спадщини: Матеріали всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції. pp. 314-320. ISSN 2220-2544

Єршов, В. О. (2010) Київський урбаністичний простір у польськомовній літературі правобережжя доби романтизму. In: УКРАЇНСЬКА ПОЛОНІСТИКА: ПРОБЛЕМИ, ШКОЛИ, СИЛЬВЕТКИ. КИЇВСЬКИЙ національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, pp. 540-543. ISBN 978-966-439-323-9

Єршов, В. О. (2010) Кременець – Межиріччя Корецьке. «Схід – Захід». «Свій – Чужий». In: Краєзнавство та музейна справа в Україні. Матеріали Всеукраїнської на- К77 уково-краєзнавчої конференції, присвяченої 145-річчю заснування Жи- томирського обласного краєзнавчого музею (27-29 жовтня 2010 року, м. Житомир), 44 . М. Косенко, Житомир, Україна, pp. 137-148. ISBN 978-966-8123-75-7

Єршов, В. О. (1997) Олена Василівна Шпильова. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (1). pp. 86-89. ISSN 2220-7996

Єршов, В. О. (2009) Особливості гурту та гуртування персонажів як самобутнього елементу композиції мемуаризованого тексту правобережної польськомовної літератури України першої половини XIX століття. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 204-209. ISSN 2076-6173

Єршов, В. О. (2000) Петро Білоус: мандрівка до тисячолітнього слова. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (5). pp. 112-120. ISSN 2220-7996

Єршов, В. О. (1998) Політичні репресії в Житомирському педінституті 1933- 1941 рр. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (3). pp. 37-71. ISSN 2220-7996

Єршов, В. О. (2009) Семантична дихотомія мундиру в мемуаристичній літературі Правобережної України першої половини XIX століття. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 79-83. ISSN 2076-6173

Єршов, В. О. (1998) Фома Петрович Добшевич: curriculum vitae. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (2). pp. 13-21. ISSN 2220-7996

Єршов, В. О. (2009) Художня правда в польськомовній мемуаристичній літературі Правобережної України доби романтизму. Київські полоністичні студії, 15. pp. 117-123.

Єршов, В. О., Коржовська, О. В. (2012) Міжнародна наукова конференція, присвячена 200-річчю з дня народження Ю. І. Крашевського «УНІВЕРСУМ ЮЗЕФА ІГНАЦІЯ КРАШЕВСЬКОГО. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (23). pp. 212-215. ISSN 2220-7996

Єршова, Л. М. (2013) Трансформація виховних ідеалів українсько-польського пограниччя. Українська полоністика (10). pp. 216-225. ISSN 2220-4555

Єсипенко, Н. Г. (2009) Концептуальна структура художнього тексту. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 84-88.

Єфименко, В. А. (2014) СУЧАСНІ МОДИФІКАЦІЇ КАЗКИ ПРО БІЛОСНІЖКУ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 113-116. ISSN 2076-6173

Єфремова, М. Д. (2011) Борис Грінченко – перекладач німецької поезії. ВІСНИК Житомирського державногодержавного університету імені Івана Франка (58). pp. 32-36.

І

Ізбенко, М. В. (2006) Інтертекстуальний підхід: історія і сучасність. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 108-112.

Іконнікова, М. В. (2007) Антиутопічний дискурс в оцінці літературознавства ХХ століття. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 142-145. ISSN 2076-6173

Ільчук, Т., Астрахан, Н. І. (2015) Творча історія повісті М. В. Гоголя «Тарас Бульба». Полілог (3). pp. 38-40. ISSN 2311-1844

Ісаєнко, С. В. (2004) Естетично-філософський контекст конфлікту влади і особистості в романі Дж. Фаулза "Волхв". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 54-56.

А

Абдуллаева, Гызылгюль (2013) Параллель q x//ğ//h в литературном азербайджанском языке XVII века. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 250-254. ISSN 2076-6173

Авраменко, С. Р., Череповська, Т. В. (2011) Особливості руху художнього часу в романі Тонні Моррісон "Улюблениця". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (55). pp. 131-134.

Алексєєва, Т. Ф. (2001) Історизм мислення Лесі Українки у драматичній поемі "Кассандра". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 106-108.

Алєксєєнко, А. (2015) Аналітичний міф про «пошук скарбів» у мандрах 15 групи. Полілог (3). pp. 132-134. ISSN 2311-1844

Анхим, М. М., Анхим, О. І. (2023) Літературна багатомовність у романі Мар’яни Гапоненко «Хто така Марта?». Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філолологія. Журналістика, 34(73) (1). pp. 132-137. ISSN 2710-4656

Анхим, О. І. (2018) Інтертекстуальність у п’єсі Гельмута Байєрля «Пані Флінц». Science and Education a New Dimension. Philology., VI(48) (161). pp. 7-10.

Анхим, О. І. (2022) Транснаціональна література: проблема визначення і передумови дослідження. Закарпатські філологічні студії, 2 (25). pp. 231-235. ISSN 2663-4899

Артемова, Л. В. (2002) Відродження освітянських пріоритетів України у працях Івана Огієнка. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 24-26.

Астрахан, Н. І. (2022) Апокаліпсис як альтернатива нескінченності страждання: до питання про витоки художньої концептуалізації історії та мистецтва. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, 2022 (20). pp. 6-13. ISSN 2311-2433

Астрахан, Н. І., Ващенко, Т. Ю. (2022) Інструктивно-методичні матеріали до семінарських занять із освітньої компоненти «Методика навчання зарубіжної літератури» для здобувачів першого рівня вищої освіти. [Teaching Resource]

Астрахан, Н. І., Зелінська, Н. М. (2022) Інструктивно-методичні матеріали до семінарських занять із освітньої компоненти «Вступ до літературознавства» для здобувачів першого рівня вищої освіти. [Teaching Resource]

Астрахан, Н. І. (2006) Іван Франко про естетичні основи літератури (на матеріалі праці "Із секретів поетичної творчості"). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (12). pp. 39-45. ISSN 2220-7996

Астрахан, Н. І. (2006) Авторські інтерпретаційні моделі та їх програми в прозі Антуана де Сент-Екзюпері (на матеріалі книги «Планета людей» та казки «Маленький принц»). Літературний твір: шляхи дослідження поетики. pp. 69-89.

Астрахан, Н. І. (2006) Аналіз художнього тексту та інтерпретація літературного твору в контексті античної естетики. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 63-68. ISSN 2076-6173

Астрахан, Н. І. (2011) Герменевтична теорія Ф.Д. Шляєрмахера в контексті сучасних концепцій інтерпретації літературного твору. VII Міжнародні Чичерінські Читання «Світова Літературна Класика У «Великому Часі»: збірник тез.. pp. 4-6.

Астрахан, Н. І. (2008) Дуальність літературного твору в контексті проблеми наукового пізнання його буття. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. (44). pp. 185-194.

Астрахан, Н. І. (2008) Загальнонауковий метод моделювання: літературознавча проекція. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки (8). pp. 8-13. ISSN 1729-360Х

Астрахан, Н. І. (2005) Літературний твір як літературознавча проблема. Проблеми славістики (1-4). pp. 45-51.

Астрахан, Н. І. (2010) Літературний твір як модель семіозису. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки (11). pp. 8-14. ISSN 1729-360Х

Астрахан, Н. І. (2006) Моделювання в мистецтві: літературний твір як художня модель дійсності. Терміносистеми сучасного літературознавства: досвід розробки і проблеми. pp. 57-64.

Астрахан, Н. І. (2006) Особливості міфопоетичного мислення в новелі X. Л. Борхеса «Троянда Парацельса». Літературний твір: шляхи дослідження поетики. pp. 105-117.

Астрахан, Н. І. (2003) Особливості структури оповіді в новелі Е.Т.А. Гофмана "Дон Жуан". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 151-153. ISSN 2076-6173

Астрахан, Н. І. (2007) Проблема буття літературного твору в контексті романтичної естетики. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 2 (22). pp. 6-14. ISSN 2227-2844

Астрахан, Н. І. (2008) Французький структуралізм та російський формалізм: продуктивність діахронного діалогу. Волинь філологічна: текст і контекст. Польська, українська, білоруська та російська літератури в європейському контексті, Ч. І (6). pp. 11-19.

Астрахан, Н. І. (1997) Целостность лирического мира. Художественный текст: аспекты изучения (сборник материалов). pp. 7-10.

Атаманчук, В. П. (2004) Ідейно-естетичні особливості трагедії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 197-199.

Б

Бабенко, В. М. (2004) Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів під час лекційних занять із зарубіжної літератури. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 10-13.

Бабич, Ірина (2007) Хихикання над передсмертним ложем імперії (Політично-соціальна сатира Володимира Даниленка в контексті ідеології вісімдесятництва). Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів. pp. 60-64.

Бабій, І. М. (2001) Семантико-естетичні особливості колірного епітета у поезії Лесі Українки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 8-11.

Бабійчук, Т. В. (2006) Аудіовізуальні засоби у вивченні літератури. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 17-20.

Баган, О. Р. (2001) Художня історіософія Лесі Українки: волюнтаристсько-ірраціоналістський дискурс (на матеріалі діалогу “Три хвилини”). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 12-14.

Базилян, А. А. (2006) Нарація у Ф. Достоєвського та Я. Івашкевича як засіб створення типу: компаративний аспект. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 173-176.

Байло, Ю. В. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕТАФОРИ У ТЕРМІНОЛОГІЇ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (73). pp. 219-221. ISSN 2076-6173

Барабанова, О. А. (2004) Основні типологічні аспекти розвитку українського романтизму. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 132-134.

Баранова, С. В., Проценко, О. Б. (2010) Утішання в парентальному дискурсі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 126-129.

Баранівська, Ольга (2011) Функції кольору в українській малій прозі кінця ХІХ - початку ХХ століття. Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів. pp. 10-16.

Башманівська, Л. А. (2018) Захочеш – і будеш. в людині, затям, лежить невідгадана сила (Вивчення творчості О. Ольжича на уроках літератури рідного краю). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (29). pp. 54-60. ISSN 2220-7996

Башманівська, Л. А. (2015) Формування літературно-естетичної компетентності майбутніх філологів. Методичний пошук: Викладацько-студентські наукові роботи з питань методики навчання мови та літератури (13). pp. 6-13.

Башманівська, Л. А. (2011) Вивчення індивідуального стилю П. Тичини в школі. Вітражі: Збірник матеріалів викладацько-студентських наукових семінарів.. pp. 16-19.

Башманівська, Л. А. (2005) Забезпечення високої художньо-естетичної освіченості учнів шляхом формування художніх смаків засобами літератури. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 29-30. ISSN 2076-6173

Башманівська, Л. А. (2004) Література рідного краю в контексті сучасних освітніх завдань. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 76-77. ISSN 2076-6173

Башманівська, Л. А. (2004) Література рідного краю. Співець Полісся (урок за творчістю В. Грабовського). Дивослово, 8. pp. 42-45.

Башманівська, Л. А. (2005) Література рідного краю: Житомирщина (авторська програма і методичні моделі уроків для 5-9 класів. 5 клас. [Teaching Resource]

Башманівська, Л. А. (2008) Літературно-краєзнавчий гурток як засіб художньо-естетичного виховання учнів. In: П'ята Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції , Київ.

Башманівська, Л. А. (2005) Організація інтегрованого навчання з літератури рідного краю і музики. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 79-81. ISSN 2076-6173

Башманівська, Л. А. (2013) Формування мовно-літературної компетентності учнів на уроках літератури рідного краю. Методичний пошук. Викладацько-студентські наукові роботи з питань методики викладання мови і літератури (11). pp. 38-47.

Башманівська, Л. А. (2012) Формування системи родинних цінностей під час вивчення творчості М. Стельмаха в школі. In: Всеукраїнська науково-практична конференція, Хмельницький.

Башманівський, В. І. (2005) Інтегроване вивчення давньоукраїнських мотивів у творчості М. Зерова. ВІСНИК Житомирського державного університету ім. І.Франка (21). pp. 19-21.

Башманівський, В. І. (2008) Давньоримські мотиви в творчості М.Зерова. Матеріали четвертої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції “Українська наука ХХІ століття”. pp. 70-72.

Башманівський, В. І. (2004) Естетична програма духовного оновлення нації в інтерпретації М.К.Зерова. In: Естетична програма духовного оновлення нації в інтерпретації М.К.Зерова. Українська література в загальноосвітній школі.

Башманівський, В. І. (2001) М. Зеров про творчість Лесі Українки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 15-17.

Башманівський, В. І. (2014) Міжкультурна складова творчості Миколи Зерова. Дні науки філософського факультету – 2014 Міжнародна наукова конференція (2014; Київ) Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2014», 15-16 квіт. «014 р.: [матеріали доповідей та виступів (6). pp. 224-227.

Башманівський, В. І. (2011) Неокласичні домінанти у ранній поетичній творчості Максима Рильського. Літературні студії (25). pp. 51-58.

Башманівський, В. І. (2014) Новітня українська література. In: Новітня українська література (частина І): Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Башманівський, В. І. (2010) Образ князя Святослава в романі-есе «Мисленне дерево» В. Шевчука та сонетах М. Зерова. Волинь-Житомирщина (20). pp. 23-28.

Башманівський, В. І. (2004) Образи античної літератури в сонетах М. Зерова. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 248-250.

Башманівський, В. І. (2012) Рецензія на збірку Петра Носаля «Осіння музика». Рецензія на збірку Петра Носаля «Осіння музика». -120.

Башманівський, В. І. (2015) Рецензія на збірку віршів Світлани Імашевої "Осяяння". ПП "Рута".

Башманівський, В. І. (2007) Рецепція давньоукраїнських мотивів у поезії М. Зерова. Літературознавчі студії: До 30-річчя наукової діяльності Петра Білоуса. (1). pp. 28-36.

Башманівський, В. І. (2009) Тема зради крізь призму сприйняття М. Зерова та В. Свідзинського. Літературознавчі студії (3). pp. 21-29.

Башманівський, В. І. (2010) Тема неволі у творчій долі Овдія, Т. Шевченка та М. Зерова. Волинь-Житомирщина (21). pp. 6-14.

Башманівський, В. І. (2010) Тема неволі у творчій долі Овідія, Т. Шевченка та М. Зерова. Волинь-Житомирщина: Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (21). pp. 3-11.

Башманівський, В. І. (2004) Традиції та новизна у сонетах Миколи Зерова. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 199-201.

Башманівський, В. І. (2014) Українська література (ІІ пол. ХХ – поч. ХХІ ст.). In: Українська література (ІІ пол. ХХ – поч. ХХІ ст.): Навчально-методичний посібник. – 2-ге вид. допов. і перероб. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Башманівський, В. І. (2016) Феномен діалогу культур у рецепції М. Зерова. Соціум. Документ. Комунікація: збірник наук. статей (2). pp. 155-163.

Башманівський, В. І., Башманівська, Л. А. (2009) Творчість Пантелеймона Куліша в літературно-критичних студіях М.К. Зерова. Вітражі: Збірник матеріалів викладацько-студентських наукових читань. pp. 85-88.

Башманівський, В. І., Башманівська, Л. А. (2019) Українська література ХХ століття в сучасному інформаційному просторі: посібник для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, pp. 1-156.

Бережко, К. О. (2005) Опис історії українського народу через біблійні сюжети в творчості Т. Шевченка. Творчі світи Тараса Шевченка. pp. 3-6.

Березюк, О. С. (2001) Педагогічні погляди Лесі Українки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 22-24.

Беседовська, І. В. (2009) Семантична природа сенсорних прикметників на позначення звуку в сучасній українській літературній мові (на матеріалі поетичних творів Лесі Українки). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 197-201.

Бичек, Г. М. (2010) Топонім у віртуальному просторі в серії романів Ерін Хантер "Воїни": структурно-семантичні особливості. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 158-161.

Близнюк, А. С. (2004) Казка О. Толстого "Золотий ключик, чи Пригоди Буратіно" як пародійно-сатиричний твір. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 37-41.

Близнюк, А. С. (2006) Радіоп’єса. Специфіка, виразні засоби, жанри. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 127-130.

Боднар, В. Т. (2006) Авторська рецептивна стратегія та система персонажів повісті Івана Франка "Великий шум". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 76-78.

Большакова, Н. И. (2004) Национальная картина мира и проблема лакунарности игры слов в художественном переводе. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 87-88.

Бондаренко, Г. Ф. (2013) Житомирская прозаическая школа: особенности художественного мира. Материалы международной научной конференции "Славянские языки и литературы в синхронии и диахронии". pp. 46-48.

Бондаренко, Г. Ф. (1985) «Брестская крепость» С. С. Смирнова (К проблеме документализма). Вопросы русской литературы (46). pp. 3-9. ISSN 0321-1215

Бондаренко, Г. Ф. (2014) «Брестская крепость» С. С. Смирнова: к проблеме документализма. In: Г.Ф. Бондаренко. Літературознавчі проспекції: компаративістська генологія. «Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка» . Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 99-107. ISBN 978-966-655-726-4

Бондаренко, Г. Ф. (2014) «Вболіваючи за людину і людство». Жанрова природа роману Карела Чапека «Війна з саламандрами». In: Г.Ф. Бондаренко. Літературознавчі проспекції: компаративістська генологія. «Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка» . Вид-во "Полісся", pp. 85-89. ISBN 978-966-655-726-4

Бондаренко, Г. Ф. (2014) «Великий сміливець сучасності». «Війна світів» Герберта Джорджа Веллса як роман-пересторога. In: Г.Ф. Бондаренко. Літературознавчі проспекції: компаративістська генологія. «Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка» . Вид-во "Полісся", pp. 76-84. ISBN 978-966-655-726-4

Бондаренко, Г. Ф. (2014) «Друг вечный…» (Ф. М. Достоевский). In: Г.Ф. Бондаренко. Літературознавчі проспекції: компаративістська генологія. «Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка» . Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 207-209. ISBN 978-966-655-726-4

Бондаренко, Г. Ф. (2014) «Мне повезло во всех отношениях…» (И. А. Бродский). In: Г.Ф. Бондаренко. Літературознавчі проспекції: компаративістська генологія. «Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка» . Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 233-239. ISBN 978-966-655-726-4

Бондаренко, Г. Ф. (2014) «Над прірвою у житі» Дж. Д. Селінджера як лірико- психологічна повість. In: Г.Ф. Бондаренко. Літературознавчі проспекції: компаративістська генологія. «Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка» . Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 90-98. ISBN 978-966-655-726-4

Бондаренко, Г. Ф. (2014) «Рукописи не горят…» (М. А. Булгаков). In: Г.Ф. Бондаренко. Літературознавчі проспекції: компаративістська генологія. «Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка» . Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 218-225. ISBN 978-966-655-726-4

Бондаренко, Г. Ф. (2014) Анна Ахматова – російська Сапфо. In: Г.Ф. Бондаренко. Літературознавчі проспекції: компаративістська генологія. «Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка» . Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 173-186. ISBN 978-966-655-726-4

Бондаренко, Г. Ф. (2014) Драматургічні експерименти Леоніда Андрєєва. In: Г.Ф. Бондаренко. Літературознавчі проспекції: компаративістська генологія. «Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка» . Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 127-135. ISBN 978-966-655-726-4

Бондаренко, Г. Ф. (2008) Картини природи та мотив intermezzo в історичному романі Ліни Костенко „Маруся Чурай". Волинь філологічна: текст і контекст. Польська, українська, білоруська та російська літератури в європейському контексті, Ч. І (6). pp. 131-139.

Бондаренко, Г. Ф. (2008) Концептуальна поезія: витоки і розвиток. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки (8). pp. 37-41. ISSN 1729-360Х

Бондаренко, Г. Ф. (2014) Концептуальна поезія: витоки і розвиток. Поетичні проспекції. In: Г.Ф. Бондаренко. Літературознавчі проспекції: компаративістська генологія. «Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка» . Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 196-204. ISBN 978-966-655-726-4

Бондаренко, Г. Ф. (2014) Концептуальность хронотопа в романе Михаила Булгакова «Белая гвардия» и пьесе «Дни Турбиных». In: Г.Ф. Бондаренко. Літературознавчі проспекції: компаративістська генологія. «Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка» . Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 154-170. ISBN 978-966-655-726-4

Бондаренко, Г. Ф. (1997) Концепция личности и истории в эпопее В. Гроссмана «Жизнь и судьба». Художественный текст: аспекты изучения (сборник материалов). pp. 14-17.

Бондаренко, Г. Ф. (2014) Людина і світ в поезіях К. І. Галчинського. Поетичні проспекції. In: Г.Ф. Бондаренко. Літературознавчі проспекції: компаративістська генологія. «Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка» . Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 187-195. ISBN 978-966-655-726-4

Бондаренко, Г. Ф. (2014) Між епікою та драмою: досвід М. О. Булгакова (на матеріалі роману «Життя пана де Мольєра» та п’єси «Кабала святош»). In: Г.Ф. Бондаренко. Літературознавчі проспекції: компаративістська генологія. «Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка» . Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 136-143. ISBN 978-966-655-726-4

Бондаренко, Г. Ф. (2014) Новый Аввакум (А. И. Солженицин). In: Г.Ф. Бондаренко. Літературознавчі проспекції: компаративістська генологія. «Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка» . Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 226-232. ISBN 978-966-655-726-4

Бондаренко, Г. Ф. (2014) Особенности жанровой природы повести Виктора Астафьева «Печальный детектив». In: Г.Ф. Бондаренко. Літературознавчі проспекції: компаративістська генологія. «Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка» . Вид-во "Полісся", pp. 50-62. ISBN 978-966-655-726-4

Бондаренко, Г. Ф. (2005) Притча як видова категорія. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 180-182. ISSN 2076-6173

Бондаренко, Г. Ф. (2014) Притча як видова категорія. Інтелектуалізм у літературі. In: Г.Ф. Бондаренко. Літературознавчі проспекції: компаративістська генологія. «Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка» . Вид-во "Полісся", pp. 9-13. ISBN 978-966-655-726-4

Бондаренко, Г. Ф. (2014) Притчева матриця в оповіданнях Леоніда Андрєєва про революцію. Інтелектуалізм у літературі. In: Г.Ф. Бондаренко. Літературознавчі проспекції: компаративістська генологія. «Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка» . Вид-во "Полісся", pp. 29-34. ISBN 978-966-655-726-4

Бондаренко, Г. Ф. (2004) Притчова матриця в оповіданнях Л. Андреєва про революцію. Проблеми славістики (1-4). pp. 51-55.

Бондаренко, Г. Ф. (2014) Про деякі особливості поетики «мовістських» творів Валентина Катаєва. In: Г.Ф. Бондаренко. Літературознавчі проспекції: компаративістська генологія. «Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка» . Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 108-114. ISBN 978-966-655-726-4

Бондаренко, Г. Ф. (2004) Про деякі особливості поетики «мовістських» творів Валентина Катаєва. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 169-171. ISSN 2076-6173

Бондаренко, Г. Ф. (2014) Прояви авторської свідомості у вступних есе роману Генрі Філдінга «Історія Тома Джонса, знайди». Надбання романного жанру. In: Г.Ф. Бондаренко. Літературознавчі проспекції: компаративістська генологія. «Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка» . Вид-во "Полісся", pp. 65-75. ISBN 978-966-655-726-4

Бондаренко, Г. Ф. (2014) Ремарка у художньому світі Михайла Булгакова. In: Г.Ф. Бондаренко. Літературознавчі проспекції: компаративістська генологія. «Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка» . Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 144-153. ISBN 978-966-655-726-4

Бондаренко, Г. Ф. (2014) Реінтерпретація документу: «Книги народної пам’яті» Алеся Адамовича. In: Г.Ф. Бондаренко. Літературознавчі проспекції: компаративістська генологія. «Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка» . Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 115-124. ISBN 978-966-655-726-4

Бондаренко, Г. Ф. (2014) Своєрідність жанрової природи повісті Вольтера «Кандід, або Оптимізм». Інтелектуалізм у літературі. In: Г.Ф. Бондаренко. Літературознавчі проспекції: компаративістська генологія. «Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка» . Вид-во "Полісся", pp. 20-28. ISBN 978-966-655-726-4

Бондаренко, Г. Ф. (2014) Сестра моя – жизнь (Б. Л. Пастернак). In: Г.Ф. Бондаренко. Літературознавчі проспекції: компаративістська генологія. «Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка» . Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 210-217. ISBN 978-966-655-726-4

Бондаренко, Г. Ф. (2014) Слов’янські типи в новелістиці Томаса Манна. Інтелектуалізм у літературі. In: Г.Ф. Бондаренко. Літературознавчі проспекції: компаративістська генологія. «Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка» . Вид-во "Полісся", pp. 44-49. ISBN 978-966-655-726-4

Бондаренко, Г. Ф. (2014) Структура художнього світу в новелі Томаса Манна «Смерть у Венеції». Інтелектуалізм у літературі. In: Г.Ф. Бондаренко. Літературознавчі проспекції: компаративістська генологія. «Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка» . Вид-во "Полісся", pp. 35-43. ISBN 978-966-655-726-4

Бондаренко, Г. Ф. (2006) Філософська повість-притча (досвід Вольтера). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 69-71. ISSN 2076-6173

Бондаренко, Г. Ф. (2014) Філософська повість-притча: досвід Вольтера. Інтелектуалізм у літературі. In: Г.Ф. Бондаренко. Літературознавчі проспекції: компаративістська генологія. «Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка» . Вид-во "Полісся", pp. 14-19. ISBN 978-966-655-726-4

Бондаренко, Я. О., Горбач, Т. В. (2006) Дискурсивна реалізація змішаної психопатології (на матеріалі роману А. Бенкса "Осина Фабрика"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 80-84.

Бондарук, Л. В. (2011) "Комбре" як символ іншого світу ("У пошуках утраченого часу" Марселя Пруста). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (56). pp. 42-46.

Бондарчук, Л. І. (2007) Валентин Грабовський – поет із Житомира. Українська полоністика (3-4). pp. 189-201.

Бондарчук, О. М. (2017) Pamiętnik mojego życia Tadeusza Bobrowskiego: strategie narracyjne tekstu. Świat Wincentego Pola. Ziemia Pola. Mohortowskie kresy, 5.

Бондарчук, О. М. (2015) Відкриваючи нові обличчя кафедри: Юліана Кацемба. Полілог (3). pp. 135-138. ISSN 2311-1844

Бондарчук, О. М. (2016) Новелістичний характер мемуарів Т. Бобровського. Київські полоністичні студії, 27. pp. 53-62.

Бондарчук, О. М. (2020) Ретростективна модель регіонального феномену у «Мемуарах мого життя» Т. Бобровського. Київські полоністичні студії, XXXVІ.

Бондарчук, О. М. (2017) Роль Тадеуша Бобровського у становленні Джозефа Конрада-письменника. Джозеф Конрад: час, простір, пам’ять: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 160-річчю з дня народження письменника.

Бондарчук, Роман (2009) Архаїчна казка в світлі теорії структуралізму. Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів, 2. pp. 7-12.

Бондарчук, Роман (2010) Міфологічна інтерпретація хронотопу в "Лісовій пісні" Лесі Українки. Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів. pp. 13-22.

Бондарчук, Ярослава, Рудюк, О. В. (2017) Риси постмодернізму в романах Дена Брауна. Полілог (5). pp. 8-10. ISSN 2311-1844

Борович, Тетяна (2011) Наративна стратегія оповідання Є.Концевича "Вона йшла усміхнена...". Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів. pp. 17-22.

Бортник, М., Соболевська, Г. І. (2015) Образ Натальи Ласунской в романе «Рудин» как канон образа «тургеневской девушки». Полілог (3). pp. 17-20. ISSN 2311-1844

Боса, В. П. (2013) СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX СТОЛІТТЯ (ОБ’ЄМНО-ПРАГМАТИЧНЕ ЧЛЕНУВАННЯ ТЕКСТУ). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 296-299. ISSN 2076-6173

Брайткрайц, Аліна (2017) Nie jest godzien sprawowania władzy ten, kto tej władzy nadużywa. In: Юзеф Крашевський в культурній спадщині України та Польщі : зб. наук. пр. (за матеріалами міжрегіонального науково-практичного семінару із міжнародною участю), 20 грудня 2017 року, Житомир.

Брона, О. А. (2006) Різновиди літературно-критичних статей та особливості їхньої горизонтальної та вертикальної побудови (на основі Інтернет-видань). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 211-216.

Бугайчук, Катерина (2010) Різностильові втілення жіночих міфологічних образів в українській літературі. Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів. pp. 23-29.

Будівський, П. О. (2004) Специфіка пісні "Ой попід гай зелененький". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 23-24.

Булаховська, Юлія (2005) Декілька міркувань із приводу сприйняття польської поезії в Україні. Українська полоністика (2). pp. 221-227.

Бухінська, Т. В. (2008) Внутрішньоавторська варіативність розміру речень як одна з характеристик індивідуального стилю письменника. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 103-107.

Бучко, А. В. (2012) Орієнтальні мотиви книги Ельзи Ласкер-Шюлер "Ночі Тіно з Багдаду". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 213-216.

Бєляєва, О. О. (2006) Родо-жанрова природа ліричної драми Я. Мамонтова "Дівчина з арфою" (аспекти містифікації). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 175-180.

Бідасюк, H. В. (2008) Культурна дислокація іммігрантів двох поколінь у романі Джумпи Лагірі "Тезка". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 99-102.

Білобровець, В. В. (2008) Студії з філології Житомирщини: історія, теорія. ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Білобровець, В. В. (2001) Ігрові аспекти аналізу драматичних творів ("Одержима" Лесі Українки). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 109-111. ISSN 2076-6173

Білоус, Б. П. (2004) Іван Франко про становлення давньоукраїнських літературних жанрів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 251-253.

Білоус, Б. П. (2004) Естетичні передумови становлення давньоукраїнських жанрів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 139-141.

Білоус, Н. М. (1998) Підготовка студентів вузу до викладання літератури як мистецтва слова. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (1). pp. 50-52.

Білоус, Оксана (2009) Чудо як художній образ. Літературознавчі студії. Випуск 3.. pp. 72-80.

Білоус, П. В. (2012) Тарас Шевченко і давня українська література. Пролегомени. Житомирські літературознавчі студії (6). pp. 11-22. ISSN 2305-5898

Білоус, П. В. (2011) Українське одописання часів Руїни (друга пол. ХVII - поч. XVIII ст.). Літературознавчі студії. (5). pp. 5-11.

Білоус, П. В. (2012) Бароко й українська література. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). p. 235. ISSN 2076-6173

Білоус, П. В. (2004) Іван Вишенський: між книжністю та "поганськими хитрощами". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 200-201. ISSN 2076-6173

Білоус, П. В. (2009) Польськомовна мемуаристика Волині у дослідженнях Володимира Єршова. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 231-233. ISSN 2076-6173

Білоус, П. В. (2009) Штрихи до літературного портрета Міхала Чайковського. Українська полоністика (6). pp. 140-144.

Білоус, П. В. (2001) “Досвітні огні” Лесі Українки (Студія одного вірша). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 3-7. ISSN 2076-6173

Білявська, В. С. (2013) Парадигма шляхетського простору початку ХІХ ст. у «Мемуарах із життя» Єви Фелінської. Київські полоністичні студії, XXII. pp. 233-237.

Білявська, В. С. (2013) «Спогади про подорож до Сибіру, перебування в Березові та Саратові» Єви Фелінської: генологічний аспект. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. (28). pp. 3-7.

Білявська, В. С. (2015) Історія видання «Спогадів з подорожі до Сибіру» Єви Фелінської. Полілог (3). pp. 9-12. ISSN 2311-1844

Білявська, В. С. (2015) Кременець у спогадах родини Фелінських. „Ateny Wołyńskie" - Między Historią a Współczesnością. pp. 419-427.

Білявська, В. С. (2015) Меланхолія руїн у "Спогадах з Волині, Полісся та Литви" Ю. І. Крашевського та "Мемуарах із життя" Є. Фелінської. Київські полоністичні студії, 26. pp. 315-322.

Білявська, В. С. (2013) Образ авторки-емансипантки в "Статуті жіночого товариства" та "Мемуарах із життя" Єви Фелінської. Українська полоністика (10). pp. 66-73. ISSN 2220-4555

Білявська, В. С. (2012) Предметний світ урбаністичного простору в "Спогадах із подорожі до Сибіру та перебування в Березові й Саратові" Єви Фелінської. Українська полоністика (9). pp. 18-23. ISSN 2220-4555

Білявська, В. С. (2016) Проблема суспільної депресії в "Мемуарах із життя" Єви Фелінської. Київські полоністичні студії, 27. pp. 43-52.

Білявська, В. С. (2013) Эйдос дороги в «Мемуарах из жизни» Евы Фелинской. Материалы международной научной конференции "Славянские языки и литературы в синхронии и диахронии". pp. 37-39.

Білявська, В. С., Рудюк, О. В. (2019) Просторова організація екзотичної повісті Джозефа Конрада "Серце пітьми". Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (30). pp. 91-103. ISSN 2220-7996

Білявська, В. С., Рудюк, О. В. (2020) Роль художнього прийому в романі Джона Фаулза "Колекціонер". Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (31). pp. 138-144. ISSN 2220-7996

Білявська, В. С., Рудюк, О. В. (2020) Соціокультурно-історичний комплекс проблем "Спогадів із подорожі до Сибіру й перебування в Березові та Саратові" Єви Фелінської. Полілог (8). pp. 12-16. ISSN 2311-1844

В

Вандишева-Ребро, Н. В. (2007) Соціальна реальність і архетипна природа літературно-художнього образу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 3-6.

Варфоломеєва, Неля (2007) Романтична парадигма творчості Томаша Августа Олізаровського. УКРАЇНСЬКА ПОЛОНІСТИКА (3-4). pp. 321-330.

Василенко, А. М. (2002) Концептосистема міфілогічних поглядів Івана Огієнка: інтерпретація пантеону та пандемоніуму давньоукраїнської міфопоетики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 88-90.

Васильєва, К. І. (2009) Інтертекстуальність як мистецький прийом XX ст. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 9-12.

Василюк, В. І. (2014) «Тигролови» І. Багряного як «поема всеперемагаючого оптимізму». Вітражі: збірник матеріалів викладацько-студентських наукових семінарів / упор. В.І. Башманівський, І.О. Горбова, Т.Є. Клименко, С.А. Чорна. – Випуск 5. pp. 14-21.

Василюк, В. І. (2004) Волинь у творчості Оксани Лятуринської та Олекси Стефановича: авторська модель образу Батьківщини. Проблеми славістики (3-4). pp. 102-110.

Василюк, В. І. (2010) Еволюція лайки у творчості П. Тичини. Вітражі. pp. 20-27.

Василюк, В. І. (2004) Морально-етичний ідеал і трансформація автобіографічного матеріалу у творчості І. Багряного. Літературознавчі обрії. Праці молодих учених (6). pp. 136-140.

Васьків, М. С. (2004) Графіка як композиційний прийом увиразнення (роман Я. Олесіча "На озерах вогні"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 48-50.

Васютенко, І. О. (2011) Емоційно-експресивна лексика як засіб увиразнення в індивідуальній мовній картині Миколи Бажана. ВІСНИК Житомирського державногодержавного університету імені Івана Франка (58). pp. 92-95.

Велика, А. М. (2004) Еліптичні структури фразеологізмів, прислів’їв та алюзій у художньому тексті. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 105-107.

Венгловська, Р., Коржовська, О. В. (2015) Влияние манеры Жака Калло на творчество Э. Т. А. Гофмана. Полілог (3). pp. 21-23. ISSN 2311-1844

Веремчук, Ю. В. (2006) Особливості поетики притч Т. Вайлдера. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 152-155.

Веремчук, Ю. В. (2004) Притчевість та асоціативність у поетиці п’єси-притчі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 179-183.

Веремчук, Ю. В. (2006) П’єса-притча в системі жанрів епічної драматургії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 97-99.

Вечір, Марія (2009) Феномен карнавалізації у прозі Юрія Андруховича (за романом "Рекреації"). Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів, 2. pp. 13-17.

Винар, С. М. (2008) Види монологічного мовлення у драмі: комунікативний аспект. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 198-201.

Висоцька, Леся (2009) Амбівалентність образу матері у творчості Григора Тютюнника. Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів, 1. pp. 15-20.

Висоцька, Леся (2010) Мотив страху в оповіданнях Володимира Даниленка. Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів. pp. 30-36.

Вишина, М. Ю. (2011) Парадигма ключових понять міфологічного аналізу художнього тексту. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (55). pp. 140-143.

Вишина, М. Ю. (2006) "Повість врем'яних літ" як об'єкт міфологічного аналізу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 189-192.

Власенко, В. В. (1999) Емоційно-експресивна лексика в поетичному мовленні Василя Симоненка. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (4). pp. 50-53.

Вознюк, К. О. (2018) Вплив наратора-дитини на параметри тексту в романі Гарпер Лі "To Kill a Mockingbird". Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 47-52.

Вознюк, О. В., Тимченко, С. Л. (2004) Синергетичні виміри художньої реальності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 101-103. ISSN 2076-6173

Волинець, І. М. (2004) Психолого-педагогічні засади вивчення старшокласниками літературного краєзнавства у курсі зарубіжної літератури. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 62-64.

Воловод, Н. М. (2004) Літературний портрет героя прози покоління вісімдесятників. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 205-206.

Вольська, Ю. В. (2006) Складні неелементарні речення у творах М. Рильського. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 217-220.

Вільчинська, Т. П. (2001) Оцінні назви осіб у "Лісовій пісні" Лесі Українки: естетичний аспект. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 25-27.

Вірченко, Т. І. (2012) Драматургія "двотисячників" у літературознавчому вимірі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 172-176.

Вітченко, А. О. (2004) Проблемне вивчення зарубіжної драматургії з використанням літературно-критичних матеріалів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 28-31.

Г

Галас, А. С. (2011) Відтворення функцій гри слів у перекладі драми. ВІСНИК Житомирського державногодержавного університету імені Івана Франка (58). pp. 100-104.

Галич, О. Б. (2010) Словотвірні засоби вираження семантичної категорії "містичне" в готичному романі А. Радкліф. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 166-170. ISSN 2076-6173

Галуцьких, І. А. (2014) ОБРАЗНА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ СЕКСУАЛЬНИХ СТОСУНКІВ В КОНТЕКСТІ ХУДОЖНЬОЇ ТІЛЕСНОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ Д. Г. ЛОУРЕНСА). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (74). pp. 87-96. ISSN 2076-6173

Гарманчук, Ірина (2011) Образ зів"ялого листя в українській любовній ліриці кінця ХІХ - початку ХХ століття. Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів. pp. 30-33.

Герасимов, Ю. О. (2000) О. І. Купрін любив Житомир. Поліський дивосвіт, 1. pp. 385-388.

Герасимов, Ю. О. (2005) Інсценізація байки на лабораторному занятті з виразного читання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 161-163.

Герасимов, Ю. О. (2005) Інтонаційна пластика синтаксичного переносу в поезії Дмитра Павличка "Я стужився, мила, за тобою…". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 260-262.

Герасимов, Ю. О. (2013) Виразне читання медитативної лірики Ліни Костенко(на прикладі програмної поезії «Страшні слова, коли вони мовчать...» ). Українська мова і література в школі (6). pp. 38-41. (Unpublished)

Герасимов, Ю. О. (2005) Глибина і мелодійність поетичного слова (виразне читання вірша М.Т. Рильського "Поле чорніє. Проходять хмари…"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 226-228.

Герасимов, Ю. О. (2004) Жанрова специфіка лірики Ісікави Такубоку (на матеріалі циклу "Пісні, закохані в мене"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 210-212.

Герасимов, Ю. О. (2006) Ритмічні й смислові акценти у виразному читанні вірша Павла Тичини "Блакить мою душу обвіяла…". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 123-127.

Герасимчук, Ю. О. (2011) Онтологічні концептуальні метафори репрезентації стану самотності персонажа : позитивний вектор оцінки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (56). pp. 218-221.

Герасимчук, С. В. (2011) Художні форми алегоричного зображення у "Слові ігумена Мойсея про побудову стіни у "Видубичах". Літературознавчі студії. Випуск 5.. pp. 19-27.

Герасимчук, С. В. (2010) Художні форми алегоричного зображення у Святому Письмі. Літературознавчі студії (4). pp. 16-27.

Герасимчук, С. В. (2015) Алегорія як засіб оптимізації міжкультурної комунікації у творчості Івана Вишенського. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (78). pp. 262-268. ISSN 2076-6173

Герасимчук, С. В. (2010) Загадка як алегоричний прийом у «Житії Ольги». Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. pp. 97-100.

Герасимчук, С. В. (2010) Символіко-алегорична паралель «Київ – Єрусалим» у літературі Київської Русі. Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство: Міжвуз. зб. наук. ст. pp. 7-14.

Герасимчук, С. В. (2010) Художній симбіоз алегоричного та символічного у «Повчанні» Володимира Мономаха. Запорізького національного університету. Філологічні науки. pp. 49-53.

Герасимчук, С. В. (2010) Алегорія хвороби (каліцтва) у давньоукраїнській літературі. Літературознавчі студії / за ред. П. В. Білоуса. pp. 93-100.

Герасимчук, С. В. (2010) Алегорична нарація «Притчі про людську душу і тіло» Кирила Турівського. Мова і культура. pp. 239-244.

Герасимчук, С. В. (2013) Художні смисли алегоричного зображення у «Слові на Вербну неділю» Кирила Турівського. Science and Education a New Dimension. Philology. pp. 74-77.

Герговська, Анна (2009) Символіка кольору та її естетична функція в романі Павла Загребельного "Диво". Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів, 2. pp. 18-23.

Глущенко, Аліна, Рудюк, О. В. (2017) Художня своєрідність творчості Агати Крісті. Полілог (5). pp. 14-16. ISSN 2311-1844

Глєбова, Ю. А. (2004) Прийоми використання наочності при вивченні теоретико-літературного матеріалу в 5 класі на уроках зарубіжної літератури. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 73-75.

Гніда, Г. П. (1998) Читацькі інтереси молодших школярів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (2). pp. 90-91.

Головня, А. В. (2005) Міфологічний компонент ККС та МКС. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 137-138.

Головчинер, В. Є. (2009) Епічна драма в Росії до Б. Брехта: творчий досвід, рефлексія. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 176-182.

Головіна, В. С. (2011) Мовний образ простору у поетичному дискурсі Юрія Андруховича. ВІСНИК Житомирського державногодержавного університету імені Івана Франка (58). pp. 105-107.

Голод, Р. Б. (2004) "Напрям реальний з закраскою романтичною... ": до питання про особливості творчого методу Івана Франка. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 219-222.

Голубовська, І. В. (2004) Естетичні функції наскрізних образів у повісті Наталени Королевої "Quid est veritas?". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 42-43.

Голубовська, І. В. (2017) Трагедія маленьких українців у збірці Євгена Гуцала "Діти Чорнобиля" (до 80-річчя письменника). Актуальні проблеми текстотворення у лінгводидактичній та мистецтвознавчій площинах: збірник наукових праць (за матеріалами міжрегіонального науково-методичного семінару) / За ред. К. Я. Климової.. pp. 90-94.

Голубовська, І. В. (2004) Історія "Самітньої мандрівниці" (автобіографічна повість Наталени Королевої "шляхами і стежками життя"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 242-245.

Голубовська, І. В. (2005) Агіографічні традиції у прозі Наталени Королевої (на матеріалі оповідання "Свята Христина (її життя та діла)"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 145-147.

Голубовська, І. В. (2003) Драма героя без моралі в історичній повісті "1313" Наталени Королевої. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 157-160.

Голубовська, І. В. (2001) Письменниця про себе "Автобіографія" Наталени Королевої. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 98-100.

Голубовська, І. В. (1999) Повість Наталени Королевої «Сон тіні» як самобутнє явище української історичної прози 30-х років ХХ сторіччя. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (4). pp. 74-76.

Голубовська, І. В. (2014) Проблема гармонії людини й природи в "дитячій" прозі Григора Тютюнника. Лінгводидактичні аспекти фахової підготовки майбутнього вчителя: збірник наукових праць (за матеріалами VI Всеукраїнського науково-методичного семінару викладачів і студентів 27 березня 2014 р.). pp. 73-78.

Голубовська, І. В. (2001) Традиції Лесі Українки у творчості Наталени Королевої. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 33-34.

Голубовська, І. В. (1998) Художня трансформація християнських мотивів у прозі Наталени Королевої. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (2). pp. 110-112.

Голько, Катерина (2007) Штрихи до образу героя у творах Ліни Костенко. Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів. pp. 22-25.

Гончаренко, Богдана (2007) Творчість Нечуя-Левицького і тенденції польського позитивізму. УКРАЇНСЬКА ПОЛОНІСТИКА (3-4). pp. 309-320.

Горбань, А. В. (2010) Алюзійний простір "Енеїди" І. Котляревського: колоніальний аспект. Літературознавчі студії. Випуск 4. pp. 28-76.

Горбань, А. В. (2020) Теорія літератури: навчальний посібник. [Teaching Resource]

Горбань, А. В. (2011) Функціонування кодів у художньому тексті ("Три зозулі з поклоном" Григора Тютюннка). Літературознавчі студії. Випуск 5. pp. 28-40.

Горбань, А. В. (2006) Авторська суб’єктивність як структурна модель художнього тексту. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 113-116. ISSN 2076-6173

Горбань, А. В. (2001) Персонаж-тінь у творах Лесі Українки та В. Винниченка: дублювання та самототожність. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 38-41. ISSN 2076-6173

Горбова, І. О. (2014) Ідентифікація сучасної української інтелігенції. Міжнародна заочна наукова конференція "Особистість і суспільство в XXI столітті: концепції та тенденції розвитку". pp. 56-59.

Горбова, І. О. (2013) Апатія української інтелігенції в період соціальних трансформацій: соціально-філософський аспект. Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2013», 16-17 квітня 2013 р.: [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А. Є. Конверський [та ін.].. pp. 45-47.

Горбова, І. О. (2014) Відчуття месіанської ролі як основа конструктивної діяльності особистості (на прикладі української інтелігенції 20-30-х рр. ХХ ст.). Збірник матеріалів доповідей та виступів Міжвузівського наукового семінару: «Інформаційно-психологічна безпека особистості як теоретична і практична проблема», 20 лютого 2014 р.. pp. 21-22.

Горбова, І. О. (2014) Жанрові модифікації інтерв'ю в сучасній журналістиці. Вітражі: Збірник матеріалів викладацько-студентських наукових семінарів / Упор. В.І. Башманівський, І.О. Горбова, Т.Є. Клименко, С.А. Чорна (5). pp. 21-24.

Горбова, І. О. (2014) Мессианская роль евразийцев в реализации идеи национальной идентификации и самосознания. Збірник матеріалів доповідей та виступів Міжвузівського наукового семінару: «Інформаційно-психологічна безпека особистості як теоретична і практична проблема». pp. 21-22.

Горбова, І. О. (2014) Месіанство інтелігенції як актуалізована соціальна роль у період соціальних трансформацій. Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2014» (5). pp. 33-35.

Горбова, І. О. (2013) Месіанізм у ціннісних орієнтаціях української інтелігенції 20 – поч. 30-х рр. ХХ ст.: соціально-філософський аспект. Мультиверсум. Філософський альманах. pp. 33-38.

Горбова, І. О. (2014) Поняття «інтелігенція» у предметному полі соціальної філософії. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії («Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy»). pp. 212-223.

Горбова, І. О. (2014) Роль та місце інтелігенції в соціальній структурі суспільства: соціально-філософський аспект. II Міжнародна науково-практична конференція "Знання.Освіта.Освіченість".

Гордієнко, О. А. (2004) Деякі аспекти порівняльного вивчення творів зарубіжної й української літератури у загальноосвітній школі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 80-82. ISSN 2076-6173

Гордієнко, О. А. (2005) Портретний живопис на уроках вивчення біографії зарубіжного письменника. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 164-166. ISSN 2076-6173

Гордієнко, О. А. (2004) Порівняльне вивчення літератур: зв’язки, спадкоємність та перспективність. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 92-94. ISSN 2076-6173

Горенок, Г. Ю. (2006) Образ Гамлета у творчості Миколи Бажана. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 125-128. ISSN 2076-6173

Грабівська, Г. І. (2011) Участь Івана Франка в чужих енциклопедичних виданнях: стаття "Українці". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (55). pp. 191-195.

Гречаник, Ірина (2013) Багатосуб"єктивність як конструкт хронотопної поліфонії у романах-феєріях Олеся Бердника. Житомирські літературознавчі студії (7). pp. 215-221. ISSN 2305-5898

Грибан, Г. В. (2000) Бараші – отча земля Василя Шевчука. Поліський дивосвіт, 1. pp. 221-224.

Грибан, Г. В. (2004) Робота над словом при вивченні мови та літератури. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 32-34.

Грибан, Г. В. (2001) Твори Лесі Українки на уроках рідної мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 35-37.

Гримашевич, Г. І. (2001) Назви одягу та взуття у контексті східнослов’янських мов (на матеріалі драми-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня”). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 28-32.

Гриневич, Анна, Астрахан, Н. І. (2015) Литературная критика серебряного века о творчестве Ф. М. Достоевского. Полілог (3). pp. 24-27. ISSN 2311-1844

Грицик, Светлана, Астрахан, Н. І. (2015) Проблема «Народ и история» в трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов». Полілог (3). pp. 28-31. ISSN 2311-1844

Гуменюк, В. А., Черняк, І. О., Плотнікова, А. М. (2013) І. О. ОГІЄНКО У ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ НАУКОВИХ ТА ПРОСВІТНИЦЬКИХ ВИДАННЯХ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 245-250. ISSN 2076-6173

Гуральчук, Н., Коржовська, О. В. (2015) Специфіка мотиву смерті у новелі Е. А. По «Маска червоної смерті». Полілог (3). pp. 32-34. ISSN 2311-1844

Гіллесгайм, Ю. (2012) Бертольт Брехт – європеєць? Брехтівський часопис (Brecht-Heft): статті, доповіді, есе: Збірн. наук. праць (філолог. науки) (2). pp. 16-18.

Гірняк, М. О. (2004) Авторська свідомість як метатекстуальна категорія. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 122-126.

Гірняк, М. О. (2005) Поняття автора й авторської свідомості в контексті термінологічних проблем сучасного літературознавства. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 168-172.

Гірняк, С. П. (2013) ГАЛИЧИНА ''ЯК ПСИХОЛОГІЧНА КАТЕГОРІЯ'' У КОНЦЕПЦІЇ МИКОЛИ ШЛЕМКЕВИЧА. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 255-260. ISSN 2076-6173

Д

Давидюк, Ю. Б. (2010) Сучасний стан проблеми визначення та перекладу абсолютних конструкцій у науковій літературі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 96-99.

Дадашова, Саида Бахлул кызы (2013) МИРЗА ФАТАЛИ – ''АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МОЛЬЕР?''. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 279-284. ISSN 2076-6173

Даниленко, В. Г. (2009) Польська література Волині в епоху романтизму. Слово і час. Науково-теоретичний журнал (7). pp. 99-103. ISSN 0236-1477

Данилюк, Анна (2020) Книги Вадима Крищенка у фондах бібліотеки Першотравенського ліцею. Актуальні проблеми культурології: Збірник матеріалів студентського круглого столу (29 квітня 2020 р.). pp. 14-16.

Данчук, А. Л. (2005) Героїчна тема в українських думах та історичних піснях. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 151-155.

Данюк, Н. (2012) Іваненко Анатолій. Літературні портрети сучасних українських письменників: Студентські дослідницькі роботи / Упоряд. В.І. Башманівський (2). pp. 98-101.

Дейнеко, І. А. (2013) ДО ПРОБЛЕМИ ВІДТВОРЕННЯ ОБРАЗНО-СТИЛІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ АВТОРА В ПЕРЕКЛАДІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 239-242. ISSN 2076-6173

Дем'янчук, Т. (2012) Головецький Василь. Редакторський практикум: Літературні портрети сучасних українських письменників: Студентські дослідницькі роботи / Упоряд. В.І. Башманівський (2). pp. 45-51.

Дем'янюк, М. Б. (2004) Реалізація слова в літературному тексті. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 11-13. ISSN 2076-6173

Демьянова, С. К. (2013) ПОЕТИКА НЕОНАТУРАЛІСТСЬКОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ПОЛЬСЬКОЇ ДРАМИ 20-Х РР. XX СТОЛІТТЯ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 243-250. ISSN 2076-6173

Денисевич, О. В. (2011) Вільний асоціативний експеримент як засіб дослідження особливостей формування мовної картини світу. Психолінгвістика: [зб. наук. праць ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"] (7). pp. 92-97.

Денисевич, О. В. (2010) Вільний асоціативний експеримент як засіб дослідження соціального портрету. Волинь-Житомирщина. pp. 334-340.

Дмитрук, Валерія (2009) "На той бік" - втеча до чи від життя? (за матеріалом повісті Володимира Винниченка). Літературознавчі студії. Випуск 2.. pp. 101-107.

Дмитрієва, І. В. (2012) Філософсько-естетичні особливості концепції Надлюдини у творчості Б. Брехта й О. Уайльда. Духовна напруга пошуків Ваала й Доріана Грея як полеміка з основними ідеями Ф. Ніцше. Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис (1). pp. 17-28.

Доброльожа, Г. М. (1999) Мотив здоров’я в тематиці поліських народних порівнянь. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (4). pp. 60-63.

Доброносова, Ю. Д. (2001) Особливості екзистенційних філософських категорій у спадщині Лесі Українки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 42-46.

Домалевська, Т. (2012) Концевич Євген. Редакторський практикум: Літературні портрети сучасних українських письменників: Студентські дослідницькі роботи / Упоряд. В.І. Башманівський (2). pp. 113-116.

Дорош, Г. О. (2004) Психологізм інтелектуальної драми Ю. Щербака "Відкриття". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 176-178.

Дронь, К. І. (2006) Міфопоетика Франка: термінологічний аспект. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 133-137.

Дубенков, В., Коржовська, О. В. (2015) Літературні прийоми гротеску у творах Едгара По. Поєднання комічного і трагічного в новелах письменника. Полілог (3). pp. 35-37. ISSN 2311-1844

Дуркалевич, В. (2006) Синтетизм як принцип образотворення у Франковій прозі початку ХХ ст. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 138-142.

Дюжева, К. В. (2015) Новаторство Ліни Костенко у жанрі віршованого роману. Редакторська і журналістська майстерність: Збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 58-59.

Дюжева, К. В. (2009) Інтерпретація жанрово-стильових моделей триптихів Ліни Костенко. Літературознавчі студії / За ред. П. В. Білоуса (3). pp. 107-116.

Дюжева, К. В. (2010) Давидові псалми в інтерпретації Ліни Костенко. Літературознавчі обрії. Праці молодих учених (18). pp. 144-148.

Дюжева, К. В. (2015) Ліна Костенко у системі соціальних комунікацій: дайджест Інтернет-видань 2013-2014 рр. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (79). pp. 225-229. ISSN 2076-6173

Дюжева, К. В. (2010) Поетика вираження почуттів у ліриці Ліни Костенко. Наукові записки. Серія «Філологічна». (18). pp. 85-92.

Дюжева, К. В. (2010) Постать Тараса Шевченка в рецепції Ліни Костенко. Волинь -Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. (21). pp. 54-62.

Дюжева, К. В. (2010) Проблемно-стилістична поліваріантність історичних творів шістдесятників (на прикладі Валерія Шевчука та Ліни Костенко). Волинь - Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (20). pp. 72-80.

Дюжева, К. В. (2012) Проекція авторської свідомості у ліричній поезії Ліни Костенко. Житомирські літературознавчі студії / За ред. П. В. Білоуса (64). pp. 22-30.

Дюжева, Катерина (2011) Еволюція жанрів у творчості Ліни Костенко на шляху до віршованого роману. Літературознавчі студії. (5). pp. 41-47.

Дюжева, Катерина (2010) Поетична інтерпретація музи та образу поета у ліриці Ліни Костенко. Літературознавчі студії. Випуск 4.. pp. 76-84.

Дюжева, Катерина (2012) Проекція авторської свідомості у ліричній поезії Ліни Костенко. Житомирські літературознавчі студії (6). pp. 22-31. ISSN 2305-5898

Дядиченко, Світлана (2010) Модерністична трансформація біблійних образів Юди та Божої Матері у новелістиці Ольги Кобилянської. Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів. pp. 41-45.

Дятленко, Т. І. (2004) Пейзаж як один із показників індивідуального авторського стилю (за творами І.Я. Франка). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 87-90.

Дяченко, Н. М. (2015) Жанрові ретроспекції та проспекції. Рецензія на книгу Г. Ф. Бондаренко «Літературознавчі проспекції: компаративістська генологія» (2014). Полілог (3). p. 139. ISSN 2311-1844

Ж

Жур, Інна (2017) Чим мене захопила творчість Юзефа Крашевського: таємниці повісті «Хата за селом». In: Юзеф Крашевський в культурній спадщині України та Польщі : зб. наук. пр. (за матеріалами міжрегіонального науково-практичного семінару із міжнародною участю), 20 грудня 2017 року, Житомир.

З

Завадський, М. (2012) Никончук Микола. Редакторський практикум: Літературні портрети сучасних українських письменників: Студентські дослідницькі роботи / Упоряд. В.І. Башманівський (2). pp. 149-154.

Загаєцька, Т. А. (2018) «Подорож Аліси В Швейцарію» Лукаса Берфуса як приклад сучасної швейцарської трагікомедії. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 100-103.

Зайко, Л. Я. (2014) Інформаційний продукт засобів масової інформації в сучасному глобалізованому світі. Other thesis, Актуальні проблеми сучасної філософії та науки у глобалізованому світі : зб. наук. праць / за заг. ред. проф. П. Ю. Сауха..

Закалюжний, Л. В. (2014) «Три действия по четырем картинам» В. Дурненкова как пьеса-экфрасис. Science and Education a New Dimension : Philology., 2 (4). pp. 32-37.

Закалюжний, Л. В. (2014) Інтермедіальний дискурс «нової драми»(на матеріалі п’єс В’ячеслава й Михайла Дурненкових. British Journal of Science, Education and Culture, 1 (5). pp. 222-227.

Закалюжний, Л. В. (2014) Інтермедіальність і жанрові модифікації в сучасній польській і російській драматургії. Сучасні літературознавчі студії. У просторі наукового пошуку В. І. Фесенко. Збірник наукових праць. (11). pp. 263-271.

Закалюжний, Л. В. (2014) Жанровый експеримент в пьесе А. Слаповского «Дом на слом». Сопоставительная и славянская филология : история, состояние, перспективы. Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 200-летнему юбилею А. А. Хованского.. pp. 368-376.

Закапко, М. (2015) Студенти ЖДУ ім. І. Франка побували в епосі Оноре де Бальзака. Полілог (3). p. 140. ISSN 2311-1844

Зарноцький, А. В. (2006) Передпостмодернізм як художньо-філософська основа драматургії Теннессі Уїльямса в її зв’язках із соціальною драмою США. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 129-133.

Заяць, Т. Р. (2004) Образотворення у творах на гуцульську тематику: типологічне зіставлення. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 232-235.

Золотюк, Людмила (2011) "Чоловік - творчість - жінка" у прозі Володимира Винниченка. Літературознавчі студії. Випуск 5.. pp. 48-60.

Золотюк, Людмила (2012) Портрет у романі "Нова заповідь" Володимира Винниченка. Житомирські літературознавчі студії (6). pp. 31-43. ISSN 2305-5898

Золотюк, Людмила (2009) Поцілунок на межі (на матеріалі творів В.Винниченка "Момент" і "На той бік"). Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів, 2. pp. 24-29.

Зорницька, І. В. (2013) Парадоксализация древнегреческой трагедии. Science and Education a New Dimension: Philology, 1(3) (13). 62 -66.

Зорницька, І. В. (2011) Іронічне зображення Б. Брехта у п’єсі Ежена Йонеско "Спрага та голод". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (59). pp. 203-206.

Зорницька, І. В. (2015) Карнавалізація як парадокс у середньовічній літературі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (80). pp. 148-151. ISSN 2076-6173

К

Казачэнка, Т. М. (1998) Лексіка сацыяльнай накіраванасці ў беларускіх граматах ранняга перыяду. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (2). pp. 107-109.

Каліш, І. В. (2004) Жанр балади у світовій літературі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 155-158.

Капанайко, І. Я. (2011) Полеміка щодо формування правописної системи української мови у висвітленні Івана Франка (на шпальтах газети "Kurjer Lwowski"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (55). pp. 196-201.

Карабльова, О. В. (2004) Символістська концептуалізація самотності у "маленькому романі" Галини Пагутяк "Радісна пустеля". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 202-204.

Карабінська, Ольга (2009) Листи Лесі Українки в контексті літературної доби кінця ХІХ - початку ХХ ст. Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів, 1. pp. 32-38.

Карабінська, Ольга (2010) Літературний процес кінця ХІХ - початку ХХ ст. в епістолярній спадщині Михайла Коцюбинського. Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів. pp. 46-54.

Кацемба, Ю. Л. (2015) "Спогади..." чуднівчанина Генріха Живуського. Постаті землі Житомирської. Науковий збірник «Велика Волинь» (51). pp. 241-249.

Кацемба, Ю. Л. (2015) 256 сторінок волинського часопростору. Рецензія на книгу В. О. Єршова «Волинські полоністичні студії» (2014). Полілог (3). p. 142. ISSN 2311-1844

Кацемба, Ю. Л. (2015) Henryk Rzewuski – pisarz z Żytomierszczyzny. TĘCZA ŻYTOMIERSZCZYZNY (2). pp. 18-19.

Кацемба, Ю. Л. (2014) Імплементація дромонічних мотивів у «Спогадах...» Г. Жевуського. Науковий вісник СНУ ім. Лесі Українки (9). pp. 54-60.

Кацемба, Ю. Л. (2015) Інтерпретація містичних міфологем у "Спогадах..." Г. Жевуського. Київські полоністичні студії, 26. pp. 376-383.

Кацемба, Ю. Л. (2014) Вікторія Білявська: на кафедрі та поза нею. Полілог (4). pp. 132-136. ISSN 2311-1844

Кацемба, Ю. Л. (2015) Генріх Жевуський на тлі (анти)кременецької полеміки. „Ateny Wołyńskie" - Między Historią a Współczesnością. pp. 443-454.

Кацемба, Ю. Л. (2015) Генріх Жевуський — учень школи Кармелітів у Бердичеві. Велика Волинь (52). pp. 348-354.

Кацемба, Ю. Л. (2015) Міжнародна наукова конференція «Польська культура в контексті волинського тексту» у м. Луцьк. Полілог (3). p. 141. ISSN 2311-1844

Кацемба, Ю. Л. (2015) Міжнародна наукова конференція «Польський та центральноєвропейський романтизм в постколоніальному контексті» у м. Варшава. Полілог (3). p. 143. ISSN 2311-1844

Кацемба, Ю. Л. (2016) Рецепція творчості Г. Жевуського в літературно-критичній думці. Київські полоністичні студії, 27. pp. 63-72.

Кацемба, Ю. Л., Юрчук, О. О., Єршов, В. О. (2013) Художня парадигма «іншості» в «Чорній раді» П. Куліша та «Спогадах...» Г. Жевуського. Полілог (1). pp. 98-102. ISSN 2311-1844

Кицак, Людмила (2011) Бінарні опозиції детективних персонажів (на основі роману О.Винокурова "Під одним дахом зі смертю"). Літературознавчі студії. Випуск 5.. pp. 61-68.

Кицак, Людмила (2010) Світ детективів Павла Загребельного. Літературознавчі студії. Випуск 4.. pp. 85-93.

Кияк, Ірина (2007) Футурологічні засади у творчості Станіслава Лема. УКРАЇНСЬКА ПОЛОНІСТИКА (3-4). pp. 358-365.

Клименко, Ж. В. (2004) Формування уявлення учнів про художній переклад у процесі вивчення зарубіжної літератури. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 24-27.

Клименко, О. В. (2007) Смислотворча функція міркування в новелі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 198-202.

Клименко, Т. Є. (2012) "Аще убью брата своєго..." (зображення міжусобиць у "Повісті минулих літ"). Житомирські літературознавчі студії (6). ISSN 2305-5898

Клименко, Т. Є. (2010) Етнографічні та фольклорні інтенції у тексті "Інститутка" Марка Вовчка. Літературознавчі студії. Випуск 4.. pp. 99-104.

Клименко, Т. Є. (2012) Образно-художній смисл архетипної символіки. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 225-228. ISSN 2076-6173

Клименко, Т. Є. (2008) Обряд і звичай як інтертекстуальний компонент в оповіданнях Марка Вовчка. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 207-211. ISSN 2076-6173

Клименко, Т. Є. (2011) Ритуал як інтертекстуальний елемент у романі "Чорна рада" П.Куліша. Літературознавчі студії. (5). pp. 74-79.

Климова, К. Я. (2004) Використання інтерактивних навчальних технологій у процесі аналізу мовно-стилістичних особливостей художніх і публіцистичних текстів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 98-100. ISSN 2076-6173

Климова, К. Я. (2001) Майбутні вчителі початкових класів у роздумах над глибинами Лесиного слова. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 47-49. ISSN 2076-6173

Кобелецька, О. І. (2004) Псалом вічності Миколи Філянського. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 240-241.

Ковалик, М. О. (2004) На шляху до краси: проблема вибору героїні (не загублена п’єса В. Винниченка "Дорогу красі"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 189-192.

Ковальова, Т. П. (2001) Антропоцентризм зображення світу речей у прозі Уільяма Сомерсета Моема. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 131-133.

Ковальова, Т. П. (2009) Образ міста в романі Т. Морісон "Jazz". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 95-98.

Ковальчук, А. (2015) Сучасні підходи до класифікації та структури уроків літератури. Методичний пошук: Викладацько-студентські наукові роботи з питань методики навчання мови та літератури (13). pp. 64-67.

Ковалюк, Ю. А. (2018) Епічний театр в Британії. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 176-179.

Коврігіна, Л. М. (2011) Історико-біографічна проза Зінаїди Тулуб (на матеріалі роману "В степу безкраїм за Уралом"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (55). pp. 202-206.

Когут, О. В. (2010) Біблійні сюжети та архетипи в сучасній українській драматургії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 195-200.

Когут, О. В. (2011) Стилізовані сюжети необароко в сучасній українській драматургії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (55). pp. 153-157.

Когут, О. В. (2004) Стилізація як засіб трансформації містерійних сюжетів (на матеріалі драми Ігоря Костецького "Дійство про велику людину"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 193-196.

Кожевнікова, С. Є. (2001) “Квітчасті вірші” Лесі Українки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 63-65.

Козак, С. В. (2011) Фрейми на позначення природи і людини у художньому дискурсі (на матеріалі роману Т. Гарді "Тесс із роду д’Ербервіллів"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 100-104.

Козак, Наталія, Рудюк, О. В. (2017) Розвиток детективного жанру у світовій літературі. Полілог (5). pp. 17-19. ISSN 2311-1844

Козачук, А. М. (2011) Перекладацький доробок Роми Франко: загальний огляд. ВІСНИК Житомирського державногодержавного університету імені Івана Франка (58). pp. 37-40.

Козир, Вікторія (2009) Сад Житейських думок, трудів і почуттів Валерія Шевчука. Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів, 1. pp. 39-44.

Козловець, М. А., Захарченко, І. М. (2001) Леся Українка як уособлення національного обов'язку. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 53-57. ISSN 2076-6173

Козубай, В. І. (2004) Аналіз художнього тексту як важливий чинник у процесі навчання іноземній мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 40-41.

Козубенко, Л. М. (2001) Гуманістичний ідеал у творчості Лесі Українки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 50-52.

Колесник, Р. С. (2010) Специфіка відтворення комічного в художньому перекладі (на прикладі коротких оповідань Курта Тухольського). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 171-174.

Коляда, О. В. (2012) "Людина зникає в епоху голоцену (на матеріалі повісті М. Фріша "Людина з’являється в епоху голоцену")". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 186-189.

Коляда, О. В. (2011) Симбіоз драматурга та критика або Брехт і Беккет vs британської академії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (59). pp. 154-157.

Коляда, О. В. (2004) Міфопоетика образу Орфея в однойменній п'єсі Ж. Коктo. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 216-217.

Коляда, О. В. (2004) Міфопоетика образів Адама та Єви у п'єсі Ф. Аррабаля "Фандо та Ліс". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 184-186.

Коляда, О. В. (2006) Міфопоетична особливість міфеми-образу "спаситель" у драматургії абсурду (на матеріалі п’єси С. Беккета "Чекаючи на Годо"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 188-191.

Коляда, О. В. (2005) Поняття "міфопоетика". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 198-199.

Комінярська, І. М. (2011) Художньо-філософський зв'язок між автором та героєм у романі Уласа Самчука "Волинь". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (60). pp. 174-178.

Комінярська, І. М. (2006) Українська інтелігенція – оберіг національної ідентичності та самобутності народу (із спостережень над прозою І. Франка та У. Самчука). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 198-202.

Комінярська, І. М. (2007) Філософська система духовності українського народу (за прозою Уласа Самчука). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 217-220.

Комінярський, І. Б. (2013) БЕРТОЛЬД БРЕХТ ТА ДЖОРДЖ РИГА: ОДИН МОТИВ – ДВА РІШЕННЯ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 256-258. ISSN 2076-6173

Кондратюк, М. В. (2004) Жанрова специфіка українських романів "зв’язку часів". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 146-149.

Конторчук, Г. К. (2001) Антропоніми в листах Лесі Українки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 66-68.

Конторчук, Г. К. (2004) Крилаті слова у сатиричному романі О. Чорногуза "Претенденти на папаху". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 160-162.

Конторчук, Г. К., Павленко, Н. О. (2003) Біблійні антропоніми у творах Лесі Українки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 175-180.

Копоть, І. Є. (2010) Правобережжя у просторі і часі. In: КРАЄЗНАВСТВО ТА МУЗЕЙНА СПРАВА В УКРАЇНІ. Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції, присвяченої 145-річчю заснування Житомирського обласного краєзнавчого музею (27-28 жовтня 2010 року, м.Житомир), 44 . М.Косенко, Житомир, Україна, pp. 515-518. ISBN 978-966-8123-75-7

Корбут, Г. О., Вискушенко, А. П., Памірський, М. С. (2012) ЕКОЛОГІЧНІ МОТИВИ В ТЕАТРАЛЬНО-МИСТЕЦЬКОМУ ЖИТТІ ЖИТОМИРЩИНИ - ВОЛИНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ. Культурний простір Житомирщини - Волині ХІХ - ХХ ст.. pp. 147-150.

Корбут, Г. О., Памірський, М. С. (2007) НА ВШАНУВАННЯ ПАМ'ЯТІ І.І.ОГІЄНКА. Проблеми українського державотворення: історія і сучасність. pp. 194-197.

Коржовська, О. В. (2013) Формы выражения авторского сознания в «Хождении игумена Даниила». Материалы международной научной конференции "Славянские языки и литературы в синхронии и диахронии". pp. 179-181.

Коржовська, О. В. (2015) Літературний погляд у минуле. Постаті землі Житомирської (51). pp. 383-384.

Коржовська, О. В. (2010) Вияв авторської свідомості в ''Ходінні ігумена Данила''. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 175-179.

Коржовська, О. В. (2013) Тлумачення природи творчості у Біблії. Наукові праці : науково-методичний журнал, 217 (205). pp. 47-51. ISSN 1609-7742

Коржовська, О. В. (2008) Часопростір "Слова о полку Ігоревім". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 225-229.

Коржовська, Ольга (2011) Концепція творчості у Святому Письмі. Літературознавчі студії. Випуск 5.. pp. 80-91.

Корнева, Д. А. (2018) Вплив ідей Б. Брехта на драматургію Ф. Дюрренматта. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 191-194.

Косарєва, Г. С. (2007) Культурний феномен польськомовної поезії епохи Бароко у перекладах В. Шевчука. УКРАЇНСЬКА ПОЛОНІСТИКА (3-4). pp. 235-241.

Косинська, Наталія (2009) Божевілля як втеча від гендерної ролі в романі М.Матіос "Солодка Даруся". Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів, 2. pp. 30-35.

Косинська, Наталія (2011) Міфосимвол води у прозі Марії Матіос. Літературознавчі студії. (5). pp. 92-97.

Косинська, Наталія (2012) Міфосимволіка сну в повісті "Армагедон уже відбувся" Марії Матіос. Житомирські літературознавчі студії (6). pp. 58-65. ISSN 2305-5898

Косинська, Наталія (2010) Трагедія жінки у сучасному світі: "Щоденник страченої" Марії Матіос як фемінний текст. Літературознавчі студії. Випуск 4.. pp. 119-127.

Косицька, Марія (2007) Риторично-стилістичні особливості полеміки у польськомовному "Літосі..." митрополита Петра Могили. УКРАЇНСЬКА ПОЛОНІСТИКА (3-4). pp. 296-302.

Костюшко, Ю. О. (2004) Аналіз міжособистісної взаємодії у ситуації конфлікту: літературний огляд. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 88-91.

Косякевич, К. (2017) Юзеф Ігнацій Крашевський як майстер романтичного опису українських селян хіх століття. In: Юзеф Крашевський в культурній спадщині України та Польщі : зб. наук. пр. (за матеріалами міжрегіонального науково-практичного семінару із міжнародною участю), 20 грудня 2017 року, Житомир.

Коцюба, О. П. (2011) Вербалізація концепту Fauna у малій прозі Йозефа Рота. ВІСНИК Житомирського державногодержавного університету імені Івана Франка (58). pp. 151-155.

Кравець, О. Є., Памірська, Л. Ю. (2004) Використання проблемних текстів по спеціальності як засіб формування комунікативної компетенції у студентів немовних вузів на старшому етапі вивчення іноземної мови. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 50-53. ISSN 2076-6173

Кривопишина, К. С. (2013) ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ ВАСИЛЯ ЗАХАРЧЕНКА. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 300-305. ISSN 2076-6173

Криловець, Н. В. (2012) Мотив осені в натурфілософській поезії Ліни Костенко. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 229-232.

Кріцберг, Р. Я. (2009) Соціолінгвістичні та семантичні особливості ідіом у творах Д. Чосера та У. Шекспіра. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 99-103.

Кудінова, О. І. (2004) Провансальський образ світу в прозі Марселя Паньоля. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 150-153.

Кузнєцова, І. В. (2004) Гендерний аспект персонажних описів: когнітивний підхід. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 91-94.

Кузніцова, І. В. (1998) Семантичний простір художнього тексту та імена персонажів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (1). pp. 88-90.

Кузніцова, І. В., Савченко, Г. В. (1999) Особливості характеризації персонажів у художньому тексті в термінах теорії відношень. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 116-119.

Кукса, Г. М. (2004) Історія розвитку та типологія жанру детективу у контексті світової літератури. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 150-154.

Кулеша, Нина, Соболевська, Г. І. (2015) Роль художественного хронотопа в процессе эпизации драмы в пьесе А. Н. Островского «Гроза». Полілог (3). pp. 45-48. ISSN 2311-1844

Куликовська, Н. І. (2007) Функціональне поле конотативного компонента в семантиці гендерно маркованих фразеологічних одиниць. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 203-205.

Кульчицький, В. Й. (2004) Повстанська творчість як засіб формування свідомості молоді. Вісник Дніпропетровського університету. Серія ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ (7). pp. 126-129.

Купчишина, Ю. А. (2013) РОЛЬ ТРОПІВ У РЕАЛІЗАЦІЇ ОЧУДНЕННЯ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 306-309. ISSN 2076-6173

Куцевол, О. М. (2004) Кореляція проекту уроку та імпровізації в процесі творчої методичної діяльності вчителя літератури. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 19-23.

Кучерук, О. А. (2002) "Дохристиянські вірування українського народу" І. Огієнка як джерело вивчення духовної культури українців. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 94-97. ISSN 2076-6173

Кучерук, О. А. (2001) Естетичний коментар художнього тексту як засіб удосконалення комунікативних умінь і навичок учнів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 74-77. ISSN 2076-6173

Кучерук, О. А., Вигівська, Г. В. (2005) Елементи інтеграції мистецтв у процесі вивчення літератури. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 48-50. ISSN 2076-6173

Кучерява, Катерина (2011) Наративні особливості роману Юрія Андруховича "Перверзія". Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів. pp. 58-61.

Кушмар, Л. В. (2013) ОСОБЛИВОСТІ КАРТИНИ СВІТУ ПОЛІСЯНИНА (НА МАТЕРІАЛІ АСОЦІАТИВНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 196-200. ISSN 2076-6173

Кірячок, М. В. (2012) Апокаліптичні пророцтва постчорнобильської епохи в романі-есеї Євгена Пашковського "Щоденний жезл". Житомирські літературознавчі студії (6). pp. 43-52. ISSN 2305-5898

Кірячок, М. В. (2011) Проблема урбанізації в романі С. Процюка "Інфекція". Літературознавчі студії (5). pp. 69-73.

Кірячок, М. В. (2010) Філософія масової культури як ідейне підгрунтя роману "Воццек" Ю. Іздрика. Літературознавчі студії (4). pp. 94-98.

Кірішун, Г. В., Астрахан, Н. І. (2015) Тематическое многообразие лирики Александра Сергеевича Пушкина. Полілог (3). pp. 41-44. ISSN 2311-1844

Л

Лісова, Ю. О. (2014) ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОКАЛІЗАЦІЇ ПРИ ЗОБРАЖЕННІ САМОТНЬОГО ПЕРСОНАЖА. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (74). pp. 125-131. ISSN 2076-6173

Лавринчук, В. В. (2018) Наративна структура як наукова проблема у сучасному літературознавстві. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 214-218.

Лаврусенко, М. І. (2004) Образ трипільського світу в повісті Докії Гуменної "Велике Цабе". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 71-75.

Лановик, М. Б. (2004) Перекладознавча концепція В. Гумбольдта та її рецепція в українському літературознавстві. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 109-114.

Лановик, М. Б. (2005) Розвиток концептів "символ", "архетип" і "міф" у теоретико-літературних дослідженнях науки про переклад. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 150-155.

Лапко, О. А. (2004) Оповідач як форма репрезентації авторської свідомості (на матеріалі повісті Т. Осьмачки "Старший боярин"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 127-131.

Левицька, І. (2012) Гудзь Юрко. Редакторський практикум: Літературні портрети сучасних українських письменників: Студентські дослідницькі роботи / Упоряд. В.І. Башманівський (2). pp. 51-55.

Левківський, О. Б. (2011) Оказіональні епітетні конфігурації в прозі (на прикладі роману В. Фолкнера "Авесалом, Авесалом!"). Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 189-192.

Левченко, Галина (2011) Концепт серця в "пророчій утопії" лірики Лесі Українки. Літературознавчі студії. Випуск 5.. pp. 98-109.

Левченко, Галина (2012) Рецепція образних елементів солярного міфу в ліриці Лесі Українки. Житомирські літературознавчі студії (6). pp. 65-77. ISSN 2305-5898

Левченко, Н. М. (2004) Феноменологічна екзегеза імені як конструент психологічної характеристики літературних героїв: роман Панаса Мирного "Повія". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). 209 -211.

Левченко, Олег (2009) Самоусвідомлення таланту: перші публікації Юрка Гудзя. Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів, 1. pp. 45-53.

Лисенко-Ковальова, Н. В. (2004) Музично-настроєний твір Юрія Косача. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 51-53.

Лисецька, Ю. В. (2018) Позиційна характеристика та функції епістемічних дискурсивних маркерів у ранньоновоанглійському теологічному дискурсі. Позиційна характеристика та функції епістемічних дискурсивних маркерів у ранньоновоанглійському теологічному дискурсі. pp. 48-50.

Литовська, О. В. (2010) Перспективи дослідження давньоаттичної комедії в контексті сучасної літературознавчої парадигми. ВІСНИК Житомирського державногодержавного університету імені Івана Франка (58). pp. 156-159.

Лобода, С. М. (2009) Ідея творення національної школи на шпальтах вітчизняної педагогічної преси доби Української держави 1917 – 1920 рр. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 39-44.

Логунова, І., Коржовська, О. В. (2015) Романтична концепція як домінанта у творчому доробку Едуарда Асадова. Полілог (3). pp. 49-51. ISSN 2311-1844

Лоренц, Ірина, Рудюк, О. В. (2017) Інтерпретація творчості Джона Фаулза в дусі постмодерністської естетики. Полілог (5). pp. 24-26. ISSN 2311-1844

Лось, О. (2012) Лісовський Антон. Редакторський практикум: Літературні портрети сучасних українських письменників: Студентські дослідницькі роботи (2). pp. 135-138.

Лотоцька, С. В. (2001) Муза у творчості Лесі Українки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 73-75.

Лупак, Н. М. (2006) Cемантико-смислові зміщення музичної термінології в епопеї Б. Лепкого "Мазепа". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 151-154.

Людвицька, Юлія (2011) Божевілля як наслідок впливу соціальних обставинна жінку в романі М.Матіос "Солодка Даруся". Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів. pp. 62-67.

Людвицька, Юлія (2010) Любовний трикутник як основа гендерної дисгармонії у романі М.Матіос "Майже ніколи не навпаки" та в драмі І.Франка "Украдене щастя". Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів. pp. 55-60.

Ляшик, О. Л. (2005) Композиційно-смислова структура поетичного тексту крізь призму словесного поетичного образу: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі віршів К. Сендберга). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 167-170.

Ляшов, Н. М. (2015) Фольклорні елементи в історичній романістиці 80-х років ХХ ст. про козаччину. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 157-160. ISSN 2076-6173

Лєцкін, М. О. (2011) "Наш державний здвиг... Свого часу таки принесе відповідний плід" (переклад святого письма: Іван Огієнко та Іван і Юрій Липи). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (56). pp. 109-112.

Лєцкін, М. О. (2011) "Я мріяв волю Україні здобути..." (письменники на життєвому шляху Івана Огієнка: драматург Людмила Старицька-Черняхівська). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (59). pp. 158-161.

Лєцкін, М. О. (2001) Коло стилістичних зацікавлень Лесі Українки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 69-72.

Лісова, Ю. О., Папіжук, В. О. (2021) Методичні рекомендації до організації самостійної й індивідуальної роботи студентів із дисципліни «Історія літератури країн, мова яких вивчається (французька мова)». [Teaching Resource]

Лісовський, А. М. (2013) Біля витоків людської духовності. In: Етюди з методики викладання лтератури. К: Ленвіт.

Лісовський, А. М. (2000) Густав Олізар: повернення на Батьківщину. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (4). pp. 169-172. ISSN 2220-7996

Лісовський, А. М. (2013) Етюди з методики викладання літератури. In: Етюди з методики викладання літератури. К: Ленвіт.

Лісовський, А. М. (2013) Концепція цілісного засвоєння літературного твору. In: Етюди з методики викладання літератури. К: Ленвіт.

Лісовський, А. М. (2013) Під кутом формування творчого мислення учнів. In: Етюди з методики викладання літератури. К: Ленвіт.

Лісовський, А. М. (2007) Толерантність у літературі. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Лісовський, А. М. (2013) Художня сутність літератури і особливості її естеетичної природи, або повторення проденого. In: Етюди з методики викладання літератури. К: Ленвіт.

Лісовський, А. М. (2004) Деякі питання аналізу художнього твору в школі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 14-16. ISSN 2076-6173

М

Матушевська, Н. В. (2013) ОНТОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМУНІКАТИВНОЇ СИТУАЦІЇ СПОКУСИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 273-277. ISSN 2076-6173

Мисько, І. Р. (2013) САКРАЛЬНИЙ ОНІМНИЙ ПРОСТІР ПОЕЗІЇ ОЛЕГА ОЛЬЖИЧА. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 278-283. ISSN 2076-6173

Монастирецький, Л. С. (1998) В. Земляк - співець рідної сторони (до 75-річчя від дня народження В. Земляка). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (1). pp. 70-72.

Магрицька, І. В. (1999) Етнолінгвістичне прочитання назв весільного деревця (на матеріалі українських східнослобожанських говірок). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (4). pp. 64-69.

Мазоха, Г. С. (2005) Епістолярна спадщина і парадигми наукового дослідження. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 88-92.

Мазур, Т. С., Єгорова, В. В. (2004) Методологічні підходи до вивчення творів світової літератури. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 17-18.

Макаренко, Л. В. (2005) Метафоричні функції "вічних образів" у поезії Юрія Клена. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 156-162.

Макаренко, Л. В. (2004) Психологічні метафори в поезії Юрія Клена. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 197-198.

Макарова, О. Ю. (2010) О лексике польских текстов Овруцкой актовой книги в 1678 г. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (22(I)). pp. 108-113. ISSN 2220-7996

Маковська, Ю. М. (2010) Типологічні паралелі у повісті "Перехресні стежки" та п’єсі "Украдене щастя" І. Франка. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 221-224.

Маковійчук, Л. В. (2010) Гендерні особливості німецькомовної повісті Ольги Кобилянської "За Готар". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 180-183.

Малютіна, Н. П. (2004) Іронія як маркер жанрових модифікацій в умовах маргінесу української драматургії кінця XIX – початку ХХ століть. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 159-163.

Маліновська, Т. В. (2000) Із краю берез і льону. Поліський дивосвіт, 1. pp. 455-457.

Манейчик, Тетяна (2010) До проблеми хронотопу в літературознавстві. Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів. pp. 61-65.

Манько, Микола (2004) Юзеф Кшивіцький – автор волинських матеріалів визначної пам’ятки польської краєзнавчої літератури "Słownik geograficzny Królewstwa Polskіegо і іnnych krajów słowiańskich". Українська полоністика (1). pp. 62-65.

Мартенюк, Вікторія (2007) Типологія метафори. Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів. pp. 26-31.

Марусевич, Р. А. (2018) Контамінація реалістичних та абсурдистських тенденцій у творчості Едварда Олбі (на матеріалі п’єси "Історія в зоопарку"). Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 248-253.

Марчук, К. А. (2012) Інформативні повідомлення як структурна одиниця літописного наративу (за "Повістю врем'яних літ"). Житомирські літературознавчі студії (6). pp. 77-85. ISSN 2305-5898

Марчук, К. А. (2010) Фокалізація та наративне оформлення "Повісті врем'яних літ". Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів. pp. 66-75.

Масловська, М. В. (2015) Музей старожитностей як чинник патріотичного виховання. Проблеми освіти. Формування патріотизму та полікультурної компетентності майбутніх фахівців гуманітарно-педагогічного профілю. pp. 163-166.

Масловська, М. В. (2010) Погляди Валерія Шевчука на історію розвитку української культури. Волинь-Житомирщина (20). pp. 119-124.

Масловська, М. В. (2003) Жінка в духовному житті України (І.Огієнко про роль жінки у духовному житті України). Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. pp. 57-61.

Масловська, М. В. (2012) Музей старожитностей в Житомирському державному університеті імені Івана Франка як засіб духовного розвитку особистості. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 266-273.

Масловська, М. В. (2001) Поетика літературної казки та її інтерпретація у творчості Лесі Українки. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 89-92. ISSN 2076-6173

Масловська, М. В. (2014) Поліська вишивка – закодований світогляд древлян. Науковий часопис. Серія 6. Випуск 6.НПУ імені М.П. Драгоманова - 2008.. pp. 328-332.

Масловська, М. В. (2008) УКРАЇНСЬКИЙ РУШНИК ЯК ПРАДАВНІЙ СИМВОЛ УКРАЇНЦІВ В ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ. "Виховний потенціал українського народного мистецтва, фольклору, обрядовостоі та звичаїв у роботі навчально-виховних заходів. Хмельницький. - 2008. pp. 127-129.

Масловська, М. В. (2004) Українська літературна казка в контексті європейської. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 142-145. ISSN 2076-6173

Матвійчук, Д. (2015) Естетичне сприймання творів літератури крізь призму художньої ілюстрації та фотомистецтва в шкільному курсі української літератури. Методичний пошук: Викладацько-студентські наукові роботи з питань методики навчання мови та літератури (13). pp. 67-69.

Матюха, Н. П. (2018) Жанрова специфіка творів Говарда Філіпса Лавкрафта. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 254-258.

Махмудова, Шалале (2013) УКРАИНСКАЯ ПОЭЗИЯ В ПЕРЕВОДАХ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ПОЭТЕССЫ М. ДИЛЬБАЗИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 246-249. ISSN 2076-6173

Мацько, О. С. (2018) Штучна мова як особливість жанру фентезі. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 258-261.

Маєвський, А. П. (2004) Інтерпретація світового образу Дон Жуана у романі Валерія Шевчука "Срібне молоко". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 65-67.

Мевша, А. М. (2018) Міф про Пігмаліона як інтертекстуальна модель. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 262-265.

Мельник, А. О. (2004) Організація навчально-ігрової діяльності учнів 5-7 класів у процесі вивчення зарубіжної літератури. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 69-72.

Мельник, К. О. (2013) Ольга Коржовська: «По секрету з цілим унісвітом...». Полілог (1). pp. 141-146. ISSN 2311-1844

Мельник, К. О. (2013) Урбанистическое пространство русскоязычной мемуаристики Волыни первой половины ХІХ в. Материалы международной научной конференции "Славянские языки и литературы в синхронии и диахронии". pp. 234-236.

Мельник, К. О. (2013) Урбаністичний простір у «губернаторській» мемуаристиці Волині першої половини ХІХ століття. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. (28). pp. 94-99.

Мельник, К. О. (2013) Імагологічна презентація автора у "Записках сенатора" М. П. Сінєльнікова. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 262-269. ISSN 2076-6173

Мельнійчук, В. В. (2022) Психоаналітичний дискурс прози Степана Процюка. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Мизин, Т. О. (2014) ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ ЗАГАДКИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (74). pp. 139-143. ISSN 2076-6173

Миколаєнко, Н. М. (2012) Шинкарук Володимир. Редакторський практикум: Літературні портрети сучасних українських письменників: Студентські дослідницькі роботи / Упоряд. В.І. Башманівський (2). pp. 224-230.

Мимрик, Ольга (2011) Імпресіоністична домінента образу першого українського філософа у повісті М.Івченка "Напоєні дні". Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів. pp. 68-71.

Миненко, Ю. В. (2010) Емблематичний та панегіричний струмені української геральдичної поезії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 206-209.

Миронова, Т. Ю. (2009) Погляд людини як загальне поняття про важливий механізм життя та погляд автора в плині творчого письма. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 199-212.

Мирончук, А. В. (2011) Особливості вживання інвертованих речень в сучасній художній літературі. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 240-243.

Миронюк, В. М. (2013) ЕКСПРЕСІОНІСТИЧНІ МОТИВИ В ПОЕЗІЯХ БЕРТОЛЬТА БРЕХТА. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 273-276. ISSN 2076-6173

Мислива, В. М. (2010) Два профілі одного обличчя жертовності (Міріам у Лесі Українки та Оксани Забужко). Літературознавчі студії (4). pp. 136-143.

Мислива, В. М. (2010) Жанрові й тематичні нашарування творів світової класики на роман "Польові дослідження з українського сексу" Оксани Забужко. Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів. pp. 83-89.

Мислива, В. М. (2011) Паратекстуальні елементи у творчості Оксани Забужко. Літературознавчі студії (5). pp. 110-116.

Мислива, В. М. (2011) Інтертекстуальність імен у творчості Оксани Забужко. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (58). pp. 174-177. ISSN 2076-6173

Михида, С. П. (2006) Мегатекст і особистість письменника. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 58-62.

Михида, С. П. (2004) Психологія творчості: пошук нової методології. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 104-108.

Михида, С. П. (2005) Психопоетика: процес становлення у літературознавстві. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 164-167.

Мойсієнко, В. М. (2001) Звідки родом дядько Лев? ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 87-88.

Молодичук, О. А. (2007) Засоби просторової локалізації дії в українських народних баладах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 196-200.

Монастирецький, Л. С. (2012) "Великі роковини" І. Франка - духовний заповіт українському народові. Монастирецький Леонід Семенович : наук. студії (1965-2011 рр.) / упоряд.: В. Башманівський, С. Чорна. pp. 231-237.

Монастирецький, Л. С. (2012) Історична основа та літературна доля роману Івана Багряного "Скелька". Монастирецький Леонід Семенович : наук. студії (1965-2011 рр.) / упоряд. В. Башманівський, С. Чорна.

Монастирецький, Л. С. (2012) В обіймах любові й краси. Монастирецький Леонід Семенович : наук. студії (1965-2011) /. pp. 237-239.

Монастирецький, Л. С. (2012) В. Земляк - співець рідної сторони. Монастирецький Леонід Семенович : наук. студії (1965-2011 рр.) / упоряд.: В. Башманівський, С. Чорна. pp. 153-158.

Монастирецький, Л. С. (2012) Волинські мотиви в художній творчості Ю. І. Крашевського. Монастирецький Леонід Семенович: наук. студії (1965-2011 рр.) / В. Башманівський, С. Чорна. pp. 191-197.

Монастирецький, Л. С. (2012) Г. С. Сковорода та його духовна спадщина. Монастирецький Леонід Семенович : наук. студії (1965-2011 рр.) упоряд. В. Башманівський, С. Чорна. pp. 128-134.

Монастирецький, Л. С. (2012) Голос із батьківської сторони. Монастирецький Леонід Семенович : наук. студії (1965-2011 рр.) / упоряд.: В. Башманівський, С. Чорна. pp. 259-266.

Монастирецький, Л. С. (2012) До історії написання "Енеїди" І. Котляревського. Монастирецький Леонід Семенович : наук. студії (1965-2011 рр.) / упоряд. В. Башманівський, С. Чорна. pp. 162-166.

Монастирецький, Л. С. (2012) Древлянська тема у поезії І. Франка. Монастирецький Леонід Семенович : наук. студії (1965-2011 рр.) / В. Башманівський, С. Чорна. pp. 143-146.

Монастирецький, Л. С. (2012) Житомирські адреси О. Ольжича. Монастирецький Леонід Семенович : наук. студії (1965-2011 рр.).

Монастирецький, Л. С. (2012) Житомирщина в творчій біографії О.П. Довженка. Монастирецький Леонід Семенович : наук. студії (1965-2011 рр.) / упоряд.: В. Башманівський, С. Чорна. pp. 221-226.

Монастирецький, Л. С. (2012) Заповіти Т. Г. Шевченка українському народові. Монастирецький Леонід Семенович : наук. студії (1965-2011) / В. Башманівський, С. Чорна. pp. 119-128.

Монастирецький, Л. С. (2012) Клим Поліщук - письменник щедрого таланту і трагічної долі. Монастирецький Леонід Семенович : наук. студії (1965-2011 рр.) / В. Башманівський, С. Чорна. pp. 146-150.

Монастирецький, Л. С. (2012) Козацькі та гайдамацькі мотиви в художній літературі про наш край. Монастирецький Леонід Семенович: наук. студії (1965-2011 рр.) / упоряд. В. Башманівський, С. Чорна. pp. 134-139.

Монастирецький, Л. С. (2012) Літературна спадщина О. Коломійця: студії, роздуми, акценти. Монастирецький Леонід Семенович : наук. студії (1965-2011 рр.) / упоряд.: В. Башманівський, С. Чорна. pp. 254-259.

Монастирецький, Л. С. (2012) На магістралях часу. З роздумів над романами В. Кучера. Монастирецький Леонід Семенович: наук. студії (1965-2011 рр.) / упоряд. В. Башманівський, С. Чорна. pp. 174-181.

Монастирецький, Л. С. (2012) Наукові координати професора (до 60-річчя П. Ю. Сауха). Монастирецький Леонід Семенович : наук. студії (1965-2011 рр.) / упоряд. В. Башманівський, С. Чорна. pp. 266-269.

Монастирецький, Л. С. (2012) Наші земляки - українські письменники. Монастирецький Леонід Семенович : наук. студії (1965-2011) / В. Башманівський, С. Чорна. pp. 109-119.

Монастирецький, Л. С. (2012) Недоспівана пісня Остапа Демчука. Монастирецький Леонід Семенович : наук. студії (1965-2011 рр.) / В. Башманівський, С. Чорна. pp. 150-153.

Монастирецький, Л. С. (2012) Незабутні імена. Монастирецький Леонід Семенович : наук. студії (1965-2011 рр.) / В. Башманівський, С. Чорна. pp. 139-143.

Монастирецький, Л. С. (2012) Олесь Гончар: "больові точки" творчості. Монастирецький Леонід Семенович : наук. студії (1965-2011 рр.) / упоряд.: В. Башманівський, С. Чорна. pp. 202-209.

Монастирецький, Л. С. (2012) Пам'ятні зустрічі з Борисом Теном (спогади). Монастирецький Леонід Семенович : наук. студії (1965-2011 рр.). pp. 90-92.

Монастирецький, Л. С. (2012) Рецензія на літературно-критичний нарис Кононенка П.П. "Село в українській літературі". Монастирецький Леонід Семенович : наук. студії (1965-2011 рр.) / упоряд. В. Башманівський, С. Чорна. pp. 106-109.

Монастирецький, Л. С. (2012) Слово, вивірене життям. Монастирецький Леонід Семенович : наук. студії (1965-2011 рр.) / упоряд. В. Башманівський, С. Чорна. pp. 167-174.

Монастирецький, Л. С. (2012) Слідами однієї фотографії. Монастирецький Леонід Семенович : наук. студії (1965-2011 рр.) / упоряд.: В. Башманівський, С. Чорна. pp. 158-162.

Монастирецький, Л. С. (2012) Степан Васильченко - творець художньої новелістики. Монастирецький Леонід Семенович : наук. студії (1965-2011) / упоряд. В. Башманівський, С. Чорна. pp. 209-213.

Монастирецький, Л. С. (2012) Тарас Шевченко в колі діячів польської культури. Монастирецький Леонід Семенович : наук. студії (1965-2011 рр.) / упоряд. В. Башманівський, С. Чорна. pp. 269-273.

Монастирецький, Л. С. (2012) Творчість Т. Г. Шевченка в контексті літературного життя Волині. Монастирецький Леонід Семенович : наук. студії (1965-2011 рр.) / упоряд. В. Башманівський, С. Чорна. pp. 213-221.

Монастирецький, Л. С. (2012) Тернисті шляхи та драми Лесиного роду. Монастирецький Леонід Семенович : наук. студії (1965-2011 рр.) / упоряд.: В. Башманівський, С. Чорна. pp. 226-231.

Монастирецький, Л. С. (2012) Філологія у Житомирському педуніверситеті ім. І. Франка. Монастирецький Леонід Семенович : наук. студії (1965-2011 рр.) / упоряд. В. Башманівський, С. Чорна. pp. 181-191.

Монастирецький, Л. С. (2012) Хрещата стежка в храм природи. Монастирецький Леонід Семенович : наук. студії (1965-2011) / упоряд. В. Башманівський, С. Чорна. pp. 245-248.

Монастирецький, Л. С. (2012) Художній світ Олеся Гончара у вимірах часу. Монастирецький Леонід Семенович : наук. студії (1965-2011 рр.) / упоряд. В. Башманівський, С. Чорна. pp. 239-245.

Монастирецький, Л. С. (2012) Художній світ і творча позиція Ю.М. Мушкетика. Монастирецький Леонід Семенович : наук. студії (1965-2011 рр.) / упоряд.: В. Башманівський, С. Чорна. pp. 248-254.

Монастирецький, Л. С. (2012) Штрихи до портрета. Монастирецький Леонід Семенович : наук. студії (1965-2011 рр.) / упоряд.: В. Башманівський, С. Чорна. pp. 166-167.

Монастирецький, Л. С. (2012) Ю. Яновський "Листи з Нюрнберга". Образ війни в людських документах. Монастирецький Леонід Семенович: наук. студії (1965-2011 рр.) / упоряд.: В. Башманівський, С. Чорна. pp. 197-202.

Монастирецький, Л. С. (2005) Тернисті шляхи гранослова. До 110 річчя від дня народження М.Т. Рильського. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 135-138.

Музика, О. Л., Никончук, Н. О. (1998) Механізми психологічного захисту в усній народній творчості. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (2). pp. 18-23. ISSN 2076-6173

Мікалай, Хмяльніцкі (2014) Беларускі дыскурс у польскай літаратуры 20-30-х гг. ХХ ст.: сучасная рэцэпцыя праблемы. Українська полоністика (11). pp. 44-52. ISSN 2220-4555

Міняйло, Р. В., Сабадуха, В. О. (2008) Спроба антропологічного насильства мовою жаргону. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). pp. 3-7.

Мірошник, С. І. (2004) Завдання асоціативного характеру як спосіб розвитку творчої діяльності старшокласника (у процесі вивчення української літератури). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 54-57.

Мірошниченко, Л. Ф. (2004) Дванадцятирічна літературна освіта школярів України: проблеми, рішення. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 3-5.

Міснік, Ю. Ю. (2006) Літературна притча: нові межі розуміння. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 180-183.

Міснік, Ю. Ю. (2006) Християнська парадигма в поетиці "нової драми". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 188-191.

Місяць, Н. К. (2001) Антропоніми в поезії Ліни Костенко в аспекті теорії фреймів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 110-114. ISSN 2076-6173

Місяць, Н. К. (2001) Переклади віршів Лесі Українки польською мовою. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 79-83. ISSN 2076-6173

Місяць, Н. К. (2005) Полонізми в поетичній та епістолярній спадщині Лесі Українки. Українська полоністика (2). pp. 174-189.

Місяць, Н. К. (2009) Полонізми в творах Ліни Костенко. Українська полоністика (6). pp. 145-157.

Мішкур, В. Г. (2011) Семантичні особливості іспанських паремій з компонентами "собака" і "кіт". ВІСНИК Житомирського державногодержавного університету імені Івана Франка (58). pp. 171-173.

Н

Нагачевська, О. О. (2006) Поліфонічність і діалогічність роману Джойс Керол Оутс "Блондинка". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 156-159.

Нагорна, А. Ю. (2005) Дискусія як інтерактивний прийом дослідження філософської основи художнього твору на уроці зарубіжної літератури (на матеріалі новели Томаса Манна "Маріо та чарівник"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 251-253.

Назаревич, Л. Т. (2006) Проблеми часу і часовості в екзистенціалізмі: літературознавчі аспекти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 147-150.

Назарець, В. М. (2013) ЖАНРОВА СПЕЦИФІКА ПОСЛАННЯ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 201-204. ISSN 2076-6173

Назарець, В. М. (2014) ПЕРСОНАЛІЗОВАНИЙ АДРЕСАТ В АДРЕСОВАНІЙ ЛІРИЦІ БЕРТОЛЬДА. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (73). pp. 189-192. ISSN 2076-6173

Назарець, В. М. (2013) ТОПОС МІСТА В ПОЕЗІЇ БЕРТОЛЬДА БРЕХТА. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 164-167. ISSN 2076-6173

Намазова, Флора Камран кызы (2013) СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОТТЕНКИ СЛОВ В ДРАМАТУРГИИ ИЛЬЯСА ЭФЕНДИЕВА. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 266-268. ISSN 2076-6173

Науменко, О. (2012) Кондратюк Анатолій. Редакторський практикум: Літературні портрети сучасних українських письменників: Студентські дослідницькі роботи / Упоряд. В.І. Башманівський (2). pp. 110-113.

Науменко, О., Єршов, В. О. (2015) Поэтические особенности образов главных героинь романов «анна каренина» Л. Н. Толстого и «Госпожа Бовари» Г. Флобера. Полілог (3). pp. 52-55. ISSN 2311-1844

Невмержицька, К. В. (2018) Особливості взаємовпливу контексту й оцінного значення(на матеріалі роману Zoje Stage “Baby Teeth”). Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 291-294.

Невідомська, Л. М. (2001) Імпліцитний зміст символу камінь у драмі Лесі Українки “Камінний господар”. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 101-105.

Нестерук, С. М. (2013) CТЕРЕОМЕТРИЧНА СТРУКТУРА ДРАМАТУРГІЇ БЕРТОЛЬДА БРЕХТА. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 277-281. ISSN 2076-6173

Никончук, Н. О. (2001) Захисні механізми у міфологічній свідомості персонажів драми Лесі Українки "Лісова пісня". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 93-96. ISSN 2076-6173

Ничипорук, А. В. (2018) Ефект очуження у творчості Керіл Черчилль. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 298-301.

Новобранець, О. Б. (2008) Ідеологія та жанр драматургії обробок (природа творення трагедії О. Левади "фауст і смерть"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 173-180.

Новобранець, О. Б. (2006) Очуднення – очуження: до історії літературознавчих термінів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 93-96.

Носолевська, В. Л. (2014) ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОГО ДИСКУРСУ АВІАБУДУВАННЯ (НА МАТЕРІАЛІ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (74). pp. 260-264. ISSN 2076-6173

Ніколайчук, Л. А. (2007) Методика викладання іноземної мови і літератури, як критерій добору національно-культурного змісту навчання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 58-60.

Ніколайчук, С. Ю., Єршов, В. О. (2015) Мотив любви в лирике Э. А. По и М. Ю. Лермонтова как идеал окрашенный трагизмом. Полілог (3). pp. 56-59. ISSN 2311-1844

Нікітчина, Г. І. (2001) Компенсаційний характер свободи особистості драматичних героїв Лесі Українки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 97-100.

Нікітчина, Г. Д. (2004) Анімістичний дуалізм новелістики Ольги Кобилянської. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 244-247.

О

Обозний, В. В. (2007) Краєзнавча полоніана Юзефа Крашевського. Українська полоністика (3-4). pp. 96-103.

Овдійчук, Л. М. (2013) ЛІТЕРАТУРНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ БЕРТОЛЬДА БРЕХТА (ДО ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ БІОГРАФІЇ ПИСЬМЕННИКА НА УРОКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 172-174. ISSN 2076-6173

Огуй, О. Д., Стецишин, Ю. В. (2007) Засоби когезії в романах Е.М. Ремарка: спроба кількісної репрезентації. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 109-113.

Огієнко, Олена (2005) Історична основа поеми Т. Г. Шевченка "Чернець". Творчі світи Тараса Шевченка. pp. 50-55.

Ожарівська, С. П. (2012) Образ як категорія художнього тексту. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 217-220.

Ожарівська, С. П. (2011) Символізм "Жіночих масок" Віри Вовк. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (60). pp. 232-235.

Оксень, Л. Є. (2011) "Віланд, або Трансформація" Ч. Брокдена Брауна: американський розвиток європейської готики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (55). pp. 212-214.

Оксень, Н. А. (2011) "Франкенштейн" Мері Шеллі: взаємодія готичного і романтичного в романі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (60). pp. 212-217.

Оляндер, Л. К. (2005) Відносність і точність термінології у слов’янському літературознавстві. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 143-146.

Оляндер, Л. К. (2009) Епічний компонент у ліро-драматичній поемі Адама Міцкевича "Dziady" (Ч. ІI). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 123-125.

Олійник, І. Д. (2006) Оцінювання в терміносистемі критики перекладу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 122-125.

Олійник, Н. Д. (2006) Визначення поняття ритмомелодики як стилістичної домінанти у віршованому тексті (на прикладі вірша Р. Бернса "Красуня Нелл"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 159-163.

Омецинська, О. В. (2006) "Галерея портретів" у романі Олдоса Гакслі "Жовтий Кром". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 173-175.

Омецинська, О. В. (2005) Взаємодія стилістичних засобів при створенні портретних характеристик у творах Френсіса С. Фіцджеральда. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 182-184.

Омецинська, О. В. (2007) Поняття й структура портретного опису як складника художнього дискурсу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 210-213.

Онопрієнко, Т. М. (2007) Епітетні засоби створення кольорової палітри художнього тексту. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 128-131.

Онопрієнко, Т. М. (2008) Тропеїчні засоби реалізації прагматичної скерованості художнього тексту. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 181-185.

Островська, Леся (2005) Порівняльні конструкції як засіб образності в історичних творах Т. Г. Шевченка "Гайдамаки" і Л. В. Костенко "Берестечко". Творчі світи Тараса Шевченка. pp. 56-61.

П

Павлишин, Г. Я. (2011) Багатство словесного вираження внутрішнього світу персонажів у художньому дискурсі прози Марії Матіос. ВІСНИК Житомирського державногодержавного університету імені Івана Франка (58). pp. 178-181.

Павлінчук, Т. І. (2001) Іпостасі головного героя у драмі Лесі Українки “Одержима”. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 123-125.

Павлінчук, Т. І. (2005) Концепція щастя і її художнє вираження у романі В. Винниченка "Лепрозорій". Літературознавчі обрії. Праці молодих учених (9). pp. 127-130.

Павлінчук, Т. І. (2006) Невипадкові покарання як шлях до свободи й багатообразності в оповіданні Володимира Винниченка "У графському маєтку". Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. (11). pp. 217-221.

Павлінчук, Т. І. (2004) Образ будинку як означник долі у творах В. Шевчука "Привид мертвого дому" та В. Винниченка "Історія Якимового будинку". Волинь-Житомирщина (12). pp. 93-97.

Павлінчук, Т. І. (2004) Природа суму в оповіданнях Володимира Винниченка "Ланцюг" і "Чудний епізод". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 240-243.

Павлінчук, Т. І. (2006) Смертельна гра у драмі В. Винниченка "Пророк": боротьба за першість. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 215-218.

Памірська, Л. Ю. (2006) ЛЕСЯ УКРАЇНКА Й МОВНЕ ВИХОВАННЯ У РОДИНІ КОСАЧІВ. Її зоря повік буде ясна. pp. 267-272.

Пархонюк, Л. М. (2001) Способи номінації особи у драматичних творах Лесі Українки (спроба дискурсивного підходу). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 118-122.

Пахаренко, В. І. (2013) РОМАНТИЗМ ЯК ВІДКРИТТЯ ЛЮДИНИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 205-209. ISSN 2076-6173

Пашковська, Г. В. (2011) Погляди і. С. Нечуя-Левицького на вживання слів в контексті сучасних лексичних норм української мови. ВІСНИК Житомирського державногодержавного університету імені Івана Франка (58). pp. 69-72.

Пашник, О. В. (2004) Творчість О. Копиленка крізь призму універсально-культурного аналізу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 64-66.

Пелешок, Е. Х., Шевчук, Т. О. (1999) Особливості вивчення ліричних творів на уроках українського читання в початкових класах. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 72-74. ISSN 2076-6173

Пелешок, Е. Х., Шевчук, Т. О. (2001) Робота з прислів’ями та загадками на уроках українського читання в початкових класах. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 32-34. ISSN 2076-6173

Пемпусь, Т. С. (2006) Метафора: теоретико-літературний аспект. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 117-121.

Переломова, О. В. (2007) Концепт самотності як інтертекстема індивідуально-авторської парадигми поетичних творів Павла Тичини. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 169-172.

Переломова, О. С. (2009) Концепт сакрального часо-простору в структурній моделі художнього світу Олександра Олеся. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 192-196.

Пермінова, А. О. (2006) "Аnnabel Lee" E.A. По в перекладі Максима Стріхи (до проблеми перекодування поетичного тексту). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 176-178.

Пермінова, А. О. (2007) "Дон Жуан" Дж.Г. Байрона та Є. Голованівського. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 149-153.

Пермінова, А. О. (2008) 19-й та 12-й сонети Шекспіра в перекладі Д. Паламарчука (до питання механізмів перекладу поетичного твору). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 212-216.

Петренко, С. В. (2015) Особливості реалізації комунікативних тактик і стратегій в англомовному літературному огляді. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (80). pp. 177-181. ISSN 2076-6173

Пецык, Анастасия, Єршов, В. О. (2015) Социально-философский дискурс проблемы любви в зарубежной литературе второй половины ХІХ в. (на материале творчества Ч. Диккенса, Г. Де Мопассана, А. П. Чехова). Полілог (3). pp. 60-62. ISSN 2311-1844

Печарський, А. Я. (2010) Персоніфікація душевного апокаліпсису в українській прозі перших декад ХХ ст. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 130-134.

Подкоритова, О. П. (2005) Особливості міфологічного реалізму у творчості Тоні Моррісон. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 192-196.

Подкоритова, О. П. (2004) Тероризм і література. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 28-30.

Подорожна, К. Ю. (2014) ПРОБЛЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ РЕАЛІЙ ТА ВИОКРЕМЛЕННЯ ІСТОРИЗМІВ У НІЙ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (74). pp. 271-275. ISSN 2076-6173

Полежаєва, Т. В. (2005) Сюжет у ліриці. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 177-179.

Поліщук, Д. І., Єршов, В. О. (2015) Повість Миколи Амосова «Думки та серце» – художні особливості та проблематика твору. Полілог (3). pp. 63-65. ISSN 2311-1844

Поліщук, Я. (2012) Яненко Микола. Редакторський практикум: Літературні портрети сучасних українських письменників: Студентські дослідницькі роботи / Упоряд. В.І. Башманівський (2). pp. 233-248.

Поліщук, Я. О. (2001) Контекст традиції і трагедійний жанр Лесі Українки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 112-117.

Поплавська, Н. М. (2007) Герменевтична модель української полемічно-публіцистичної прози кінця XVI – поч. XVII ст. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 173-177. ISSN 2076-6173

Поплавська, Н. М. (2010) Польська мемуаристика правобережжя доби романтизму. Новий ракурс бачення. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 232-233. ISSN 2076-6173

Приймачук, Валентина (2013) Дискурс жіночої дружби. Студентська наукова творчість: збірник матеріалів (7). pp. 15-19.

Присяжнюк, Л. Ф. (2004) Когнітивний підхід до аналізу тексту (на матеріалі порівнянь у романах Г. Гріна). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 126-129.

Присяжнюк, Л. Ф. (2004) Особливості характеру співвідношення порівняння та метафори. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 254-258.

Присяжнюк, Л. Ф. (2005) СВІЙ / ЧУЖИЙ у художній семантиці (на матеріалі романів Г. Гріна). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 129-132.

Присяжнюк, Л. Ф. (2004) Художнє порівняння як засіб актуалізації образного компонента значення мовних одиниць (на матеріалі текстів романів Г.Гріна). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 208-210.

Присяжнюк, С. С. (2004) Особливості творення психологічного портрету (на матеріалі дитячих оповідань В. Винниченка). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 236-239.

Приходько, В. Б. (2004) Переклад як інтерпретація. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 17-19.

Прищепа, В. П. (2013) Драма Галілея – трагедія історії. Проблема інтерпретації п'єси Б. Брехта "Життя Галілея". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 212-214. ISSN 2076-6173

Прищепа, О. В. (2013) БРЕХТІВСЬКЕ РОЗУМІННЯ ''ОЧУЖЕННЯ'' ТА ''ОДИВНЕННЯ'' В. ШКЛОВСЬКОГО. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 215-217. ISSN 2076-6173

Прищепа, О. В. (2011) Особливості ефекту очуження в традиційних театрах Японії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (59). pp. 190-192.

Прищепа, О. П. (2011) Символіка повітряної стихії у поезії "Молодої Музи" (на основі психоаналізу поетики стихій Г. Башляра). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (59). pp. 162-165.

Пультер, С. О. (2000) І. А. Кочерга – народжений для театру. Поліський дивосвіт. Література рідного нраю: Житомирщина, 1. pp. 487-493.

Пультер, С. О. (2000) Кобзар на Волині. Поліський дивосвіт. Література рідного краю: Житомирщина, 1. pp. 62-68.

Пустовіт, Т. М. (2004) Художні особливості роману Д. Балашова "Симеон Гордий" та його місце в системі циклу історичних романів "Государі московські". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 68-70.

Пустохіна, Є. Ф. (2015) Естетична природа літератури як мистецтва слова. Методичний пошук: Викладацько-студентські наукові роботи з питань методики навчання мови та літератури (13). pp. 95-99.

Пустохіна, В. І. (2013) Культурологічні аспекти викладання літератури в школі. Вітражі: Збірник матеріалів викладацько-студентських наукових семінарів / Упор. В.І. Башманівський (4). pp. 45-49.

Пустохіна, В. І. (2015) Основні аспекти формування культурологічної компетентності старшокласників. Методичний пошук: Викладацько-студентські наукові роботи з питань методики навчання мови та літератури (13). pp. 22-28.

Пікалова, А. О. (2010) Концепти-образи МАТИ та СЕСТРА як репрезентанти макроконцепту РОДИНА в поетичному мовленні М. Стельмаха. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 201-203.

Пікун, Л. В. (2007) Ігрова трансформація романтичного героя в романі М. Шеллі "Франкенштейн". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 132-136.

Пінчук, Т. С. (2004) Тарас Шевченко: міфологізм чи символічна образність поезії? ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 202-203.

Пінчук, Т. С., Дегтяренко, Г. М. (2002) Велет української національної науки і культури. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 81-83.

Р

Радишевський, Р. (2010) Володимир Єршов – про українсько-польську мемуаристику романтизму. In: УКРАЇНСЬКА ПОЛОНІСТИКА: ПРОБЛЕМИ, ШКОЛИ, СИЛЬВЕТКИ. КИЇВСЬКИЙ національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, pp. 535-539. ISBN 978-966-439-323-9

Радишевський, Ростислав (2007) "Нобелівський" роман Владислава Реймонта. УКРАЇНСЬКА ПОЛОНІСТИКА (3-4). pp. 263-276.

Радишевський, Ростислав (2005) Література та історія в романі "Вогнем і мечем" Генрика Сенкевича. Українська полоністика (2). pp. 132-148.

Райбедюк, Г. Б. (2004) Поезія неокласиків: текст та інтертекст. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 161-163.

Расовська, Ольга (2011) Образи-символи у психологічних новелах Е.А.По та М.Яцківа: компаративний горизонт. Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів. pp. 77-84.

Романова, Н. В. (2010) Екзистенціалізм як основа світогляду Василя Симоненка. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 225-229.

Романова, Н. В. (2014) ПУБЛІЦИСТИКА ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (73). pp. 267-271. ISSN 2076-6173

Романова, Наталія (2011) Концепти "сонце" і "серце" у поезії Василя Симоненка. Літературознавчі студії. (5). pp. 122-128.

Романова, Наталія (2010) Альтернативна реальність у творчості Василя Симоненка. Літературознавчі студії. Випуск 4.. pp. 156-164.

Романова, Наталія (2009) Василь Симоненко: природа бунту. Літературознавчі студії. Випуск 3.. pp. 132-143.

Романова, Наталія (2007) Психологічний портрет шістдесятництва крізь призму філософії екзистенціалізму. Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів. pp. 44-48.

Романюга, Н. В. (2011) Перекладацька інтерпретація символічного уособлення материнського та батьківського кодів у творах малої прози Ольги Кобилянської. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (57). pp. 216-220.

Руснак, І. Є. (2001) Проблеми культурного колоніалізму в драматичній поемі Лесі Українки “Оргія”. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 126-128.

Рябих, Л. М. (2013) РЕАЛІЗАЦІЯ МІКРОТЕМИ "НАУКОВА ДИСЦИПЛІНА" В АМЕРИКАНСЬКІЙ АКАДЕМІЧНІЙ ЛЕКЦІЇ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 257-261. ISSN 2076-6173

Рябушей, О., Бондаренко, Г. Ф. (2015) Анна Ахматова и Иннокентий Анненский – одна сторона двух разных медалей. Полілог (3). pp. 66-69. ISSN 2311-1844

Рясновська, Тетяна (2009) Діти без дитинства 9на основі художніх творів В.Стефаника, Г.Косинки та Григора Т.тюнника). Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів, 2. pp. 36-40.

Ріжко, Р. Л. (2011) Когнітивне наповнення фольклоризмів у поетичній картині світу кінця ХХ – початку ХХІ століття. ВІСНИК Житомирського державногодержавного університету імені Івана Франка (58). pp. 186-192.

С

Саварин, Т. В. (2011) Найвизначніші дослідники лемківського весільного фольклору кінця ХIX – початку XX століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (60). pp. 192-196.

Савенець, А. М. (2001) Лірика Лесі Українки в перекладах англійською Ґледіс Еванс. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 129-133.

Савенко, М., Соболевська, Г. І. (2015) Символические функции картин в романе Ф. Достоевского «Идиот». Полілог (3). pp. 70-72. ISSN 2311-1844

Савенко, Оксана (2012) Контамінація античних і християнських образів у "Чудах Пресвятої Діви" І.Галятовського. Житомирські літературознавчі студії (6). pp. 98-104. ISSN 2305-5898

Савенко, Оксана (2011) Оповіді про чудеса у літературній спадщині Петра Могили. Літературознавчі студії. Випуск 5.. pp. 129-134.

Савина, А. Ю. (2021) Поняття "металітература" у теоретико-літературному дискурсі. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філолологія. Журналістика, 32 (71). pp. 186-192. ISSN 2710-4656

Савина, А. Ю. (2018) Постколоніальні риси в творі "My name is Salma" by Fadia Faqir. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 337-340.

Савицький, І. Л. (2015) Земляк Максима Рильського. Постаті землі Житомирської (51). pp. 28-37.

Савиченко, М. М. (2000) З любов’ю до Полісся (творчий портрет В. Б. Грабовського). Поліський дивосвіт. Література рідного краю: Житомирщина, 1. pp. 429-431.

Садовник-Чучвага, Н. В. (2010) Реконструкція концептосфери чоловічого роду епічного фентезі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 202-206.

Самойленко, Л. І. (2015) Анатолій Шевчук – митець, письменник та дослідник української образотворчості. Постаті землі Житомирської (51). pp. 164-172.

Самойлюкевич, І. В., Березенська, Л. І., Калініна, Л. В. (2004) Використання казки як автентичного іншомовного тексту для інтегрованого розвитку мовленнєвих вмінь учнів початкової школи. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 42-46. ISSN 2076-6173

Самолюк, М. В. (2014) Молодые, перспективные и немного наивные… Профиль и анфас 15 группы. Полілог (2). pp. 128-131. ISSN 2311-1844

Сандалюк, О. А., Єршов, В. О. (2015) Особенности художественного перевода поэзии Игоря Живагина на украинский язык Ивана Слеты. Полілог (3). pp. 73-75. ISSN 2311-1844

Сардак, О. В. (2013) ЛІНГВІСТИЧНА ФІЛОСОФІЯ ЛЮДВІГА ВІТГЕНШТЕЙНА. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 218-220. ISSN 2076-6173

Сас, В. З. (2011) Засоби когезії у модернізмі на прикладі малої прози Ф. Кафки. ВІСНИК Житомирського державногодержавного університету імені Івана Франка (58). pp. 73-76.

Саєнко, В. П. (2004) Концепт "культура" в естетичному просторі поезії Ліни Костенко і продуктивні моделі активних художніх центрів у сучасній українській літературі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 164-168.

Светенок, Л. К. (2004) Проблема формування кваліфікованого читача в методиці викладання зарубіжної літератури на сучасному етапі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 65-68.

Свірідова, Ю. О. (2014) ОПИС ПРИРОДИ І ПЕЙЗАЖ: КРИТЕРІЇ РОЗРІЗНЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ АВСТРАЛІЙСЬКОЇ ПОЕЗІЇ ХХ СТОЛІТТЯ). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (74). pp. 227-232. ISSN 2076-6173

Свірідова, Ю. О. (2008) Фонографічні засоби створення пейзажу в австралійській поезії хх століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 216-220.

Семащук, Н. П. (2006) Літературознавчі імплікації категорій сакрального та профанного. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 126-128.

Семенюк, О. В. (2007) Композиція у жанровій структурі новели (на матеріалі новелістики У. Фолкнера). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 154-157.

Сергієнко, В. Ю., Астрахан, Н. І. (2015) Образы героя и героини как лирический центр романного повествования (на материале романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»). Полілог (3). pp. 76-78. ISSN 2311-1844

Синевич, Б. М. (2013) КОНЦЕПЦІЯ МИСТЕЦТВА КРІЗЬ ПРИЗМУ ТВОРЧОСТІ БЕРТОЛЬТА БРЕХТА. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 221-223. ISSN 2076-6173

Сирота, Л. Б. (2008) Роман Купчинський – редактор і автор газети "Діло" (1924 – 1939). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 189-191. ISSN 2076-6173

Ситник, О. В. (2008) Лексичні засоби маніфестації психологізму в новелістиці В. Фолкнера і М. Хвильового. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 218-221.

Скнаріна, О. Ю. (2004) Хронотоп і його функція у розвитку сюжету. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 119-121.

Скуратовська, Л. (2012) Добахова Ольга. Редакторський практикум: Літературні портрети сучасних українських письменників: Студентські дослідницькі роботи / Упоряд. В.І. Башманівський (2). pp. 66-72.

Слоневська, І. Б. (2004) Аксіологічні аспекти сучасної літературної освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 6-9.

Слюніна, О. В. (2011) Вербалізація архетипового концепту ВОДА в поетичному ідіостилі П. М. Мовчана. ВІСНИК Житомирського державногодержавного університету імені Івана Франка (58). pp. 201-207.

Смоляр, Віра, Коржовська, О. В. (2015) Синтез фантастичного та містичного у новелах Е. А. По «Падіння дому Ашерів» та «Чорний кіт». Полілог (3). pp. 79-81. ISSN 2311-1844

Снітовська, О. Й. (2013) ЯВИЩЕ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗМУ В ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ ЯК ЗМІСТОВО-СТИЛЬОВА ЇЇ ОСОБЛИВІСТЬ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 298-302. ISSN 2076-6173

Сніховська, І. Е. (2004) Когнітивно-прагматичний підхід до аналізу гумористичного тексту. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 140-141.

Собецька, Н. В. (2013) РОЗВИТОК ФЕМІНІСТИЧНИХ ЗАСАД У ТВОРЧОСТІ Д. Г. ЛОУРЕНСА. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 217-221. ISSN 2076-6173

Соболевська, Г. І. (2013) Образ Киева в мемуаристичных повестях Н. С. Лескова 1870–1880-х годов. Материалы международной научной конференции "Славянские языки и литературы в синхронии и диахронии". pp. 348-350.

Соболевська, Г. І. (2004) П’єса "Лишак" як літературно-сценічний експеримент А. П. Чехова. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 164-165. ISSN 2076-6173

Соболевська, Г. І. (1997) "За человека страшно!". Материалы к изучению "Сказа о тульском косом Левше и о стальной блохе" Н. Лескова. Зарубіжна література в навчальних закладах (1). pp. 14-19.

Соболевська, Г. І. (2005) Г. І. Форми вираження авторської суб'єктивності в оповіданні І. Буніна „Легке дихання". Проблеми славістики (1-4). pp. 197-202.

Соболевська, Г. І. (2013) Динаміка оповідальних та драматургічних форм у творчості А. П. Чехова. In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. Наукове видання. Житомир "Полісся", Житомир, Україна, pp. 150-157.

Соболевська, Г. І. (2013) До питання про динаміку жанрових інтерпретацій п’єс А. П. Чехова. In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. Наукове видання. Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 166-177.

Соболевська, Г. І. (2013) Епізація драми: від О. М. Островського до А. П. Чехова. In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. Наукове видання. Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 131-141.

Соболевська, Г. І. (2008) Епізація драми: від О. М. Островського до А. П. Чехова. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки (8). pp. 192-197. ISSN 1729-360Х

Соболевська, Г. І. (2013) Жанрова своєрідність ліричного оповідання І. О. Буніна «Легке дихання». In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. «Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка» . Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 114-127. ISBN 978-966-655-680-9

Соболевська, Г. І. (1997) Жанровое своеобразие чеховской повести 1890-х годов. (К вопросу о процессе драматизации прозы). Художественный текст: аспекты изучения (сборник материалов). pp. 11-13.

Соболевська, Г. І. (2013) Змістоутворююча роль хронотопу у п’єсах А. П. Чехова («Три сестри»). In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. Наукове видання. «Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка» . Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 166-177. ISBN 978-966-655-680-9

Соболевська, Г. І. (1982) К вопросу о жанровой природе повести А. П. Чехова "Степь". Проблемы метода и жанра (7). pp. 103-112.

Соболевська, Г. І. (2013) К вопросу о жанровой природе повести А. П. Чехова «Степь». In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. «Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка» . Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 38-53. ISBN 978-966-655-680-9

Соболевська, Г. І. (2013) Место драматических «переделок» в жанровой эволюции А. П. Чехова. In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. Наукове видання. Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 183-204.

Соболевська, Г. І. (2013) Место романного замысла в жанровых исканиях А. П. Чехова. In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. «Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка» . Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 54-73. ISBN 978-966-655-680-9

Соболевська, Г. І. (2013) Н. С. Лесков. «Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе». In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. «Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка» . Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 102-113. ISBN 978-966-655-680-9

Соболевська, Г. І. (2013) О жанровой специфике художественного времени в поздних рассказах А. П. Чехова. In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. «Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка» . Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 74-95. ISBN 978-966-655-680-9

Соболевська, Г. І. (2013) Особенности циклизации в прозе А. П. Чехова. Сборник-цикл «Хмурые люди». In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. «Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка» . Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 22-37. ISBN 978-966-655-680-9

Соболевська, Г. І. (2013) Особливості драматургічного методу Бернарда Шоу («Пігмаліон»). In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. Наукове видання. Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 209-219.

Соболевська, Г. І. (2009) Принципи епізації драми у творчості А. П. Чехова. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 213-216. ISSN 2076-6173

Соболевська, Г. І. (2013) Принципи епізації драми у творчості А. П. Чехова. In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. Наукове видання. Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 142-149.

Соболевська, Г. І. (2013) Проблема типології інтелектуально-ідеологічного роману І. С. Тургенєва (Частина перша). In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. «Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка» . Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 96-101. ISBN 978-966-655-680-9

Соболевська, Г. І. (2005) Проблема типології інтелектуально-ідеологічного роману І. С. Тургенєва. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 183-185. ISSN 2076-6173

Соболевська, Г. І. (2013) Проблема цикла в русской прозе конца ХІХ века. In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. «Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка» . Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 9-21. ISBN 978-966-655-680-9

Соболевська, Г. І. (2013) П’єса «Лишак» як літературно-сценічний експеримент А. П. Чехова. In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. Наукове видання. Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 178-182.

Соболевська, Г. І. (2013) Своєрідність поетики ліричної замальовки Джеймса Джойса «Джакомо Джойс». In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. Наукове видання. Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 220-231.

Собчук, Л. В. (2006) Сучасна наратологічна термінологія як засіб осмислення художньої прози М. Вінграновського (на прикладі повісті "Манюня"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 143-146.

Сокол, М. О. (2011) Поняття паратексту та паратекстуальності в системі сучасного літературознавства. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (60). pp. 218-221.

Соколовська, С. Ф. (2013) Образ автора у художньому творі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 222-226. ISSN 2076-6173

Соколовська, С. Ф. (1999) Очужуюча сюжетобудова. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 120-123.

Соколовська, С. Ф. (2013) Способи концептуалізації художньої картини світу Б. Брехта. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 291-295. ISSN 2076-6173

Соколовська, С. Ф. (2004) Функціонально-семантичні аспекти темпоральних показників художнього тексту. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (18). pp. 116-119. ISSN 2076-6173

Соколовська, С. Ф. (2011) Функції художньої деталі у структурі драматичного твору. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (59). pp. 166-170. ISSN 2076-6173

Старовєрова, М. А. (2007) Fascynacja Ukrainą w literaturze polskiej. УКРАЇНСЬКА ПОЛОНІСТИКА (3-4). pp. 242-247.

Степанчук, А. С. (2018) Особливості перекладу постколоніальної літератури. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 359-364.

Строцька, Аліна, Венгровська, Л. В., Єршов, В. О. (2012) Особливості жанру та проблематика у Гальчинських гавендах Міхала Чайковського. Українська полоністика (9). pp. 24-30. ISSN 2220-4555

Суворова, Людмила (2010) Літературні моделі взаємодії Еросу й Танатосу в українській літературі доби раннього модернізму. Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів. pp. 98-104.

Суворова, Людмила (2015) Художнє втілення концепту смерті в ліричних творах Тараса Шевченка. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (78). pp. 299-304. ISSN 2076-6173

Суичимез, А. А. (2014) КОСТЮМ КАК КОМПОНЕНТ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПОРТРЕТА В ПЬЕСЕ А. Н. ОСТРОВСКОГО "СВОИ ЛЮДИ – СОЧТЕМСЯ!". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (74). pp. 281-284. ISSN 2076-6173

Суй, М., Єршов, В. О. (2015) Ассоциация художников поэтического слова «Азъ есмь» и ее роль в становлении русскоязычной поэзии Житомирщины ХХІ века. Полілог (3). pp. 82-84. ISSN 2311-1844

Сухомлинов, О. М. (2013) ІМАГОЛОГІЧНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ МІСТА У ТВОРАХ Р. ВЕРНИКА. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 296-299. ISSN 2076-6173

Сухомлинов, О. М. (2007) Особливості еволюції літературного процесу епохи "Молодої Польщі". УКРАЇНСЬКА ПОЛОНІСТИКА (3-4). pp. 277-284.

Сушкевич, Тетяна (2012) Джерела сюжету як чинник модифікації сюжетних ліній у романах про Київську Русь П.Загребельного. Житомирські літературознавчі студії (6). ISSN 2305-5898

Сушкевич, Тетяна (2011) Композиція і композиційні прийоми (теоретичний аспект). Літературознавчі студії (5). pp. 135-140.

Сушкевич, Тетяна (2010) Особливості літературного процесу періоду стагнації (кінець 60-х - початок 80-х рр. ХХ ст.). літературознавчі студії. Випуск 4. pp. 165-172.

Сьомак, Наталія, Левченко, Г. Д. (2010) Тема ґендерного насильства у поетичній творчості Т. Г. Шевченка. Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів. pp. 105-113.

Сьомак, Наталія, Левченко, Г. Д. (2011) Тема ґендерного насильства у творчості Т. Г. Шевченка. Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів. pp. 93-99.

Січкар, О. М. (2006) Жанрово-стильове розмаїття прози В. Дрозда. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 199-204.

Т

Талько, О. (2015) Аксіологічна парадигма листопадового повстання у "Спогадах" (1805-1831) Євстахія Янушкевича. Київські полоністичні студії, 26. pp. 475-480.

Тарадайнік, Д. В. (2018) Специфіка німецької драматургії XX – початку ХХІ ст. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 368-374.

Тименко, Т. Г. (2005) До питання про драматичну поему. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 196-197.

Тименко, Т. Г. (2006) Драматична поема в творчості Д.Г. Байрона. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 186-187.

Тименко, Т. Г. (2006) Драматична поема: авторська інтерпретація жанру (на матеріалі творів "Натан Мудрий" Г.Е. Лессінга і "Манфред" Д.Г. Байрона). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 164-166.

Тимошенко, Ольга (2010) Наратологічні засоби вираження фокалізації в оповіданнях Марка Вовчка. Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів. pp. 90-97.

Тимошик, І. (2012) Врублевський Василь. Редакторський практикум: Літературні портрети сучасних українських письменників: Студентські дослідницькі роботи / Упоряд. В.І. Башманівський. (2). pp. 40-42.

Титорчук, Т. (2015) Пусти мене. Полілог (3). pp. 122-123. ISSN 2311-1844

Ткач, Алла (2007) Дискурс сентименталізму в творчості Г.Квітки-Основ"яненка. Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів. pp. 49-51.

Томчук, О. Ф. (2004) Проза Юрія Клена: проблеми інтерпретації. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 194-196.

Томчук, О. Ф. (2001) Творчість Лесі Українки в науковій інтерпретації М. Драй-Хмари. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 134-137.

Торговець, Ю. І. (2013) ГІПОТЕКСТОВИЙ РІВЕНЬ ТЕКСТІВ СПЕ (ГРАФІЧНИЙ КОНТЕКСТ). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 273-276. ISSN 2076-6173

Травкіна, Н. М. (2005) Музично-публіцистична діяльність Бориса Тена. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 136-138.

Трифонова, Т. М. (2001) Статус жінки в драматичних творах Лесі Українки “Бояриня” та Ґенріка Ібсена “Ляльковий дім”. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 138-139.

Тузков, С. О. (2004) Метафора "карнавалу" в утопії О. Богданова "Червона зірка". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 34-36.

У

Угляй, Л. В. (2013) ПОЛІФОНІЧНІСТЬ ПРОЗИ ТОНІ МОРРІСОН. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 277-280. ISSN 2076-6173

Удалов, В. Л. (2006) "Підтексти" і "підводна течія" в драматургії Гоголя і Чехова. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 117-119.

Удалов, В. Л. (2005) Конфліктність як терміноструктура і терміносистема. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 147-149.

Умінський, С. А. (2009) "Букварь" Д. І. Тихомирова – О. М. Тихомирової чеським школам. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 190-195. ISSN 2076-6173

Усатенко, Т. М. (1999) Конструкція з ППКС у системі стилістичних фігур художнього тексту. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 108-115.

Усатий, А. В. (2015) Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній літературній освіті. Методичний пошук: Викладацько-студентські наукові роботи з питань методики навчання мови та літератури (13). pp. 28-32.

Усатий, А. В. (2000) Пісенний ужинок Вадима Крищенка. Поліський дивосвіт, 1. pp. 177-182.

Усатий, А. В., Башманівський, О. Л. (2018) Переклади поезій О. Ольжича. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (29). pp. 66-70. ISSN 2220-7996

Усатий, А. В. (2011) ІКТ та розвиток читацьких умінь на уроках української літератури. Вітражі: Збірник матеріалів викладацько-студентських наукових семінарів. pp. 27-33.

Усатий, А. В. (2012) Закономірності процесу сприймання літературних творів старшокласниками. Українська література в загальноосвітній школі (3). pp. 16-22.

Усатий, А. В. (2012) Розвиток читацьких умінь на уроках української літератури (на основі літературної творчості М. Т. Рильського). Літературознавчі студії (34). (Submitted)

Усатий, А. В. (2012) Формування читацьких умінь учнів старших класів у процесі вивчення літературних творів. Other. ЖДУ ім. І. Франка.

Устенко, Н. В. (2004) Особливості функціонування фразеологічних одиниць ад’єктивного типу у мові художніх творів Володимира Винниченка. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 108-112.

Устенко, Н. В. (2009) Фразеологічні одиниці у структурі нової драми (на матеріалі п’єси В. Винниченка "Між двох сил"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 227-230.

Ф

Федоровська, І., Місяць, Н. К. (2002) Проблемы перевода текстов на страницах русскоязычной прессы Америки. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. (9). pp. 69-75.

Федорівська, І. О., Місяць, Н. К. (2007) Про автора статті "Три Чацьких". Українська полоністика (3-4). pp. 202-208.

Фоменко, В. Г. (2006) Сучасна урбаністична проза як джерело термінотворення. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 83-85.

Франчук, М. В. (2014) Традиційні мотиви в драмі Т. Шевченка «Назар Стодоля». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Філологія. Соціальні комунікації (1 (31)). pp. 261-264.

Х

Халін, В. В. (2015) Дитячі твори Валерія Шевчука як засіб виховання морально-естетичних цінностей у школярів. Методичний пошук: Викладацько-студентські наукові роботи з питань методики навчання мови та літератури (13). pp. 32-39.

Халін, В. В. (2018) О. Ольжич - поет подвигу й самопожертви. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (29). pp. 70-74. ISSN 2220-7996

Халін, В. В. (2018) Художнє сприймання як базисна складова професійної підготовки вчителя словесника. Методичний пошук: викладацько-студентські наукові роботи з питань методики навчання мови та літератури (16). pp. 11-20.

Халін, В. В. (2008) Переклад з польської мови у творчому доробку житомирських митців слова: М. Рильський. Українська полоністика (5). pp. 176-180.

Халін, В. В. (2010) Полісся і полісизми в поезії М. В. Никончука. Волинь-Житомирщина, 1 (22). pp. 369-374.

Халін, В. В. (2004) Сприймання художньої правди через аналіз літературного твору (за романом І. Багряного "Тигролови"). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 78-79. ISSN 2076-6173

Хилько, Н. М. (2018) Порівняльний аналіз роману Гріммельсгаузена і п’єси Б. Брехта «Матінка Кураж та її діти». Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 397-402.

Хмелінська, Р. М. (2011) Інформаційна насиченість творів І. Я. Франка (на матеріалі публіцистичних робіт ХІХ ст.). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (60). pp. 187-191. ISSN 2076-6173

Хмелінська, Р. М. (2010) Іншомовні вкраплення в мові І. Я. Франка. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 135-140.

Хмелінська, Р. М. (2007) Культурно-мовні польські реалії в публіцистиці І.Я. Франка. УКРАЇНСЬКА ПОЛОНІСТИКА (3-4). pp. 257-262.

Хмиз, Юлія (2007) Символічна парадигма життєвої дороги у новелі "Дорога" В.Стефаника. Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів. pp. 52-55.

Хомчук, І. В. (2004) Інтерпретація образу води у поетичній збірці Івана Андрусяка "Повернення в Ґалапаґос". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 54-56.

Хом’як, Т. В. (2004) Новела М. Хвильового "Арабески" в контексті концепції універсальної моделі світу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 25-29.

Ц

Царик, Г. В. (2008) Функціонально-стилістична характеристика фразем у повісті "Біс плоті" Валерія Шевчука. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 232-235.

Церковна, Анастасія (2015) Імагологічна диспозиція «свій» – «чужий» в контексті українсько-англійського культурного діалогу доби романтизму. Полілог (3). pp. 13-16. ISSN 2311-1844

Церковна, Анастасія (2014) Імагологічні візії поляка у "Щоденнику подорожі Німеччиною, Швецією, Росією та Польщею у 1813—1814 роках" Джона Томаса Джеймса. Українська полоністика (11). pp. 53-60. ISSN 2220-4555

Церковна, Анастасія (2016) Антиномія гетерообразів західної та східної Європи у змалюванні українського часопису в англійській подорожній літературі доби романтизму. Київські полоністичні студії, 27. pp. 207-215.

Церковна, Анастасія (2015) Лімінальний дискурс імаготеми українсько-польського пограниччя в англійській подорожній літературі доби романтизму. Київські полоністичні студії, 26. pp. 490-496.

Цуркан, І. М. (2004) Галерея жіночих образів у романі Михайла Старицького "Розбійник Кармелюк". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 203-208.

Цьолик, Наталя (2007) Михайло Чайковський: із панича – повстанець, романтик – із солдата. УКРАЇНСЬКА ПОЛОНІСТИКА (3-4). pp. 303-308.

Цяпа, А. Г. (2006) Термінологічна парадигма автобіографічного жанру. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 129-132.

Ч

Чадович, В. А. (2006) Стилізація сюжету п’єси І.П. Котляревського "Москаль - чарівник" у драматургії Ю. Федьковича та С. Воробкевича. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 181-185.

Чайковська, В. Т. (2005) "Московіада" Ю. Андруховича – не лише "Малий Апокаліпсис"... ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 59-64.

Чайковська, В. Т. (2004) Жанри живопису в українській прозі кінця ХІХ-поч. ХХ ст. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 212-214.

Чайковська, В. Т. (2001) Проблема необхідності і свободи в драматургії Лесі Українки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 140-143.

Чайковська, В. Т., Горбань, А. В. (2000) Мала проза В. Винниченка у світлі його світогляду. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (5). pp. 63-67. ISSN 2076-6173

Чвертняк, О. (2012) Бех Лілія. Редакторський практикум: Літературні портрети сучасних українських письменників: Студентські дослідницькі роботи / Упоряд. В.І. Башманівський (2). pp. 15-23.

Челецька, М. М. (2004) Контекстуальні та інтертекстуальні параметри як умови виникнення і функціонування заголовків у поетичній творчості Івана Франка. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 228-231.

Челецька, М. М. (2005) Принципи формування заголовкової термінологічної парадигми у сучасному літературознавстві. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 200-203.

Чепурко, О. М. (2004) Образи дітей в українській малій прозі кінця XIX - початку ХХ сторіччя. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 215-218.

Черкашина, Т. Ю. (2014) МЕМУАРНА, АВТОБІОГРАФІЧНА, МЕМУАРНО-АВТОБІОГРАФІЧНА ПРОЗА: ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (73). pp. 210-214. ISSN 2076-6173

Чернюк, С. Л. (2004) Дон Кіхот в українській літературі кінця ХІХ - першої половини ХХ століття. Літературознавчі обрії. Праці молодих учених України (5). pp. 146-150.

Чернюк, С. Л. (2008) Елементи соціально-політичного міфу в „Повісті минулих літ”. Літературознавчі студії. До 30-річчя наукової діяльності професора Петра Білоуса. (1). pp. 35-45.

Чернюк, С. Л. (2009) Елементи суспільного міфу в українській народній казці „Яйце-райце”. Літературознавчі студії / За ред.. П.В.Білоуса.. pp. 30-42.

Чернюк, С. Л. (2010) Міфологічна основа української народної казки «Ох». Літературознавчі студії (4). pp. 173-178.

Чернюк, С. Л. (2011) Науковий і імперсько-колоніальний дискурс белетристичного нарису «Путь новели» Юхима Мартича. Літературознавчі студії / за ред. П.В. Білоуса. (5). pp. 141-153.

Чернюк, С. Л. (2011) Топос комахи в українській літературі 20-30-х років ХХ ст. як соціально-антропологічне дзеркало. Сучасні літературознавчі студії. Топос тварини як антропологічне дзеркало. Зб. наук. праць. (8). pp. 306-315.

Чернюк, С. Л. (2010) Українські вальдшнепи: концептуальні особливості однойменних творів Остапа Вишні й Миколи Хвильового. Літературознавчі студії (25).

Чернюк, С. Л. (2010) Художня інтерпретація політики Російської імперії в поемі «Сон (Комедія)» Тараса Шевченка. Волинь-Житомирщина: Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (21). pp. 176-182.

Чернюк, С. Л. (2010) Художня інтерпретація політики російської імперії в поемі «Сон (комедія)» Тараса Шевченка. Волинь-Житомирщина (21). pp. 176-183.

Чернюк, С. Л. (2001) Про джерела символіки текстів Лесі Українки й Тодося Осьмачки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 144-147.

Чернюк, С. Л. (2004) Риторика влади в українській поезії 30-их років ХХ ст. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 179-181.

Чернюк, Сніжана (2004) Obrzęd "zdania korony" na polskich weselach Żytomierszczyzny. Українська полоністика (1). pp. 164-182.

Чирков, О. С. (2004) Суб’єкт літератури: творча функція зруйнування. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 96-97. ISSN 2076-6173

Чирков, О. С. (2005) Терміносистема як теоретико-літературна проблема. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 140-142. ISSN 2076-6173

Чорна, С. А. (2014) Методика засвоєння швидкого набору тексту. Вітражі : збірник матеріалів викладацько-студентських наукових семінарів / упор. В. І. Башманівський, І. О. Горбова, Т. Є. Клименко, С. А. Чорна. – Випуск 5.. pp. 63-66.

Чорноус, Г. (2012) Ральченко Павло. Редакторський практикум: Літературні портрети сучасних українських письменників: Студентські дослідницькі роботи / Упоряд. В.І. Башманівський (2). pp. 185-191.

Чорноус, С. С. (2010) Жанрова своєрідність подорожей Юзефа Ігнація Крашевського. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 223-227.

Чорноус, Світлана (2007) Україніка Ю.І. Крашевського в контексті "української школи" польських романтиків. УКРАЇНСЬКА ПОЛОНІСТИКА (3-4). pp. 351-357.

Чудопасова, Ірина (2009) Самохарактеристика Лесі Українки в листах. Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів, 2. pp. 56-60.

Чужа, Тетяна (2007) Непольські джерела роману Генріка Сенкевича "Вогнем і мечем". УКРАЇНСЬКА ПОЛОНІСТИКА (3-4). pp. 338-350.

Ш

Шалагінов, Б. Б. (2004) Епоха модерну як поворотний етап від універсальних стилів до творчих методів у західній літературі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 142-144.

Шарапа, М. В. (2013) ВЕРБАЛЬНІ ТА НЕВЕРБАЛЬНІ РЕПРЕЗЕНТАНТИ ТЕМИ ДОБРОБУТУ В СЕРЕДНЬОПОЛІСЬКОМУ ВЕСНЯНОМУ ОБРЯДОВОМУ ТЕКСТІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 232-237. ISSN 2076-6173

Швачко, С. О. (2008) Основні віхи контрастивного аналізу: малі тексти художнього дискурсу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 85-89.

Шевцова, Л. С. (2000) Микола Сингаївський − родом із пісні. Поліський дивосвіт, 1. pp. 183-190.

Шевченко, В. В. (2015) Еволюція жанру "химерної прози" в ХХІ столітті. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (80). pp. 297-301. ISSN 2076-6173

Шевченко, Т. М. (2004) Художній часопростір у романі П. Загребельного "Юлія, або запрошення до самовбивства". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 44-47.

Шевчук, І. П. (2005) З досвіду використання творів живопису на уроках української літератури. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 266-268.

Шевчук, А. М. (2001) Особливості “пластичної” мови в ілюстраціях художника О.Макаренка до драми-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня”. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 151-155.

Шевчук, А. М. (2005) Проблема перекладу англійською мовою прізвиськ дійових осіб та топонімів у поемі-казці "Лис Микита" І. Франка. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 136-139.

Шевчук, М. В. (2001) Вступ до літературознавства: Практикум для студентів денної та заочної форм навчання філологічного факультету. ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Шевчук, М. В. (2001) Аспекти інтерпретації біблійного сюжету в поемі Лесі Українки “Самсон”. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 148-150.

Шевчук, М. В. (2004) Елементи ділового стилю як засіб комічного у творчості Остапа Вишні (жанротворчий аспект). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 157-159.

Шевчук, М. В. (2003) Особливості рецепції мотиву Дон Жуана в українській та російській літературах початку ХХ століття. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 214-216. ISSN 2076-6173

Шевчук, М. В. (1999) Питання класифікації традиційних сюжетів у творчості Лесі Українки. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 124-129. ISSN 2076-6173

Шевчук, Т. О. (2005) Твори Катерини Білокур на заняттях із української мови у ВНЗ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 149-151. ISSN 2076-6173

Шегеда, О. П. (2008) Витоки модерністичних тенденцій у поезії "Молодої Музи". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 215-217.

Шегеда, О. П. (2001) Символіка кольору у творчості Лесі Українки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 158-161.

Шинкарук, В. Ф. (2015) «Слово о полку Ігоревім». In: АЗ – БУКИ. Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ Житомирського державного університету імені І. Франка . Полісся, Житомир, pp. 27-48. ISBN 978-966-655-700-4

Шинкарук, В. Ф. (2015) Інше серцебиття. Відгук на книгу В. Горбунової «Мрія про маленьке життя». In: Аз-Буки. Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ Житомирського державного університету імені І. Франка . Полісся, Житомир, pp. 183-185. ISBN 978-966-655-700-4

Шинкарук, В. Ф. (2015) Автограф для вічності. Передмова до книги І. Сльоти «Автографи». In: Аз-Буки. Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ Житомирського державного університету імені І. Франка . Полісся, Житомир, pp. 170-171. ISBN 978-966-655-700-4

Шинкарук, В. Ф. (2015) Анатолій Говорадло – душа покладена на музику. In: Аз-Буки. Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ Житомирського державного університету імені І. Франка . Полісся, Житомир, pp. 261-266. ISBN 978-966-655-700-4

Шинкарук, В. Ф. (2015) Василь Земляк: Перші кроки на Житомирщині. In: Аз-Буки. Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ Житомирського державного університету імені І. Франка . Полісся, Житомир, pp. 135-139. ISBN 978-966-655-700-4

Шинкарук, В. Ф. (2015) Василь Кравченко та житомирські прототипи Михайла Булгакова. In: Аз-Буки. Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ Житомирського державного університету імені І. Франка . Полісся, Житомир, pp. 130-134. ISBN 978-966-655-700-4

Шинкарук, В. Ф. (2015) Відчуваючи музику слів. Передмова до книги І. Сльоти Переспіви. In: Аз-Буки. Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ Житомирського державного університету імені І. Франка . Полісся, Житомир, pp. 170-179. ISBN 978-966-655-700-4

Шинкарук, В. Ф. (2015) Давньоукраїнське літописання. In: АЗ – БУКИ. Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка . Полісся, Житомир, pp. 9-26. ISBN 978-966-655-700-4

Шинкарук, В. Ф. (2015) Дві долі, міцно сплетені в одну: Людмила Вікторівна та Георгій Володимирович Майорови. In: Аз-Буки. Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ Житомирського державного університету імені І. Франка . Полісся, Житомир, pp. 267-269. ISBN 978-966-655-700-4

Шинкарук, В. Ф. (2015) Диво, знайдене на соціально-психологічному факультеті. Передмова до збірки «Диво, знайдене в собі». In: Аз-Буки. Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ Житомирського державного університету імені І. Франка . Полісся, Житомир, pp. 193-194. ISBN 978-966-655-700-4

Шинкарук, В. Ф. (2015) Жива вода творчості: Ірина Шинкарук. In: Аз-Буки. Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ Житомирського державного університету імені І. Франка . Полісся, Житомир, pp. 235-240. ISBN 978-966-655-700-4

Шинкарук, В. Ф. (2015) Житомирщина в житті та творчості М. Рильського. In: Аз-Буки. Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ Житомирського державного університету імені І. Франка . Полісся, Житомир, pp. 101-129. ISBN 978-966-655-700-4

Шинкарук, В. Ф. (2015) Життя, освячене творчістю і любов’ю: Тетяна і Михайло Гузуни. In: Аз-Буки. Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ Житомирського державного університету імені І. Франка . Полісся, Житомир, pp. 241-147. ISBN 978-966-655-700-4

Шинкарук, В. Ф. (2015) Зустріч, яка не відбулася в Житомирі (Спогади про Роберта Рождественського). In: Аз-Буки. Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ Житомирського державного університету імені І. Франка . Полісся, Житомир, pp. 154-160. ISBN 978-966-655-700-4

Шинкарук, В. Ф. (2015) Зірка і смерть Леоніда Венгерова. In: Аз-Буки. Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ Житомирського державного університету імені І. Франка . Полісся, Житомир, pp. 214-224. ISBN 978-966-655-700-4

Шинкарук, В. Ф. (1995) Кінь і патефон у долі Василя Земляка. Київ (11-12). pp. 146-147. ISSN 0208-0710

Шинкарук, В. Ф. (2015) Лазар. Друге пришестя або Ми так любили Житомир. Рецензія на книгу С. Лазо «Ми так любили „The Веatlеs”». In: Аз-Буки. Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ Житомирського державного університету імені І. Франка . Полісся, Житомир, pp. 186-189. ISBN 978-966-655-700-4

Шинкарук, В. Ф. (2015) Маруся Чурай і пісенна традиція Житомирщини. In: Аз-Буки. Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ Житомирського державного університету імені І. Франка . Полісся, Житомир, pp. 81-98. ISBN 978-966-655-700-4

Шинкарук, В. Ф. (2015) Микола Кавецький: «Я прийшов із світанків». In: Аз-Буки. Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ Житомирського державного університету імені І. Франка . Полісся, Житомир, pp. 273-276. ISBN 978-966-655-700-4

Шинкарук, В. Ф. (2015) Новий обрій Ірини Лубківської. Передмова до книги І. Лубківської «Жити і любити не уві сні». In: Аз-Буки. Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ Житомирського державного університету імені І. Франка . Полісся, Житомир, pp. 195-196. ISBN 978-966-655-700-4

Шинкарук, В. Ф. (2015) Ніна Матвієнко. Голосом цієї жінки співає і плаче Україна. In: Аз-Буки. Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ Житомирського державного університету імені І. Франка . Полісся, Житомир, pp. 225-231. ISBN 978-966-655-700-4

Шинкарук, В. Ф. (2015) Одяг для думок. Передмова до книги Ірини Шинкарук «Сильніша – на одне життя». In: Аз-Буки. Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ Житомирського державного університету імені І. Франка . Полісся, Житомир, pp. 190-192. ISBN 978-966-655-700-4

Шинкарук, В. Ф. (2001) Олесь Бабій – співець слави січових стрільців. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (7). pp. 57-60. ISSN 2220-7996

Шинкарук, В. Ф. (2005) Особистість Марусі Чурай і пісенна традиція Житомирщини. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (13). pp. 62-75. ISSN 966-7603-83-0

Шинкарук, В. Ф. (2015) Павло Карпович Сербін: Жив за високим покликанням. In: Аз-Буки. Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ Житомирського державного університету імені І. Франка . Полісся, Житомир, pp. 199-213. ISBN 978-966-655-700-4

Шинкарук, В. Ф. (2015) Прожив з весною (Творчий портрет Михайла Клименка). In: Аз-Буки. Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ Житомирського державного університету імені І. Франка . Полісся, Житомир, pp. 140-143. ISBN 978-966-655-700-4

Шинкарук, В. Ф. (2007) Свіча таланту Костянтина Яновського. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (17). pp. 177-181. ISSN 2220-7996

Шинкарук, В. Ф. (2015) Свіча таланту Костянтина Яновського. In: Аз-Буки. Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ Житомирського державного університету імені І. Франка . Полісся, Житомир, pp. 232-234. ISBN 978-966-655-700-4

Шинкарук, В. Ф. (2002) Спогади Леоніда Карума про Василя Кравченка. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (8). pp. 67-73. ISSN 2220-7996

Шинкарук, В. Ф. (2007) Спочатку було слово: Іванові Сльоті – 70! Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (16). pp. 27-34. ISSN 2220-7996

Шинкарук, В. Ф. (2015) Творча характеристика Поліського ансамблю пісні і танцю «Льонок». In: Аз-Буки. Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ Житомирського державного університету імені І. Франка . Полісся, Житомир, pp. 254-260. ISBN 978-966-655-700-4

Шинкарук, В. Ф. (2015) Творчий ужинок поетів Житомирщини. In: Аз-Буки. «Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ Житомирського державного університету імені І. Франка . Полісся, Житомир, pp. 144-153. ISBN 978-966-655-700-4

Шинкарук, В. Ф. (2015) Телевізійна зірка зійшла в Житомирі: Рабіга Аманжолова. In: Аз-Буки. Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ Житомирського державного університету імені І. Франка . Полісся, Житомир, pp. 270-272. ISBN 978-966-655-700-4

Шинкарук, В. Ф. (2015) Тема історичного минулого народу в давній українській літературі та героїчний епос народів Європи. In: АЗ – БУКИ. Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ Житомирського державного університету імені І. Франка . Полісся, Житомир, pp. 57-78. ISBN 978-966-655-700-4

Шинкарук, В. Ф. (2015) Феофан Прокопович і його трагікомедія «Володимир». In: Аз-Буки. Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ Житомирського державного університету імені І. Франка . Полісся, Житомир, pp. 49-56. ISBN 978-966-655-700-4

Шинкарук, В. Ф. (2001) Художньо-естетичні особливості прози Лесі Українки (на прикладі оповідання “Жаль”). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 156-157. ISSN 2076-6173

Шинкарук, В. Ф. (2015) Юрій Градовський. Талант, який не знає відпочинку. In: Аз-Буки. Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ Житомирського державного університету імені І. Франка . Полісся, Житомир, pp. 248-253. ISBN 978-966-655-700-4

Шинкарук, В. Ф. (2015) Юрій Камишний – художник, що переорює душу. In: Аз-Буки. Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ Житомирського державного університету імені І. Франка . Полісся, Житомир, pp. 180-182. ISBN 978-966-655-700-4

Шинкарук, В. Ф. (2015) Яснозір’я таланту. Передмова до книги І. Сльоти «Золото зажнив'я». In: Аз-Буки. Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ Житомирського державного університету імені І. Франка . Полісся, Житомир, pp. 163-169. ISBN 978-966-655-700-4

Школяр, Н. В. (2010) Зв'язок художнього часу та простору в оповіданні Є. Ярошинської "Гість". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 148-151.

Штернов, Володимир (2017) Щоденник Серафіни, або специфіка художньої реальності Юзефа Крашевського. In: Юзеф Крашевський в культурній спадщині України та Польщі : зб. наук. пр. (за матеріалами міжрегіонального науково-практичного семінару із міжнародною участю), 20 грудня 2017 року, Житомир.

Щ

Щерба, Н. С. (2013) Художня зарубіжна література в дошкільних навчальних закладах: хрестоматія. Полісся, Житомир. ISBN 978-966-655-689-2

Ю

Юрчук, О. О. (2015) «Українці versus Поляки» – «Поляки versus Українці»: інсталяція національного стереотипу (за повістю М. Гоголя «Тарас Бульба» та романом Г. Сенкевича «Вогнем і мечем»). In: Традиція - сучасність пограниччя: письменство, освіта, історія.

Юрчук, О. О. (2010) Інверсивна модель стосунків між колонізованим та імперським у повісті "Художник" Т. Шевченка. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (21). ISSN 2220-7996

Юрчук, О. О. (2010) Іронічна трансформація імперського та національного у романі О.Ільченко "Козацькому роду нема переводу, або ж Мамай і Чужа Молодиця". Літературознавчі студії. Випуск 4. pp. 179-186.

Юрчук, О. О. (2011) Антиколоніалізм у творчості Лесі Українки (за драматичною поемою "Бояриня"). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (55). pp. 163-166. ISSN 2076-6173

Юрчук, О. О. (2012) В. Стус: жертовне пророцтво. Zbior raportow naukowych (5). pp. 29-33. ISSN 978-83-63620-87-5

Юрчук, О. О. (2011) Гетьма Іван Мазепа: імперський дискурс у літературі. Літературознавчі студії. Випуск 5.. pp. 153-158.

Юрчук, О. О. (2012) Гетьман Іван Мазепа: антиколоніальний дискурс у літературі. Житомирські літературознавчі студії (6). pp. 125-130. ISSN 2305-5898

Юрчук, О. О. (2012) Колоніалізм як інфекція в романі "Інфекція" С. Процюка. Zbior raportow naukowych (2). pp. 14-18. ISSN 978-83-63620-84-4

Юрчук, О. О. (2014) Концепція бунту А. Камю і творчість Т. Шевченка (на прикладі поезії "Заповіт. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (73). pp. 215-218. ISSN 2076-6173

Юрчук, О. О. (2009) Містичний і раціональний типи пророків: Т. Шевченко, П. Куліш. Літературознавчі студії. Випуск 3. pp. 43-56.

Юрчук, О. О. (2006) Необарокові тенденції в сучасній українській поезії. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 235-238. ISSN 2076-6173

Юрчук, О. О. (2004) Необарокові тенденції у прозі Ю. Андруховича. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 207-209. ISSN 2076-6173

Юрчук, О. О. (2019) Пес як Інший (за романом Кароліни Ламарш «День пса»). Пес як Інший: збірник матеріалів міждисциплінарного семінару / за ред. О. О. Юрчук, О. В. Чаплінської. – Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка, 2019. – 48 с.. pp. 9-12.

Юрчук, О. О. (2015) Повість "У пащу дракона" Валерія Шевчука: антиколоніальний дискурс. Полілог (3). pp. 5-9. ISSN 2311-1844

Юрчук, О. О. (2015) Повість «У пащу дракона» Валерія Шевчука: антиколоніальний дискурс. Полілог (3). pp. 5-8. ISSN 2311-1844

Юрчук, Олена (2018) Рецензія на монографію Олександра Солецького "Емблематичні форми дискурсу: від міфу до постмодерну". Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, 29(68) (2). ISSN 1606-3721

Юферева, О. В. (2011) Поезія в системі метакатегорій. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (56). pp. 197-201. ISSN 2076-6173

Я

Якименко, Кристіна, Рудюк, О. В. (2017) Містика в романі М. Булгакова «Майстер та Маргарита». Полілог (5). pp. 35-37. ISSN 2311-1844

Яковенко, С. М. (2007) Чеслав Мілош і Вітольд Ґомбрович: між Сходом і Заходом, між домом і бездомністю. УКРАЇНСЬКА ПОЛОНІСТИКА (3-4). pp. 285-295.

Якотюк, Наталія (2009) М.М.Коцюбинський - дослідник фольклору. Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів, 1. pp. 80-84.

Ямчинська, Г. В. (2001) Творчість Лесі Українки у системі уроків-комплексів у початковій школі (на прикладі драми феєрії “Лісова пісня”). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 162-163. ISSN 2076-6173

Янчевська, Л., Бондаренко, Г. Ф. (2015) Античні та ренесансні ідеї в творчості Д. Мережковського. Полілог (3). pp. 85-87. ISSN 2311-1844

Ячменьова, М. М. (2006) Магічний "скарб" "Лісової пісні" Лесі Українки. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 172-174. ISSN 2076-6173

Ячменьова, М. М. (2006) Магічний реалізм як дискурс постмодернізму. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 155-158. ISSN 2076-6173

Ячнік, Л. М. (2011) Особливості рецепції творчості поетів срібної доби в поезії Олександра Кушнера. ВІСНИК Житомирського державногодержавного університету імені Івана Франка (58). pp. 226-232.

This list was generated on Wed Sep 27 08:02:31 2023 EEST.