Items where Subject is "P Language and Literature > PN Literature (General) > PN2000 Dramatic representation. The Theater"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: S | Є | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ч | Ш | Я
Number of items at this level: 82.

S

Savyna, Anna (2022) Metatheatrical Aspects in “The Author” by Tim Crouch. Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej, Częstochowa, 49 (6). pp. 69-74. ISSN 1895-9911

Є

Євченко, Н. В. (2005) Змістове наповнення терміна "епізована драма". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 193-195. ISSN 2076-6173

Євченко, О. В. (2006) Інтелектуальна драма Мирослава Крлежи "Аретей, або легенда про святу Анциллу, Райського птаха". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 160-162. ISSN 2076-6173

Євченко, О. В. (2009) Драма-антиутопія як одна із жанрових форм епічної драми. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 199-203. ISSN 2076-6173

Євченко, О. В. (2005) Драма-антиутопія: до історії терміна. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 190-192. ISSN 2076-6173

Євченко, О. В. (2006) Особливості "нових" драм-антиутопій О. Ірванця. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 100-103. ISSN 2076-6173

А

Авраменко, П. М. (2012) Принципи брехтівського театру та практика режисера. Брехтівський часопис (Brecht-Heft): статті, доповіді, есе: Збірн. наук. праць (філолог. науки) (2). pp. 176-179.

Анхим, О. І. (2018) Інтертекстуальність у п’єсі Гельмута Байєрля «Пані Флінц». Science and Education a New Dimension. Philology., VI(48) (161). pp. 7-10.

Астрахан, Н. І. (2006) Вистава як інтерпретаційна модель драматичного твору. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 139-142. ISSN 2076-6173

Астрахан, Н. І. (2009) Родова та жанрова своєрідність маленьких трагедій О.С. Пушкіна. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 189-194. ISSN 2076-6173

Б

Беньямін, В., Лаціс, А. (2012) Програма пролетарського дитячого театру. Брехтівський часопис (Brecht-Heft): статті, доповіді, есе: Збірн. наук. праць (філолог. науки) (2). pp. 46-49.

Болотіна, М. В. (2013) Мотив сім’ї у малих драматичних творах Бертольта Брехта та Гарольда Пінтера: спроба порівняльного аналізу. Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис (2). pp. 5-10.

Бондарева, О. Є. (2009) Прийоми і технології "епічного театру" в сучасній українській драматургії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 126-133.

Бондаренко, Г. Ф. (2009) Драматургічні експерименти Леоніда Андреєва. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 195-198. ISSN 2076-6173

Бондаренко, Г. Ф. (2006) Між епікою та драмою: досвід М. Булгакова (на матеріалі роману "Життя пана де Мольєра" та п’єси "Кабала святош"). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 135-138. ISSN 2076-6173

Борисенко, Н. Д. (2004) Засоби вираження епістемічної модальності у мовленні героїв сучасної британської драми: гендерний аспект. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 100-101.

Борисенко, Н. Д. (2004) Лексичні засоби загальної оцінки у мовленні персонажів сучасної британської драми (гендерний аспект). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 113-115.

В

Варецька, С. О. (2009) Бароко як інтерпретамент модернізму (на прикладі драми "Матінка Кураж та її діти" Бертольта Брехта). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 222-225.

Васильєв, Є. М. (2006) Інтертекстуальність у драматургії ХХ століття: Владімір Набоков і Ежен Йонеско. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 89-92.

Васильєв, Є. М. (2006) Прийом як мистецтво: неспівпадіння слова й жесту в драматичних текстах ХХ століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 124-126.

Г

Головчинер, В. Є. (2009) Епічна драма в Росії до Б. Брехта: творчий досвід, рефлексія. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 176-182.

Д

Даниленко, В. Г. (2009) Традиції епічного театру в сучасній українській радіодраматургії. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 148-152. ISSN 2076-6173

Демьянова, С. К. (2013) ПОЕТИКА НЕОНАТУРАЛІСТСЬКОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ПОЛЬСЬКОЇ ДРАМИ 20-Х РР. XX СТОЛІТТЯ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 243-250. ISSN 2076-6173

З

Загаєцька, Т. А. (2018) «Подорож Аліси В Швейцарію» Лукаса Берфуса як приклад сучасної швейцарської трагікомедії. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 100-103.

Закалюжний, Л. В. (2014) Інтермедіальність і жанрові модифікації в сучасній польській і російській драматургії. Сучасні літературознавчі студії. У просторі наукового пошуку В. І. Фесенко. Збірник наукових праць. (11). pp. 263-271.

Закалюжний, Л. В. (2009) Історична драма-хроніка Б. Брехта та А. Міллера: спроба порівняльного аналізу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 199-202.

Закалюжний, Л. В. (2005) Жанр історичної драми-хроніки та його змістове наповнення. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 215-217.

Закалюжний, Л. В. (2011) Паратекстуальність брехтівської моделі історичної драми-хроніки. Брехтівський часопис: Статті. Доповіді. Есе. Збірник наукових праць (Філологічні науки) (1). pp. 77-80. (Unpublished)

Закалюжний, Л. В. (2006) Тертекстуальність жанру історичної драми-хроніки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 195-199.

Зорницька, І. В. (2013) Парадоксализация древнегреческой трагедии. Science and Education a New Dimension: Philology, 1(3) (13). 62 -66.

Зорницький, А. В. (2011) Біля витоків драматургії Брехта. "Театр та соціалізм" Я. Васермана: спроба попередньої філологічної інтерпретації маловідомого академічного тексту на їдиш. Брехтівський часопис: Статті. Доповіді. Есе. Збірник наукових праць (Філологічні науки) (1). pp. 81-88.

Зорницький, А. В. (2006) Лірико-міфологічна драма Теннессі Уїльямса: між Станіславським та Брехтом. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 200-204.

К

Ковалюк, Ю. А. (2018) Епічний театр в Британії. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 176-179.

Козимирська, Т. І. (2006) Античний хор у драматургії Томаса Стернза Еліота. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 156-159.

Козлов, Р. А. (2012) Художній час і простір у видовій специфіці драматургії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 182-185.

Коляда, О. В. (2008) «Міфопоетика драматургії абсурду (на матеріалі драматичних творів Семюеля Беккета)». Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Коляда, О. В. (2006) “Маленька людина :: das Man”. Міфопоетична опозиція в драматургії абсурду. Літературний твір: шляхи дослідження поетики. pp. 184-200.

Корнева, Д. А. (2018) Вплив ідей Б. Брехта на драматургію Ф. Дюрренматта. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 191-194.

Король, Є. О. (2011) Художні особливості видінь у п'єсі Б. Брехта "Видіння Симони Машар". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (59). pp. 207-211.

Л

Левченко, О. М. (2012) Шляхи епізації драми на матеріалі п’єси Артура Міллера «Смерть комівояжера». Брехтівський часопис. Збірник наукових праць (2). pp. 129-131.

Ліпісовецька, О. М., Лавренчук, Т. С., Мальченко, М. С. (2023) Провідна тема драми «Жах і відчай у Третій імперії» – тема страху. Вісник науки та освіти (4(10)). pp. 16-23. ISSN 2786-6165

Ліпісівіцький, М. Л. (2011) Brecht-Konferenz in Zhytomyr (Ukraine). Dreigroschenheft (2). pp. 41-42.

Ліпісівіцький, М. Л. (2010) Brecht-Zentrum an der Zhytomyrer staatlichen Iwan-Franko-Universität. Dreigroschenheft (4). pp. 35-36.

Ліпісівіцький, М. Л. (2012) Die IV. Brecht´schen Lesungen vom 10. bis 12. Februar in Zhytomyr (Ukraine). Dreigroschenheft (2). pp. 38-39.

Ліпісівіцький, М. Л. (2007) Hемецкое литературное кабаре «Überbrettl» (1901—1903 гг.) : особенности драматического действа. Материалы XIV международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «ЛОМОНОСОВ». Секция «Филология». pp. 297-299.

Ліпісівіцький, М. Л. (2011) Від "Малого Магаґоні" до великої театральної сцени: про взаємозв’язок малих та великих драматичних форм у творчості Б. Брехта. Брехтівський часопис (Brecht-Heft): статті, доповіді, есе: Збірн. наук. праць (філолог. науки) (1). pp. 105-111.

Ліпісівіцький, М. Л. (2006) Одноактна п’єса: еволюція змістового наповнення терміна. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 184-187.

М

Маловицька, Л. Ф. (2006) Театрально-культурологічний аспект феномену маски: ґенеза, традиції та сьогодення. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 18-21. ISSN 2076-6173

Марусевич, Р. А. (2018) Контамінація реалістичних та абсурдистських тенденцій у творчості Едварда Олбі (на матеріалі п’єси "Історія в зоопарку"). Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 248-253.

Маценка, С. П. (2009) "Театр із духу музики": музично-драматичні засади Б. Брехта в сучасному театрі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 210-213.

Н

Назаренко, І. М. (2010) Музичний театр як засіб формування художньо-творчого потенціалу молодших школярів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 174-178.

Нестелєєв, М. А., Фіненко, Л. Л. (2012) Жанрова своєрідність п’єси М. Фріша "Санта Крус". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 194-198.

Ничипорук, А. В. (2018) Ефект очуження у творчості Керіл Черчилль. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 298-301.

Новобранець, О. Б. (2006) Досвітні вогні української літератури (драма обробка Лесі Українки "Камінний господар"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 143-147.

О

Оладько, Т. В. (2009) Особливості поетики драм Володимира Винниченка в контексті загальних тенденцій епізації у драматургії XIX – початку XX століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 203-208.

Оляндер, Л. К. (2006) Драматичні поеми Йосипа Струцюка "Роман" і "Романовичі" та Волинський текст. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 120-123.

П

Прищепа, В. П. (2013) Драма Галілея – трагедія історії. Проблема інтерпретації п'єси Б. Брехта "Життя Галілея". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 212-214. ISSN 2076-6173

Прищепа, О. В. (2013) БРЕХТІВСЬКЕ РОЗУМІННЯ ''ОЧУЖЕННЯ'' ТА ''ОДИВНЕННЯ'' В. ШКЛОВСЬКОГО. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 215-217. ISSN 2076-6173

Прищепа, О. В. (2011) Особливості ефекту очуження в традиційних театрах Японії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (59). pp. 190-192.

Прищепа, О. В. (2009) Витоки ефекту очуження: досвід санскритської драми. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 173-176.

Р

Ржевська, З. М. (2009) "Димитрий Самозванец" О. П. Сумарокова. На шляху до епічної драми. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 180-183.

Ржевська, З. М. (2006) Ломоносов як драматург (на матеріалі трагедії "Таміра і Селім"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 167-171.

С

Соболевська, Г. І. (2006) Динаміка оповідальних та драматургічних форм у творчості А. П. Чехова. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 131-134. ISSN 2076-6173

Соболевська, Г. І. (2009) Принципи епізації драми у творчості А. П. Чехова. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 213-216. ISSN 2076-6173

Соколовська, С. Ф. (2006) Драматургія Б. Брехта і "монтажне мислення" ХХ сторіччя. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 163-166.

Соколовська, С. Ф. (2009) Час і простір в епічній драмі Б. Брехта. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 218-221.

Т

Тарадайнік, Д. В. (2018) Специфіка німецької драматургії XX – початку ХХІ ст. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 368-374.

Татура, І. В. (2006) "Трагедія мови" як форма абсурдизації драми Ежена Йонеско. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 192-194.

Тименко, Т. Г. (2012) Драматична поема та епічна драма: спроба літературно- психологічного аналізу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 209-212.

Тименко, Т. Г. (2009) Епізація лірики, або генезис драматичної поеми. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 184-186.

Ф

Федоренко, Л. О. (2014) Heiner Müllers „Die Hamletmaschine“ als Autorenkonzept des postdramatischen Theaters. Молода германістика України між традицією та новаторством = Ukrainische Nachwuchsgermanistik zwischen Tradition und Innovation: Матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів. pp. 21-22. ISSN 978-617-7065-27-1

Федоренко, Л. О. (2009) "Lehrstück" – "Lesestück" – "Schaustück" (місце і роль глядача в "навчальному" театрі Бертольда Брехта). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 226-229.

Х

Хилько, Н. М. (2018) Порівняльний аналіз роману Гріммельсгаузена і п’єси Б. Брехта «Матінка Кураж та її діти». Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 397-402.

Ч

Чирков, О. С. (2011) "Забути Герострата!": режисерський пошук Петра Авраменка. Брехтівський часопис: Статті. Доповіді. Есе. Збірник наукових праць (Філологічні науки) (1). pp. 171-178.

Чирков, О. С. (2011) «КОРИОЛАН», или о комическом и трагическом в брехтовской системе координат. Вестник Томского государственного педагогического университета (7). pp. 70-76.

Чирков, О. С. (2011) Бертольт Брехт: между Мельпоменой и Талией. Брехтівський часопис: Статті. Доповіді. Есе. Збірник наукових праць (Філологічні науки) (1). pp. 163-170.

Чирков, О. С. (2006) Драматургія – мистецтво драми? Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 104-109. ISSN 2076-6173

Чирков, О. С. (2009) Діалектичний театр – театр епічний? Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 183-188. ISSN 2076-6173

Чирков, О. С. (2012) Метафоричний театр Петра Авраменка. Other. «Рута».

Ш

Шалагінов, Б. Б. (2006) Драматургічні засоби створення театральності в "Фаусті" Й. В. Ґете. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 110-116.

Шахрай, В. М. (2009) Прилучення школярів до цінностей народної культури засобами театральної творчості. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 137-140.

Я

Ярош, М. А. (2009) Особливості трансформації традиційних мотивів у драматичних поемах Лесі Українки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 229-233.

This list was generated on Sat Apr 13 05:52:22 2024 EEST.