Items where Subject is "P Language and Literature > PN Literature (General) > PN2000 Dramatic representation. The Theater"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Article | Monograph | Book | Thesis
Number of items at this level: 80.

Article

Євченко, Н. В. (2005) Змістове наповнення терміна "епізована драма". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 193-195. ISSN 2076-6173

Євченко, О. В. (2006) Інтелектуальна драма Мирослава Крлежи "Аретей, або легенда про святу Анциллу, Райського птаха". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 160-162. ISSN 2076-6173

Євченко, О. В. (2009) Драма-антиутопія як одна із жанрових форм епічної драми. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 199-203. ISSN 2076-6173

Євченко, О. В. (2005) Драма-антиутопія: до історії терміна. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 190-192. ISSN 2076-6173

Євченко, О. В. (2006) Особливості "нових" драм-антиутопій О. Ірванця. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 100-103. ISSN 2076-6173

Авраменко, П. М. (2012) Принципи брехтівського театру та практика режисера. Брехтівський часопис (Brecht-Heft): статті, доповіді, есе: Збірн. наук. праць (філолог. науки) (2). pp. 176-179.

Астрахан, Н. І. (2006) Вистава як інтерпретаційна модель драматичного твору. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 139-142. ISSN 2076-6173

Астрахан, Н. І. (2009) Родова та жанрова своєрідність маленьких трагедій О.С. Пушкіна. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 189-194. ISSN 2076-6173

Беньямін, В. and Лаціс, А. (2012) Програма пролетарського дитячого театру. Брехтівський часопис (Brecht-Heft): статті, доповіді, есе: Збірн. наук. праць (філолог. науки) (2). pp. 46-49.

Болотіна, М. В. (2013) Мотив сім’ї у малих драматичних творах Бертольта Брехта та Гарольда Пінтера: спроба порівняльного аналізу. Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис (2). pp. 5-10.

Бондарева, О. Є. (2009) Прийоми і технології "епічного театру" в сучасній українській драматургії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 126-133.

Бондаренко, Г. Ф. (2009) Драматургічні експерименти Леоніда Андреєва. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 195-198. ISSN 2076-6173

Бондаренко, Г. Ф. (2006) Між епікою та драмою: досвід М. Булгакова (на матеріалі роману "Життя пана де Мольєра" та п’єси "Кабала святош"). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 135-138. ISSN 2076-6173

Борисенко, Н. Д. (2004) Засоби вираження епістемічної модальності у мовленні героїв сучасної британської драми: гендерний аспект. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 100-101.

Борисенко, Н. Д. (2004) Лексичні засоби загальної оцінки у мовленні персонажів сучасної британської драми (гендерний аспект). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 113-115.

Варецька, С. О. (2009) Бароко як інтерпретамент модернізму (на прикладі драми "Матінка Кураж та її діти" Бертольта Брехта). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 222-225.

Васильєв, Є. М. (2006) Інтертекстуальність у драматургії ХХ століття: Владімір Набоков і Ежен Йонеско. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 89-92.

Васильєв, Є. М. (2006) Прийом як мистецтво: неспівпадіння слова й жесту в драматичних текстах ХХ століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 124-126.

Головчинер, В. Є. (2009) Епічна драма в Росії до Б. Брехта: творчий досвід, рефлексія. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 176-182.

Даниленко, В. Г. (2009) Традиції епічного театру в сучасній українській радіодраматургії. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 148-152. ISSN 2076-6173

Демьянова, С. К. (2013) ПОЕТИКА НЕОНАТУРАЛІСТСЬКОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ПОЛЬСЬКОЇ ДРАМИ 20-Х РР. XX СТОЛІТТЯ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 243-250. ISSN 2076-6173

Загаєцька, Т. А. (2018) «Подорож Аліси В Швейцарію» Лукаса Берфуса як приклад сучасної швейцарської трагікомедії. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 100-103.

Закалюжний, Л. В. (2014) Інтермедіальність і жанрові модифікації в сучасній польській і російській драматургії. Сучасні літературознавчі студії. У просторі наукового пошуку В. І. Фесенко. Збірник наукових праць. (11). pp. 263-271.

Закалюжний, Л. В. (2009) Історична драма-хроніка Б. Брехта та А. Міллера: спроба порівняльного аналізу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 199-202.

Закалюжний, Л. В. (2005) Жанр історичної драми-хроніки та його змістове наповнення. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 215-217.

Закалюжний, Л. В. (2011) Паратекстуальність брехтівської моделі історичної драми-хроніки. Брехтівський часопис: Статті. Доповіді. Есе. Збірник наукових праць (Філологічні науки) (1). pp. 77-80. (Unpublished)

Закалюжний, Л. В. (2006) Тертекстуальність жанру історичної драми-хроніки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 195-199.

Зорницька, І. В. (2013) Парадоксализация древнегреческой трагедии. Science and Education a New Dimension: Philology, 1(3) (13). 62 -66.

Зорницький, А. В. (2011) Біля витоків драматургії Брехта. "Театр та соціалізм" Я. Васермана: спроба попередньої філологічної інтерпретації маловідомого академічного тексту на їдиш. Брехтівський часопис: Статті. Доповіді. Есе. Збірник наукових праць (Філологічні науки) (1). pp. 81-88.

Зорницький, А. В. (2006) Лірико-міфологічна драма Теннессі Уїльямса: між Станіславським та Брехтом. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 200-204.

Ковалюк, Ю. А. (2018) Епічний театр в Британії. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 176-179.

Козимирська, Т. І. (2006) Античний хор у драматургії Томаса Стернза Еліота. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 156-159.

Козлов, Р. А. (2012) Художній час і простір у видовій специфіці драматургії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 182-185.

Коляда, О. В. (2006) “Маленька людина :: das Man”. Міфопоетична опозиція в драматургії абсурду. Літературний твір: шляхи дослідження поетики. pp. 184-200.

Корнева, Д. А. (2018) Вплив ідей Б. Брехта на драматургію Ф. Дюрренматта. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 191-194.

Король, Є. О. (2011) Художні особливості видінь у п'єсі Б. Брехта "Видіння Симони Машар". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (59). pp. 207-211.

Левченко, О. М. (2012) Шляхи епізації драми на матеріалі п’єси Артура Міллера «Смерть комівояжера». Брехтівський часопис. Збірник наукових праць (2). pp. 129-131.

Ліпісівіцький, М. Л. (2011) Brecht-Konferenz in Zhytomyr (Ukraine). Dreigroschenheft (2). pp. 41-42.

Ліпісівіцький, М. Л. (2010) Brecht-Zentrum an der Zhytomyrer staatlichen Iwan-Franko-Universität. Dreigroschenheft (4). pp. 35-36.

Ліпісівіцький, М. Л. (2012) Die IV. Brecht´schen Lesungen vom 10. bis 12. Februar in Zhytomyr (Ukraine). Dreigroschenheft (2). pp. 38-39.

Ліпісівіцький, М. Л. (2007) Hемецкое литературное кабаре «Überbrettl» (1901—1903 гг.) : особенности драматического действа. Материалы XIV международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «ЛОМОНОСОВ». Секция «Филология». pp. 297-299.

Ліпісівіцький, М. Л. (2011) Від "Малого Магаґоні" до великої театральної сцени: про взаємозв’язок малих та великих драматичних форм у творчості Б. Брехта. Брехтівський часопис (Brecht-Heft): статті, доповіді, есе: Збірн. наук. праць (філолог. науки) (1). pp. 105-111.

Ліпісівіцький, М. Л. (2006) Одноактна п’єса: еволюція змістового наповнення терміна. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 184-187.

Маловицька, Л. Ф. (2006) Театрально-культурологічний аспект феномену маски: ґенеза, традиції та сьогодення. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 18-21. ISSN 2076-6173

Марусевич, Р. А. (2018) Контамінація реалістичних та абсурдистських тенденцій у творчості Едварда Олбі (на матеріалі п’єси "Історія в зоопарку"). Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 248-253.

Маценка, С. П. (2009) "Театр із духу музики": музично-драматичні засади Б. Брехта в сучасному театрі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 210-213.

Назаренко, І. М. (2010) Музичний театр як засіб формування художньо-творчого потенціалу молодших школярів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 174-178.

Нестелєєв, М. А. and Фіненко, Л. Л. (2012) Жанрова своєрідність п’єси М. Фріша "Санта Крус". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 194-198.

Ничипорук, А. В. (2018) Ефект очуження у творчості Керіл Черчилль. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 298-301.

Новобранець, О. Б. (2006) Досвітні вогні української літератури (драма обробка Лесі Українки "Камінний господар"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 143-147.

Оладько, Т. В. (2009) Особливості поетики драм Володимира Винниченка в контексті загальних тенденцій епізації у драматургії XIX – початку XX століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 203-208.

Оляндер, Л. К. (2006) Драматичні поеми Йосипа Струцюка "Роман" і "Романовичі" та Волинський текст. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 120-123.

Прищепа, В. П. (2013) Драма Галілея – трагедія історії. Проблема інтерпретації п'єси Б. Брехта "Життя Галілея". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 212-214. ISSN 2076-6173

Прищепа, О. В. (2013) БРЕХТІВСЬКЕ РОЗУМІННЯ ''ОЧУЖЕННЯ'' ТА ''ОДИВНЕННЯ'' В. ШКЛОВСЬКОГО. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 215-217. ISSN 2076-6173

Прищепа, О. В. (2011) Особливості ефекту очуження в традиційних театрах Японії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (59). pp. 190-192.

Прищепа, О. В. (2009) Витоки ефекту очуження: досвід санскритської драми. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 173-176.

Ржевська, З. М. (2009) "Димитрий Самозванец" О. П. Сумарокова. На шляху до епічної драми. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 180-183.

Ржевська, З. М. (2006) Ломоносов як драматург (на матеріалі трагедії "Таміра і Селім"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 167-171.

Соболевська, Г. І. (2006) Динаміка оповідальних та драматургічних форм у творчості А. П. Чехова. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 131-134. ISSN 2076-6173

Соболевська, Г. І. (2009) Принципи епізації драми у творчості А. П. Чехова. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 213-216. ISSN 2076-6173

Соколовська, С. Ф. (2006) Драматургія Б. Брехта і "монтажне мислення" ХХ сторіччя. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 163-166.

Соколовська, С. Ф. (2009) Час і простір в епічній драмі Б. Брехта. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 218-221.

Тарадайнік, Д. В. (2018) Специфіка німецької драматургії XX – початку ХХІ ст. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 368-374.

Татура, І. В. (2006) "Трагедія мови" як форма абсурдизації драми Ежена Йонеско. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 192-194.

Тименко, Т. Г. (2012) Драматична поема та епічна драма: спроба літературно- психологічного аналізу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 209-212.

Тименко, Т. Г. (2009) Епізація лірики, або генезис драматичної поеми. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 184-186.

Федоренко, Л. О. (2014) Heiner Müllers „Die Hamletmaschine“ als Autorenkonzept des postdramatischen Theaters. Молода германістика України між традицією та новаторством = Ukrainische Nachwuchsgermanistik zwischen Tradition und Innovation: Матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів. pp. 21-22. ISSN 978-617-7065-27-1

Федоренко, Л. О. (2009) "Lehrstück" – "Lesestück" – "Schaustück" (місце і роль глядача в "навчальному" театрі Бертольда Брехта). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 226-229.

Хилько, Н. М. (2018) Порівняльний аналіз роману Гріммельсгаузена і п’єси Б. Брехта «Матінка Кураж та її діти». Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 397-402.

Чирков, О. С. (2011) "Забути Герострата!": режисерський пошук Петра Авраменка. Брехтівський часопис: Статті. Доповіді. Есе. Збірник наукових праць (Філологічні науки) (1). pp. 171-178.

Чирков, О. С. (2011) «КОРИОЛАН», или о комическом и трагическом в брехтовской системе координат. Вестник Томского государственного педагогического университета (7). pp. 70-76.

Чирков, О. С. (2011) Бертольт Брехт: между Мельпоменой и Талией. Брехтівський часопис: Статті. Доповіді. Есе. Збірник наукових праць (Філологічні науки) (1). pp. 163-170.

Чирков, О. С. (2006) Драматургія – мистецтво драми? Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 104-109. ISSN 2076-6173

Чирков, О. С. (2009) Діалектичний театр – театр епічний? Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 183-188. ISSN 2076-6173

Шалагінов, Б. Б. (2006) Драматургічні засоби створення театральності в "Фаусті" Й. В. Ґете. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 110-116.

Шахрай, В. М. (2009) Прилучення школярів до цінностей народної культури засобами театральної творчості. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 137-140.

Ярош, М. А. (2009) Особливості трансформації традиційних мотивів у драматичних поемах Лесі Українки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 229-233.

Monograph

Чирков, О. С. (2012) Метафоричний театр Петра Авраменка. Other. «Рута».

Book

Чирков, О. С. and Закалюжний, Л. В. and Ліпісівіцький, М. Л., eds. (2011) Брехтівський часопис (Brecht-Heft): статті, доповіді, есе: Збірник наук. праць. Філологічні науки (1). Житомирський університет імені Івана Франка, Житомир.

Thesis

Коляда, О. В. (2008) «Міфопоетика драматургії абсурду (на матеріалі драматичних творів Семюеля Беккета)». Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

This list was generated on Tue Oct 19 11:05:57 2021 EEST.