Items where Subject is "S Agriculture > S Agriculture (General)"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 46.

Article

Derebon, I. Yu., Panchyshyn, V. Z. (2023) Іnfluence of climatic factors and seed storage periods on the quality of linseed oil. Аграрні інновації (18). pp. 45-49. ISSN 2709-4405

Hryhoriv, Ya. Ya., Butenko, A. O., Moisiienko, V. V., Panchуshуn, V. Z., Stotska, S. V., Shuvar, I. A., Kriuchko, L. V., Zakharchenko, E. A., Novikova, A. V. (2021) Photosynthetic activity of Camelina sativa plants depending on technological measures of growing under conditions of Precarpathians of Ukraine. Modern Phytomorphology (16). pp. 15-20. ISSN 2226-3063

Hryhoriv, Ya. Ya., Masyk, I. M., Berdin, S. I., Kriuchko, L. V., Pshychenko, O. I., Moisiienko, V. V., Stotska, S. V., Panchуshуn, V. Z., Filon, V. I. (2021) Influence of growing technology on Moreland F1 sweetcorn grain hybrid quality. Ukrainian Journal of Ecology, 11 (2). pp. 94-98. ISSN 2520-2138

Kurhak, V. H., Tkachenko, M. A., Asanishvili, N. M., Moisiienko, V. V., Holodna, А. V., Tkachenko, A. M., Slyusar, S. M., Ptashnik, M. M., Kolomiiets, L. Р., Tsymbal, Ya. S., Oksymets, O. L., Kulyk, R. M., Panchуshуn, V. Z., Stotska, S. V., Sladkovska, T. A. (2021) Energy productivity of uncommon herbs for solid fuel manufacturing. Ukrainian Journal of Ecology, 11 (1). pp. 299-305. ISSN 2520-2138

Panchyshyn, V., Moisiienko, V., Kotelnytska, A., Tymoshchuk, T., Stotska, S. (2023) Formation of narrow-leaved lupine productivity depending on seed inoculation and fertilization. Наукові горизонти, 26 (1). pp. 31-42. ISSN 2663-2144

Radchenko, M. V., Trotsenko, V. I., Hlupak, Z. I., Zakharchenko, E. A., Osmachko, O. M., Moisiienko, V. V., Panchуshуn, V. Z., Stotska, S. V. (2021) Influence of mineral fertilizers on yielding capacity and quality of soft spring wheat grain. Agronomy Research, 19 (4). pp. 1901-1913. ISSN 1406-894X

Аннамухаммедов, А. О., Аннамухаммедов, О. (2013) Yerli ot - iymlerin we mineral serisdelerin. Taze Oba (12). pp. 32-33. ISSN 0868-7560

Аннамухаммедов, А. О. (2006) Mallaryn tohumy gowulandyrylyar. Taze Oba (9). pp. 28-29. ISSN 0868-7560

Горобець, О. В., Горобець, С. М. (2020) Органічне виробництво як напрям забезпечення продовольчої безпеки України. Органічне виробництво і продовольча безпека.

Загородній, Ю. В. (2007) Математична модель процесів росту рослин на прикладі картоплі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 229-232.

Каленська, В. П. (2015) Інвестиційна діяльність сільськогосподарських підприємств на радіаційно забруднених територіях. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. Збірник наукових праць. Випуск 14 (14). pp. 214-217.

Каленська, В. П. (2015) Інвестиційно - інноваційне забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств на радіаційно забруднених територіях. Європейські перспективи (політика, економіка, право) (6). pp. 38-46.

Каленська, В. П. (2016) Механізми стимулювання розвитку агропромислового сектору на радіаційно забруднених територіях. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету, 3 (1). pp. 381-389.

Каленська, В. П. (2015) Чинники інвестиційного забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств на радіаційно забруднених територіях. Вісник Одеського національного університету. Серія Економіка, 20 (6). pp. 153-157. ISSN 2304-0920

Каленська, В. П. (2015) Інноваційне інвестування як імператив розвитку сільського господарства на територіях підвищеної екологічної напруги. Інтелектуальна економіка: глобальні тенденції та національні перспективи. Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю. pp. 175-179.

Корбут, Г. О., Вискушенко, А. П., Памірський, М. С. (2010) КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ „ЗЕЛЕНОГО ГАЮ" ПРИ ВИРОЩУВАННІ КАРТОПЛІ НА ЛЕСОВИХ ВІДСЛОНЕННЯХ СЛОВЕЧАНСЬКО - ОВРУЦЬКОГО КРЯЖУ. Конкурентноспроможність в умовах глобалізації:реалії, проблеми та перспективи: Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції. pp. 212-214.

Матвійчук, Б. В., Матвійчук, Н. Г. (2018) Біологічна активність ясно-сірого лісового грунту за різних систем удобрення картоплі. Землеробство (94). ISSN 0372-8498

Матвійчук, Б. В., Матвійчук, Н. Г. (2020) Просторово-часова динаміка водної ерозії в межах Волинської області. Таврійський науковий вісник (116).

Матвійчук, Б. В., Матвійчук, Н. Г. (2020) Фактори чутливості ґрунтів волинської області до ерозії. Вісник Полтавської державної аграрної академії (3). ISSN 2415-3354

Матвійчук, Б. В., Матвійчук, Н. Г., Корево, Н. І. (2023) Щільність будови і твердість ґрунту за вирощування пшениці озимої. Український журнал природничих наук (3). pp. 167-175. ISSN 2786-6335

Матвійчук, Б. В., Матвійчук, Н. Г., Корево, Н. І., Гуторчук, С. Л. (2023) Вплив безполицевого і мілкого дискового обробітків та удобрення ґрунту на урожайність зерна пшениці озимої. The 30th International scientific and practical conference “Trends and modern methods of improving scientific ideas” (August 01 – 04, 2023) Melbourne, Australia. pp. 16-19.

Матвійчук, Б. В., Морозюк, О. М. (2020) Агроекологічна оцінка земель сільськогосподарського призначення Житомирської області. Водні і наземні екосистеми та збереження їх біорізноманіття – 2020. Збірник наукових праць.

Матвійчук, Б. В., Орловський, М. Й. (2017) Характеристика бульб картоплі за різних систем удобрення в умовах Полісся. Збірник наукових праць Національного наукового центру «Інститут землеробства НААН» (4).

Матвійчук, Н. Г., Матвійчук, Б. В., Ковальов, В. Б. (2021) Біологізація вирощування картоплі в короткоротаційній сівозміні Полісся. Збірник праць учасників ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Органічне виробництво і продовольча безпека» (27-28 травня 2021 року). pp. 312-320.

Можарівська, І. А., Матвійчук, Н. Г., Матвійчук, Б. В. (2021) Особливості накопичення важких металів у грунті при вирощуванні Сильфінія пронизанолистого. Збірник праць учасників міжнародної науково-практичної конференції "Чорнобильська катастрофа. Актуальні проблеми, напрямки та шляхи їх вирішення".

Нагорнюк, О. М., Матковська, С. І., Матвійчук, Б. В., Іщук, О. В., Світельський, М. М. (2022) Екологічна оцінка застосування регуляторів росту рослин в умовах закритого ґрунту за вирощування сіянців сосни звичайної (PINUS SYLVESTRIS L.). Ukrainian Journal of Ecology (1). pp. 128-136.

Панчишин, В. З., Вихованець, Р. (2022) Енергетична ефективність вирощування ячменю ярого залежно від удобрення та позакореневого підживлення. Збірник праць учасників міжнародної науково-практичної конференції «100-річчя Поліського національного університету: здобутки, реалії, перспективи» Рекомендовано до друку Вченою радою Поліського національного університету.

Панчишин, В. З., Кашпур, С. Р. (2019) Формування урожайності зерна вівса посівного в умовах Полісся. Наукові горизонти (74). pp. 46-51. ISSN 2663-2144

Панчишин, В. З., Литвинчук, Д. (2022) Продуктивність люпину вузьколистого залежно від удобрення та інокуляції в умовах Полісся. Збірник праць учасників міжнародної науково-практичної конференції «100-річчя Поліського національного університету: здобутки, реалії, перспективи» Рекомендовано до друку Вченою радою Поліського національного університету.

Панчишин, В. З., Мойсієнко, В. В., Стоцька, С. В., Деребон, І. Ю., Богатирчук, Т. В. (2023) Yield of bean (phaseolus vulgaris) depending on variety and fertilization. Modern engineering and innovative technologies, 4 (26). pp. 110-114. ISSN 2567-5273

Панчишин, В. З., Мойсієнко, В. В., Яценко, Т. О. (2019) Формування урожайності зерна бобів кормових в умовах Полісся. Наукові горизонти (75). pp. 34-38. ISSN 2663-2144

Панчишин, В. З., Стоцька, С. В., Журибіда, Д. Р. (2023) Насіннєва продуктивність ріпаку озимого залежно від удобрення та строку посіву в умовах полісся України. Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки (130). pp. 169-176. ISSN 2226-0099

Панчишин, В. З., Стоцька, С. В., Мойсієнко, В. В., Фоміна, О. П. (2021) Продуктивність квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris) залежно від елементів технології вирощування. Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки (118). pp. 145-151. ISSN 2226-0099

Панчишин, В. З., Стоцька, С. В., Олійник, А. О. (2021) Урожайність зерна бобів кормових залежно від удобрення. Наукові читання – 2021 (збірник тез доповідей науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів та молодих вчених агрономічного факультету) 28 травня 2021 р..

Сердега, Р. І. (2004) Особливості творення назв стебел і листя сільськогосподарських культур у говорах Харківщини. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 145-146.

Стоцька, С. В., Коткова, Т. М., Клименко, Т. В., Панчишин, В. З. (2023) Формування продуктивності нових сортів сої в умовах Лісостепу. Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки (129). pp. 132-138. ISSN 2226-0099

Стоцька, С. В., Мойсієнко, В. В., Коткова, Т. М., Панчишин, В. З. (2021) Застосування лікарських рослин при радіогенних захворюваннях. Чорнобильська катастрофа. Актуальні проблеми, напрямки та шляхи їх вирішення» 22-23 квітня 2021 року.

Стоцька, С. В., Мойсієнко, В. В., Панчишин, В. З. (2021) Оптимізація способів сівби у посівах фенхелю звичайного як нішевої культури. Сільське господарство та лісівництво (20). pp. 234-244. ISSN 2707-5826

Стоцька, С. В., Мойсієнко, В. В., Панчишин, В. З. (2021) Формування продуктивності сортів пшениці озимої в умовах ТОВ «СІГНЕТ-ЦЕНТР». Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки (118). pp. 177-183. ISSN 2226-0099

Стоцька, С. В., Овезмирадова, О.Б., Панчишин, В. З. (2021) Інокуляція сортів сої за органічної технології вирощування. Інновації у вищій аграрній освіті та сталий розвиток сільського господарства Польщі та України»: ел. збірн. наук. есе учасників наук. стаж. (Республіка Польща, м. Краків, 12.10.2020–30.03.2021).

Шупта, І. М. (2010) Підготовка майбутніх менеджерів аграрної сфери економіки в контексті тенденцій розвитку світових освітніх систем. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 116-120.

Conference or Workshop Item

Аннамухаммедов, А. О., Аннамухаммедов, О. (2013) Обезвреживание хлопкового шрота от госсипола и использование его в животноводстве. In: Міжнародна наукова конференція 6-7 вересня 2013 р., 6-7 вересня 2013, Туркменістан, Ашгабад.

Thesis

Каленська, В. П. (2014) Альтернативні варіанти відродження сільських територій в регіоні радіаційного забруднення. Other thesis, Житомирський національний агроекологічний університет.

Каленська, В. П. (2015) Можливості розвитку сільських територій в зоні радіаційного забруднення на основі покращення інвестиційного забезпечення кооперативного руху. PhD thesis, Житомирський національний агроекологічний університет.

Teaching Resource

Аннамухаммедов, А. О., Аннамухаммедова, О. О. (1999) Бджільництво і запилення ентомофільних культур (Частина 1). [Teaching Resource]

Аннамухаммедов, А. О., Аннамухаммедова, О. О. (1999) Бджільництво і запилення ентомофільних культур (Частина 2). [Teaching Resource]

This list was generated on Wed Dec 6 16:01:50 2023 EET.