Items where Subject is "U Military Science > U Military Science (General)"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 41.

Article

Маслак, Л. П. (2008) Роль викладача у процесі формування професійної іншомовної компетентності майбутніх офіцерів у контексті ідей А.С. Макаренка. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 131-134.

Барановська, Л. В. (2010) Теоретичні засади особистісно орієнтованого підходу до підготовки майбутніх офіцерів управління тактичного рівня. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 89-93.

Ваврик, Р. В. (2007) Оцінювання професійної готовності викладачів загальновійськових дисциплін до педагогічної діяльності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 16-20.

Виговський, В. Л. (2005) Можливі типи словників омофраз сучасної англомовної військової лексики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 104-107.

Вознюк, О. В., Борисюк, С. Л. (2013) Синергетика військових конфліктів: метод нелінійного прогнозування історичних подій. Тези доповідей ХІІ науково-методичної конференції / Житомир. військ. ін-т радіоелектроніки. – Житомир,, 2. pp. 3-5.

Вознюк, О. В., Сбродова, Л. П. (2008) Особливості наукової діяльності слухачів та курсантів вищих військових навчальних закладів. Четверта наукова конференція Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 16-17 квіт. 2008 р. : матеріали конф. pp. 235-236.

Вознюк, О. В., Чирва, А. В. (2008) Формування духовного потенціалу військових спеціалістів інформаційних систем. Наукові проблеми розробки, модернізації та застосування інформаційних систем : тези доп. ХVII наук.-техн. конф., Житомир, 24-25 квіт. 2008 р. / Житомир. військ. ін-т Нац. авіац. ун-ту, 1. p. 146.

Войтович, Н. Ф. (2008) Документування протиправної діяльності осіб за допомогою оперативно-технічних засобів. Економічна безпека держави: стан, проблеми, напрямки зміцнення: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 10 жовт. 2008 р.). pp. 240-244.

Войтович, Н. Ф. (2009) Етичні проблеми візуального спостереження. Шляхи розвитку оперативно-розшукової діяльності в сучасних умовах : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 28 листоп. 2009 р.). pp. 43-46.

Войтович, Н. Ф. (2009) Забезпечення основних прав і свобод людини під час оперативно-розшукової діяльності. Шлях України до економічної безпеки : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 11 квіт. 2009 р.. pp. 260-265.

Войтович, Н. Ф. (2010) Попередження злочинів працівниками оперативної служби. Попередження злочинів суб’єктами оперативно-розшукової діяльності : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 17 грудня 2010 р.). pp. 43-46.

Войтович, Н. Ф. (2012) Спостереження в проекті Кримінального процесуального кодексу України. Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 10 квіт. 2012 р.). pp. 142-144.

Захарчишина, Ю. М. (2007) Полікультурний підхід до оптимізації навчальної діяльності офіцерів у процесі вивчення іноземної мови. Українська полоністика (3-4). pp. 170-177.

Захарчишина, Ю. М. (2009) Соціокультурна спрямованість професійної підготовки офіцерів-миротворців. Українська полоністика (6). pp. 122-127.

Захарчишина, Ю. М. (2008) Стимулювання творчої діяльності військовослужбовців під час вивчення іноземної мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 123-125.

Каплун, С. О. (2008) Професійна компетентність майбутнього офіцера служб тилу як об’єкт наукового аналізу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 111-115.

Корнійчук, Ю. Г. (2009) Виховний процес у вищому військовому навчальному закладі як науково-теоретична проблема. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 72-76.

Крук, М. З. (2000) Позакласна військово-фізкультурна робота в школах України (20-30 ті рр. ХХ століття). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 117-120.

Лиманець, О. А. (2006) Духовний стан Збройних Сил України: проблеми та шляхи вирішення. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 8-13.

Маслак, Л. П. (2008) Інноваційні технології навчання обдарованих військовослужбовців у процесі вивчення іноземної мови. Актуальні проблеми психології : проблеми психології обдарованості : [зб. наук. праць / за ред. С. Д. Максименко]., 6 (3). pp. 171-175.

Маслак, Л. П. (2005) Інтегрований підхід у формуванні готовності курсантів вищого військового навчального закладу до міжкультурної комунікації. Теорія та методика викладання філологічних дисциплін : науково-методичні матеріали.. pp. 56-62.

Маслак, Л. П. (2003) Інтегрований підхід у формуванні готовності курсантів вищого військового навчального закладу до спілкування на міжкультурному рівні. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: [зб. наук. праць]. pp. 73-75.

Маслак, Л. П. (2008) Основні етапи та принципи формування професійної іншомовної компетентності майбутнього офіцера. Наукові записки кафедри педагогіки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна : [зб. наук. праць / за ред. Л. С. Нечепоренко].. pp. 143-149.

Маслак, Л. П. (2009) Особливості методики поетапного формування професійної іншомовної компетентності майбутнього офіцера. Житомирська науково-педагогічна школа "Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів" : [зб. наук. праць / за ред. проф. О. А. Дубасенюк].. pp. 257-259.

Маслак, Л. П. (2008) Особливості професійної іншомовної компетентності офіцера інженерно-технічної спеціальності. Тези 33-ї наук.-практ. міжвуз. конф., присвяченої Дню університету, 18-19 березня 2008 року.. p. 208.

Маслак, Л. П. (2007) Проблема міжкультурної комунікації у підготовці майбутніх офіцерів до миротворчих операцій. Проблеми педагогічної освіти в полікультурному просторі України : матеріали Всеукр. конфер. ["Проблеми педагогічної освіти в полікультурному просторі України"], (Житомир, 22-23 травня 2007 року).. pp. 85-90.

Маслак, Л. П. (2008) Результати формування професійної іншомовної компетентності майбутніх офіцерів. Збірник наук. праць Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького., 2 (45). pp. 93-97.

Маслак, Л. П. (2008) Роль міжкультурної комунікації військовослужбовців у паблік рілейшнз. Паблік рілейшнз : український досвід (міждисциплінарні дослідження) : [зб. праць молодих наук. / за ред. Л. О. Данильчук].. pp. 10-13.

Маслак, Л. П. (2009) Роль і місце міжкультурної комунікації у процесі формування культурологічної компетентності майбутніх офіцерів. Науковий Вісник Чернівецького університету. (469). pp. 105-111.

Миценко, Д. В. (2006) Особливості педагогічної підготовки майбутніх офіцерів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 100-104.

Миценко, Д. В. (2005) Педагогічна практика як засіб підготовки курсантів до військово-педагогічної діяльності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 184-187.

Мірошніченко, В. І. (2011) Використання принципів андрагогіки для підвищення патріотичної культури офіцерсько-викладацького складу НАДПСУ. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (57). pp. 76-79.

Мірошніченко, В. І. (2003) Військовий педагог як суб'єкт навчально-виховного процесу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 144-146.

Олексюк, Н. С. (2009) Організація соціально-педагогічного процесу в сім’ї військовослужбовця як важлива умова її позитивно спрямованої життєдіяльності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 43-47.

Олійник, Л. В. (2011) Мотивація досягнення як умова підвищення ефективності процесу учіння майбутніх магістрів військового університету. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (55). pp. 79-83.

Омельченко, Л. Ф., Василенко, Д. В. (2010) Англомовні військові композити. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 191-195.

Monograph

Захарчишина, Ю. М. (2011) Педагогічні умови підготовки офіцерів збройних сил України до соціокультурної діяльності в миротворчих місіях. Other. Житомир.

Маслак, Л. П. (2010) Педагогічні умови формування культурологічної компетентності майбутніх офіцерів радіоінженерних спеціальностей. Project Report. ЖДУ.

Thesis

Корнійчук, Ю. Г. (2011) Формування готовності майбутніх офіцерів до організації виховної діяльності з військовослужбовцями строкової служби. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Experiment

Бурчак, Ольга Ігорівна (2014) Гендерні особливості особистісних властивостей військовослужбовців. [Experiment] (Unpublished)

Other

Загоровський, В. В. (2014) Особливості психологічної готовності військовослужбовців до миротворчої діяльності. ЖДУ ім. І. Франка.

This list was generated on Tue May 30 04:15:19 2023 EEST.