Items where Subject is "U Military Science > U Military Science (General)"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: А | Б | В | З | К | Л | М | О
Number of items at this level: 47.

А

Антонюк, А. Р., Закрасіна, Г. В. (2024) Особливості військової термінології в сфері інформаційно-психологічних операцій. Розвиток іншомовного професійного спілкування для студентів мовних і немовних спеціальностей.

Б

Барановська, Л. В. (2010) Теоретичні засади особистісно орієнтованого підходу до підготовки майбутніх офіцерів управління тактичного рівня. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 89-93.

Бурчак, Ольга Ігорівна (2014) Гендерні особливості особистісних властивостей військовослужбовців. [Experiment] (Unpublished)

В

Ваврик, Р. В. (2007) Оцінювання професійної готовності викладачів загальновійськових дисциплін до педагогічної діяльності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 16-20.

Варшавський, П. В., Супрунчук, Ю. О. (2024) Участь курсантів як перекладачів у місіях, що організовані країнами-членами НАТО. Розвиток іншомовного професійного спілкування для студентів мовних і немовних спеціальностей.

Виговський, В. Л. (2005) Можливі типи словників омофраз сучасної англомовної військової лексики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 104-107.

Вознюк, О. В., Борисюк, С. Л. (2013) Синергетика військових конфліктів: метод нелінійного прогнозування історичних подій. Тези доповідей ХІІ науково-методичної конференції / Житомир. військ. ін-т радіоелектроніки. – Житомир,, 2. pp. 3-5.

Вознюк, О. В., Сбродова, Л. П. (2008) Особливості наукової діяльності слухачів та курсантів вищих військових навчальних закладів. Четверта наукова конференція Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 16-17 квіт. 2008 р. : матеріали конф. pp. 235-236.

Вознюк, О. В., Чирва, А. В. (2008) Формування духовного потенціалу військових спеціалістів інформаційних систем. Наукові проблеми розробки, модернізації та застосування інформаційних систем : тези доп. ХVII наук.-техн. конф., Житомир, 24-25 квіт. 2008 р. / Житомир. військ. ін-т Нац. авіац. ун-ту, 1. p. 146.

Войтович, Н. Ф. (2008) Документування протиправної діяльності осіб за допомогою оперативно-технічних засобів. Економічна безпека держави: стан, проблеми, напрямки зміцнення: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 10 жовт. 2008 р.). pp. 240-244.

Войтович, Н. Ф. (2009) Етичні проблеми візуального спостереження. Шляхи розвитку оперативно-розшукової діяльності в сучасних умовах : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 28 листоп. 2009 р.). pp. 43-46.

Войтович, Н. Ф. (2009) Забезпечення основних прав і свобод людини під час оперативно-розшукової діяльності. Шлях України до економічної безпеки : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 11 квіт. 2009 р.. pp. 260-265.

Войтович, Н. Ф. (2010) Попередження злочинів працівниками оперативної служби. Попередження злочинів суб’єктами оперативно-розшукової діяльності : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 17 грудня 2010 р.). pp. 43-46.

Войтович, Н. Ф. (2012) Спостереження в проекті Кримінального процесуального кодексу України. Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 10 квіт. 2012 р.). pp. 142-144.

З

Загоровський, В. В. (2014) Особливості психологічної готовності військовослужбовців до миротворчої діяльності. ЖДУ ім. І. Франка.

Захарчишина, Ю. М. (2011) Педагогічні умови підготовки офіцерів збройних сил України до соціокультурної діяльності в миротворчих місіях. Other. Житомир.

Захарчишина, Ю. М. (2007) Полікультурний підхід до оптимізації навчальної діяльності офіцерів у процесі вивчення іноземної мови. Українська полоністика (3-4). pp. 170-177.

Захарчишина, Ю. М. (2009) Соціокультурна спрямованість професійної підготовки офіцерів-миротворців. Українська полоністика (6). pp. 122-127.

Захарчишина, Ю. М. (2008) Стимулювання творчої діяльності військовослужбовців під час вивчення іноземної мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 123-125.

К

Каплун, С. О. (2008) Професійна компетентність майбутнього офіцера служб тилу як об’єкт наукового аналізу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 111-115.

Кичкирук, О. Ю., Порхун, Л. В., Орищук, Т. (2023) Забруднювачі воєнного походження та екологічний стан ґрунтів України. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Навколишнє середовище для майбутнього через наукову освіту».

Корнійчук, Ю. Г. (2011) Формування готовності майбутніх офіцерів до організації виховної діяльності з військовослужбовцями строкової служби. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Корнійчук, Ю. Г. (2009) Виховний процес у вищому військовому навчальному закладі як науково-теоретична проблема. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 72-76.

Красьова, А. Д., Осадчук, Н. П. (2024) Скорочення в англійській мові військової сфери. Розвиток іншомовного професійного спілкування для студентів мовних і немовних спеціальностей.

Крук, М. З. (2000) Позакласна військово-фізкультурна робота в школах України (20-30 ті рр. ХХ століття). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 117-120.

Кубіцький, С. О., Вознюк, О. В. (2006) Розвиток мотивації курсантів. Вісник Національної академії оборони України (2). pp. 82-87. ISSN 2617-6858

Л

Лиманець, О. А. (2006) Духовний стан Збройних Сил України: проблеми та шляхи вирішення. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 8-13.

М

Маслак, Л. П. (2008) Роль викладача у процесі формування професійної іншомовної компетентності майбутніх офіцерів у контексті ідей А.С. Макаренка. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 131-134.

Маслак, Л. П. (2008) Інноваційні технології навчання обдарованих військовослужбовців у процесі вивчення іноземної мови. Актуальні проблеми психології : проблеми психології обдарованості : [зб. наук. праць / за ред. С. Д. Максименко]., 6 (3). pp. 171-175.

Маслак, Л. П. (2005) Інтегрований підхід у формуванні готовності курсантів вищого військового навчального закладу до міжкультурної комунікації. Теорія та методика викладання філологічних дисциплін : науково-методичні матеріали.. pp. 56-62.

Маслак, Л. П. (2003) Інтегрований підхід у формуванні готовності курсантів вищого військового навчального закладу до спілкування на міжкультурному рівні. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: [зб. наук. праць]. pp. 73-75.

Маслак, Л. П. (2008) Основні етапи та принципи формування професійної іншомовної компетентності майбутнього офіцера. Наукові записки кафедри педагогіки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна : [зб. наук. праць / за ред. Л. С. Нечепоренко].. pp. 143-149.

Маслак, Л. П. (2009) Особливості методики поетапного формування професійної іншомовної компетентності майбутнього офіцера. Житомирська науково-педагогічна школа "Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів" : [зб. наук. праць / за ред. проф. О. А. Дубасенюк].. pp. 257-259.

Маслак, Л. П. (2008) Особливості професійної іншомовної компетентності офіцера інженерно-технічної спеціальності. Тези 33-ї наук.-практ. міжвуз. конф., присвяченої Дню університету, 18-19 березня 2008 року.. p. 208.

Маслак, Л. П. (2010) Педагогічні умови формування культурологічної компетентності майбутніх офіцерів радіоінженерних спеціальностей. Project Report. ЖДУ.

Маслак, Л. П. (2007) Проблема міжкультурної комунікації у підготовці майбутніх офіцерів до миротворчих операцій. Проблеми педагогічної освіти в полікультурному просторі України : матеріали Всеукр. конфер. ["Проблеми педагогічної освіти в полікультурному просторі України"], (Житомир, 22-23 травня 2007 року).. pp. 85-90.

Маслак, Л. П. (2008) Результати формування професійної іншомовної компетентності майбутніх офіцерів. Збірник наук. праць Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького., 2 (45). pp. 93-97.

Маслак, Л. П. (2008) Роль міжкультурної комунікації військовослужбовців у паблік рілейшнз. Паблік рілейшнз : український досвід (міждисциплінарні дослідження) : [зб. праць молодих наук. / за ред. Л. О. Данильчук].. pp. 10-13.

Маслак, Л. П. (2009) Роль і місце міжкультурної комунікації у процесі формування культурологічної компетентності майбутніх офіцерів. Науковий Вісник Чернівецького університету. (469). pp. 105-111.

Миценко, Д. В. (2006) Особливості педагогічної підготовки майбутніх офіцерів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 100-104.

Миценко, Д. В. (2005) Педагогічна практика як засіб підготовки курсантів до військово-педагогічної діяльності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 184-187.

Морська, Я. О., Осадчук, Н. П. (2024) Studying the Experience of Cadets’ Participation in Missions Organized by NATO Member Countries. Розвиток іншомовного професійного спілкування для студентів мовних і немовних спеціальностей.

Мірошніченко, В. І. (2011) Використання принципів андрагогіки для підвищення патріотичної культури офіцерсько-викладацького складу НАДПСУ. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (57). pp. 76-79.

Мірошніченко, В. І. (2003) Військовий педагог як суб'єкт навчально-виховного процесу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 144-146.

О

Олексюк, Н. С. (2009) Організація соціально-педагогічного процесу в сім’ї військовослужбовця як важлива умова її позитивно спрямованої життєдіяльності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 43-47.

Олійник, Л. В. (2011) Мотивація досягнення як умова підвищення ефективності процесу учіння майбутніх магістрів військового університету. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (55). pp. 79-83.

Омельченко, Л. Ф., Василенко, Д. В. (2010) Англомовні військові композити. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 191-195.

This list was generated on Fri Apr 19 08:41:42 2024 EEST.