Біологія індивідуального розвитку робочий зошит для організації лабораторних занять і самостійної роботи над курсом

Романюк, Р. К., Шевчук, С. Ю. (2020) Біологія індивідуального розвитку робочий зошит для організації лабораторних занять і самостійної роботи над курсом. [Teaching Resource]

[img]
Preview
Text
Download (2MB) | Preview

Abstract

Навчальна дисципліна «Біологія індивідуального розвитку» посідає важливе місце у фаховій підготовці біологів. Вона є обов’язковим освітнім компонентом освітніх програм підготовки біологів закладів вищої освіти, як вітчизняних, так і закордонних. Біологія індивідуального розвитку (БІР) – галузь біології, комплексна наука, що вивчає механізми і рушійні сили онтогенезу. БІР (в англ. варіанті Developmental Biology) сформувалася в середині XX ст. на основі поєднання ембріології з цитологією, біохімією, фізіологією, молекулярною біологією і генетикою, імунологією, еволюційним вченням і екологією. Біологія індивідуального розвитку охоплює вивчення не лише ембріогенезу, але і різноманітних процесів розвитку клітин і тканин, таких як: диференціація клітин, міжклітинні взаємодії, органогенез, нормальний і злоякісний ріст, метаморфоз, регенерація. Частину цих біологічних проблем ви успішно вивчали в курсі загальної цитології та гістології, зоології, фізіології тварин і людини, молекулярної біології, інша – виявиться для вас новою. Програмні результати вивчення БІР є надзвичайно важливими не лише для теоретичної підготовки біолога, вони є фундаментом для репродуктивної медицини, біотехнології, допоможуть у формуванні статевої культури особистості. Метою викладання навчальної дисципліни «Біологія індивідуального розвитку» є формування у здобувачів вищої освіти цілісної системи знань про розвиток людини і тварин та механізми, що його забезпечують; уявлення про розмноження організмів; онтогенез і філогенез; життєві цикли, етапи та процеси індивідуального розвитку; причини появи зародкових аномалій і критичні періоди вагітності; біологічний і календарний вік; старіння організму та способи продовження життя; методи одержання та дослідження ембріонального матеріалу та ін. Все це потребує відповідного навчально-методичного забезпечення. Зміст робочого зошита відповідає навчальній програмі підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 09 Біологія, спеціальності 091 Біологія. Він містить інструктивно – методичні розробки до проведення лабораторних робіт з нормативної навчальної «Біологія індивідуального розвитку» та дидактичний матеріал для самостійної роботи студентів, список рекомендованої літератури, питання для самоперевірки, понятійний апарат, проблемні питання і творчо-фахові завдання у формі таблиць і малюнків, питання та індивідуальні завдання до заліку. Дані методичні рекомендації сприятимуть ефективній організації лабораторних занять і самостійної роботи здобувачів освіти з курсу «Біологія індивідуального розвитку»; кращому засвоєнню студентами навчального матеріалу; формуванню в них відповідних фахових компетентностей та програмних результатів навчання.

Item Type: Teaching Resource
Subjects: L Education > LB Theory and practice of education
L Education > LB Theory and practice of education > LB2300 Higher Education
Divisions: Faculty of Natural Sciences > Department of Zoology, Biological Monitoring and Nature Conservation
Depositing User: kaf.zoology Zoo KZ
Date Deposited: 23 Oct 2020 07:37
Last Modified: 23 Oct 2020 07:37
URI: http://eprints.zu.edu.ua/id/eprint/31673

Actions (login required)

View Item View Item