Items where Author is "Ілліна, О. В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 31.

Article

Ілліна, О. В. (2020) Технологічний підхід у процесі самовиховання. Особистісне зростання: теорія і практика. pp. 259-260.

Ілліна, О. В. (2017) Соціальна кваліметрія як наука й навчальна дисципліна. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Ілліна, О. В. (2016) Виховні можливості дитячих громадських організацій. Особистісне зростання: теорія і практика. (2). pp. 38-40.

Ілліна, О. В. (2016) Проблема співвідношення поняття соціальна робота з близькими до нього дефініціями. Актуальні проблеми соціальної сфери [збірник наукових робіт викладачів і студентів] (5). pp. 161-162.

Ілліна, О. В. (2016) Професійна орієнтація в соціальній роботі з дітьми-інвалідами. Актуальні проблеми в системі освіти: «загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад».

Ілліна, О. В. (2015) Підготовка майбутніх соціальних педагогів до організаторської діяльності в умовах кредитно-модульної системи. Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 2. pp. 281-283.

Ілліна, О. В. (2015) Специфіка організації літньої педагогічної практики майбутніх соціальних педагогів. Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник наукових робіт викладачів і студентів / за заг. ред. Н.П. Павлик]. — Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2015. — Вип. 4. — 158 с. (4). pp. 139-142.

Ілліна, О. В. (2014) Захист прав людей з обмеженими функціональними можливостями (human rights protection of persons with disabilities). Енциклопедія прав людини : соціально-педагогічний аспект : [колективна монографія] / кол. авт., за заг. ред. проф. Н. А. Сейко ; відп. ред. Н. П. Павлик.

Ілліна, О. В. (2014) Теоретичні аспекти проблеми соціальної захищеності людей з обмеженими функціональними можливостями в Україні. Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник наукових робіт викладачів і студентів / за заг. ред. Н.П. Павлик]. pp. 29-32.

Ілліна, О. В. (2013) Формирование готовности будущих социальных педагогов работать с детьми с ограниченными функциональными возможностями. Образование. pp. 18-20. (Unpublished)

Ілліна, О. В. (2010) Соціальне партнерство як умова ефективної організації соціально-педагогічної практики студентів вищих навчальних закладів. Соціальне партнерство у професійній підготовці соціальних педагогів: матеріали міжрегіональної конференції / За заг. ред. С.М. Коляденко. pp. 22-25.

Ілліна, О. В. and Павленко, О. А. (2009) Адаптативно-розвиваюча соціалізація молодших школярів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 26-29.

Ілліна, О. В. (2008) Технологія формування організаторських умінь майбутніх фахівців в умовах кредитно-модульної системи навчання. Проблеми формування конкурентноспроможних фахівців в умовах впровадження Болонського процесу: Збірник наукових робіт Всеукраїнської науково-практичної конференції.. pp. 45-50.

Ілліна, О. В. (2007) Науково-методичне забезпечення курсу "Психофізіологія людини" в контексті запровадження європейських стандартів якості освіти. Реформування національної системи освіти в Україні у контексті загальноєвропейського освітнього простору: Матеріали науково-практичної конференції. pp. 64-75.

Ілліна, О. В. (2007) Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з дітьми з обмеженими функціональними можливостями в умовах болонського процесу. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова.Серія № 11 Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління.: Зб. наукових праць. (5). pp. 204-208.

Ілліна, О. В. (2006) Організація профілактичної роботи з особами, засудженими до покарань, не пов’язаних із позбавленням волі, на територіях, що постраждали від аварії на ЧАЕС. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 34-37.

Ілліна, О. В. (2005) Організаторська педагогічна діяльність у літньому оздоровчому таборі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 63-66.

Ілліна, О. В. (2005) Організаційні аспекти сучасного виховання учнівської молоді. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. Збірник наукових праць., 2 (8). pp. 289-293.

Ілліна, О. В. (2005) Підготовка майбутніх учителів до професійної організаторської діяльності. Науковий пошук молодих дослідників: Збірник наукових праць / За ред. канд. педагог. наук Єремєєвої В. М. (2). pp. 110-112.

Ілліна, О. В. (2005) Підготовка студентів університету до організаторської діяльності як чинник соціалізації особистості. Соціально-економічні проблеми реформування українського суспільства: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ЖДУ імені Івана Франка / За ред. доц. Уразова А.У., Саух І. В., Обіход С.В.. pp. 193-195.

Ілліна, О. В. (2005) Формування професійних умінь майбутніх учителів у процесі моделювання організаторської педагогічної діяльності. Наукова школа: центр професійної підготовки педагогічних кадрів: Науковий збірник /За ред. проф. Дубасенюк О.А.: Вид. 2-ге, доповнене.. pp. 259-269.

Ілліна, О. В. (2003) Проблема умінь, необхідних для організаторської діяльності вчителя, в історії педагогічної думки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 176-179.

Ілліна, О. В. (2002) Культура мовлення майбутніх вчителів як передумова оволодіння ними педагогічними організаторськими уміннями. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 216-218.

Ілліна, О. В. (1999) Формування у майбутнього вчителя організаторських умінь. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 46-49.

Book Section

Ілліна, О. В. (2011) Технологія формування організаторських педагогічних умінь обдарованої студентської молоді. In: Шляхи і методи забезпечення подальшого творчого зростання обдарованої молоді: Монографія. Житомир, ЖДУ., Житомир, ЖДУ., pp. 156-165. ISBN 978-617-581-050-7

Conference or Workshop Item

Ілліна, О. В. (2018) Соціальна кваліметрія як наукова дисципліна. In: ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція.

Teaching Resource

Ситняківська, С. М. and Ілліна, О. В. (2022) Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів денної та заочної форм навчання спеціальності: 231 Соціальна робота з освітньої компоненти «Соціальна робота з різними групами клієнтів». [Teaching Resource]

Котловий, С. А. and Ілліна, О. В. (2020) Методичні рекомендації щодо проходження виробничої Стажерської практики зі спеціалізації для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності: 231 Соціальна робота. [Teaching Resource]

Котловий, С. А. and Ілліна, О. В. and Палько, І. М. (2020) Методичні рекомендації щодо проходження навчальної Ознайомлювальної практики для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 231 «Соціальна робота». [Teaching Resource]

Котловий, С. А. and Ілліна, О. В. and Палько, І. М. (2020) Методичні рекомендації щодо проходження навчальної Технологічної практики для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності: 231 Соціальна робота. [Teaching Resource]

Котловий, С. А. and Ілліна, О. В. (2017) Соціальна політика в Україні. [Teaching Resource]

This list was generated on Tue Sep 27 11:51:45 2022 EEST.