Items where Author is "Буравський, О. А."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 30.

Article

Цецик, Я. П. and Залужна, А. Є. and Буравський, О. А. (2019) Соціально-економічні процеси на Волині у 1915–1916 р. Сторінки історії: збірник наукових праць (48). pp. 17-31.

Буравський, О. А. (2018) Культурно-освітня діяльність Римо-католицької церкви на Правобережній Україні та Білорусі на початку ХХ ст. Емінак: науковий щоквартальник, 1 (1(21)). pp. 37-41. ISSN 1998-4634

Буравський, О. А. (2018) Суспільно-політичне життя на Волині (початок ХХ ст.). Матеріали Х Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції/Збірник наукових праць. pp. 211-214.

Буравський, О. А. (2017) Благодійницька діяльність Римо-католицької церкви на Правобережній Україні та Білорусі наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Матеріали ІХ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (м. Житомир, 3-4 листопада 2017 р.): Збірник наукових праць. pp. 160-164.

Буравський, О. А. and Власюк, Ігор (2017) Діяльність комітетів незаможних селян на Волині у роки НЕПУ (1921–1928 рр.). Емінак: науковий щоквартальник, 1 (4 (20)). pp. 48-52. ISSN 1998-4634

Буравський, О. А. (2017) Чеська та німецька аграрна колонізація Волині у ХІХ – на початку ХХ ст. Емінак: науковий щоквартальник, 4 (17). pp. 22-26. ISSN 1998-4634

Буравський, О. А. and Власюк, Ігор (2016) Антирелігійна політика радянської влади на Волині – Житомирщині у 1920–1930-х рр. і долі православного духовенства. Емінак: науковий щоквартальник, 3 (3 (15)). pp. 51-55. ISSN 1998-4634

Буравський, О. А. (2016) Конфесійна політика російського самодержавства на правобережній Україні та Білорусі (кінець XVIII - початок XIX ст.). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія (1). pp. 13-18. ISSN 2078-2357

Буравський, О. А. and Власюк, Ігор (2016) Проблеми історії Західної Білорусі (1921–1939 рр.) у сучасній білоруській історіографії та спогадах людей. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць (104). pp. 37-42. ISSN 2076-1554

Буравський, О. А. (2015) Джерела з історії Римо-католицької церкви на Правобережній Україні (кінець XVIII - початок XX cт.). Історичні студії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (13-14). pp. 4-9.

Буравський, О. А. (2015) Міжконфесійні відносини на Правобережній Україні та Білорусі в другій половині ХІХ ст. – на початку ХХ ст. Матеріали VІІІ Волинської Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчоїконференції / За заг. ред. проф. Г.М.Стародубець. – Житомир: Полісся. pp. 100-103.

Буравський, О. А. (2015) Римо-католицькі товариства на Правобережній Україні та Білорусі в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія, 1 (3). pp. 9-13. ISSN 2078-2357

Буравський, О. А. and Власюк, Ігор (2015) Становище Римо-католицької церкви на Правобережній Україні та Білорусі в другій половині ХІХ ст. Україна-Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманітні сфери суспільного буття. Науковий збірник. За ред. Л.Филипович і П.Яроцького. – К.: УАР, 2015.. pp. 110-115.

Буравський, О. А. (2014) Польська шляхта й римо-католицьке духовенство Правобережної України в польському повстанні 1830-1831 рр. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (84). pp. 31-35. ISSN 2076-1554

Буравський, О. А. (2014) Римо-католицька церква на Правобережній Україні кінця XVIII - початку XX ст. в польській історіографії. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (87). pp. 14-17. ISSN 2076-1554

Буравський, О. А. (2014) Римо-католицьке духовенство Правобережної України і Білорусії в Січневому повстанні 1863–1864 рр. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Серія “Історичне релігієзнавство” (10). pp. 54-61.

Буравський, О. А. (2014) Становище римо-католицької церкви на правобережній Україні в другій половині ХІХ ст. Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка)/Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2014.. pp. 21-24.

Буравський, О. А. (2013) Польська шляхта й римо-католицьке духовенство Правобережної України в польському повстанні 1830-1831 рр. Матеріали VI Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. pp. 99-102.

Буравський, О. А. (2013) Римо-католицька церква у міжконфесійних відносинах на Правобережній Україні: історія і сучасний стан. Україна і Ватикан: до і після Другого Ватиканського Собору, 5. pp. 181-189. ISSN 2306-3548

Баран, В. К. and Буравський, О. А. (2013) Суспільно-політичні процеси в Україні у 1985-1991 рр. Історичні студії. Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (9-10). pp. 133-137.

Буравський, О. А. (2012) Соціально-економічне становище Римо-Католицької Церкви в Правобережній Україні (кінець XVIIІ – початок ХІХ ст.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Історичне релігієзнавство». (6). pp. 89-97.

Буравський, О. А. (2011) Роль римо-католицьких орденів у розвитку освіти на Правобережній Україні наприкінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст. Матеріали IV волинської міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 10-річчю заснування історичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 20-22.

Буравський, О. А. (2011) Римо-Католицька Церква в контексті міжконфесійних відносин на Правобережній Україні наприкінці ХVIII – початку ХІХ ст. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць (47). pp. 5-11.

Буравський, О. А. (2011) Соціально-економічне становище Римо-Католицької Церкви на Правобережній Україні в першій половині ХІХ ст. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць (50). pp. 25-29.

Буравський, О. А. (2008) Римо-Католицька Церква на Правобережній Україні кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. у новітній історіографії. Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету Волинського національного університету ім. Лесі Українки (15). pp. 16-21.

Буравський, О. А. (2008) Система орендних відносин у землеволодінні римо-католицької церкви на Правобережній Україні (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.). Український селянин. Збірник наукових праць (11). pp. 220-222.

Буравський, О. А. (2004) Громадська діяльність польської інтелігенції Волині, її внесок в українську і європейську науку у другій половині XIX – на початку XX ст. Українська полоністика (1). pp. 10-17.

Monograph

Буравський, О. А. (2004) Поляки Волині у другій половині XIX – на початку XX ст. Other. Вид-во ЖДУ, Житомир.

Conference or Workshop Item

Буравський, О. А. (2012) Римо-католицькі семінарії на Волині в першій половині ХІХ ст. In: V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир.

Book

Буравський, О. А. (2004) Поляки Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Житомир: Ви-во ЖДУ.

This list was generated on Sat Sep 24 23:20:32 2022 EEST.