Items where Author is "Буханевич, Н. В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 19.

Article

Буханевич, Н. В. (2017) Сучасні методи контролю і оцінки знань учнів основної школи. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 192-193.

Буханевич, Н. В. (2014) Оцінювання навчальних досягнень учнів молодшої школи. Педагогічні та психологічні науки:історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції. pp. 42-46.

Буханевич, Н. В. (2013) Оценивание знаний студентов в университете по охране труда. Карельский научный журнал (1(2)). pp. 14-16.

Буханевич, Н. В. (2012) Методи контролю і оцінки знань учнів основної школи. ЗБІРНИК ТЕЗ НАУКОВИХ РОБІТ УЧАСНИКІВ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «Педагогіка та психологія: проблеми науки та практики» 21-22 вересня 2012 року. pp. 50-53.

Буханевич, Н. В. (2011) Оцінювання навчальних досягнень учнів. Психолого-педагогічні виклики сучасності: шляхи розв’язання та новітні перспективи. pp. 60-62.

Буханевич, Н. В. (2009) Розвиток творчих здібностей учнів з математики. Формування професійно-педагогчної майстерності вчителів: історія, сучасність,перспективи. pp. 34-36.

Буханевич, Н. В. (2007) Контроль та оцінка навчальних досягнень учнів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 61-63.

Буханевич, Н. В. (2007) Об’єкти, функції і види контролю навчальних досягнень учнів. Модернізація вищої освіти у контексті євро інтегральних процесів. pp. 299-303.

Буханевич, Н. В. (2007) Система оцінювання навчальних досягнень студентів у ВНЗ. Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". – Острог (8). pp. 55-63. ISSN 966-7631-15-Х

Буханевич, Н. В. (2007) Сутність і завдання контролю в навчально-виховній діяльності школи. Професіоналізм педагога у контексті Європейського вибору України.:Матеріали міжнародної науково-практичної конференції"Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України", 2. pp. 8-11.

Буханевич, Н. В. (2007) Сучасні методи контролю та оцінки знань школярів. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей., 14 (2). pp. 126-130.

Буханевич, Н. В. (2005) Питання оцінювання навчальних досягнень підлітків. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя засобами інноваційних освітніх технологій: Зб. наук. праць (2). pp. 190-192.

Буханевич, Н. В. (2005) Проблема оцінювання результатів навчальної діяльності молодших підлітків. Ідеї народної педагогіки в наукових дослідженнях К.Д. Ушинського (науково-педагогічний пошук молодих дослідників) (4). pp. 113-117.

Буханевич, Н. В. (2005) Підготовка майбутніх вчителів до оцінювання навчальних досягнень учнів. Підготовка вчителя у контексті європейського освітнього простору Збірник наукових праць. pp. 248-252. ISSN 966-8456-54-8

Book

Аннамухаммедов, А. О. and Буханевич, Н. В. and Ількевич, Н. С. and Каленська, В. П. and Мелещенко, А. А. (2018) Отруйні рослини як біологічний фактор небезпеки. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Teaching Resource

Аннамухаммедова, О. О. and Каленська, В. П. and Ількевич, Н. С. and Мелещенко, А. А. and Буханевич, Н. В. (2018) Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з курсу «Охорона праці в галузі та цивільний захист» (для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» денної та заочної форми навчання фізико-математичного факультету). [Teaching Resource]

Аннамухаммедов, А. О. and Каленська, В. П. and Ількевич, Н. С. and Буханевич, Н. В. and Мелещенко, А. А. (2018) Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з нормативної навчальної дисципліни Основи охорони праці для студентів денної форми навчання фізико-математичного факультету. [Teaching Resource]

Аннамухаммедов, А. О. and Каленська, В. П. and Ількевич, Н. С. and Буханевич, Н. В. and Мелещенко, А. А. (2018) Охорона праці в галузі та цивільний захист. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних контрольних завдань для здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» для фізико-математичного факультету. [Teaching Resource]

Аннамухаммедов, А. О. and Васільєва, Л. А. and Буханевич, Н. В. (2012) Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять з дисципліни «Охорона праці в галузі». [Teaching Resource]

This list was generated on Mon Sep 26 16:20:57 2022 EEST.