Items where Author is "Васильєва, Р. Ю."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 28.

Article

Васильєва, Р. Ю. and Семенець, Л. М. and Орчинська, Л. В. (2016) Формування у студентів здоров'язберігаючої компетентності при вивченні дисциплін "безпека життєдіяльної" та "основи охорони праці". «Безпека життя і діяльності людини - освіта, наука, практика» Збірник наукових праць ХV-ої Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 19-20 травня 2016 р.. pp. 50-53.

Васильєва, Р. Ю. (2014) Співпраця закладів освіти та «Клініки дружньої до молоді» щодо збереження здоров'я студентів. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (2). pp. 66-71.

Васильєва, Р. Ю. (2013) ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 101-105. ISSN 2076-6173

Васильєва, Р. Ю. (2012) Модель готовности студентов к формированию безопасного поведения подростков. Вектор науки ТГУ (1(8)). pp. 87-91.

Васильєва, Р. Ю. (2011) Використання методу проектів при підготовці майбутніх учителів до педагогічної дії. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до педагогічної дії. pp. 161-165.

Васильєва, Р. Ю. (2011) Сучасні педагогічні технології в системі підготовки вчителів «основ здоров'я» та «основ безпеки життєдіяльності». Нові технології навчання (67).

Васильєва, Р. Ю. (2010) Технологія підготовки майбутніх учителів до формування безпечної поведінки підлітків у позаурочній діяльності. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгоманова. Серія 16 (13(23)). pp. 91-96. ISSN 2311-5491

Васильєва, Р. Ю. (2010) Формування здорового способу життя студентів при вивчені дисципліни "Безпека життєдіяльності" у ВНЗ. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 151-154.

Васильєва, Р. Ю. (2010) Підготовка майбутніх учителів до використання методу проектів у позаурочній діяльності підлітків. Формування професійно- педагогічної майстерності вчителів: історія, сучасність, перспективи.

Васильєва, Р. Ю. (2009) Організація самостійної роботи студентів. Безпека життєдіяльності людини - освіта, наука, практика» Матеріали восьмої міжнародної науково-методичної конференції 21-22 травня 2009 р.. pp. 22-23.

Андрійчук, Р. Г. and Васильєва, Р. Ю. (2008) Підготовка майбутніх вчителів до формування безпечної поведінки школярів в зоні радіаційного контролю. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (1-2). pp. 14-18. ISSN 2311-8466

Васильєва, Р. Ю. (2008) А. Макаренко: формування безпечної поведінки людей. Антон Макаренко і сучасні проблеми освіти: 36. праць молодих науковців. pp. 6-10.

Васильєва, Р. Ю. (2007) Особистісний чинник ризику і безпечна поведінка підлітків. Проблеми сучасної педагогічної освіти Серія: Педагогіка і психологія. Випуск чотирнадцятий (2). pp. 153-158.

Васильєва, Р. Ю. (2007) Підготовка студентів до формування безпечної поведінки підлітків в позаурочній діяльності засобами інтерактивних технологій. Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України», 20-22 вересня 2007 р., м. Ялта (2). pp. 11-14.

Васильєва, Р. Ю. (2007) Система підготовки вчителя з «основ безпеки життя і діяльності»в умовах навчання в ВНЗ. Безпека життя і діяльності людини - освіта, наука, практика//Матеріали VI міжнародної науково-методичної конференції. pp. 32-33. ISSN 966-7889-08-04

Васильєва, Р. Ю. (2007) Система підготовки вчителів "Основ безпеки життєдіяльності" та "Основ здоров'я" до організації безпечної позаурочної діяльності підлітків. Наукові записки Серія " Психологія і педагогіка" (9). pp. 65-72. ISSN 966-7631-15-X

Васильєва, Р. Ю. (2006) Збереження життя і здоров'я дітей в системі виховання С. Ф. Русової. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка (39). pp. 46-48.

Васильєва, Р. Ю. (2006) Елементи екологічної культури у вихованні школярів зони радіологічного забруднення. "Наукові дослідження - теорія та експеримент 2006": Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 15-17 травня 2006 p., 7. pp. 36-38.

Васильєва, Р. Ю. (2006) Культура безпечної поведінки як складова педагогічної куль тури майбутнього вчителя. Збірник наукових праць педагогічні науки (43). pp. 226-229.

Васильєва, Р. Ю. (2006) Міждисциплінарний аспект формування безпечної поведінки підлітків. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції "Європейська наука XXI століття: стратегія і перспективи розвитку - 2006". pp. 109-111. ISSN 966-7191-99-0

Васильєва, Р. Ю. (2006) Підготовка майбутніх педагогів до формування безпечної поведінки школярів. Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди" Гармонізація розвитку вищої школи в умовах Болонського процесу. pp. 97-99. ISSN 996-8743-01-6

Васильєва, Р. Ю. and Семенець, Л. М. (2005) Вивчення функціонального стану організму студентів університету. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 221-225. ISSN 2076-6173

Monograph

Васильєва, Р. Ю. (2012) Застосування особистісно орієнтованого підходу в процесі підготовки майбутніх учителів "Основ безпеки життєдіяльності". Discussion Paper. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир, Україна.

Васильєва, Р. Ю. (2010) Підготовка майбутніх учителів до формування безпечної поведінки підлітків у позаурочній діяльності. Методичні рекомендації. Manual. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, Житомир. (In Press)

Conference or Workshop Item

Васильєва, Р. Ю. and Малинівська, Л. І. and Семенець, Л. М. (2018) Дидактичні засади використання ком’ютерних технологій у навчанні студентів основам пожежної безпеки. In: Актуальні питання сучасної інформатики.

Book

Дубасенюк, О. А. and Васильєва, Р. Ю. and Толстова, О. В. (2016) Нові технології навчання: наук.-метод.зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – Київ.

Thesis

Васильєва, Р. Ю. (2010) Підготовка майбутніх учителів до формування безпечної поведінки підлітків в позаурочній діяльності. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Teaching Resource

Васильєва, Р. Ю. and Семенець, Л. М. (2008) Методичні рекомендації до практичних робіт із безпеки життєдіяльності. [Teaching Resource]

This list was generated on Wed Sep 28 19:56:04 2022 EEST.