Items where Author is "Гарбар, О. В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 100.

Article

Гарбар, О. В., Гарбар, Д. А., Божинський, В. (2023) Інвазійний потенціал Opuntia humifusa: оцінка на основі ГІС моделювання екологічної ніші. Лісові екосистеми: сучасні проблеми і перспективи досліджень-2023. pp. 91-92.

Рябченюк, С. М., Гарбар, О. В. (2023) Інноваційні технології у процесі навчання географії. «The latest implementation of technologies in education». pp. 303-308.

Кравчук, І. М., Гарбар, О. В. (2023) Аналіз території Головинського кар’єру засобами ГІС. “Theoretical and applied aspects of the development of science”. pp. 132-134.

Мороз, В. В., Гарбар, О. В. (2023) Видова різноманітність люмбрицид антропогенно-трансформованого біоценозу. Біологічні дослідження – 2023. pp. 39-41.

Лаврик, О. Д., Корінний, В. І., Гарбар, О. В., Власенко, Р. П., Андрійчук, Т. В. (2023) Виокремлення осередкових ландшафтів на прикладі долинно-річкових ландшафтно-технічних систем. Український журнал природничих наук (3). pp. 102-115. ISSN 2786-6335

Онищук, І. П., Гарбар, О. В., Остапчук, Л. А. (2023) Динаміка та причини виникнення ендемічних хвороб людини в Україні. Український журнал природничих наук (3). pp. 39-58. ISSN 2786-6335

Саух, Г. В., Гарбар, О. В. (2023) Моніторинг змін деровостанів лісового масиву в околицях смт Ємільчине за даними ДЗЗ. The 51st International scientific and practical conference «War — Challenges in Modern Science». pp. 82-83.

Гарбар, О. В., Мороз, В. В., Гарбар, Д. А., Ворончук, Л. І., Даниловська, Н. Д. (2023) Структура угрупувань дощових червів в урбанізованих біотопах Центрального Полісся. Geo & Bio (24). pp. 173-182. ISSN 2617-6157

Гарбар, О. В., Романюк, Р. К., Доценко, І. Б. (2022) Iнвазійний потенціал Darevskia Armeniaca (Méhely, 1909) в Україні: оцінка на основі ГІС-моделювання екологічної ніші. Український журнал природничих наук (1). pp. 43-59. ISSN 2786-6335

Костюк, В. С., Лаврик, О. Д., Гарбар, О. В., Власенко, Р. П., Андрійчук, Т. В. (2022) Історико-географічний аналіз формування системи міст України. Науковий вісник Херсонського державного університету (16). pp. 7-16.

Гарбар, О. В., Рябченюк, С. М. (2022) Оцінка динаміки оселищ за даними дистанційного зондування землі (на прикладі Козачелагерської арени Нижньодніпровських пісків). Наука, освіта та суспільство: тенденції, виклики, перспективи.

Гарбар, О. В., Хом’як, І. В., Коцюба, І. Ю., Демчук, Н. С., Онищук, І. П. (2021) Anthropogenic and Natural Dynamics of Landscape Ecosystems of the Slovechansko-Ovruchsky Ridge (Ukraine). Socijalna ekologija : časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline, 30 (3). pp. 347-387. ISSN 1330-0113

Межжерін, С. В., Чайка, Ю. Ю., Власенко, Р. П., Ростовська, О. В., Гарбар, О. В., Жалай, О. І. (2021) The alternative distribution of related earthworms Aporrectodea Caliginosa and A. Trapezoides (Oligochaeta, Lumbricidae) in Ukraine as a case of geographical parthenogenesis. Zoodiversity.

Межжерин, С. В., Чайка, Ю. Ю., Попов, В. В., Власенко, Р. П., Жалай, О. І., Гарбар, О. В. (2021) Географiчний партеногенез на прикладі видових угруповань дощових червів (Oligochaeta, Lumbricidae) відкритих ландшафтів України. Доповіді національної академії наук України (2). pp. 108-114. ISSN 1025-6415

Костюк, В. С., Гарбар, О. В. (2021) Наукові підходи до дослідження освітнього простору при вивчені освітньої компоненти «Картографія з основами топографії» у здобувачів вищої освіти. Теорія і методика професійної освіти. pp. 157-161.

Хом’як, І. В., Костюк, В. С., Гарбар, О. В., Демчук, Н. С., Андрійчук, Т. В., Власенко, Р. П., Гарбар, Д. А., Онищук, І. П., Шпаковська, Л. В., Омельчук, М. О. (2021) Особливості розміщення оселищ із різним ступенем антропогенної трансформації. Екологічні науки (7). pp. 67-71. ISSN 2306-9716

Костюк, В. С., Гарбар, О. В. (2021) Перспективи використання ГІС-технологій при картографуванні туристичної інфраструктури Житомирської області. Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції розвитку науки та освіти: виклики сучасного інформаційного суспільства». pp. 56-58.

Гарбар, О. В., Хом’як, І. В., Власенко, Р. П., Кадлубовська, Н. С. (2020) Lumbricides as a bio-indicators of the influence of electrical transmission line in the conditions of Ukrainian Polissia. Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa” (63 (1)). pp. 4-18.

Власенко, Р. П., Гарбар, О. В., Костюк, В. С., Андрійчук, Т. В., Демчук, Н. С. (2020) Spatio-Temporal Analysis of the Disease Incidence in the population of Lviv region. Forum geografic.

Гарбар, О. В., Гарбар, Д. А., Стадниченко, А. П., Бабич, Ю. В. (2020) Біокліматичні особливості екологічних ніш та моделювання динаміки ареалів аловидів Planorbarius Corneus в умовах змін клімату. Біологічні дослідження – 2020. pp. 150-153.

Осецька, І., Гарбар, О. В., Ворончук, Л. І. (2020) Генетична різноманітність ожини (Rubus Caesius) в умовах антропогенної трансформації екосистем. Біологічні дослідження – 2020. pp. 424-426.

Хом’як, І. В., Василенко, О. М., Гарбар, Д. А., Андрійчук, Т. В., Костюк, В. С., Власенко, Р. П., Шпаковська, Л. В., Демчук, Н. С., Гарбар, О. В., Онищук, І. П., Коцюба, І. Ю. (2020) Методологічні підходи до створення інтегрованого синфітоіндикаційного показника антропогенної трансформації. Екологічні науки. ISSN 2306-9716

Пашинська, В. В., Гарбар, О. В., Ворончук, Л. І. (2020) Моделювання ареалу пальчатокорінника травневого (Dactylorhiza Majalis ((RCHB.) P. F. Hunt & Summerh., 1965) в умовах глобальних кліматичних змін. Біологічні дослідження – 2020. pp. 426-429.

Гарбар, О. В., Деркач, С. В., Хом’як, І. В. (2020) Прогнозування наслідків вселення крупнокопитних в природні екосистеми Полісся. Біологічні дослідження – 2020. pp. 386-389.

Лаговський, В. З., Гарбар, О. В., Гарбар, Д. А. (2020) Продуктивність комплексу водних макрофітів Житомирського водосховища. Біологічні дослідження – 2020. pp. 411-413.

Домославський, О. Р., Гарбар, О. В., Гарбар, Д. А. (2020) Флуктуююча асиметрія білатеральних ознак риб Словечансько-Овруцького кряжу як біоіндикатор несприятливих змін середовища. Біологічні дослідження – 2020. pp. 393-396.

Гарбар, О. В., Данилюк, М. М., Гарбар, Д. А., Демчук, Н. С. (2019) Поширення та стан популяції іспанського слизняка м. Житомира. Biology & ecology scientific journal, 5 (2). pp. 44-49. ISSN 2414-9810

Качківська, О. В., Гарбар, О. В. (2017) Генетична структура популяцій Lumbricus Terrestris (Linnaeus, 1758) лісостепової зони. Біологічні дослідження – 2017. p. 82.

Самчик, Д. Р., Гарбар, О. В. (2017) Зміни надземної фітомаси синантропної рослинності м. Житомира. Наукове електронне видання Тези ХІII Всеукраїнська наукова on-line конференція студентів, магістрів та аспірантів з міжнародною участю “Сучасні проблеми екології”. p. 12.

Самчик, Д. Р., Гарбар, О. В., Хом’як, І. В. (2017) Методи характеристики стану синантропних рослинних угруповань міста Житомира. Біологічні дослідження – 2017. pp. 212-214.

Гарбар, О. В., Межжерін, С. В., Костюк, В. С. (2017) Морфологічна мінливість та статевий диморфізм довгопалих раків з водойм басейну р. Прип’ять. Біологічні дослідження – 2017. pp. 62-64.

Костюк, В. С., Гарбар, О. В., Межжерін, С. В. (2017) Особливості алозимної мінливості в популяціях річкових раків з водойм басейну р. Прип’ять. Нове слово в науці і практиці: гіпотези і апробація результатів досліджень : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 83-85.

Хайнацька, Н. М., Гарбар, О. В. (2016) Видова різноманітність і біотопічний розподіл мокриць Житомирської області. Біологічні дослідження – 2016. pp. 189-191.

Кадлубовська, Н. С., Гарбар, О. В. (2016) Видовий склад комплексу Arion Subfuscus (Gastropoda, Arionidae) в Україні. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія (40). pp. 55-59. ISSN 2075-0846

Деревицький, Р. О., Гарбар, О. В. (2016) Структура комплексів дощових червів (Oligochaeta, Lumbricidae) Чуднівського району Житомирської області. Біологічні дослідження - 2016. pp. 158-159.

Сусол, Т. О., Гарбар, О. В. (2016) Структура малакокомплексів р. Тетерів Чуднівського району. Біологічні дослідження - 2016. pp. 187-188.

Гарбар, О. В., Киричук, Г. Є., Мельниченко, Р. К., Вискушенко, Д. А., Янович, Л. М. (2015) Agnesa Polikarpivna Stadnychenko (Dedicated to the 80th Birthday Anniversary). Вестник зоологии, 49 (5). pp. 475-476. ISSN 0084-5604

Межжерин, С. В., Костюк, В. С., Гарбар, О. В., Жалай, Е. И., Кутищев, П. С (2015) The thick-clawed crayfish, Astacus Pachypus (Crustacea, Decapoda, Astacidae), in Ukraine: karyotype, allozymes and morphological parameters. Вестник зоологии (49). pp. 41-48. ISSN 0084-5604

Сімон, Л. В., Гарбар, О. В., Кадлубовська, Н. С. (2015) Біокліматичне моделювання ареалів масових представників комплексу Arion Subfuscus Sensu Lato. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 137-139.

Головня, М. В., Гарбар, О. В. (2015) Генетична структура популяції мокриць Porcellio Scaber Latreille, 1804. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 75-78.

Сергійчук, О. М., Гарбар, О. В. (2015) Динаміка формування дерев'янистої рослинності на відвалах Норинського гранітного кар'єру. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 292-293. ISSN УДК 581.524.34

Кучик, О. В., Гарбар, О. В. (2015) Дощові черви роду Aporrectodea екосистем Козятинського району Вінницької області. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 104-105.

Гусаківська, О. О., Хом’як, І. В., Гарбар, О. В. (2015) Популяційно-генетична характеристика Rubus Caesiusl на території центрального Полісся. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 251-253.

Гарбар, О. В., Кадлубовська, Н. С. (2015) Потенційні можливості поширення інвазивного виду слизнів Arion Lusitanicus Sensu Lato у Європі. Біологічні Студії / Studia Biologica, 9 (2). pp. 125-132. ISSN 1996-4536

Іскрицька, О. Л., Гарбар, О. В. (2015) Угрупування дощових червів в умовах антропогенної трансформації екосистем на прикладі міста Житомира. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 93-94.

Хайнацька, Н. М., Гарбар, О. В. (2015) Фонові види мокриць Бердичівського району (Житомирська область). Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 145-147.

Герасимчук, О. О., Гарбар, О. В. (2015) динаміка ареалів дощових червів під впливом глобальних кліматичних змін на прикладі Aporrectodea Trapezoides (Dugès, 1828). Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 70-72.

Гарбар, О. В., Гарбар, Д. А., Павлушкіна, О. В. (2014) Дощові черви м. Новограда-Волинського: структура угруповань в залежності від рівня трансформації екосистем. Тези Міжвузівської науково-практичної конференції студентів аспірантів і молодих учених "Екологічний розвиток країни в рамках Європейської інтеграції". pp. 51-52.

Гарбар, О. В., Кадлубовська, Н. С., Гарбар, Д. А. (2014) Структура комплекса Ariona subfuscus (Gastropoda, Arionidae) Правобережного Полесья и Лесостепи. "Фундаментальні та прикладні дослідження в біолгії": III Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих учених. p. 45.

Супрунчук, М. В., Кадлубовська, Н. С., Гарбар, О. В. (2014) КАРІОТИП ARION LUSITANICUS MABILLE, 1868 – НОВОГО АДВЕНТИВНОГО ВИДУ ФАУНИ УКРАЇНИ. Біологічні дослідження 2014. pp. 202-203.

Кадлубовська, Н. С., Сімон, Л. В., Гарбар, О. В. (2014) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ АНАТОМІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ARION FUSCUS ТА A. FASCIATUS. Біологічні дослідження 2014. pp. 147-149.

Огороднік, О. О., Гарбар, О. В., Алпатова, О. М. (2014) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ГЕНЕТИЧНОЇ СТРУКТУРИ ПРИРОДНИХ ПОПУЛЯЦІЙ EISENIA FOETIDА (SAVIGNY,1826) ТА ОБ’ЄКТІВ ВЕРМІКУЛЬТУРИ. Біологічні дослідження 2014. pp. 176-177.

Жморщук, М. В., Андрійчук, Т. В., Гарбар, О. В. (2014) ПОШИРЕННЯ МОЛЮСКІВ РОДУ VIVIPARUS MONTFORT, 1810 (GASTROPODA: VIVIPARIDAE) НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ. Біологічні дослідження 2014. pp. 140-141.

Гвоздієвська, В. М., Гарбар, О. В. (2014) СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦІЇ ЩУКИ ЗВИЧАЙНОЇ ESOX LUCEUS LINNAEUS, 1758 РІЧКИ СЛУЧ НА ТЕРИТОРІЇ НОВОГРАД- ВОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ. Біологічні дослідження 2014. pp. 114-116.

Гарбар, О. В., Кадлубовська, Н. С., Гарбар, Д. А. (2014) Структура комплексу Arion Subfuscus (Gastropoda, Arionidae) на території правобережного Полісся та лісостепу. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (66). pp. 228-233. ISSN 0206-5657

Гарбар, О. В., Кадлубовська, Н. С., Гарбар, Д. А. (2014) Структура комплексу Arion Subfuscus (Gastropoda, Arionidae) на території правобережного Полісся та лісостепу. Вісник Львівського університету. Серія біологічна. (66). pp. 228-233. ISSN 0206-5657

Головня, М. В., Гарбар, О. В. (2014) ФАУНА МОКРИЦЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ. Біологічні дослідження 2014. pp. 121-123.

Гарбар, О. В., Кадлубовська, Н. С. (2014) Фауна слизнів роду ARION FERUSSAC, 1819 Житомирського Полісся. Природа Полісся: дослідження та охорона. pp. 424-429. ISSN 966-8179-88-4

Костюк, В. С., Гарбар, О. В., Межжерін, С. В. (2013) KARYOTYPES AND MORPHOLOGICAL VARIABILITY OF CRAYFISH PONTASTACUS LEPTODACTYLUS AND P. ANGULOSUS (MALACOSTRACA, DECAPODA). Вестник зоологии, 3 (47). pp. 205-210. ISSN 0084-5604

Гарбар, О. В., Кадлубовська, Н. С. (2013) Лінійні параметри репродукційної системи представників роду Arion (Mollusca, Panpulmonata, Arionidae): оцінка придатності для ідентифікації видів. Збірник праць Зоологічного музею (44). pp. 42-49.

Лебедь, М. В., Гарбар, О. В., Гарбар, Д. А. (2013) Фауна п’явок Млинівського району Рівненської області: видовий склад та біотопічний розподіл. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 115-116.

Сінельникова, І. В., Гарбар, О. В., Гарбар, Д. А. (2013) Фауна п’явок Чуднівського району Житомирської області: видовий склад і біотопічний розподіл. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 143-144.

Гарбар, О. В., Стельмащук, Н. М., Гарбар, Д. А. (2012) Алозимна та морфологічна мінливість видів роду Fagotia bourguignat, 1884 (Gastropoda, Pectinibranchia, Melanopsidae). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2(51)). pp. 66-70.

Гарбар, О. В., Киричук, В. О., Киричук, Г. Є. (2012) Вплив стану зарегульованості водотоку річок на структуру прибережних угруповань молюсків. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (59). pp. 132-140. ISSN 0206-5657

Кириленко, О. Ю., Гарбар, О. В., Коцюба, І. Ю. (2012) Морфологічні особливості масових представників роду Arion (Gastropoda: Basommatophora). БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 2012. pp. 18-19.

Костюк, В. С., Калінкін, О. А., Гарбар, О. В. (2011) Стан популяції довгопалого рака (Astacus Leptodactylus L.) у верхній течії річки Тетерів. Біологічні дослідження-2011. pp. 38-39.

Межжерин, С. В., Онищук, І. П., Гарбар, О. В., Жалай, Е. И. (2010) Криптические биотопы дождевого червя Octolasion lacteum (Oligochaeta, Lumbricidae), в Украине. Вестник зоологии, 44 (3). pp. 195-207. ISSN 0084-5604

Чернишова, Т. М., Гарбар, О. В., Гарбар, Д. А. (2010) Видовий склад та поширення підроду Limacus (Gastropoda, Pulmonata, Limacidae) на території України. Науковий вісник Ужгородського університету Серія Біологія (27). pp. 150-152.

Межжерин, С. В., Коцюба, І. Ю., Жалай, Е. И., Гарбар, О. В. (2010) ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИЙ ПАРТЕНОГЕНЕТИЧЕСКОГО ДОЖДЕВОГО ЧЕРВЯ EISENIELLA TETRAEDRA (SAVIGNY, 1826) В ЕСТЕСТВЕННОЙ И УРБАНИЗИРОВАННОЙ СРЕДЕ ОБИТАНИЯ. Науковий вісник Ужгородського університету (28). pp. 135-138.

Коцюба, І. Ю., Гарбар, О. В., Межжерин, С. В. (2010) Кариотип Dendrodrilus rubidus f. tenuis (Eisen, 1874) фауны Украины. Науковий вісник Ужгородського університету Серія Біологія (29). pp. 187-189.

Онищук, І. П., Гарбар, О. В. (2010) Новые полиплоидные расы дождевых червей рода Octolasion (Oligochaeta, Lumbricidae) в фауне Украины. Vestnik zoologii, 44 (1). pp. 3-7.

Коцюба, І. Ю., Власенко, Р. П., Гарбар, О. В. (2010) Разнообразие хромосомних рас дождевых червей (Oligochaeta, Lumbricidae) на территории Украины. Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2010. pp. 25-26.

Гарбар, О. В., Коцюба, І. Ю. (2008) Каріотипи дощових червів фауни України. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток наукової думки 2008», 4. pp. 4-5.

Межжерин, С. В., Гарбар, О. В., Онищук, І. П., Власенко, Р. П., Жалай, Е. И. (2008) Клоновое разнообразие партеногенетических видов дождевых червей в фауне Украины. Вісник українського товариства генетиків і селекціонерів, 6 (1). pp. 88-92. ISSN 1810-7834

Гарбар, О. В., Кризська, К. В. (2008) Морфометричні межі видів роду Lymnaea (Gastropoda, Pulmonata) фауни України. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 241-243.

Власенко, Р. П., Гарбар, О. В. (2007) Клональная структура, кариологический и морфологический анализ изолированного поселения гипервариабельного вида дождевых червей aporrectodea rosea (Oligochaeta: Lumbricidae). Науковий вісник Ужгородського університету (29). pp. 187-191.

Павлюченко, О. В., Мельниченко, Р. К., Гарбар, О. В. (2007) Морфология раковины, распространение и некоторые особенности экологии моллюска Sinanodonta woodiana (Bivalvia, Unionidae)в водоемах дельты Дуная. Вестник зоологии, 41 (3). pp. 241-250. ISSN 0084-5604

Гарбар, О. В., Власенко, Р. П., Межжерін, С. В. (2007) Сравнительный морфологический анализ диплоидного Aporrectodea caliginosa и триплоидного A. trapezoides видов дождевых червей (Oligochaeta, Lumbricidae) с территории Украины. Вестник зоологии, 41 (5). pp. 423-432. ISSN 0084-5604

Гарбар, О. В., Онищук, І. П. (2007) Хромосомный гетероморфизм Octolasium lacteum (Oerley, 1885) (Oligochaeta, Lumbricidae) как результат гибридогенеза. Институт экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины (9). pp. 136-140. ISSN 1025-6415

Мельниченко, Р. К., Гарбар, О. В., Павлюченко, О. В., Сіренький, С. П. (2006) Каріотип молюска Sinanodonta woodiana (Bivalvia, Unionidae) з водойм дельти Дунаю. Еколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біоіндикації стану навколишнього середовища, 2. pp. 195-199. ISSN 966-8456-77-4

Гарбар, О. В. (2003) Анатомічні характеристики ставковикових (Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeidae) фауни України. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 241-244.

Гарбар, О. В. (2003) Каріологічні особливості ставковиків фауни України. ВІСНИК ЛЬВІВ Серія біологічна (32). pp. 117-121.

Стадниченко, А. П., Іваненко, Л. Д., Вискушенко, А. П., Гарбар, О. В., Гирин, В. К., Гоменюк, Р. А., Мельниченко, Р. К., Мостіпака, О. А., Степчук, Л. О., Янович, Л. М. (2002) Вплив розчинів хлориду цинку на вміст ß-каротину в гемолімфі витушки (Mollusca: Pulmonata: Bulinidae). Збірник тези доповідей: ХІІ конференція українського наукового товариства паразитологів. p. 105.

Гарбар, Д. А., Гарбар, О. В. (2002) Проблеми і перспективи каріологічних досліджень черевоногих молюсків (Gastropoda, Pulmonata). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 3-4. ISSN 2076-6173

Гарбар, О. В. (2002) Таксономічне значення морфологічних ознак на прикладі підроду Peregriana роду Lymnaea. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 27-29.

Стадниченко, А. П., Василенко, О. М., Вискушенко, А. П., Вискушенко, Д. А., Гарбар, О. В., Гирин, В. К., Градовський, В. М., Іваненко, Л. Д., Кризська, К. В., Левицька, М. В., Мостіпака, О. А., Мельниченко, Р. К., Минюк, М. Є., Мокрицька, А. М., Першко, І. О., Чорномаз, Т. В., Янович, Л. М. (2001) Вплив антропічного пресінгу на природу Великої Волині. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція "Науково-педагогічна спадщина академіка В. І. Вернадського як планетарне явище". pp. 164-166.

Гарбар, О. В. (2001) Комплексне каріологічне та морфологічне дослідження ставковиків фауни України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Гарбар, О. В. (2000) Сучасний стан фауни ставковиків (Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeidae) України. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (5). pp. 95-97.

Гарбар, О. В. (1999) Особливості екології ставковиків (Gastropoda, Pulmonata) фауни Житомирського Полісся. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 148-150. ISSN 2076-6173

Гарбар, О. В. (1998) Хромосоми ставковиків (Pulmonata, Lymnaeidae) з Центрального Полісся. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (1). pp. 103-104.

Conference or Workshop Item

Stanevіčіūtė, G., Stunžėnas, V., Petкevіčіūtė, R., Янович, Л. М., Пампура, М. М., Гарбар, О. В. (2013) Stadies of European freshwater species of Bucephalidae (Digenea) based on DNA sequences. In: XV Конференція Українського наукового товариства паразитологів, 15-18 жовтня, Чернівці.

Book

Гарбар, Д. А., Гарбар, О. В. (2022) Лабораторний зошит з освітньої компоненти «Біологія» (частина 1). Житомирський державний університет імені Івана Франка, p. 84.

Experiment

Гвоздієвська, В. М., Гарбар, О. В. (2014) ІХТІОФАУНА РІЧКИ СЛУЧ: РОЗМІРНО-ВІКОВА ТА СТАТЕВА СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦІЙ. [Experiment] (Unpublished)

Жморщук, М. В., Гарбар, О. В. (2014) ПОПУЛЯЦІЙНА ТА МІЖВИДОВА МІНЛИВІСТЬ ПАРАМЕТРІВ ХРОМОСОМНОГО НАБОРУ МОЛЮСКІВ РОДУ VIVIPARUS (GASTROPODA: VIVIPARIDAE). [Experiment] (Unpublished)

Other

Гарбар, О. В., Гарбар, Д. А. (2023) Методичні рекомендації до лабораторних занять з освітньої компоненти «Дистанційне зондування Землі». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Гарбар, О. В., Лаврик, О. Д. (2023) Тестові завдання для самоконтролю з оволодіння здобувачами вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта предметної спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) освітньою компонентою «Сучасні географічні дослідження». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Гарбар, О. В., Гарбар, Д. А. (2022) Лабораторний зошит з освітньої компоненти «Біологія» (частина 2) для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань: 10 Природничі науки спеціальності: 101 Екологія за освітньо-професійною програмою: Екологія. Житомир.

Гарбар, О. В., Гарбар, Д. А. (2022) Тестові завдання для поточного контролю знань студентів з освітньої компоненти «Біологія» (частина 1). Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Гарбар, О. В. (2021) Методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни «Геоінформаційні технології в географії». ЖДУ ім. Івана Франка.

Гарбар, Д. А., Гарбар, О. В. (2021) Методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни «Загальна екологія». ЖДУ ім І. Франка, Житомир.

This list was generated on Sun Dec 10 19:33:33 2023 EET.