Items where Author is "Горбачова, Н. І."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 15.

Article

Горбачова, Н. І. (2017) Тактика шантажу в асиметричній ситуації спілкування: прагмалінгвістичний аспект. Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу : Збірник наукових праць / За заг. ред. М.В. Полховської, Н.Д. Борисенко, Ю.М. Нідзельської.

Горбачова, Н. І. (2017) Визнання провини та вибачення у репліках персонажів англомовних кінофільмів: прагмалінгвістичний аспект. Науковий вісник ДДПУ імені І. Франка. Серія "Філологічні науки". Мовознавство (7). pp. 48-51. ISSN 2312-6353

Горбачова, Н. І. (2017) Порушення рольових очікувань у спілкуванні керівника та підлеглого: комунікативно-прагматичний аспект (на матеріалі англомовного кінодискурсу). Наукове видання "Південний архів" (філологічні науки). – 2017 (№ 70). pp. 91-93. ISSN 2308-8037

Горбачова, Н. І. (2017) Прагмалінгвістичний аспект спілкування керівника та підлеглого (на матеріалі англомовного кінодикурсу). Мова. Культура. Комунікація: поширення інтегративних тенденцій у сучасних дослідженнях мов і літератур: Матеріали 8-ї Міжнародної науково- практичної конференції (Чернігів, 28–29 квітня 2017 р.). – Чернігів. - 2017. pp. 75-79.

Горбачова, Н. І. (2017) Самопохвала у репертуарі дискурсивних тактик мовної особистості підлеглого (на матеріалі англомовного кінодискурсу). Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики (32). pp. 41-52. ISSN 2413-5593

Горбачова, Н. І. (2017) Тактика незгоди як засіб модифікації асиметричних статусів комунікантів (на матеріалі англомовного серіалу ‘Suits’). Science and Education a New Dimension. Philology, V(41), Issue: 145, 2017. pp. 7-10. ISSN 2308-5258

Горбачова, Н. І. (2016) Конфлікт як засіб досягнення мети спілкування. Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. (№ 23). pp. 57-63. ISSN 2078-340Х

Горбачова, Н. І. (2015) Феномен дискурсу у світлі антропоцентричної лінгвістики. Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора Д.І.Квеселевича «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу».

Горбачова, Н. І. (2013) СОЦІАЛЬНИЙ СТАТУС І СОЦІАЛЬНА РОЛЬ ЯК БАЗОВІ ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 234-237. ISSN 2076-6173

Горбачова, Н. І. (2011) Особливості прояву гендерної нерівності у США в публіцистичних виданнях. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 92-95.

Conference or Workshop Item

Горбачова, Н. І. (2014) Онтологічні ознаки діалогічного дискурсу. In: Всеукраїнська наукова конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу», 2014, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Book

Поліщук, Л. П., Пушкар, Т. М., Горбачова, Н. І. (2020) Методичні рекомендації включають матеріал для роботи над фільмом «Sherlock» і є доповненням до підручників та посібників з предмету «Вступ до перекладознавства. Теорія і практика перекладу з англійської мови». Навчально-методичні рекомендації містять логічно побудований та лексично насичений матеріал, що сприяє розвитку інтегративних навичок та умінь усного та писемного мовлення та перекладу. Житомирський державний університет ім.Івана Франка. (In Press)

Поліщук, Л. П., Пушкар, Т. М., Горбачова, Н. І. (2020) Методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи студентів із дисципліни «Вступ до перекладознавства. Теорія і практика перекладу з англійської мови» для студентів І курсу спеціальності 035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)), перша - англійська. Житомирський державний університет ім.Івана Франка.

Поліщук, Л. П., Пушкар, Т. М., Горбачова, Н. І. (2020) Методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи студентів із дисципліни «Вступ до перекладознавства. Теорія і практика перекладу з англійської мови». Для студентів ІІ курсу спеціальності 035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)), перша - англійська. Житомирський державний університет ім.Івана Франка.

Teaching Resource

Горбачова, Н. І., Поліщук, Л. П., Пушкар, Т. М. (2022) Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять із дисципліни «Переклад офіційно-ділових документів». [Teaching Resource]

This list was generated on Thu Apr 18 04:57:56 2024 EEST.