Items where Author is "Дем'янчук, Ю. Ю."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 34.

Article

Гавриловська, К. П. and Дем'янчук, Ю. Ю. (2022) Тренінгові техніки як засіб формування толерантності в системі інклюзивної освіти. Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. (13). pp. 49-54. ISSN 2522-1876

Дем'янчук, Ю. Ю. and Голуб, Анна (2022) Схильність до ризикованої поведінки у юнацькому віці. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (15).

Дем'янчук, Ю. Ю. and Кондратюк, Альона (2022) Особливості емоційного вигорання батьків дітей, які перебувають на стаціонарному лікуванні. Психологічні дослідження: наук. пр. викладачів та студентів соц.-псих. ф-ту (14).

Дем'янчук, Ю. Ю. (2022) Особливості психологічної допомоги особистості в кризових станах. Цілісний підхід у психології особистості: особливості теорії та практики. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної онлайн конференції (25 лютого 2022 року). pp. 142-148.

Дем'янчук, Ю. Ю. (2021) Особливості психолого-педагогічного супроводу дітей, які мають порушення обробки сенсорної інформації. Педагогічні інновації : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., м. Миколаїв, 28-29 квіт. 2021 р.. pp. 241-242.

Дем'янчук, Ю. Ю. (2021) Використання сторітелінгу (storytelling) у консультативній практиці. Сучасні тренінгові технології для розвитку особистості: еко-тренінг [збірник тез доповідей VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції]. pp. 23-26.

Гавриловська, К. П. and Дем'янчук, Ю. Ю. (2020) Сторітелінг як засіб розвитку психологічної пружності особистості. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України., VІ (17). pp. 84-90. ISSN 2072-4772

Дем'янчук, Ю. Ю. and Волинець, Руслана (2020) Дослідження навчальної мотивації студентів на етапі професійної переорієнтації. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально психологічного факультету (12). pp. 40-43.

Дем'янчук, Ю. Ю. and Стернійчук, Юлія and Стоцька, Світлана (2020) Експериментальне дослідження впливу мультиплікаційних фільмів на прояви агресивної поведінки у дітей дошкільного віку. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (12). pp. 12-15.

Дем'янчук, Ю. Ю. and Стернійчук, Юлія (2020) Стратегії подолання стресових ситуацій у юнацькому віці. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (12). pp. 90-94.

Гавриловська, К. П. and Дем'янчук, Ю. Ю. (2019) Формування життєстійкості особистості: арт-коучинговий підхід. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Том VІ: Психологія обдарованості., VI (16). pp. 83-90. ISSN 2072-4772

Дем'янчук, Ю. Ю. and Левчук, І. (2019) Дослідження особистісних ресурсів у юнацькому віці: гендерний аспект. Суспільно-політичні та психологічні студії (3). pp. 40-45.

Дем'янчук, Ю. Ю. and Добровольська, Анастасія and Мощицька, Вікторія (2019) Ціннісна підтримка формування якості “щедрість” у молодших школярів засобами усної народної творчості. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально - психологічного факультету (11). pp. 28-31.

Дем'янчук, Ю. Ю. and Олійник, Леся (2018) Дослідження ціннісних орієнтацій студентів-прокрастинаторів. Суспільно-політичні та психологічні студії (2). pp. 71-74.

Дем'янчук, Ю. Ю. and Добровольська, Анастасія and Мощицька, Вікторія (2018) Особливості прояву особистісної якості “щедрість” у молодших школярів: гендерний аспект. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (10). pp. 35-37.

Дем'янчук, Ю. Ю. and Нестерук, Руслана and Каспрук, Людмила (2018) Особливості ціннісної підтримки формування особистісної якості “дбайливість” засобами усної народної творчості у молодшому шкільному віці. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (10). pp. 37-40.

Гавриловська, К. П. and Дем'янчук, Ю. Ю. (2017) Застосування арт-коучингових технік у психотерапевтичній роботі з подолання ПТСР. Пост-травматичний стресовий розлад: дорослі, діти та родини в ситуації війни – Міжнародне науково-практичне видання, 1. pp. 7-20.

Дем'янчук, Ю. Ю. (2017) Дослідження сімейних цінностей на матеріалі літературних сентенцій. Прикладні аспекти психології особистісного зростання. Збірник наукових праць студентів та викладачів (2). pp. 55-58.

Дем'янчук, Ю. Ю. and Міров, Дмитро (2016) Гендерні відмінності готовності до ризику у підлітковому віці. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультет (8). pp. 58-60.

Дем'янчук, Ю. Ю. and Швець, Ю. (2016) Особливості «образу сім`ї» у свідомості юнаків з неповних сімей. Особистісне зростання: теорія і практика (2). pp. 28-32.

Дем'янчук, Ю. Ю. (2015) Використання методів арт-терапії у роботі практичного психолога. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 9-11.

Дем'янчук, Ю. Ю. and Шмиглюк, О. Г. (2015) Структура психологічного портрету дитини у роботі з проективними техніками. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 116-118.

Музика, О. Л. and Дем'янчук, Ю. Ю. (2011) Психологічні дослідження: наукові праці студентів соціально-психологічного факультету. Випуск 3. Психологічні дослідження.

Дем'янчук, Ю. Ю. (2010) Розвиток образотворчих здібностей у юнацькому віці: результати ідеографічного дослідження. Матеріали ІІІ Міжрегіонального семінару з впровадження програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості «Три кроки» (3). pp. 1-98.

Дем'янчук, Ю. Ю. (2009) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу “Інженерна психологія”. Професійно-орієнтовані завдання з психології / За ред. О.Л. Музики. Навчальний посібник.. pp. 172-202.

Book Section

Дем'янчук, Ю. Ю. and Оснадчук, Ю. О. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Основи інформатики та застосування ЕОМ у психології». In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Практична психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 121-147.

Дем'янчук, Ю. Ю. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу ― Інженерна психологія. In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 113-160.

Book

Дем'янчук, Ю. Ю. and Портницька, Н. Ф. and Тичина, І. М. (2020) Психологічні дослідження: наукові праці студентів соціально-психологічного факультету. Випуск 13. ЖДУ імені Івана Франка.

Мазяр, О. В. and Весельська, А. Л. and Дем'янчук, Ю. Ю. (2019) Проективні техніки у роботі психолога: силабус. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Teaching Resource

Гавриловська, К. П. and Дем'янчук, Ю. Ю. (2022) Коучинг у професійному консультуванні. [Teaching Resource]

Тичина, І. М. and Весельська, А. Л. and Дем'янчук, Ю. Ю. (2022) Основи психологічного консультування. [Teaching Resource]

Весельська, А. Л. and Гавриловська, К. П. and Дем'янчук, Ю. Ю. and Долінчук, І. О. (2022) Тренінгові техніки в системі інклюзивного навчання. [Teaching Resource]

Загурська, І. С. and Гавриловська, К. П. and Портницька, Н. Ф. and Савиченко, О. М. and Фальковська, Л. М. and Кириченко, В. В. and Майстренко, Т. М. and Дем'янчук, Ю. Ю. (2021) Комплексний кваліфікаційний екзамен з психології та комплексний кваліфікаційний екзамен з галузевої психології: методичні рекомендації до підготовки. [Teaching Resource]

Горбунова, В. В. and Голентовська, О. С. and Загурська, І. С. and Дем'янчук, Ю. Ю. (2018) Методичні рекомендації до навчальної дисципліни “Експериментальна психологія”. [Teaching Resource]

This list was generated on Wed Feb 1 08:32:56 2023 EET.