Items where Author is "Жуковський, Є. І."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 31.

Article

Жуковська, М. О. and Жуковський, Є. І. and Айунц, В. І. (2018) Вплив комплексних занять з оздоровчої аеробіки на вдосконалення фізичної підготовленості студенток вищих освітніх закладів. Фізична культура, спорт та здоров'я нації (6). pp. 54-60. ISSN 2071-5285

Грибан, Г. П. and Жуковський, Є. І. and Костюк, Ю. С. (2018) Health improvements of cadets from higher military educational institutions during kettlebell lifting activities. The Journal of Physical Education and Sport (JPES).

Грибан, Г. П. and Костюк, Ю. С. and Жуковський, Є. І. (2018) Middle school pupil movements during basketball. The Journal of Physical Education and Sport (JPES). pp. 304-309.

Жуковський, Є. І. (2018) Організація педагогічної практики — одна з важливих умов підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності школярів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (1 (92)). pp. 85-89. ISSN 2076-6173

Грибан, Г. П. and Костюк, Ю. С. and Жуковський, Є. І. (2017) Kettlebell lifting as a means of physical training of cadets at the higher military educational institution. The Journal of Physical Education and Sport (JPES). pp. 2685-2689.

Жуковський, Є. І. (2016) Формування в майбутніх учителів фізичної культури вмінь і навичок організовувати самостійну фізкультурно-оздоровчу діяльність школярів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1(83)). pp. 50-53. ISSN 2076-6173

Жуковський, Є. І. (2016) Формування комунікативних умінь і навичок майбутніх фахівців з організації самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності школярів під час професійної підготовки. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи, 15 (9(79)). pp. 36-39. ISSN 2311-5491

Жуковський, Є. І. and Шищук, Л. М. (2015) Забезпечення уваги студентів у навчально-виховному процесі – одна з умов ефективної підготовки їх до організації самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності. Фізичне виховання та спорт у контексті держної програми розвитку фізичної культури в Україні: досвід, проблеми, перспективи (2). pp. 127-130.

Жуковський, Є. І. and Шищук, Л. М. (2014) Виховання морально-вольових якостей – одна з педагогічних умов ефективної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності школярів. Фізичневиховання та спорт у контексті державної програми розвитку фізичноїкультури в Україні: досвід, проблеми, перспективи (1). pp. 177-179.

Жуковський, Є. І. (2014) Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до організації самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності школярів. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Жуковський, Є. І. (2014) Формування у студентів мотивації до самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності. Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах. pp. 381-389.

Жуковський, Є. І. (2014) Формування у студентів мотивації до самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності. Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Житомир, 22-23 травня 2014 р.). pp. 381-388.

Жуковський, Є. І. (2013) Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до організації самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності школярів. V Міжнародна конференція «Актуальні проблеми фізичного виховання, реабілітації, спорту і туризму», 5. pp. 92-93.

Жуковський, Є. І. (2013) Використання інноваційних технологій у процесі підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації самостійної фізкультурно-здоровчої діяльності. Педагогіка і психологія (40). pp. 202-206.

Жуковський, Є. І. (2013) Особливості формування мотиваційного компонента моделі підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності школярів. Нові технології навчання, 79. pp. 143-147.

Жуковський, Є. І. (2013) ПОНЯТИЯ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» И «ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ: СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ. Вектор науки ТГУ Серия: Педагогика, психология.. pp. 113-115. (Unpublished)

Жуковський, Є. І. (2013) Понятия «физическая культура» и «физкультурно-оздоровительная деятельность» в педагогической науке: содержательный аспект. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 113-115.

Жуковський, Є. І. (2013) Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до організації самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності школярів. Фізичне виховання, спорт і культура здоров`я у сучасному суспільстві. pp. 40-43. ISSN 2220-7481 (Unpublished)

Жуковський, Є. І. (2013) Формування професійного інтересу у майбутніх учителів фізичної культури до організації самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності. Магістратура в умовах євроінтеграційних процесів вищої освіти. pp. 96-101. (Unpublished)

Жуковський, Є. І. (2013) Шляхи вдосконалення змісту підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності школярів. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. (63). pp. 274-278.

Жуковський, Є. І. (2012) Впровадження аксеологічного підходу у професійну підготовку майбутніх учителів фізичної культури до організації самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності школярів. Девʼята Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Україна наукова», 9. pp. 73-75.

Жуковський, Є. І. (2012) Наукові підходи професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності школярів. Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки в 2-х ч. – Київ, Вип. 73. Частина ІІ.. pp. 93-96.

Жуковський, Є. І. (2012) ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ У СТАРОДАВНЬОМУ СХОДІ ТА В АНТИЧНОСТІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 164-168.

Жуковський, Є. І. (2012) Формування педагогічних умінь у майбутніх учителів фізичної культури до організації самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності школярів. Сборник научных докладов "Достижения науки за последние годы.Новые наработки". pp. 52-56.

Жуковський, Є. І. (2012) Фізичне виховання у Стародавньому Сході та в Античності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 164-168. ISSN 2076-6173

Жуковський, Є. І. (2012) Фізкультурно-оздоровча діяльність – один із чинників фізичного та естетичного виховання майбутніх учителів. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 451-457.

Teaching Resource

Булгаков, О. І. and Жуковський, Є. І. (2022) Лекційний курс з дисципліни «Фізичне виховання у закладах вищої освіти». [Teaching Resource]

Жуковський, Є. І. and Мичка, І. В. and Булгаков, О. І. (2021) Настільний теніс. [Teaching Resource]

Мичка, І. В. and Жуковський, Є. І. and Булгаков, О. І. and Гедзюк, Д. О. (2021) Теорія і методика викладання гімнастики. [Teaching Resource]

Крук, М. З. and Погребенник, Л. І. and Жуковський, Є. І. and Блажиєвський, Г. В. and Твердохліб, Ж. О. (2014) Теоретичні аспекти процесу фізичного виховання студентів ВНЗ. [Teaching Resource]

Жуковський, Є. І. (2013) Самостійна фізкультурно-оздоровча діяльність школярів (інструктивно-методичні матеріали). [Teaching Resource]

This list was generated on Tue Oct 4 22:39:18 2022 EEST.