Items where Author is "Киричук, Г. Є."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Jump to: Article | Other
Number of items: 83.

Article

Музика, Л. В. and Киричук, Г. Є. (2020) Вплив трематодної інвазії на вміст деяких груп ліпідів в організмі ставковика звичайного. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Біологічні науки, 389 (1). pp. 66-71.

Стадниченко, А. П. and Киричук, Г. Є. and Гирин, В. К. (2019) Вплив умов обсихання на стабільність деяких показників гомеостазу витушки рогової (Mollusca, Pulmonata, Bulinidae). V Міжнародна заочна науково-практична конференція "Актуальні питання біологічної науки": Збірник статей. pp. 93-95.

Киричук, Г. Є. and Стадниченко, А. П. and Гирин, В. К. (2019) Вплив умов обсихання на стабільність деяких показників гомеостазу витушки рогової (МоІІusca, Pulmonata, Вulinidae). Збірник матеріалів V Міжнародної заочної науково-практичної конференції "Актуальні питання біологічної науки" (Ніжин, 16 квітня 2019 р.). pp. 93-95.

Киричук, Г. Є. and Музика, Л. В. and Лисюк, Т. Ю. (2019) Дослідження особливостей дії неорганічного фосфору на деякі показники життєдіяльності прісноводних молюсків. Біологічні дослідження - 2019. pp. 152-155.

Свиридюк, К. П. and Киричук, Г. Є. and Кусяк, А. П. (2019) Особливості взаємодії нанокомпозитів з білками плазми крові. Біологічні дослідження - 2019. pp. 236-238.

Музика, Л. В. and Киричук, Г. Є. (2019) Особливості розподілу триацилгліцеролів в організмі Lymnaea stagnalis. Збірник матеріалів VIII з'їзду Гідроекологічного товариства України, присвяченого 110-річчю заснування Дніпровської біологічної станції "Перспективи гідроекологічних досліджень в контексті проблем довкілля та соціальних викликів". pp. 150-152.

Киричук, Г. Є. and Музика, Л. В. (2019) Хронічна дія низьких концентрацій деяких іонів важких металів на показники білкового обміну Lymnaea Stagnalis. Biology & ecology scientific journal, 5 (2). pp. 11-18. ISSN 2414-9810

Киричук, Г. Є. and Музика, Л. В. (2017) Особливості вмісту триацилгліцеролів в організмі прісноводних черевоногих молюсків (Molluska:Gastropoda). Біологічні дослідження – 2017. pp. 266-267.

Киричук, Г. Є. and Метельська, М. О. and Корнійчук, Н. М. (2016) Особливості видового складу альгоепібіонтів черепашок черевоногих молюсків р. Уж. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія (41). pp. 26-30. ISSN 2075-0846

Музика, Л. В. and Киричук, Г. Є. (2016) Особливості розподілу жирних кислот в організмі черевоногих прісноводних молюсків (Mollusca: Gastropoda). Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія (41). pp. 93-100. ISSN 2075-0846

Корнійчук, Н. М. and Киричук, Г. Є. (2016) Порівняння кількісних показників розвитку водоростевих угруповань обростань різнотипних субстратів річки Тня. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (72). pp. 58-65. ISSN 0206-5657

Киричук, Г. Є. and Корнійчук, Н. М. (2016) Порівняння кількісних показників розвитку водоростевих угруповань обростань різнотипних субстратів річки Тня. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (72). pp. 58-65. ISSN 0206-5657

Гарбар, О. В. and Киричук, Г. Є. and Мельниченко, Р. К. and Вискушенко, Д. А. and Янович, Л. М. (2015) Agnesa Polikarpivna Stadnychenko (Dedicated to the 80th Birthday Anniversary). Вестник зоологии, 49 (5). pp. 475-476. ISSN 0084-5604

Музика, Л. В. and Киричук, Г. Є. (2015) Вміст в-каротину в організмі Lymnaea stagnalis за токсичної дії низьких концентрацій іонів цинку. Матеріали V всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю (23–26 вересня 2015). pp. 138-139.

Музика, Л. В. and Киричук, Г. Є. (2015) Вміст каротиноїдних пігментів в організмі прісноводних молюсків. Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол., (2(63)). pp. 84-102.

Киричук, Г. Є. and Музика, Л. В. (2015) Вплив концентрації амоній хлориду на вміст каротиноїдних пігментів в організмі Lymnaea stagnalis. Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, екологія (23(2)). pp. 154-160.

Музика, Л. В. and Киричук, Г. Є. (2015) Вплив трематодної інвазії на вміст каротиноїдних пігментів в організмі Lymnaea Stagnalis. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (3-4). pp. 484-489. ISSN 2078-2357

Киричук, Г. Є. (2015) Особливості вуглеводного обміну в організмі Lymnaea Stagnalis за дії трематодної інвазії. Біологічні науки (19). pp. 69-75. ISSN 2076-5835

Музика, Л. В. and Киричук, Г. Є. (2015) Особливості дії низьких концентрацій іонів кадмію на вміст β-каротину в організмі Lymnaea Stagnalis. Вісник Львівського університету. Серія біологічна. (70). pp. 130-137.

Сергійчук, О. С. and Киричук, Г. Є. (2015) Особливості розподілу каротиноїдних пігментів в організмі Lymnaea stagnalis, за дії високих концентрацій сечовини. Дипломна робота.

Бовсуновська, М. О. and Киричук, Г. Є. (2015) Особливості хронічної дії високих концентрацій хлориду амонію на вміст каротиноїдних пігментів в тканинах та органах Lymnaea stagnalis. Магістерська робота.

Киричук, Г. Є. (2015) Особливості хронічної дії іонів деяких важких металів (Cr3+, Fe3+, Mn2+, Co2+ та Ni2+)на основні фізико-хімічні властивості гемолімфи Planorbarius purpura. Наукові доповіді Націонанального університету біоресурсів і природокористування України (7).

Музика, Л. В. and Бовсуновська, М. О. and Киричук, Г. Є. (2015) Токсичний вплив NH4CL на вміст β-каротину в організмі Lymnaea Stagnalis. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 193-195.

Музика, Л. В. and Бовсуновська, М. О. and Сергійчук, О. С. and Киричук, Г. Є. (2014) Вплив сечовини на вміст β-каротину в організмі ставковика звичайного. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 243-245.

Савенко, О. А. and Киричук, Г. Є. (2014) Особливості розподілу глікогену за дії іонів Zn2+ в організмі витушки пурпурової. «Біологічні дослідження — 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 248-250.

Музика, Л. В. and Дмитренко, І. М. and Слідзевський, Б. Л. and Киричук, Г. Є. (2014) Особливості хронічної дії низьких концентрацій фенолу на вміст β-каротину в гепатопанкреасі Lymnaea Stagnalis. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 246-248.

Киричук, Г. Є. and Данилюк, М. С. (2014) Біологічні роль поліненасичених жирних кислот (Ω-3 І Ω-6) та особливості їх визначення у прісноводних молюсків. «Фундаментальні та прикладні дослідження в біології» : матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених. pp. 149-150.

Киричук, Г. Є. and Музика, Л. В. (2014) Вміст каротиноїдних пігментів в організмі прісноводних молюсків. Фундаментальні та прикладні дослідження в біології» : матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених. p. 167.

Весельська, М. В. and Фещук, Р. В. and Киричук, Г. Є. (2013) Особливості впливу органічних полютантів на вміст молочної кислоти в організмі Ставковика звичайного. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 89-90.

Жальчук, Д. В. and Марченко, С. О. and Киричук, Г. Є. (2013) Протікання вуглеводного обміну в організмі Lymnaea stagnalis за дії іонів хрому. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 101-103.

Ситник, Ю. М. and Арсан, О. М. and Киричук, Г. Є. and Ляшенко, А. В. and Вітовецька, Т. В. (2012) Вміст важких металів в органах та тканинах молюсків деяких водойм міської зони Києва. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (51). pp. 230-236. ISSN 2078-2357

Ситник, Ю. М. and Арсан, О. М. and Киричук, Г. Є. and Ляшенко, А. В. (2012) Вміст іонів важких металів у органах та тканинах молюсків деяких водойм міської зони Києва. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2(51)). pp. 230-236.

Гарбар, О. В. and Киричук, В. О. and Киричук, Г. Є. (2012) Вплив стану зарегульованості водотоку річок на структуру прибережних угруповань молюсків. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (59). pp. 132-140. ISSN 0206-5657

Грубінко, В. В. and Киричук, Г. Є. and Курант, В. З. (2012) Енергетична роль амінокислот у адаптації до важких металів прсноводних риб і молюсків. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (51). pp. 71-86. ISSN 2078-2357

Матвієнко, Л. Ю. and Киричук, Г. Є. (2012) Малакоценози черевоногих молюсків річок м. Житомира. Біологічні дослідження - 2012: матеріали конференції. pp. 38-39.

Елерт, І. А. and Зілінська, М. С. and Киричук, Г. Є. (2012) Особливості протікання вуглеводного обміну в організмі Planorbarius purpura за дії іонів мангану. Біологічні дослідження - 2012: матеріали конференції.. pp. 20-23.

Корнійчук, Н. М. and Киричук, Г. Є. and Чернуха, І. С. (2012) Різноманіття фітомікроперифітону черепашок прісноводних молюсків. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2(51)). pp. 144-148.

Киричук, Г. Є. and Зілінська, М. С. and Елерт, І. А. and Киричук, В. О. (2012) Хронічний вплив різних концентрацій іонів мангану на вміст пірувату в організмі Planorbarius purpura. Сучасні проблеми біології, екології та хімії: збірка матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю біологічного факультету. pp. 274-276.

Киричук, Г. Є. and Перепелиця, Л. О. and Перепелиця, І. П. and Козаченко, М. С. (2011) Особливості біологічної акумуляції важких металів рослинністю в умовах антропогенного тиску. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (49). pp. 60-66. ISSN 2078-2357

Киричук, Г. Є. and Стадниченко, А. П. (2010) Влияние трематодной инвазии и ионов цинка водной средына гематоцити и некоторые гематологические показатели Planorbarius purpura (Mollusca:Gastropoda: Pulmonata: Bulinidae). Гидробиологический журнал, 46 (5). pp. 111-120. ISSN 0375-8990

Киричук, Г. Є. (2010) Накопичення кадмію та цинку в організмі Planorbarius purpura на фоні трематодної інвазії. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія біологічна (4 (45)). pp. 54-61. ISSN 2078-2357

Киричук, Г. Є. (2010) Накопичення кадміюта цинку в організмі Planorbarius Purpura на фоні трематодної інвазії. Наукові записки Терноп. нац. пед. унів-та ім. В. Гнатюка. Серія: біологія (4(45)). pp. 54-61.

Киричук, Г. Є. and Пантюк, В. В. and Киричук, В. О. (2009) Вміст іонів важких металів в організмі витушки пурпурної за антропогенного пресінгу. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 53-55.

Киричук, Г. Є. and Стадниченко, А. П. (2009) Вплив трематодної інвазії на активність лужної фосфатази у різних органах і тканинах витушки (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Bulinidae) за дії на неї йонів кадмію водного середовища. Науковий вісник Ужгородського університету (26). pp. 68-71.

Киричук, Г. Є. and Стадниченко, А. П. (2009) Вплив трематодної інвазії на активність лужної фосфатази у різних органах і тканинах витушки (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Bulinidae) за дії на неї іонів важких металів водного середовища. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (49). pp. 151-156. ISSN 0206-5657

Ситник, Ю. М. and Осадча, Н. М. and Шевченко, П. Г. and Киричук, Г. Є. and Забитівський, Ю. М. and Хомік, Н. В. and Сидоренко, М. М. and Майструк, І. А. (2009) Гідрохімічні дослідження озерних екосистем Шацького національного природного парку озеро Чорне Велике (огляд). Заповідна справа в Україні, 15 (2). pp. 104-105.

Ситник, Ю. М. and Шевченко, П. Г. and Майструк, І. А. and Сидоренко, М. М. and Осадча, Н. М. and Хомік, Н. В. and Хамар, І. С. and Забитівський, Ю. М. and Назарук, К. М. and Киричук, Г. Є. (2009) Гідрохімічні дослідження озерних екосистем Шацького національного природного парку: оз. Луки-Перемут. Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку. pp. 91-97.

Ситник, Ю. М. and Шевченко, П. Г. and Майструк, І. А. and Сидоренко, М. М. and Осадча, Н. М. and Хомік, Н. В. and Хамар, І. С. and Забитівський, Ю. М. and Назарук, К. М. and Киричук, Г. Є. (2009) Гідрохімічні дослідження озерних екосистем Шацького національного природного парку: оз. Пісочне. Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку 10–13 вересня 2009 р.. pp. 98-106.

Стадниченко, А. П. and Киричук, Г. Є. (2008) The trematode invasion influence on glucose content of mollusca’s organism. XXIV Krajowe Seminarium Malakologiczne. p. 29.

Арсан, О. М. and Ситник, Ю. М. and Киричук, Г. Є. and Янович, Л. М. (2008) Вивчення еколого-токсикологічного стану річок Прип’ять та Стохід. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 244-248.

Стадниченко, А. П. and Киричук, Г. Є. and Гирин, В. К. and Богачова, А. М. (2007) Вплив трематодної інвазії на основні трофологічні показники витушки (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Bulinidae). Міжнародна конференція “Біологія XXI століття: теорія, практика, викладання» Київ – Черкаси – Канів. pp. 165-166.

Стадниченко, А. П. and Киричук, Г. Є. (2007) Вплив трематодної інвазії та іонів міді водного середовища на гемоцити Planorbarius purpura (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Bulinidae). Вісник ДАУ (2). pp. 74-82.

Киричук, Г. Є. and Стадниченко, А. П. (2007) Вплив іонів міді водного середовища на гістометрію гемоцитів і деякі гематологічні показники витушки (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Bulinidae) у нормі та за інвазії її трематодами. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (45). pp. 102-108. ISSN 0206-5657

Киричук, Г. Є. and Стадниченко, А. П. (2007) Вплив іонів міді на везикулярні клітини гемолімфи Planorbarius purpura (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Bulinidae) у нормі і за інвазії трематодами. Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції „Українська наука в мережі інтернет" (1). pp. 1-3.

Ситник, Ю. М. and Осадча, Н. М. and Шевченко, П. Г. and Киричук, Г. Є. and Забитівський, Ю. М. (2007) Гідроекологія озерних екосистем України. Шацькі озера. Екологічна токсикологія: озеро Чорне Велике (огляд). Частина 1. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 225-230. ISSN 2076-6173

Ситник, Ю. М. and Осадча, Н. М. and Шевченко, П. Г. and Киричук, Г. Є. and Забитівський, Ю. М. (2007) Гідроекологія озерних екосистем України. Шацькі озера. Екологічна токсикологія: озеро Чорне Велике (огляд). Частина 2. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 232-235. ISSN 2076-6173

Киричук, Г. Є. and Стадниченко, А. П. (2007) Дія хронічного отруєння іонами цинку на везикулярні клітини витушки (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Bulinidae) інвазованою трематодою Echinoparyphium aconiatum. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції „Простір і час сучасної науки” (1). pp. 1-2.

Киричук, Г. Є. and Стадниченко, А. П. and Иваненко, Л. Д. and Гирин, В. К. and Муж, Г. В. and Памірський, М. С. (2006) Влияние малеиновой кислоты на физико-химические свойства гемолимфы Planorbarius purpura (Mollusca: Bulinidae), инвазированных трематодами (Echinostomatidae). Eколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біоіндикації стану навколишнього середовища, 2. pp. 124-127. ISSN 966-8456-77-4

Стадниченко, А. П. and Киричук, Г. Є. (2005) Активність лужної фосфатази у різних органах і тканинах витушки (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Bulinidae) за дії на неї трематод і йонів свинцю. Вісник ДАУ, 2. pp. 204-209.

Стадниченко, А. П. and Киричук, Г. Є. and Иваненко, Л. Д. and Гирин, В. К. and Мостіпака, О. А. (2004) Влияние трематодной инвазии и поверхностно-активных веществ на физико-химические показатели гемолимфы Planorbarius corneus (Mollusca: Pulmonata). Паразитология, 38 (1). pp. 74-80. ISSN 0031-1847

Киричук, Г. Є. and Стадниченко, А. П. (2004) Порушення фізико - хімічних показників гемолімфи Planorbarius purpura (Mollusca: Pulmonata: Bulinide) у разі дії на нього йонів хрому (III) водного середовища. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (35). pp. 226-230.

Киричук, Г. Є. and Стадниченко, А. П. (2004) Трематодная инвазия и накопление тяжелых металлов моллюском Colletopterum Ponderosum (Bivalvta: Unionidae: Anodontinae). Паразитология, 4 (38). pp. 359-365.

Киричук, Г. Є. and Янович, Л. М. and Мельниченко, Р. К. (2003) Вплив різних чинників середовища на показники білкового обміну молюсків. "Биоразнообразие. Экология. Эволюция. Адаптация" материалы юбилейной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященной 180-летию со дня рождения Л. С. Ценковского. p. 70.

Киричук, Г. Є. and Стадниченко, А. П. (2003) Фізико-хімічні особливості гемолімфи Planorbarius purpura та P.corneus (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Bulinidae. Вісник Львівського університету.Серія біологічна (32). pp. 239-245.

Стадниченко, А. П. and Мельниченко, Р. К. and Янович, Л. М. and Киричук, Г. Є. (2002) On the possibility to use molluscs in radioecological monitoring of freshwater ekosystems. Folia malacologica.

Киричук, Г. Є. (2002) Влияние разных концентраций ионов тяжелых металлов на физико-химические свойства гемолимфы Planorbarius purpura (Mollusca: Bulinidae) в норме и при инвазии трематодами. Паразитология (36). pp. 108-116.

Стадниченко, А. П. and Киричук, Г. Є. (2002) Влияние трематодной инвазии и сульфата хрома на содержание общего белка в гемолимфе Viviparus viviparus (Mollusca: Gastropoda: Pectinibranchia). Паразитология, 36 (3). pp. 240-246. ISSN 0031-1847

Киричук, Г. Є. and Стадниченко, А. П. and Першко, І. О. (2002) Влияние трематодной инвазии на накопление тяжелых металлов прудовиком озерным (Mollusca: Gastropoda: Lymnaeidae). Паразитология, 36 (4). pp. 295-303. ISSN 0031-1847

Киричук, Г. Є. and Ленартович, А. А. and Муж, Г. В. and Самчишина, Л. В. (2002) Вплив різних концентрацій гідрохінону на тривалість функціонування переживаючих клітин миготливого епітелію зябрового апарату Rivicoliana rivicola. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 202-205. ISSN 2076-6173

Киричук, Г. Є. (2002) Особенности накопления ионов тяжелых металлов пресноводными моллюсками. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 170-175. ISSN 2076-6173

Стадниченко, А. П. and Мельниченко, Р. К. and Янович, Л. М. and Киричук, Г. Є. and Житова, О. П. (2002) Роль молюсків у розподілі радіонуклідів у водних екосистемах. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 188-192. ISSN 2076-6173

Стадниченко, А. П. and Иваненко, Л. Д. and Киричук, Г. Є. and Янович, Л. М. (2001) Влияние хлорида железа (III) на гематологические показатели катушки Planorbarius corneus (Mollusca: Gastropoda: Bulinidae) в норме и при инвазии партенитами трематод. Паразитология, 35 (2). pp. 109-113.

Стадниченко, А. П. and Киричук, Г. Є. and Янович, Л. М. and Іваненко, Л. Д. (2001) Вплив трематодної інвазії та різних концентрацій карбофосу на вміст гемоглобіну в гемолімфі Planorbarius corneus (Mollusca: Pulmonata: Bulinidae). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 207-211. ISSN 2076-6173

Киричук, Г. Є. (2000) Інтенсивність поглинання кисню молюсками Rivicoliana rivicola (Mollusca: Bivalvia: Pisidioidea) при різних фізіологічних навантаженнях. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (5). pp. 107-111. ISSN 2076-6173

Стадниченко, А. П. and Киричук, Г. Є. (2000) Влияние нитрата аммония на содержание остаточного азота в гемолимфе катушки пурпурной (Mollusca: Pulmonata: Bulinidae). Паразитология, 34 (5). pp. 400-407. ISSN 0031-1847

Киричук, Г. Є. (2000) Поровый аппарат раковин моллюсков надсемейства Pisidioidea (Mollusca, Bivalvia). Вестник зоологии (34). pp. 41-47.

Стадниченко, А. П. and Киричук, Г. Є. and Янович, Л. М. and Король, В. В. (2000) Стан гідромережі Житомирського Полісся. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (5). pp. 85-94.

Стадниченко, А. П. and Іваненко, Л. Д. and Сластенко, М. М. and Киричук, Г. Є. and Антонюк, Д. А. and Баранюк, Р. С. and Кризская, Е. В. and Мошковская, Т. А. and Радкевич, О. С. (1999) Влияние нитрата аммония на физико-химические свойства гемолимфы катушек Planorbarius corneus (Mollusca: Bulinidae) инвазированных трематодами (Echinostomatidae). Паразитология, 33 (1). pp. 26-31. ISSN 0031-1847

Киричук, Г. Є. and Таран, К. П. and Стадниченко, А. П. (1999) Вплив чинників середовища на регуляцію білкового обміну у витушки пурпурної (Mollusca: Pulmonata: Bulinidae). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 145-147. ISSN 2076-6173

Киричук, Г. Є. (1998) The content of chemical elements in the shells of certain bivalve mollusks. Abstracts of the World Congress of Malacology.

Киричук, Г. Є. and Стадниченко, А. П. (1996) Поровый аппарат раковин Euglesidae (Mollusca, Bivalvia, Pisidioidea). Вестник зоологии, 30 (1-2). pp. 58-63. ISSN 0084-5604

Стадниченко, А. П. and Иваненко, Л. Д. and Василенко, О. Ф. and Зинич, М. М. and Вишневская, А. Е. and Киричук, Г. Є. and Мыслинская, Л. Н. and Семений, Т. А. (1993) Влияние различных концентраций сульфата цинка на физико-химические свойства гемолимфы катушек Planorbarius (Mollusca: Bulinidae) в норме и при инвазии трематодами. Паразитология, 27 (5). pp. 404-409.

Other

Киричук, Г. Є. and Шелюк, Ю. С. (2019) Бібліографія наукових праць викладачів кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття Житомирського державного університету імені Івана Франка : бібліогр. довідник. ЖДУ ім. І. Франка, м. Житомир.

This list was generated on Wed Oct 21 05:40:44 2020 EEST.