Items where Author is "Коляденко, С. М."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 60.

Article

Коляденко, С. М. (2019) Використання проективних метафоричних асоціативних карт у процесі підготовки фахівців соціальної сфери. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції.

Коляденко, С. М. (2018) Врахування соціально-психологічних особливостей студентської молоді. Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології.

Коляденко, С. М. (2018) Розробка та планування соціальних проектів. Тези доповідей I Всеукраїнська науково - практична конференція 12 грудня 2018 року, Житомир.

Коляденко, С. М. (2018) Соціальна підтримка як соціальна технологія. Суспільно-політичні та психологічні студії (2).

Коляденко, С. М. (2017) Врахування факторів, що впливають на поведінку індивіда, у процесі соціальної підтримки студентської молоді. Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: надбання, проблеми, перспективи: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 26-27 жовтня 2017 року).

Коляденко, С. М. (2017) Врахування психологічних особливостей студентської молоді у процесі виховання. Соціально-правові та організаційно-управлінські аспекти роботи працівників соціальної й освітньої сфер з різними суб’єктами сучасного соціуму: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції Харків-Куряж (15 грудня 2017р.). pp. 34-37.

Коляденко, С. М. (2017) Транзактний аналіз у системі соціальної підтримки студентської молоді. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Коляденко, С. М. (2016) Врахування психологічних особливостей студентської молоді у процесі виховання. Модернізація українського суспільства в умовах євроінтеграції: [збірник наукових робіт] / за заг. ред. Т.В. Семенюк, С.М. Коляденко, Н.П. Павлик. pp. 80-88.

Коляденко, С. М. (2016) Партнерська взаємодія для здійснення соціальної підтримки студентської молоді в умовах ВНЗ. Партнерська взаємодія у системі інститутів соціальної сфери:збірник матеріалів Міжнародної науково - практичної конференції (5-6 травня 2016 р., м. Ніжин).

Коляденко, С. М. (2015) Історичний аналіз методів та форм соціально-педагогічної підтримки учнів Волинської гімназії. Волинські Афіни - Між історією і сучасністю. pp. 351-358.

Коляденко, С. М. (2015) Напрямки діяльності студентської соціальної служби для молоді з питань профілактики ксенофобії у студентському середовищі. Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник наукових робіт викладачів і студентів / за заг. ред. Н.П. Павлик]. — Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2015. — Вип. 4. — 158 с. (4). pp. 113-117.

Коляденко, С. М. (2014) Законодавче забезпечення виконання покарання щодо неповнолітніх у Російській Імперії в ХІХ – поч. ХХ ст. Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник наукових робіт викладачів і студентів / за заг. ред. Н.П. Павлик]. pp. 121-126.

Коляденко, С. М. (2014) Соціально-педагогічна підтримка студентської молоді (social and pedagogical support of students). Енциклопедія прав людини : соціально-педагогічний аспект : [колективна монографія] / кол. авт., за заг. ред. проф. Н. А. Сейко ; відп. ред. Н. П. Павлик.

Коляденко, С. М. (2013) СЕМАНТИЧНИЙ ТА МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД». Актуальні проблеми соціальної сфери: [збірник наукових робіт викладачів і студентів/ за заг.ред. Н.П. Павлик ] (2). pp. 44-50.

Коляденко, С. М. (2013) СЕМАНТИЧНИЙ ТА МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД». Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка.: збірник наукових праць, 17 (1). pp. 110-118. (Unpublished)

Коляденко, С. М. (2013) СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ОБДАРОВАНИХ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ВНЗ. Тези доповідей ХІV науково-методичної конференції «Система військової освіти України: досвід, сьогодення та перспективи військової освіти України: досвід, сьогодення та перспективи розвитку». Житомирський військовий інститут ім.. С.П. Корольова Національн. pp. 20-21.

Коляденко, С. М. (2012) НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ДЛЯ МОЛОДІ З ПИТАНЬ ПРОФІЛАКТИКИ КСЕНОФОБІЇ У СТУДЕНСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Допомога потерпілим від проявів ксенофобії, расової та етнічної дискримінації: методичні рекомендації / авт.-упоряд. В.М.Мишківська. pp. 4-9.

Коляденко, С. М. (2012) Організація соціально-педагогічного супроводу обдарованої молоді в умовах ВНЗ. Регіональні аспекти модернізації соціально-економічних процесів в умовах суспільної нестабільності : [збірник наукових робіт / за ред. Т.В. Семенюк, С.М. Коляденко, Н.П. Павлик]. pp. 109-114.

Коляденко, С. М. (2012) Теоретико-концептуальні засади соціального партнерства ВНЗ та державних і недержавних організацій. Наукові записки. Серія “Психолого-педагогічні науки” (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) ; За заг. ред. проф. Є. І. Коваленко: Збірник наукових праць.. pp. 78-83. (Unpublished)

Коляденко, С. М. (2011) Особливості професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до здійснення соціально-педагогічного супроводу клієнтів. Україна: шляхи формування державно-національної цілісності суспільства та утвердження духовної основи української цивілізації.

Коляденко, С. М. (2010) Теоретико-концептуальні засади соціального партнерства ВНЗ та державних і недержавних організацій. Соціальне партнерство у професійній підготовці соціальних педагогів: матеріали міжрегіональної конференції. pp. 6-9.

Коляденко, С. М. (2010) Інститут професійної адаптації як один з видів соціальної підтримки студентської молоді. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. (498). pp. 58-62.

Коляденко, С. М. (2008) Інноваційні форми підготовки соціальних педагогів в умовах вищого навчального закладу. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. Збірник наукових праць. (Ч. 1). pp. 336-341.

Коляденко, С. М. (2008) Особливості підготовки соціальних педагогів в умовах кредитно-модульної системи. Проблеми формування конкурентноспроможних фахівців в умовах впровадження Болонського процесу: Збірник наукових робіт Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 21-27.

Коляденко, С. М. (2008) Розвиток соціальної роботи у Ізраїлі: історія та сучасність. Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Євреї на Житомирщині: історія і сучасність». pp. 153-162.

Коляденко, С. М. (2008) Система соціально-педагогічної підтримки дітей та молоді у спадщині А.С. Макаренка. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді:Зб.наук.пр. (12). pp. 398-404.

Коляденко, С. М. (2008) Соціально-педагогічна практика як інтегруючий компонент особистісно-професійного становлення майбутнього спеціаліста. Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка і психологія (363). pp. 87-94.

Коляденко, С. М. (2008) Студентська олімпіада із соціальної педагогіки як засіб виявлення обдарованої студентської молоді. Шляхи і методи забезпечення подальшого творчого зростання обдарованої молоді: Науково-методичний збірник. pp. 102-110.

Коляденко, С. М. (2008) Технологізація соціальної роботи як умова оптимізації діяльності Студентської соціальної служби для молоді Житомирського державного унверситету імені Івана Франка. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету.Випуск 50, Серія: Педагогічні науки. (50). pp. 99-103.

Коляденко, С. М. (2007) Кадровий потенціал Кременецького ліцею у ХІХст. Історико-педагогічний альманах (2). pp. 88-92.

Коляденко, С. М. (2007) Організація практичної діяльності майбутніх соціальних педагогів у Студентській соціальній службі для молоді університету. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Педагогічні науки. pp. 101-107.

Коляденко, С. М. (2007) Організація практичної діяльності майбутніх соціальних педагогів у Студентській соціальній службі для молоді універститету. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей.. pp. 101-107.

Коляденко, С. М. (2007) Про особливості навчально-методичного забезпечення "Етики ділового спілкування" в умовах кредитно-модульної системи. Реформування національної системи освіти в Україні у контексті загальноєвропейського освітнього простору: Матеріали науково-практичної конференції. pp. 89-97.

Коляденко, С. М. (2006) Організація роботи СССМ університету в умовах постчорнобильської реальності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 42-45.

Коляденко, С. М. (2005) Студентська соціальна служба як фактор соціалізації сучасної молоді. Проблеми соціалізації особистості у теорії та практиці сучасної науки: Матеріали конференції / За заг. ред. доц. С. М. Коляденко. pp. 5-10.

Коляденко, С. М. (2004) Формування гуманістичних рис особистості майбутнього професіонала шляхом залучення до роботи у Студентський Соціальній службі. Теорія і практика формування громадянських цінностей старшокласників. pp. 73-75.

Коляденко, С. М. (2003) Зародження і розвиток пенітенціарної системи для неповнолітніх у ХІХ – поч. ХХ століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 198-200.

Коляденко, С. М. and Сейко, Н. А. (2002) Соціальні служби у локальному українському середовищі: проблеми молоді та студентства. Polska i jej wschodni sąsiedzi (2). pp. 181-187.

Коляденко, С. М. (1999) Викладачі Кременецького ліцею (1805-1833 рр.). Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць / Ред. кол. Гузій Н. В. (відп. ред.) (2). pp. 110-114.

Коляденко, С. М. and Юрчук, О. О. (1999) Можливості реалізації на сучасному етапі потреби молоді в освіті у залежності від особистих та суспільних цінностей (на прикладі Житомирської області). Программа и материалы международной научно-практической конференции "Выпускники вузов Украины на рынке труда". pp. 78-83.

Коляденко, С. М. (1999) Особливості, тенденції та перспективи розвитку системи освіти поляків як етнонаціональної меншини у поліетнічному організмі України. Miedzy Polska a Ukraina. Pogranicze - Mniejszosci Wspolpraca Regionalna. pp. 117-128.

Коляденко, С. М. and Павленко, В. Д. (1998) Деякі історичні аспекти організації учнівського самоврядування на прикладі Кременецького ліцею. Педагогічні основи виховної діяльності в диячих громадських організаціях України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 25-27.

Коляденко, С. М. (1997) Los kolekcji i zbiorow liceum Krzemienieckiego. Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne "Fraza" (17). pp. 209-211.

Коляденко, С. М. (1997) Польський вплив на розвиток народної освіти Волині. Slavika Tarnopolensia. Матеріали конференції "Актуальні історико-культурологічні та філологічні проблеми слов"янознавства: процеси інтеграції та дезінтеграції у слов"янському світі". pp. 170-174.

Коляденко, С. М. (1995) Kontrowersje wokol liceum w Kremiencu. Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne "Fraza" (10). pp. 80-85.

Book Section

Коляденко, С. М. (2011) Студентська олімпіада із соціальної педагогіки як засіб виявлення обдарованої студентської молоді. In: Шляхи і методи забезпечення подальшого творчого зростання обдарованої молоді: Науково-методичний збірник. Житомир, ЖДУ, Житомир, ЖДУ, pp. 102-110. ISBN 978-617-581-050-7

Коляденко, С. М. and Сейко, Н. А. (2011) Студентська соціальна служба як інноваційний центр соціалізації сучасного фахівця. In: Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перспективи: монографія / за ред. П. Ю. Сауха. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2011. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка,, Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка,, pp. 253-261. ISBN 978-966-485-097-8

Коляденко, С. М. (2002) Особливості організації корекційної роботи православного соціального педагога з дітьми, що мають психічні відхилення. In: Християнські цінності: історія і погляд у третє тисячоліття. Збірник наукових записок Національного університету "Острозька академія". редакційно-видавничий відділ Національного університету "Острозька академія", Острог, pp. 290-295. ISBN 966-7631-19-2

Monograph

Коляденко, С. М. (2003) Кременецький ліцей у системі освіти Волині (ХІХ – 30-ті рр. ХХст.). Other. Поліграфічний центр Житомирського державного педагогічного університету, Житомир.

Conference or Workshop Item

Коляденко, С. М. (2018) Студентська соціальна служба як інноваційна форма підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери. In: ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція.

Book

Коляденко, С. М. and Мишківська, В. М. (2018) Новий погляд на проблему трудової самореалізації молоді з інвалідністю. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Коляденко, С. М. and Семенюк, Т. В. (2017) Актуальні проблеми соціального управління в Україні за умов глобалізації. Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Франка,.

Experiment

Харькова, Н. П. and Коляденко, С. М. (2014) «Психологічні техніки соціально-педагогічного консультування». [Experiment]

Адамович, А. В. and Коляденко, С. М. (2014) «Соціально-педагогічна технологія колективної творчої діяльності у ЗНЗ». [Experiment]

Цвєткова, Н. Л. and Коляденко, С. М. (2014) «Соціально-педагогічна характеристика діяльності дитячих творчих колективів в умовах міста». [Experiment]

Самойлюк, М. С. and Коляденко, С. М. (2014) «Соціально-педагогічні форми та методи неформальної освіти студентської молоді». [Experiment]

Луценко, А. С. and Коляденко, С. М. (2014) «Формування правової культури у старшокласників соціальним педагогом ЗНЗ». [Experiment]

Teaching Resource

Сейко, Н. А. and Коляденко, С. М. (2001) Робочий зошит з курсу соціальної педагогіки. [Teaching Resource]

Other

Коляденко, С. М. and Павлик, Н. П. and Семенюк, Т. В. (2016) Модернізація українського суспільства в умовах євроінтеграції. Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2016..

Киричок, Ю. А. and Коляденко, С. М. (2014) Профілактика дитячої бездоглядності як напрям діяльності районного центру СССДМ. ЖДУ ім. І. Франка.

This list was generated on Wed Oct 21 19:56:06 2020 EEST.