Items where Author is "Костюк, В. С."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 25.

Article

Власенко, Р. П. and Костюк, В. С. and Андрійчук, Т. В. (2020) Демографічна ситуація у місті Житомирі. Водні і наземні екосистеми та збереження їх біорізноманіття. pp. 172-175.

Костюк, В. С. and Власенко, Р. П. (2020) Про появу американського смугастого рака orconectes limosus в Україні. Біологічні дослідження – 2020. pp. 103-105.

Шпаковська, Л. В. and Костюк, В. С. (2020) Рекреаційно-ресурсний потенціал сквирщини. Збірка матеріалів V Всеукраїнської конференції молодих науковців „Cучасні проблеми природничих наук”. pp. 59-60.

Василенко, О. М. and Костюк, В. С. and Першко, І. О. (2019) Вплив трематодної інвазії на особливості трофіки ставковика видовженого. Biology & ecology scientific journal, 5 (2). pp. 39-43. ISSN 2414-9810

Геля, С. Л. and Костюк, В. С. (2017) Вплив різних концентрацій NaCL на реакції поведінки річкових раків роду Astacus. Біологічні дослідження – 2017. pp. 64-65.

Гарбар, О. В. and Межжерін, С. В. and Костюк, В. С. (2017) Морфологічна мінливість та статевий диморфізм довгопалих раків з водойм басейну р. Прип’ять. Біологічні дослідження – 2017. pp. 62-64.

Костюк, В. С. and Гарбар, О. В. and Межжерін, С. В. (2017) Особливості алозимної мінливості в популяціях річкових раків з водойм басейну р. Прип’ять. Нове слово в науці і практиці: гіпотези і апробація результатів досліджень : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 83-85.

Пухтаєвич, П. П. and Костюк, В. С. (2017) Особливості генетичної структури гібридних комплексів риб роду Carassius річок правобережного Полісся. Екологічна стратегія майбутнього: досвід і новації: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (30-31 березня 2017 р., Умань). pp. 148-150.

Костюк, В. С. (2016) Генетичні особливості та поширення Astacus Pachypus (Crustacea, Decapoda, Astacidae) в Україні. Біологічні дослідження – 2016. pp. 167-168.

Межжерин, С. В. and Костюк, В. С. and Гарбар, О. В. and Жалай, Е. И. and Кутищев, П. С (2015) The thick-clawed crayfish, Astacus Pachypus (Crustacea, Decapoda, Astacidae), in Ukraine: karyotype, allozymes and morphological parameters. Вестник зоологии (49). pp. 41-48. ISSN 0084-5604

Васільєва, Л. А. and Вискушенко, А. П. and Вискушенко, Д. А. and Власенко, Р. П. and Гарлінська, А. М. and Гирин, В. К. and Єрмошина, Т. В. and Костюк, В. С. and Мельниченко, Р. К. and Павлюченко, О. В. and Сіваєва, К. В. and Стадниченко, А. П. and Тарасова, Ю. В. and Трускавецький, Є. С. and Шевчук, С. Ю. and Янович, Л. М. (2014) Сучасні уявлення про взаємозв'язки людини і біосфери в контексті парадигми сталого розвитку. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Природнича освіта і наука для сталого розвитку України: проблеми і перспективи" (1-3 жовтня 2014 року, м. Глухів). pp. 137-140.

Ермошина, Т. В. and Васильева, Л. А. and Вискушенко, А. П. and Вискушенко, Д. А. and Власенко, Р. П. and Гарлинская, А. Н. and Гирин, В. К. and Костюк, В. С. and Макарова, Н. Н. and Павлюченко, Л. В. and Сиваева, К. В. and Стадниченко, А. П. and Тарасова, Ю. В. and Шевчук, С. Ю. and Янович, Л. М. (2014) Фауна антропогенно трансформированных ландшафтов Украинского Полесья. Биоразнообразие и устойчивость живых систем Материалы XII Международной научно-практической екологической конференции. pp. 131-132. ISSN 978-5-9571-1002-6

Гарлінська (Лейченко), А. М. and Васільєва, Л. А. and Власенко, Р. П. and Вискушенко, А. П. and Вискушенко, Д. А. and Гирин, В. К. and Єрмошина, Т. В. and Костюк, В. С. and Павлюченко, О. В. and Сіваєва, К. В. and Стадниченко, А. П. and Стельмащук, Н. М. and Тарасова, Ю. В. and Шевчук, С. Ю. and Янович, Л. М. (2014) Зміна видового складу і чисельності водних і наземних популяцій тварин при дії антропогенних факторів в сучасних екологічних умовах. Materials of the X International scientific and practical conference Volume 7. Biological sciences. pp. 45-48.

Костюк, В. С. and Гарбар, О. В. and Межжерін, С. В. (2013) KARYOTYPES AND MORPHOLOGICAL VARIABILITY OF CRAYFISH PONTASTACUS LEPTODACTYLUS AND P. ANGULOSUS (MALACOSTRACA, DECAPODA). Вестник зоологии, 3 (47). pp. 205-210. ISSN 0084-5604

Костюк, В. С. (2013) Генетична і морфологічна мінливість, видовий склад прісноводних раків Astacidae Latreille, 1802-1803 фауни України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Костюк, В. С. (2013) Каріологічні докази наявності на території України двох видів довгопалих раків – Pontastacus leptodactylus та P. angulosus. Бъдещите изследвания. pp. 36-38.

Межжерин, С. В. and Костюк, В. С. and Жалай, Е. И. (2012) Аллозимные и морфологические доказательства реальности двух симпатрических видов пресноводных раков в пределах Pontastacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) (Decapoda: Astacidae). Доповіді національної академії наук України (9). pp. 131-135. ISSN 1025-6415

Костюк, В. С. (2012) Алозимні та морфологічні дослідження реальності двох видів прісноводних раків в межах Pontastacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) (Decapoda: Astacidae). Зоологічний кур'єр (6). p. 16.

Межжерин, С. В. and Жалай, Е. И. and Костюк, В. С. (2012) ОСОБЕННОСТИ АЛЛОЗИМНОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ В ПОПУЛЯЦИЯХ ДЛИННОПАЛЫХ РАКОВ (PONTASTACUS BOTT, 1950) В ПРЕДЕЛАХ УКРАИНЫ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія (31). pp. 140-144. ISSN 2075-0846

Межжерин, С. В. and Костюк, В. С. and Жалай, Е. И. (2012) ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПОПУЛЯЦИЙ И МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПОПУЛЯЦИЙ РЕЧНЫХ РАКОВ ASTACUS FABRICIUS, 1775 ЮГО-ВОСТОКА УКРАИНЫ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія (33). pp. 133-136. ISSN 2075-0846

Межжерин, С. В. and Костюк, В. С. and Жалай, Е. И. (2012) Современное распространение, морфологическая изменчивость и диагностика широкопалого рака Astacus astacus (Linnaeus, 1758) (Decapoda: Astacidae) в Украине. Природничий альманах (16). pp. 93-100.

Костюк, В. С. (2011) Діагностичні ознаки і питання видового складу річкових раків Astacus (Fabricius, 1775) в межах України. Зоологічний кур'єр (5). p. 26.

Костюк, В. С. and Калінкін, О. А. and Гарбар, О. В. (2011) Стан популяції довгопалого рака (Astacus Leptodactylus L.) у верхній течії річки Тетерів. Біологічні дослідження-2011. pp. 38-39.

Стадниченко, А. П. and Гирин, В. К. and Грищук, О. С. and Костюк, В. С. (2007) Основні трофологічні показники Theodoxus fluviatilis та plaNorbarius corneus (Mollusca). Матеріали третьоє всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасність, наука, час. Взаємодія та взаємовплив" (1). pp. 1-2.

Teaching Resource

Стадниченко, А. П. and Гирин, В. К. and Грищук, О. С. and Костюк, В. С. (2007) Методичні рекомендації для організації і проведення наукової роботи з учнями загальноосвітньої школи (зоологія безхребетних). [Teaching Resource]

This list was generated on Tue Oct 27 13:41:27 2020 EET.