Items where Author is "Котлова, Л. О."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 138.

Article

Котлова, Л. О. and Котловий, С. А. (2020) Чесність особистості в історичній педагогічній парадигмі. Вісник Польсько-української науково-дослідної лабораторії дидактики імені Я. А. Коменського (2(21)). pp. 68-72.

Котлова, Л. О. and Котловий, С. А. (2020) Інтерактивні форми просвітницько-профілактичної роботи соціального педагога: переваги та недоліки. Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери. pp. 55-58.

Котлова, Л. О. and Котловий, С. А. and Білецька, І. О. and Beheza, L. and Kulzhabayeva, L. (2020) Empirical Study of Family Conflicts as a Factor of Emotional Burnout of a Woman. Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment, 8 (2). pp. 211-218. ISSN 2292-2598

Котлова, Л. О. and Семигіна, Т. (2020) Methods of regulating the psycho-emotional state of students. International Journal of Management, 11 (6). pp. 586-599. ISSN 0976-6502

Котлова, Л. О. (2020) Psychological characteristics of moral self-conciousness in childhood and adolescence. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки: Збірник наукових праць (10(55)). pp. 37-46. ISSN 2311-5491

Тичина, І. М. and Котлова, Л. О. and Можаровська, Т. В. and Котловий, С. А. (2020) Курси підвищення кваліфікації «Інноваційні форми роботи у діяльності практичних психологів та соціальних педагогів закладів загальної середньої освіти» при Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Неформальна освіта: кращі практики і проекти (3).

Котлова, Л. О. (2020) Особливості моральної самосвідомості підлітків. Актуальні проблеми соціальної сфери (10). pp. 43-45.

Котлова, Л. О. (2020) Психологічні витоки, умови та чинники чесної та нечесної поведінки особистості. Габітус (14). pp. 128-134. ISSN 2663-5208

Котлова, Л. О. and Цимбалюк, І. М. (2020) Психологічні особливості чесної поведінки в дорослому віці. Теорія і практика сучасної психології, 2 (1). pp. 73-77. ISSN 1813-3405

Котлова, Л. О. (2020) Структура моральної самосвідомості особистості. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи, 12 (9(54)). pp. 89-97. ISSN 2311-5491

Котлова, Л. О. (2020) Теоретичні засади взаємозв'язку "чесності" та моральних категорій. Теорія і практика сучасної психології (2). pp. 44-49. ISSN 1813-3405

Котлова, Л. О. (2020) Теоретичні засади взаємозв’язку "чесності" та моральних категорій. Теорія і практика сучасної психології (2). pp. 44-49. ISSN 1813-3405

Котлова, Л. О. and Ютаєва, Н. (2020) Я-концепція особистості в умовах трансформації суспільства. Особистісне зростання: теорія і практика.

Котлова, Л. О. (2019) Виховання чесності у дітей: історичний аспект. Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Яна Амоса Коменського.

Котлова, Л. О. (2019) Показники виникнення конфліктних форм поведінки студентів. Психологія та педагогіка у ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрямки досліджень.

Котлова, Л. О. (2019) Honesty in psychological dimension. The Unity of Science. pp. 50-51.

Котлова, Л. О. (2019) Honesty in the system of ethical categories. GESJ:Education Sciences and Psychology (4). pp. 22-28.

Котлова, Л. О. (2019) Виховання чесності та правдивості у дітей як соціальна проблема. Актуальні проблеми соціальної сфери, 9. pp. 18-20.

Котлова, Л. О. (2019) Виховання чесності у дітей: ретроспектива психопедагогічних ідей А. С. Макаренка. Актуальні проблеми сучасної психодидактики: філософські, психологічні та педагогічні аспекти.

Котлова, Л. О. (2019) Виховний вплив сім'ї на формування чесності у дітей. Pedagogy and Psychology. pp. 63-66.

Котлова, Л. О. (2019) Етико-філософські передумови психології чесності. Теорія і практика сучасної психології. Збірник наукових праць, 1 (3). pp. 61-66. ISSN 2663-6026

Марчук, К. А. and Котлова, Л. О. (2019) Науковий гурток "Психологія творчості українських митців". Неформальна освіта: кращі практики і проекти (2). pp. 84-87.

Котлова, Л. О. (2019) Проблема морального становлення підлітків. Modernization of the educational system: world trends and national peculiarities. pp. 87-88.

Котлова, Л. О. and Нагорна, Ю. М. (2019) Психологічні особливості конфліктних форм поведінки дорослих з різним рівнем розвитку емоційного інтелекту. Science, society, education: topical issues and development prospects:.

Котлова, Л. О. and Зінченко, Марина (2019) Психологічні особливості конфліктних форм поведінки студентів з різним рівнем емоційного інтелекту. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Серія 12 Психологія, 12 (8). pp. 49-56.

Котлова, Л. О. (2019) Психологічні прийоми формування чесноісті у дітей в сім'ї. Актуальні проблеми особистісного зростанняЗбірник наук. праць Всеукраїнської науково-практичної конференції для молодих вчених / Ред.кол. Л.П.Журавльова, Л.О. Котлова, К.А. Марчук. pp. 69-71.

Котлова, Л. О. and Саух, І. Д. (2019) Психологічні чинники задоволеності шлюбом на різних етапах подружнього життя. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки, 1 (1). pp. 223-228. ISSN 2312-3206

Котлова, Л. О. (2019) Сучасні дослідження чесності в психології. Актуальні питання сучасної психології : збірник матеріалів VІІІ-мої Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції.

Котлова, Л. О. (2019) Теоретичні засади чесної поведінки особистості в гуманітпрних науках. Психологічний журнал. ISSN 2414-0023

Котлова, Л. О. (2019) Чесність у структурі моральних цінностей особистості. Сучасні тренінгові технології для розвитку особистості: еко-тренінги.

Котлова, Л. О. (2018) Теоретико-методологічні засади дослідження чесності в дитячому віці. Scientific Researches. International periodic scientific journal, 3. pp. 20-29. ISSN 2523-4692

Котлова, Л. О. and Марчук, К. А. and Білецька, І. О. (2018) Peculiarities of development future psychologists’ conflict competency. Spience and Education a New Dimension (6). ISSN 2308-5258

Марчук, К. А. and Котлова, Л. О. and Литвинчук, А. І. (2018) Наративне дослідження базової життєвої позиції студентів – майбутніх соціальних працівників. Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 102-103.

Котлова, Л. О. and Котловий, С. А. (2018) Проблема чесності особистості в ХХІ столітті. Освіта ХХІ століття: проблеми гуманізації, гуманітаризації та патріотизму в контексті євроінтеграційних процесів. pp. 106-109.

Котлова, Л. О. and Безверхня, К. О. (2018) Психологічні особливості копінг-стратегій подружжя в період адаптаційної кризи. Теорія і практика сучасної психології (4). pp. 85-90. ISSN 1813-3405

Котлова, Л. О. (2018) Соціальні ролі особистості та її конфліктна поведінка. Особистісне зростання: теорія і практика. Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-Ї Всеукраїнської (з міжнародною участю) Науково-практичної інтернет-конференції, 3. pp. 72-75.

Котлова, Л. О. and Безверхня, К. (2018) Теоретичні основи вивчення копінг-стратегій подружжя в період адаптаційної кризи. Особистісне зростання: теорія і практика.Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-ї Всеукраїнької (з міжнародною участю) науково-практичної інтернет-конференції. pp. 70-72.

Котлова, Л. О. and Безверхня, К. (2018) Уявлення молоді про офіційний та цивільний шлюб: гендерний аспект. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки, 2 (3). pp. 64-69. ISSN 2312-3206

Котлова, Л. О. and Марчук, К. А. (2017) Детермінанти професійної мотивації студентів. Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали ІІІ Міжнародного Конгресу. pp. 71-72.

Котлова, Л. О. and Бродовська, А. В. (2017) Особливості міжособистісних взаємовідносин молодших школярів у шкільному колективі. Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції "Пріоритети розвитку педагогічних наук у ХХІ столітті". pp. 18-21.

Гарбовська, І. and Котлова, Л. О. (2017) Characteristics of the concepts of "sex" and "gender" in the psychological literature. Перспективи розвитку професійно спрямовано іншомовної освіти в мультикультурному просторі: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної студентської конференції для студентів немовних спеціальностей: Житомир, 12 квітня 2017 р. – Житомир: Видавниц. pp. 43-44.

Ковтун, В. and Котлова, Л. О. (2017) Die forschung des niveaus der kommunikativen kompetenz von studenten-psychologen des ersten und dritten studenjahres. Перспективи розвитку професійно спрямовано іншомовної освіти в мультикультурному просторі: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної студентської конференції для студентів немовних спеціальностей: Житомир, 12 квітня 2017 р.. pp. 65-67.

Бродовська, А. and Котлова, Л. О. (2017) Psychological approaches to the study of the problem of group cohesion. Перспективи розвитку професійно спрямованої іншомовної освіти в мультикультурному просторі: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної студентської конференції для студентів немовних спеціальностей: Житомир, 12 квітня 2017 р. – Житомир: Вид-во. pp. 13-15.

Котлова, Л. О. and Гарбовська, І. (2017) Гендерні відмінності в уявленнях про «ідеального» керівника організації. Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України та УАОППП / за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки (1). pp. 38-45. ISSN 2411-3190

Котлова, Л. О. and Безверхня, К. (2017) Гендерні особливості уявлення молоді про офіційний та цивільний шлюб. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (9). pp. 10-14.

Котлова, Л. О. and Марчук, К. А. (2017) Клуб наукового розвитку. Каталог кращих практик і проектів організації неформальної освіти (1). pp. 30-33.

Котлова, Л. О. (2017) Конфліктологічна компетентність в системі безперервної освіти. Актуальні проблеми в системі освіти: «загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад». pp. 130-133.

Котлова, Л. О. and Бродовська, А. (2017) Методи формування групової згуртованості. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (9). pp. 15-17.

Котлова, Л. О. and Котловий, С. А. (2017) Проблема конфлікту в глобалізованому світі. Актуальні проблеми соціального управління в Україні за умов глобалізації.

Котлова, Л. О. and Марчук, К. А. (2017) Психологічні особливості творення поетичного тексту (за науковим трактатом І. Франка «Із секретів поетичної творчості»). Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету., 8. pp. 120-124. ISSN 2518-7503

Марчук, К. А. and Котлова, Л. О. (2017) Роль сім’ї у формуванні творчої обдарованості особистості (біографічне дослідження життєпису І. Франка). Теорія і практика сучасної психології (1). pp. 27-31. ISSN 1813-3405

Котлова, Л. О. (2017) Теоретичні засади проблеми сімейних конфліфктів як фактору емоційного вигорання жінки. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки, 3 (2). pp. 154-159. ISSN 2312-3206

Котлова, Л. О. and Ковтун, В. (2017) Теоретичні основи психологічного благополуччя на різних етапах онтогенезу. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (9). pp. 53-55.

Котлова, Л. О. and Ковтун, Валентина (2016) Вплив корекційно-розвивальної роботи психолога на підвищення рівня комунікативності підлітків. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультет (8). pp. 69-71.

Котлова, Л. О. and Гарбовська, Інна (2016) Особливості уявлень чоловіків та жінок про ідеального керівника організації. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультет (8). pp. 71-74.

Котлова, Л. О. and Котловий, С. А. (2015) Психолого-педагогічні передумови конфліктної поведінки учнів професійних ліцеїв. Driven to discover // International scientific-practical congress of pedagogues, psychologists and medics. Geneva (Switzerland). pp. 76-81.

Котлова, Л. О. and Драган, С. (2015) Аналіз гендерних осбливостей ставлення до грошей у студентському середовищі. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 86-88.

Котлова, Л. О. and Бродовська, А. (2015) Аналіз результатів дослідження прояву шкільної тривожності молодших школярів з різнем рівнем навчальної успішності. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 47-48.

Котлова, Л. О. and Ковальчук, В. (2015) Динаміка професійної мотивації студентів-психологів першого та п’ятого курсів. Збірник наукових праць викладачів та студентів (1). pp. 92-94.

Котлова, Л. О. and Ковтун, В. (2015) Дослідження рівня комунікативної компетентності студентів-психологів 1 та 3 курсу. Збірник наукових праць викладачів та студентів (1). pp. 94-97.

Котлова, Л. О. and Осіпчук, Л. (2015) Дослідження стилів поведінки в конфліктній ситуації в студентів з різним соціометричним статусом у групі. Збірник наукових праць викладачів та студентів (1). pp. 98-99.

Котлова, Л. О. and Дідківська, В. (2015) Зв’язок рівня комунікативності та інтернет – залежності в юнацькому віці. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 49-50.

Котлова, Л. О. and Гарбовська, І. (2015) Порівняльний аналіз ставлення чоловіків та жінок до поняття «конфлікт». Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 88-91.

Котлова, Л. О. (2015) Психологічний аналіз учбових конфліктів. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 11-14.

Котлова, Л. О. (2015) Сучасні цінності як передумова виникнення конфліктної поведінки студентів. Вісник Інституту розвитку дитини (38). pp. 134-139.

Котлова, Л. О. and Саух, Т. (2015) Теоретичний аналіз факторів задоволеності шлюбом подружжя. Збірник наукових праць викладачів та студентів (1). pp. 15-17.

Котлова, Л. О. (2015) Ціннісні орієнтації особистості в умовах суспільних трансформацій. Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації, 1 (38). pp. 36-42.

Котлова, Л. О. (2014) Теоретичний аналіз психологічних особливостей конфлікту та конфліктних форм поведінки. International scientific professional periodical journal «THE UNITY OF SCIENCE». pp. 143-147.

Котлова, Л. О. (2014) Сімейні труднощі на різних етапах життєвого циклу сім’ї. Publishing Centerof the European Association of pedagogues and psychologists “Science, 2.

Котлова, Л. О. (2014) Формування конфліктологічної компетентності майбутніх практичних психологів. Практична психологія освіти ХХІ ст..: проблеми та перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Умань, 20-21 травня 2014 р.). pp. 180-184.

Котлова, Л. О. and Рожкова, Н. В. (2014) До проблеми емоційного вигорання працівників органів внутрішніх справ. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки: зб.наукових праць., 2 (2). pp. 42-46. ISSN 2312-3206

Котлова, Л. О. and Костенко, Д. (2014) Порівняльний аналіз мотивації професійної діяльності військовослужбовців з різним строком служби. Практична пчсихологія ХХІ ст.: проблеми і перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 129-133.

Котлова, Л. О. (2014) Формування конфліктологічної компетентності студентів як чинника їх особистісного розвитку. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 162-168. ISSN 2311-8466

Котлова, Л. О. (2013) Гендерні особливості конфліктних форм поведінки у підлітковому віці. Педагогічна освіта: теорія і пратика. Психологія. Педагогіка (19). pp. 95-99.

Котлова, Л. О. (2012) Ціннісні орієнтації у професійній спрямованості студентів. Вісник Інституту розвитку дитини. (21). pp. 142-147.

Котлова, Л. О. (2011) Залежність рівня міжособистісної конфліктності від розвитку комунікативних здібностей у юнацькому віці. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. пр.. / Київ.нац.ун-т ім..Тараса Шевченка; редкол.: В.І.Судаков [та ін.]., 3. pp. 75-83.

Котлова, Л. О. (2011) Проблема трансформації ціннісних орієнтацій молоді за роки незалежності України. Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтенинтальний діалог інтелектуалів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 91-94.

Котлова, Л. О. (2010) Психологічні особливості конфліктних форм поведінки студентів та їх особистісного статусу. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: // Зб. наук. Праць.. pp. 444-450.

Котлова, Л. О. (2009) Динаміка змін ціннісних орієнтацій студентів як чинника виникнення конфліктних форм поведінки. Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія // Щоквартальний науково-практичний журнал. (4). pp. 23-28.

Котлова, Л. О. (2009) Проблема конфліктних форм поведінки в юнацькому віці. Тези доповідей учасників Міжнар.наук.-практ. конф. “Методологія та технології практичної психології в системі вищої школи”.. pp. 84-85.

Котлова, Л. О. (2009) Психодіагностика конфліктних форм поведінки студентів в системі вищої освіти. Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наук. праць. pp. 233-238.

Котлова, Л. О. (2009) Психологія прояву конфліктних форм поведінки в студентському віці. Практична психологія в системі вищої освіти: теорія, результати досліджень, технології: монографія / За ред.проф.Н.І.Пов’якел. pp. 232-240.

Котлова, Л. О. (2008) Конфліктні форми поведінки та способи їх корекції. Актуальні проблеми психології Т. 1: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія/ За ред. С.Д.Максименка, Л.М.Карамушки, 1 (21). pp. 173-177.

Котлова, Л. О. (2008) Психологічні особливості ціннісних орієнтацій студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наук. праць (23). pp. 235-241.

Котлова, Л. О. (2008) Роль та місце ціннісних орієнтацій у формуванні особистості. Науково-практичний журнал південного наукового центру АПН України. (4-5). pp. 28-33.

Котлова, Л. О. (2008) Сучасне студентство: проблеми конфліктних форм поведінки та їх подолання. Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія // Щоквартальний науково-практичний журнал. (1). pp. 108-116.

Котлова, Л. О. (2007) Психологічний аналіз конфліктних форм поведінки в юнацькому віці. Зб. матеріалів Х Всеукраїнської науково-практичної конференції, Т.3.. pp. 143-146.

Котлова, Л. О. (2007) Ціннісні орієнтації як чинник подолання конфліктних форм поведінки. Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наук. праць., Ч.І. (17). pp. 175-180.

Book Section

Котлова, Л. О. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтовним завданням з курсу «психологія травмуючих ситуацій». In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Практична психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 157-185.

Monograph

Журавльова, Л. П. and Коломієць, Т. В. and Кулаковський, Т. Ю. and Пирог, Г. В. and Котлова, Л. О. and Можаровська, Т. В. and Литвинчук, А. І. and Мірошниченко, О. А. and Шаюк, А. В. and Шмиглюк, О. Г. and Мужанова, Н. В. and Кирильчук, І. В. and Гречуха, І. А. and Шапран, Т. М. and Шикирава, Н. М. and Дончев, Ф. А. and Гуцуляк, О. П. and Коробко, Д. (2020) Особистісне зростання в умовах трансформації сучасного суспільства. Other. Вид. О. О. Євенок, Житомир.

Котлова, Л. О. (2020) Психологія чесності: передумови і витоки. Other. Видавець О. О. Євенок.

Котлова, Л. О. and Марчук, К. А. and Литвинчук, А. І. (2018) Використання інноваційних форм навчання при підготовці студентів-психологів. Other. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.

Conference or Workshop Item

Котлова, Л. О. and Шикирава, Н. М. (2020) Емпатія як професійна якість практичного психолога. In: Наукові психологічні дослідження і розробки молодих вчених. МатеріалиІХ-тої Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (Умань, 29-30 жовтня 2020 року).

Котлова, Л. О. (2020) Особливості розвитку моральної самосвідомості в дитячому віці. In: ІV Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Особистісне зростання: теорія і практика»,.

Котлова, Л. О. and Тичина, І. М. (2020) Теоретичні основи інклюзивної освіти в сучасних умовах. In: VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю: «Спеціальна та інклюзивна освіта: теорія, методика, практика» (10-11 квітня 2020 р.).

Котлова, Л. О. (2020) Моральна самосвідомість: проблеми та виклики. In: V Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тренінгові технології для розвитку особистості: еко- тренінги».

Котлова, Л. О. and Марчук, К. А. and Литвинчук, А. І. (2018) Особливості розвитку екологічної самосвідомості юнаків. In: Міжнародна науково-практична конференція для викладачів та студентів "Історичні уоки голокосту та міжнаціональні відносини (до 70-річчя початку Другої світової війни), 23-24 жовтня 2009 р..

Котлова, Л. О. and Марчук, К. А. (2018) Психологічне благополуччя: до проблеми дефініції поняття. In: ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Психічне здоров'я особистості у кризовому суспільстві".

Котлова, Л. О. and Марчук, К. А. and Литвинчук, А. І. (2018) Формування професійної готовності студентів-психологів до психологічної підтримки дитини в реаліях сьогодення. In: Психолого-педагогічний супровід розвитку особистості дитини в умовах закладу дошкільної освіти і сім’ї.

Котлова, Л. О. (2018) Гендерні відмінності в психології розуміння правди. In: Наука ІІІ тисячоліття : пошуки, проблеми, перспективи розвитку.

Котлова, Л. О. (2018) Психологічне благополуччя чинники та складові. In: ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Індивідуальність у психологічних вимірах спільнот та професій".

Котлова, Л. О. (2018) Теоретичні засади вивчення чесності в психології. In: VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Психологія людини: свідомість і реальність".

Котлова, Л. О. (2017) Конфліктологічна компетентність у професійному становленні особистості. In: Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : тези доп. IX між нар. наук.-прак. Конференції.

Котловий, С. А. and Котлова, Л. О. (2017) Конструктивне спілкування як передумова безконфліктної взаємодії в системі «учень – учень». In: ІІ Всеукраїнської науково-практична конференція Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: надбання, проблеми, перспективи, 26-27 жовтня, Хмельницький.

Котлова, Л. О. and Котловий, С. А. (2017) Чесність як моральна категорія. In: «Глобалізований світ : випробовування людського буття» : Міжнародна науково-теоретична конференція, 6-7 жовтня, ЖДУ.

Котлова, Л. О. and Марчук, К. А. (2017) Використання інноваційних форм роботи у підготовці майбутніх психологів. In: Forming of modern educational environment: benefits, risks, implementation mechanisms, 27 вересня 2017, Грузія.

Котлова, Л. О. (2011) Особливості прояву конфліктних форм поведінки підлітків з вираженими акцентуаціями рис характеру. In: Міжнародна науково-практична конференція "Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів", 16 листопада, Київ.

Котлова, Л. О. (2011) Особливості конфліктних форм поведінки підлітків з вираженими акцентуаціями рис характеру. In: Актуальні проблеми педагогіки та психології. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, Україна, 7-8 жовтня 2011р.), м.Львів.

Book

Журавльова, Л. П. and Котлова, Л. О. and Марчук, К. А. (2019) Актуальна проблеми особистісного зростання. Житомирсткий державний університет імені Івана Франка.

Журавльова, Л. П. and Котлова, Л. О. and Марчук, К. А. (2018) Особистісне зростання: теорія і практика. ЖДУ ім. І.Франка, Кафедра теоретичної та практичної психології.

Журавльова, Л. П. and Котлова, Л. О. and Марчук, К. А. (2017) Актуальні проблеми особистісного зростання. ЖТ №10 (1). ЖДУ ім. І. Франка, ЖДУ ім. І.Франка.

Thesis

Котлова, Л. О. (2010) Ціннісні орієнтації як чинник виникнення та подолання конфліктних форм поведінки в юнацькому віці. Other thesis, НПУ М.П.Драгоманова.

Experiment

Нагорна, Ю. М. and Котлова, Л. О. (2019) Гендерні особливості конфліктних форм поведінки дорослих з різним рівнем розвитку емоційного інтелекту. [Experiment]

Зінченко, М. О. and Котлова, Л. О. (2019) Психологічні особлиості конфліктних форм поведінки студентів з різним рівнем емоційного інтелекту. [Experiment]

Котлова, Л. О. and Осіпчук, Л. О. (2017) Cімeйні кoнфлікти як фaктoр eмoційнoгo вигoрaння жінки. [Experiment]

Котлова, Л. О. and Безверхня, К. (2017) Гендерні особливості уявлення молоді про офіційний та цивільний шлюб. [Experiment]

Котлова, Л. О. and Ковальчук, В. (2017) Психологічні особливості дослідження навчальної мотивації студентів у юнацькому віці різної форми навчання (на прикладі державної та контрактної форм навчання).hgdnnm. [Experiment] (Unpublished)

Котлова, Л. О. and Драган, С. (2016) Аналіз гендерних особливостей ставлення до грошей у студентському середовищі. [Experiment]

Котлова, Л. О. and Клочкова, О. С. (2014) Психологічні особливості конфліктних форм поведінки військовослужбовців. [Experiment]

Котлова, Л. О. and Пащенко, Ю. (2011) Ціннісні суперечності як чинник виникнення сімейних конфліктів. [Experiment]

Teaching Resource

Журавльова, Л. П. and Котлова, Л. О. and Пирог, Г. В. (2019) Методичні рекомендації до написання магістерських робіт з психології. [Teaching Resource]

Котлова, Л. О. and Марчук, К. А. (2018) Методичні рекомендації до курсу «Масмедійна психологія». [Teaching Resource]

Котлова, Л. О. and Марчук, К. А. and Кирильчук, І. В. (2018) Методичні рекомендації з курсу "Професійна деонтологія" 1 курс. [Teaching Resource]

Котлова, Л. О. and Котловий, С. А. (2018) Методичні рекомендації з курсу Психологія конфлікту. [Teaching Resource]

Котлова, Л. О. and Кирильчук, І. В. (2018) Психотехнології організації комункативного простору: методичні рекомендації. [Teaching Resource]

Котлова, Л. О. (2017) Методичні рекомендації до курсу Психологічні основи медіації. [Teaching Resource] (Unpublished)

Котлова, Л. О. (2017) Методичні рекомендації з курсу професійна деонтологія. [Teaching Resource]

Котлова, Л. О. (2017) Методичні рекомендації з курсу соціальні та політичні конфлікти. [Teaching Resource]

Гавриловська, К. П. and Котлова, Л. О. (2015) Методичні рекомендації до написання курсових робіт з психології. [Teaching Resource]

Котлова, Л. О. and Степанюк, І. А. (2013) ІММ Психологія травмуючих ситуацій. [Teaching Resource] (Unpublished)

Котлова, Л. О. (2013) Психологія конфлікту: курс лекцій. [Teaching Resource]

Котлова, Л. О. (2009) Конфліктні форми поведінки: виникнення та подолання в юнацькому віці. [Teaching Resource]

Other

Котлова, Л. О. (2019) ВІДГУК офіційного опонента про дисертаційне дослідження Мухіної Людмили Михайлівни «Психологічні особливості розвитку конфліктологічної компетентності майбутніх учителів», подане до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Житомирсткий державний університет імені Івана Франка.

Котлова, Л. О. (2017) Словник з курсу Психологія конфлікту. Жду. (Unpublished)

Котлова, Л. О. and Саух, Т. (2015) Вивчення рівня задоволеності шлюбом подружжя залежно від терміну дошлюбних стосунків. ЖДУ.

Котлова, Л. О. (2015) Кодекс медіатора. ЖДУ ім. І.Франка. (Unpublished)

Гарбовська, І. and Котлова, Л. О. (2015) Порівняльний аналіз ставлення чоловіків та жінок до поняття «конфлікт». ЖДУ.

Котлова, Л. О. (2014) Загальні вимоги до змісту та оформлення навчальних посібників та навчально-методичної літератури (методичні рекомендації для викладачів на основі чинних нормативних документів). Умань : ФОП Жовтий о.о..

This list was generated on Sat Dec 5 20:46:09 2020 EET.