Items where Author is "Літяга, І. В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 29.

Article

Коляденко, С. М. and Літяга, І. В. (2022) Реалізація студентоцентрованого підходу у процесі підготовки фахівців соціальної сфери (на прикладі Житомирського державного університету імені Івана Франка). Соціальна робота та соціальна освіта (1 (8)). pp. 191-198.

Ситняківська, С. М. and Літяга, І. В. (2020) The practice of creating and using bilingual dictionaries within a bilingual professional training of future social sphere specialists. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (101). pp. 133-142. ISSN 2663-6387

Літяга, І. В. (2020) Методичні рекомендації з курсу «Менеджмент соціальної роботи». Методичні рекомендації з курсу.

Літяга, І. В. (2019) Теоретичні основи соціальної роботи з внутрішньо переміщеними особами. м. Київ, Україна, 1-2 лютого 2019 року). pp. 112-115.

Літяга, І. В. (2017) Волонтерських рух і вулична соціальна робота. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Літяга, І. В. (2016) Основи організації волонтерського руху в Україні. Модернізація українського суспільства в умовах євроінтеграції: [збірник наукових робіт] / за заг. ред. Т.В. Семенюк, С.М. Коляденко, Н.П. Павлик. pp. 88-91.

Літяга, І. В. (2016) Особливості професії «соціальний працівник» як основа дисципліни «Вступ до спеціальності». Особистісне зростання: теорія і практика. (2). pp. 40-42.

Літяга, І. В. (2016) Теоретичні основи моделювання проектів у соціальній роботі. Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник наукових робіт викладачів і студентів / за заг. ред. Н. П. Павлик] (5). pp. 47-48.

Літяга, І. В. (2014) Вплив ЗМІ на соціалізацію особистості дитини в контексті вивчення дисципліни «Соціальна педагогіка». Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник наукових робіт викладачів і студентів / за заг. ред. Н.П. Павлик]. pp. 110-112.

Літяга, І. В. (2014) Соціальний захист (social protection). Енциклопедія прав людини : соціально-педагогічний аспект : [колективна монографія] / кол. авт., за заг. ред. проф. Н. А. Сейко ; відп. ред. Н. П. Павлик.

Літяга, І. В. and Ситняківська, С. М. (2014) Соціальний захист населення України: соціально-педагогічний контекст. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 233-236. ISSN 2311-8466

Ситняківська, С. М. and Літяга, І. В. (2012) Деякі аспекти особистісно орієнтованого навчання при підготовці спеціалістів гуманітарного профілю. Регіональні аспекти модернізації соціально-економічних процесів в умовах суспільної нестабільності : [збірник наукових робіт / за ред. Т.В. Семенюк, С.М. Коляденко, Н.П. Павлик]. pp. 169-177.

Літяга, І. В. (2012) Особливості професії «соціальний педагог» як основа курсу «вступ до спеціальності». Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Івана Франка [Текст]. Вип. 96. pp. 116-118.

Літяга, І. В. (2012) Технологія роботи зі студентами-першокурсниками щодо їх адаптації в умовах ВНЗ. Використання педагогічних технологій у практиці роботи сучасної школи6 зб. наук. Праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 15-17 лют. 2012 р. / МОН молоді і спорту України, ДВНЗ «Переяслав- Хмельницький держ. пед. ун-т імені Г. Сковороди. pp. 256-258.

Літяга, І. В. (2011) Особливості професії "соціальний педагог" як основа курсу "Вступ до спеціальності". Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. (79).

Літяга, І. В. (2010) Соціальне партнерство як чинник організації соціально-педагогічної практики. Соціальне партнерство у професійній підготовці соціальних педагогів: матеріали міжрегіональної конференції / За заг. ред. С.М. Коляденко. pp. 31-34.

Літяга, І. В. (2009) Особливості педагогічної корекції сфери спілкування підлітків зони радіологічного контролю в умовах лікувально-оздоровчого закладу. Житомирська науково-педагогічна школа "Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів": здобутки та перспективи: збірник наукових праць / авт. кол. О. А. Дубасенюк, О. Є. Антонова, С. С. Вітвицька та ін. ; за заг. ред. проф. О. А. Дубасенюк.. pp. 216-229.

Літяга, І. В. (2008) Діяльність організацій в управлінні соціальною роботою. Проблеми формування конкурентноспроможних фахівців в умовах впровадження Болонського процесу: Збірник наукових робіт Всеукраїнської науково-практичної конференції.. pp. 50-54.

Літяга, І. В. (2008) Педагогічні ідеї А.С. Макаренка в контексті корекційної педагогіки. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 54-57. ISSN 2076-6173

Літяга, І. В. (2007) Деякі аспекти діяльності організацій в управлінні соціальною роботою. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 11 Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління: Зб. наукових праць. (5). pp. 28-31.

Літяга, І. В. (2007) Деякі аспекти розвитку педагогічної корекції в теорії та практиці виховання ХХ століття. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 99-101. ISSN 2076-6173

Літяга, І. В. (2007) Специфіка педагогічної корекції спілкування підлітків зони радіологічного контролю (в умовах лікувально-оздоровчого закладу). Нові технології навчання. Збірник наукових праць. Шляхи розвитку духовності та професіоналізму за умов глобалізації ринку освітніх послуг. // Спец. випуск № 48. Частина 1.: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти і науки України., 48 (ч.1).

Літяга, І. В. (2006) Вплив чорнобильського синдрому на процес соціалізації підлітків. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 38-41. ISSN 2076-6173

Літяга, І. В. (2005) Педагогічна корекція порушень у спілкуванні підлітків зони радіологічного контролю (в умовах лікувально-оздоровчого закладу). Наукова школа: центр професійної підготовки педагогічних кадрів: Наковий збірник / За ред. проф. Дубасенюк О. А.: Вид. 2-ге, доповнене.. pp. 342-359.

Літяга, І. В. (2002) Деякі аспекти проблеми спілкування у підлітковому віці. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 203-205. ISSN 2076-6173

Літяга, І. В. (2002) Деякі аспекти профілактики негативних явищ неповнолітніх. Соціально-педагогічні проблеми сучасної середньої та вищої освіти в Україні: Зб.наук.праць /За заг.ред. доц.Сейко Н.А.. pp. 222-224.

Book Section

Літяга, І. В. (2001) Зміст та організація педагогічної корекції міжособистісних стосунків підлітків. In: Технології професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів: Навчальний посібник: У 2 ч. - Ч.ІІ: Технології соціально-педагогічної підготовки майбутніх учителів / За заг. ред. доктора педагогічних наук О. А. Дубасенюк. Житомир. держ. пед. ун-тет., Житомир., pp. 84-102. ISBN 966-7603-44-Х

Book

Літяга, І. В. and Ситняківська, С. М. (2022) Практикум: соціальна сфера workshop book: Social Sphere. Житомир Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Teaching Resource

Літяга, І. В. (2021) Методичні рекомендації з курсу «Вступ до спеціальності». [Teaching Resource]

This list was generated on Fri Sep 30 21:14:17 2022 EEST.