Items where Author is "Павлик, Н. П."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 96.

Article

Ситняківська, С. М., Сейко, Н. А., Павлик, Н. П. (2023) Methods of evaluation of the latest educational technologies: marketing aspect. Journal of Hygienic Engineering and Design. ISSN 1857-8489

Павлик, Н. П., Сейко, Н. А., Ситняківська, С. М. (2022) Methods of applying the concept of visible thinking in the educational component "Selfmanagement of leadership qualities and social leadership". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (108). pp. 144-154. ISSN 2663-6387

Павлик, Н. П. (2022) Молодіжна соціальна робота як навчальна дисципліна. Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник статей студентів і викладачів / за заг. ред. Н.П. Павлик]. (12).

Толочко, В., Павлик, Н. П. (2022) Охорона здоров’я молоді як напрям соціальної роботи. Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник статей студентів і викладачів / за заг. ред. Н.П. Павлик]. (12).

Уманець, І., Павлик, Н. П. (2022) Професійні ролі соціального педагога у сфері освіти. Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник статей студентів і викладачів / за заг. ред. Н.П. Павлик]. (12).

Перепелиціна, О., Павлик, Н. П. (2022) Формування соціального досвіду дошкільників як наукова проблема. Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник статей студентів і викладачів / за заг. ред. Н.П. Павлик] (12).

Фонарюк, О. В., Павлик, Н. П. (2019) Науково-методичний інструментарій реалізації неформальної освіти у професійній підготовці майбутніх фахівців. Міжнародна науково-практична конференція «Передові освітні практики: Україна, Європа, Світ». pp. 408-412.

Павлик, Н. П. (2019) Діалогічні методи неформального навчання молоді. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 185-187.

Павлик, Н. П., Пустовіт, Г. П. (2019) The Content Analysis of Practices and Projects of Organizing Non-Formal Education in Ukraine. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (96). pp. 82-88. ISSN 2663-6387

Павлик, Н. П. (2019) Ціннісно-мотиваційний компонент професійної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери. Педагогічні науки. Збірник наукових праць (86). pp. 395-400. ISSN 2075-1478

Павлик, Н. П. (2018) Диспут як діалогічний інструмент неформального навчання молоді. Освіта ХХІ століття: проблеми гуманізації, гуманітаризації та патріотизму в контексті євроінтеграційних процесів: Всеукраїнська науково-практична конференція. pp. 86-87.

Павлик, Н. П. (2018) Експертна оцінка результативності неформальної освіти у професійній підготовці майбутніх соціальних педагогів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (4 (95)). pp. 145-151. ISSN 2076-6173

Павлик, Н. П. (2018) Концепція впровадження неформальної освіти у процес професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів. Соціальна педагогіка (8). pp. 163-165.

Павлик, Н. П. (2018) Логіко-структурна матриця організації неформальної освіти у процесі професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогічні науки (8(322)). pp. 89-96.

Павлик, Н. П. (2018) Методичні рекомендації щодо реалізації методів неформального навчання молоді. Imperatives of development of civil society in promoting national competitiveness (2). pp. 263-265.

Павлик, Н. П. (2018) Науково-методичний інструментарій неформальної освіти у професійній підготовці майбутніх соціальних педагогів. Balkan Scientific Review / Балканско Научно Обозрение (1). pp. 64-68.

Павлик, Н. П. (2018) Практично-діяльнісний критерій оцінювання професійної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери. Практично-діяльнісний критерій оцінювання професійної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери. Гуманізація навчально-виховного процесу (6(92)). pp. 69-81.

Павлик, Н. П. (2018) Стан сформованості професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів. Педагогика, психология и социология – Коррекционная и социальная педагогика.

Павлик, Н. П. (2018) Становлення неформальної освіти дорослих: європейський контекст. Українська полоністика (15). pp. 167-173. ISSN 2220-4555

Павлик, Н. П. (2017) Порівняльний аналіз понять, суміжних до неформальної освіти. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Павлик, Н. П. (2016) Діалектичні закони розвитку неформальної освіти. Особистісне зростання: теорія і практика. (2). pp. 56-58.

Павлик, Н. П. (2016) Зарубіжний досвід організації неформальної освіти. Павлик Н. П. Зарубіжний досвід організації неформальної освіти / Н. П. Павлик // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко (1). pp. 264-273.

Павлик, Н. П. (2016) Зміст поняття «Неперервна освіта». Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад : зб. наук. праць матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 25 травня 2016 р., м. Київ, НАУ. pp. 180-182.

Павлик, Н. П. (2016) Зміст і програма експертного оцінювання ролі неформальної освіти у фаховій підготовці майбутніх соціальних педагогів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1(83)). pp. 102-106. ISSN 2076-6173

Павлик, Н. П. (2016) Неформальна освіта як інструмент реформування системи освіти. Модернізація українського суспільства в умовах євроінтеграції: [збірник наукових робіт] / за заг. ред. Т.В. Семенюк, С.М. Коляденко, Н.П. Павлик. pp. 126-130.

Павлик, Н. П. (2016) Неформальна освіта як інструмент фахового розвитку майбутніх соціальних педагогів. Збірник сценаріїв інтерактивних вистав з дисципліни «Основи сценарної роботи соціального педагога» : [Метод. матер.] / Укл. І. Палько, К. Марчук. pp. 6-10.

Павлик, Н. П. (2016) Оцінювання результативності неформальної освіти. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1(84)). pp. 97-101. ISSN 2076-6173

Павлик, Н. П. (2016) Теорії особистості як методологічне підґрунтя організації неформальної освіти. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія».

Павлик, Н. П. (2015) Неформальна освіта як сфера наукового пізнання. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (80). pp. 53-58. ISSN 2076-6173

Павлик, Н. П. (2015) Предмет дослідження неформальної освіти як сфери наукового пізнання. Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник наукових робіт викладачів і студентів / за заг. ред. Н.П. Павлик]. — Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2015. — Вип. 4. — 158 с. (4). pp. 100-103.

Павлик, Н. П. (2015) Роль неформальної освіти у процесі професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів. Нові технології навчання: наук.-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій змісту освіти МОН України (86). pp. 70-77.

Павлик, Н. П. (2015) Характерологічні ознаки неформальної освіти: соціально-педагогічний підхід. Професійна освіта: методологія, теорія та технології: зб. наук. праць. / [ред.. колегія: Доброскок І. І. (голов. ред.) та ін.]. — К.: Педагогічна думка, 2015. — Випуск 2 — 240 с.. pp. 160-170.

Павлик, Н. П. (2014) Зміст і напрями реалізації загальноєвропейської кампанії «Рух проти ненависті» в Україні. Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції/ за аг. ред. проф. О. Кікінеджі. pp. 483-486.

Павлик, Н. П. (2014) Механізми захисту прав людини (mechanisms for protecting human rights). Енциклопедія прав людини : соціально- педагогічний аспект : [колективна монографія] / кол. авт., за заг. ред. проф. Н.А. Сейко ; відп. ред. Н.П. Павлик.. pp. 104-107.

Павлик, Н. П. (2014) Навчальний курс «психолого-педагогічна терапія» у системі професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів. Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник наукових робіт викладачів і студентів / за заг. ред. Н.П. Павлик]. pp. 105-110.

Павлик, Н. П. (2014) Неформальна освіта (non-formaleducation). Енциклопедія прав людини : соціально-педагогічний аспект : [колективна монографія] / кол. авт., за заг. ред. проф. Н.А. Сейко ; відп. ред. Н.П. Павлик. — Житомир : Волинь, 2014. — 220 с.. pp. 120-124.

Павлик, Н. П. (2014) Права людини (human rights). Енциклопедія прав людини : соціально-педагогічний аспект : [колективна монографія] / кол. авт., за заг. ред. проф. Н.А. Сейко ; відп. ред. Н.П. Павлик. pp. 26-30.

Павлик, Н. П. (2014) Рух проти ненависті (no hate speech movement). Енциклопедія прав людини : соціально-педагогічний аспект : [колективна монографія] / кол. авт., за заг. ред. проф. Н.А. Сейко ; відп. ред. Н.П. Павлик. — Житомир : Волинь, 2014. — 220 с.. pp. 132-137.

Павлик, Н. П. (2013) Неформальна освіта як інструмент формування громадянських цінностей молоді. Матеріали І науково-практичної конференції "Актуальні проблеми громадянської освіти та виховання: український та зарубіжний досвід" (1). pp. 34-36.

Павлик, Н. П. (2013) Місце неформальної освіти у системі професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів. МАТЕРІАЛИ XVIII міжнародної науково-методичної конференції «УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ», 2. pp. 189-190.

Павлик, Н. П. (2013) Функції неформальної освіти студентської молоді. Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції "Рівень ефективності та необхідність впливу педагогічних та психологічних наук на розвиток сучасного суспільства".

Павлик, Н. П. (2013) Инновационные характеристики неформального образования. Научно-теоретический и практический журнал «ОРАЛДЫН ГЫЛЫМ ЖАРШЫСЫ» (5). pp. 5-11.

Павлик, Н. П. (2013) Неформальное образование как инновационная учебно-воспитательная технология профессиональной школы. Материалы международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы профессиональной подготовки современного учителя начальной школы". pp. 169-173.

Павлик, Н. П. (2013) Соціальне партнерство ВНЗ як організаційна передумова неформальної освіти студентів. Актуальні проблеми соціальної сфери: [збірник наукових робіт викладачів і студентів / за заг. ред. Н.П. Павлик]. – Житомир: Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 208-211.

Павлик, Н. П. (2013) Соціально-педагогічний зміст неформальної освіти студентів. Тези доповідей ХIV науково-методичної конференції «Система військової освіти України: досвід, сьогодення та перспективи розвитку. pp. 80-81.

Павлик, Н. П. (2012) Логіко-структурний аналіз проблеми якісно-професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів. Освіта та педагогічна наука (2). pp. 69-74.

Павлик, Н. П. (2012) Розвиток неформального сегмента у системі неперервної освіти. Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1-2). pp. 7-12.

Павлик, Н. П. (2012) Студентська соціальна служба як інструмент розв’язання глобальних питань на локальному рівні. Регіональні аспекти модернізації соціально-економічних процесів в умовах суспільної нестабільності : [збірник наукових робіт / за ред. Т.В. Семенюк, С.М. Коляденко, Н.П. Павлик]. pp. 101-109.

Павлик, Н. П. (2011) Особливості гендерної соціалізації дітей-сиріт. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (60). pp. 83-86.

Павлик, Н. П. (2010) Базові характеристики соціального партнерства. Соціальне партнерство у професійній підготовці соціальних педагогів: матеріали міжрегіональної конференції / За заг. ред. С.М. Коляденко. pp. 44-46.

Павлик, Н. П. (2010) Врахування психологічних особливостей соціальних сиріт як передумова педагогічної майстерності соціального педагога. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 79-82.

Павлик, Н. П. (2010) Ґендерний підхід до організації дозвілля учнівської молоді. Проблема гендеру в гуманітарних дослідженнях: Збірник наукових праць та доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції 7 квітня 2010 р. / За заг. ред. проф. К.В. Балабанова..

Павлик, Н. П. (2008) Задоволення потреб дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування: А.Маслоу і А. Макаренко. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 77-80.

Павлик, Н. П. (2008) Соціально-педагогічна підтримка обдарованих дітей в умовах загальноосвітньої школи. Шляхи і методи забезпечення подальшого творчого зростання обдарованої молоді: Наук.-метод. збірник.. pp. 95-101.

Павлик, Н. П. (2007) Модель взаємозв’язку психолого-педагогічних умов та етапів організації виховної роботи у притулку для неповнолітніх. Соціальна робота в Україні: теорія і практика. (3). pp. 38-44.

Павлик, Н. П. (2007) Науково-теоретичні засади організації процесу виховання у притулку для неповнолітніх. Реформування національної системи освіти в Україні у контексті загальноєвропейського освітнього простору: Матеріали науково-практичної конференції. pp. 133-149.

Павлик, Н. П. (2007) Організація виховного процесу в притулку для неповнолітніх. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 105-108.

Павлик, Н. П. (2006) Екологічна ситуація в регіоні як чинник зростання кількості безпритульних дітей. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 156-160.

Павлик, Н. П. (2006) Компетентність як категорія теорії виховання. Гуманітарний вісник державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Науково-теоретичний збірник.. pp. 354-357.

Павлик, Н. П. (2006) Результативність дослідно-експериментальної роботи щодо впровадження моделі виховання соціальної компетентності притулку для неповнолітніх. Системний підхід до підготовки фахівців управління персоналом: Матеріали конференції / За заг. ред. С.М. Коляденко.. pp. 52-59.

Павлик, Н. П. (2006) Співвіднесення особистісного та колективного при вихованні соціальних сиріт. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей., 10 (ч.2). pp. 42-46.

Павлик, Н. П. (2005) Волонтерська діяльність як засіб виховання студентської молоді. Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість: Зб. матеріалів VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф.: У 6-ти т. / І.І. Тимошенко (відп. ред.) та ін., Т. 4. pp. 127-130.

Павлик, Н. П. (2005) Концептуальні засади організації соціального виховання у притулку для неповнолітніх. Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди: Науково-теоретичний збірник.. pp. 277-284.

Павлик, Н. П. (2005) Нормативно-правовий аспект проблеми безпритульності. Підготовка вчителя у контексті європейського освітнього простору: Зб. наук. праць / За ред. проф. Левківського М.В.. pp. 235-236.

Павлик, Н. П. (2005) Соціальне сирітство очами дитини. Проблеми соціалізації особистості у теорії та практиці сучасної науки: Матеріали конференції / За заг. ред. доц. С. М. Коляденко.. pp. 77-80.

Павлик, Н. П. (2005) Сімейна дезадаптація як чинник виникнення дитячої безпритульності. Сімейна дезадаптація як чинник виникнення дитячої безпритульності // Ідея опіки дітей і молоді в історико-педагогічній науці: Зб. наук. праць.. pp. 83-87.

Павлик, Н. П. (2004) Безпритульність як феномен постмодерністського суспільства. Соціальна робота в Україні: теорія і практика. (1(6)). pp. 36-41.

Павлик, Н. П. (2004) Виховання дитини у притулку як особистісно-орієнтований процес. Актуальні проблеми гуманітарної освіти: зб. наук. пр. // за заг. ред. д.п.н., проф. Оникович Г.В. та канд. фіз.-мат.н., проф. Ломаковича А.М.. pp. 77-79.

Павлик, Н. П. (2004) Особливості формування соціальної компетентності дитини у притулку для неповнолітніх. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр. / Редкол.: Т.І. Сущенко (відп. ред.) та ін. (31). pp. 121-125.

Павлик, Н. П. (2004) Формування соціальної компетентності дитини у притулку як гуманістичний процес. Формування соціальної компетентності дитини у притулку як гуманістичний процес // Гуманізм та освіта. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції., 1. pp. 106-108.

Павлик, Н. П. (2003) Соціальне сирітство як науково-теоретична категорія. Шкільний світ. (19/195). pp. 7-8.

Павлик, Н. П. (2003) Історико-педагогічний аналіз проблеми соціального сирітства в Україні. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 158-161.

Павлик, Н. П. (2002) Соціальне сирітство в законодавчому полі України. Соціально-педагогічні проблеми сучасної середньої та вищої освіти в Україні: Зб.наук.праць /За заг.ред. доц.Сейко Н.А.. pp. 19-22.

Monograph

Андрійчук, Н. М., Барбелко, Н. С., Біляченко, Г. П., Михайлова, О. С., Павлик, Н. П., Савельчук, І. Б., Сейко, Н. А., Ситняківська, С. М., Тичина, І. В. (2018) Сучасні соціальні технології в освіті. Other. О. О. Євенок, м. Житомир.

Павлик, Н. П. (2018) Теорія і практика організації неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів. Other. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, Житомир.

Сейко, Н. А., Павлик, Н. П. (2014) Енциклопедія прав людини: соціально-педагогічний аспект. Other. Житомир: Волинь.

Павлик, Н. П. (2008) Виховна діяльність у притулку для неповнолітніх. Other. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Conference or Workshop Item

Павлик, Н. П. (2018) Тенденції становлення неформальної освіти в Україні. In: ІІІ Всеукраїнська наково-практична інтернет-конференція.

Book

Павлик, Н. П. (2020) Edukacja nieformalna w Polsce i na Ukrainie – idea i doświadczenie. Bydgoszcz.

Павлик, Н. П. (2017) Теорія і практика організації неформальної освіти молоді: [Навчальний посібник]. В-тво ЖДУ ім.І.Франка, Житомир.

Павлик, Н. П. (2005) Підготовка волонтерів до роботи із соціальними сиротами. навчально-методичний посібник . Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, Житомир.

Experiment

Павлик, Н. П., Мишківська, В. М., Сочинський, А. І. (2016) Корупційні діяння в пенітенціарній сфері у Житомирській області. [Experiment]

Сичук, Л. В., Павлик, Н. П. (2014) «Система забезпечення якості соціально-педагогічної діяльності ЗНЗ». [Experiment]

Савченко, О. С., Павлик, Н. П. (2014) «Соціально-педагогічний зміст неперервної освіти в Україні». [Experiment]

Гладченко, О. В., Павлик, Н. П. (2014) «Соціально-педагогічні умови розвитку обдарованості дітей молодшого шкільного віку». [Experiment]

Teaching Resource

Павлик, Н. П., Ситняківська, С. М., Сейко, Н. А., Котлова, Л. О. (2023) Методика викладання теорії та практики соціальної роботи. [Teaching Resource]

Сейко, Н. А., Павлик, Н. П., Котловий, С. А., Ситняківська, С. М. (2023) Методологія наукових досліджень. [Teaching Resource]

Сейко, Н. А., Ситняківська, С. М., Павлик, Н. П., Котловий, С. А. (2023) Соціальна робота в конфесіях. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОП «Соціальна робота». [Teaching Resource]

Other

Павлик, Н. П. (2017) Каталог кращих практик і проектів організації неформальної освіти : [у навчальних закладах України; у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери. В-тво ЖДУ ім.І.Франка, Житомир.

Коляденко, С. М., Павлик, Н. П., Семенюк, Т. В. (2016) Модернізація українського суспільства в умовах євроінтеграції. Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2016..

Щур, С. В., Павлик, Н. П. (2014) «Планування кар’єри як соціально-педагогічна технологія ЗНЗ». ЖДУ ім. І.Франка.

Слободенко, Л. Ю., Павлик, Н. П. (2014) Психотерапевтичні методи роботи соціального педагога з дітьми дошкільного віку. ЖДУ ім. І. Франка.

Юзвячик, І. А., Павлик, Н. П. (2014) Соціально педагогічна підтримка учнів з гіперактивним розладом у ЗНЗ. ЖДУ ім. І. Франка.

Хімач, В. В., Павлик, Н. П. (2014) Соціально-педагогічна технологія з розвитку лідерських якостей підлітків. ЖДУ ім. І. Франка.

Остапчук, О. В., Павлик, Н. П. (2014) Соціально-педагогічний аналіз веб-ресурсів для дітей. ЖДУ ім. І. Франка.

Свінціцька, Т. В., Павлик, Н. П. (2014) Сімейні стереотипи у студентському середовищі. ЖДУ ім. І. Франка.

This list was generated on Fri Sep 22 08:26:43 2023 EEST.