Items where Author is "Павлюченко, О. В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 92.

Article

Філіпова, А. Ю., Павлюченко, О. В. (2023) Інвазійні хвороби людини та їх профілактика. European Scientific Congress.

Павлюченко, О. В., Сорочинська, О. А., Горальський, Л. П., Дмитрук, В. С. (2023) Використання живих об’єктів під час викладання освітньої компоненти «Зоологія» у закладах вищої освіти. «Перспективи та інновації науки» (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»).

Павлюченко, О. В., Михайленко, Р. В. (2023) Черевоногі молюски річки Уборть. Theoretical and applied aspects of the development of science.

Павлюченко, О. В., Баята, К. О. (2022) Використання дидактичних ігор під час вивчення гідроекології. Modern science: innovations and prospects.

Павлюченко, О. В., Павловська, А. М. (2022) Перлівницеві (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) басейну річки Тетерів. Multidisciplinary academic research, innovation and results.

Романюк, Р. К., Фонарюк, О. В., Павлюченко, О. В., Шевчук, С. Ю., Єрмошина, Т. В., Повідайчик, М. (2022) Application of Information and Communication Technologies in the Study of Natural Disciplines. Postmodern Openings, 13 (1). pp. 313-329. ISSN 2068-0236

Павлюченко, О. В. (2022) Use of lapbooking during study parasitic organisms. Particularities of teaching natural sciences and organizations the education procss in higher education institutions of the Republic of Poland and Ukraine.

Філіпова, А. Ю., Павлюченко, О. В. (2022) Інвазійні хвороби людини та їх профілактика. Біологічні дослідження – 2022.

Горальський, Л. П., Сокульський, І. М., Колеснік, Н. Л., Павлюченко, О. В., Шевчук, С. Ю. (2022) Анатомо-гістологічні аспекти еволюційної морфології спинномозкових вузлів Vertebrates Animalium. Український журнал природничих наук (1). pp. 19-33. ISSN 2786-6335

Павлюченко, О. В., Вовк, О. А. (2022) Спостереження за натуральними зоологічними об’єктами під час вивчення біології. International scientific innovations in human life.

Михайленко, Р. В., Павлюченко, О. В. (2022) Фауна та екологія перлівницевих р. Уборть. Біологічні дослідження – 2022.

Федорович, Г. С., Павлюченко, О. В. (2022) Фауна та екологія перлівницевих річки Здвиж. Біологічні дослідження – 2022.

Павловська, А. М., Павлюченко, О. В. (2022) Черевоногі молюски басейну річки Тетерів. Біологічні дослідження – 2022.

Шевчук, Л. М., Васільєва, Л. А., Романюк, Р. К., Павлюченко, О. В. (2021) Species diversity of unionid mussels (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) as a bioindicator of the state water environment of river basins of Ukraine. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.

Павлюченко, О. В., Єрмошина, Т. В. (2021) Використання лепбукінгу під час вивчення паразитів людини в новій українській школі. Наукові записки ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія (66). pp. 12-17.

Сорочинська, О. А., Павлюченко, О. В. (2021) Особливості експериментально-дослідницької діяльності в природному довкіллі дітей старшого дошкільного віку. Зб. наук. праць «Педагогічні науки». pp. 51-56.

Романюк, Р. К., Киричук, Г. Є., Константиненко, Л. А., Павлюченко, О. В., Шевчук, С. Ю. (2021) Теорія та методика навчання біології. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Теорія та методика навчання природничих наук (1).

Павлюченко, О. В., Кагукіна, А. М. (2020) Старіння як етап онтогенезу людини. Fundamental and applied research in the modern world. pp. 777-781.

Антоненко, Е. С., Павлюченко, О. В. (2020) Безхребетні штучних біоценозів Житомирського Полісся. Біологічні дослідження - 2020. pp. 76-79.

Метельська, М. В., Довбня, М. О., Єрмошина, Т. В., Павлюченко, О. В. (2020) Вивчення паразитів як необхідна складова змістової лінії "Здоров’я і безпека" у навчальній програмі "Біологія". Актуальні питання біологічної науки. pp. 189-193.

Давидюк, Ю. Д., Сорочинська, О. А., Павлюченко, О. В. (2020) Розвиток пізнавальних інтересів дітей дошкільного віку засобами експериментально-дослідницької діяльності в природі. Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників психологічних та педагогічних наук: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 27-28  березня 2020 року). pp. 50-54.

Павлюченко, О. В., Загребельна, Л. М. (2019) Використання інноваційних методів навчання для формування природничо-наукової компетентності при викладанні паразитології. Біологічні дослідження – 2019. pp. 420-421.

Єрмошина, Т. В., Павлюченко, О. В., Мельниченко, Р. К. (2019) Конхіологічна мінливість Sinanodonta woodiana (Bivalvia, Unionidae). Біологія та екологія, 5 (2). pp. 78-88. ISSN 2616-6720

Сорочинська, О. А., Павлюченко, О. В., Семенович, Яна (2019) Фізичний розвиток майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти як основа формування здоров’я у дітей дошкільного віку. Нові технології навчання: збірник наукових праць. pp. 267-274.

Єрмошина, Т. В., Павлюченко, О. В. (2018) Інтродукція Sinanodonta woodiana (Bivalvia, Unionidae) у басейні річки Гнилоп’ять (Житомирська область, Північна Україна). Вісник Львівського університету. Серія біологічна. pp. 132-140. ISSN 0206-5657

Павлюченко, О. В. (2018) Використання опорних конспектів при викладанні паразитології. Біологічні дослідження – 2018. pp. 437-438.

Сорочинська, О. А., Павлюченко, О. В., Халімончук, Н. О. (2018) Режим дня як основа формування здоров’я та гармонійного розвитку дітей дошкільного віку у курсі «Вікова фізіологія та валеологія». Зб. наук. праць «Педагогічні науки», 1. pp. 81-86.

Павлюченко, О. В., Шевчук, О. Ф., Шевчук, В. О. (2018) Формування наукових понять із біології в учнів класів біологічного профілю. Реалізація наступності в природничій освіті: реалії та перспективи: збірник науково-методичних праць. pp. 35-37.

Павлюченко, О. В., Єрмошина, Т. В. (2017) Особливості паразитування Aspidogaster conchicola в молюсках родини Unionidae. Materials of the XIII International scientific and practical Conference «Science without borders – 2017» (30 march–07 April, 2017), 10. pp. 81-83.

Павлюченко, О. В., Єрмошина, Т. В. (2017) Паразити перлівницевих (Bivalvia, Unionidae)та їх вплив на організм молюсків. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 8 (4). pp. 482-488. ISSN 2519-8521

Сікайло, Ю. П., Павлюченко, О. В. (2017) Перлівницеві (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) басейну річки Тетерів. Біологічні дослідження - 2017. pp. 145-146.

Павлюченко, О. В. (2016) Використання мультимедійних презентацій при викладанні паразитології. Біологічні дослідження - 2016. pp. 300-301.

Єрмошина, Т. В., Павлюченко, О. В. (2016) Поширення Pseudanodonta complanata у водоймах України та зараженість цих молюсків паразитами. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія (40). pp. 38-41. ISSN 2075-0846

Павлюченко, О. В. (2015) Aspidogaster Conchicola Baer, 1827 (Plathelminthes, Aspidogastrea) – паразит перлівницевих (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) басейну Дніпра. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження - 2015". pp. 120-122. ISSN 978-617-581-241-9

Васільєва, Л. А., Вискушенко, А. П., Вискушенко, Д. А., Власенко, Р. П., Гарлінська, А. М., Гирин, В. К., Єрмошина, Т. В., Костюк, В. С., Мельниченко, Р. К., Павлюченко, О. В., Сіваєва, К. В., Стадниченко, А. П., Тарасова, Ю. В., Трускавецький, Є. С., Шевчук, С. Ю., Янович, Л. М. (2014) Сучасні уявлення про взаємозв'язки людини і біосфери в контексті парадигми сталого розвитку. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Природнича освіта і наука для сталого розвитку України: проблеми і перспективи" (1-3 жовтня 2014 року, м. Глухів). pp. 137-140.

Гарлінська (Лейченко), А. М., Васільєва, Л. А., Власенко, Р. П., Вискушенко, А. П., Вискушенко, Д. А., Гирин, В. К., Єрмошина, Т. В., Костюк, В. С., Павлюченко, О. В., Сіваєва, К. В., Стадниченко, А. П., Стельмащук, Н. М., Тарасова, Ю. В., Шевчук, С. Ю., Янович, Л. М. (2014) Зміна видового складу і чисельності водних і наземних популяцій тварин при дії антропогенних факторів в сучасних екологічних умовах. Materials of the X International scientific and practical conference Volume 7. Biological sciences. pp. 45-48.

Єрмошина, Т. В., Павлюченко, О. В. (2014) Морфометричні індекси молюсків роду Unio в нормі. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Серія: Біологічні науки (13(290). pp. 77-81. ISSN 1729-360Х

Павлюченко, О. В., Шевчук, О. Ф. (2012) Використання структурованих конспектів при викладанні дисциплін біологічного циклу. VIII Международна научна практична конференция «Бъдещите изследвания – 2012», 19. pp. 53-54.

Павлюченко, О. В., Шевчук, В. О. (2012) Використання тестових завдань при викладанні біології та хімії. Материалы VIII международной научно-практической конференции «Найновите научни постижения – 2012», 17. pp. 48-49.

Єрмошина, Т. В., Павлюченко, О. В. (2012) Паразити перлівницевих Центрального Полісся. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2 (51)). pp. 114-117. ISSN 2078-2357

Олексюк, О. Л., Павлюченко, О. В. (2011) Безхребетні луків в околицях м. Житомира. Збірка наукових праць "Біологічні дослідження-2011". pp. 44-46.

Павлюченко, О. В., Шевчук, О. Ф., Олексюк, О. Л. (2011) Безхребетні тварини луків. Матеріали VII міжнародної науково практичної конференції "Найновите научни постижения-2011", 14. pp. 47-48.

Павлюченко, О. В., Пухтаєвич, П. П. (2011) Біорізноманіття безхребетних лісових біоценозів Житомирської області. Збірка наукових праць "Біологічні досліження-2011". pp. 50-51.

Барчан, Ю. О., Павлюченко, О. В. (2011) Прісноводні молюски лісостепової зони центрального Полісся. Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції, 19. pp. 43-44.

Єрмошина, Т. В., Павлюченко, О. В. (2010) Біотопічний розподіл та морфологічна мінливість видів роду Unio фауни України. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Івана Гнатюка. Серія: біологічна (2 (43)). pp. 178-181. ISSN 2078-2357

Павлюченко, О. В., Кужель, А. П. (2010) Гельмінт Aspidogaster conchicola (Plathelminthes Aspidogastrea) – паразит перлівницевих (Mollusca Bivalvia Unionidae) басейну річки Тетерів. Матеріали науково-практичної студентської конференції "Біологічні дослідження-2010". pp. 34-35.

Павлюченко, О. В., Єрмошина, Т. В. (2010) Різноманітність перлівницевих (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) водойм центрального Полісся. Материали за 6-а международна научна практична конференция, “Последните научни постижения-2010”, 16.

Єрмошина, Т. В., Павлюченко, О. В. (2010) Різноманітність перлівницевих водойм України та їх зараженість Aspidogaster conchicola. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (54). pp. 216-221. ISSN 0206-5657

Єрмошина, Т. В., Павлюченко, О. В. (2010) Різноманітність перлівницевих водойм України та їх зараженість Aspidogaster conchicola. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (54). pp. 216-221. ISSN 0206-5657

Єрмошина, Т. В., Павлюченко, О. В. (2010) Фауна перловицевых (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) в условиях радиационного загрязнения. Тезисы докладов международной научной конференции и Международной школы для молодых ученых «Проблемы экологии». p. 407.

Єрмошина, Т. В., Павлюченко, О. В. (2009) Aspidogaster conchicola (Plathelminthes, Aspidogastrea) – паразит перлівницевих Центрального Полісся. Вісник ЖНАЕУ (1). pp. 201-206.

Пампура, М. М., Стадниченко, А. П., Уваєва, О. І., Павлюченко, О. В., Янович, Л. М., Тарасова, Ю. В., Богачова, А. М. (2009) ВПЛИВ ЗРОСТАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПАРАЗИТОФАУНУ ПРІСНОВОДНИХ | МОЛЮСКІВ. ХІV конференція Українського наукового товариства паразитологів. p. 105.

Білоус, Л. А., Богачова, А. М., Коршунова, О. Д., Павлюченко, О. В., Шубрат, Ю. В. (2008) Вплив антропогенного забруднення довкілля на прісноводну малакофауну України. Біологія: від молекули до біосфери: Матеріали III Міжнар. конф. молодих науковців. - Харків. - 2008. pp. 357-358.

Павлюченко, О. В., Продащук, Т. (2008) Вплив гельмінта Аspidogaster conchicola на ритм серцевих скорочень Unionidae (Mollusca: Bivalvia) в умовах обсихання. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції "Соціум. Наука. Культура" (1). pp. 2-3.

Павлюченко, О. В., Ващенко, Т. (2008) Вікові особливості і гігієна зорового аналізатора. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції "Перспективные вопросы мировой наки-2008", 18. pp. 88-89.

Стадниченко, А. П., Мельниченко, Р. К., Уваєва, О. І., Павлюченко, О. В. (2007) Біорізноманіття прісноводних молюсків Волинських озер. IV Международная научная конференция Биоразнообразие и роль животных в экосистемах. pp. 115-117.

Стадниченко, А. П., Мельниченко, Р. К., Уваєва, О. І., Павлюченко, О. В. (2007) Малакофауна Шацких озер. Озерные экосистемы: биологические процессы, антропогенная трансформация, качество воды Материалы III Международной научной конференции. p. 257. ISSN 978-985-476-521-1

Павлюченко, О. В., Мельниченко, Р. К., Гарбар, А. В. (2007) Морфология раковины, распространение и некоторые особенности экологии моллюска Sinanodonta woodiana (Bivalvia, Unionidae) в водоемах дельты Дуная. Вестник зоологии, 41 (3). pp. 241-250. ISSN 0084-5604

Павлюченко, О. В., Мельниченко, Р. К., Гарбар, О. В. (2007) Морфология раковины, распространение и некоторые особенности экологии моллюска Sinanodonta woodiana (Bivalvia, Unionidae)в водоемах дельты Дуная. Вестник зоологии, 41 (3). pp. 241-250. ISSN 0084-5604

Павлюченко, О. В. (2007) Порівняльна морфологічна характеристика видів роду Aspidogaster (Plathelminthes, Aspidogastrea). Вісник Львівського університету. Серія біологічна (43). pp. 174-179. ISSN 0206-5657

Павлюченко, О. В. (2006) Aspidogaster conchicola (Plathelminthes, Aspidogastrea) у перлівнецевих (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) України. Вестник зоологии, 40 (4). pp. 333-340. ISSN 0084-5604

Павлюченко, О. В. (2006) Aspidogaster conchicola (Plathelminthes, Aspidogastrea) у перлівницевих (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) України. Вестник зоологии, 40 (4). pp. 333-340. ISSN 0084-5604

Павлюченко, О. В. (2006) Вплив сумісного паразитування аспідогастрей і мікроспоридій на гістологічну структуру перикардію перлівницевих. Еколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біоіндикації стану навколишнього середовища, 2. pp. 212-215. ISSN 966-8456-77-4

Мельниченко, Р. К., Гарбар, О. В., Павлюченко, О. В., Сіренький, С. П. (2006) Каріотип молюска Sinanodonta woodiana (Bivalvia, Unionidae) з водойм дельти Дунаю. Еколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біоіндикації стану навколишнього середовища, 2. pp. 195-199. ISSN 966-8456-77-4

Павлюченко, О. В. (2006) Перлівницеві (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) басейну Тетерева i їх паразити. Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Соціум. Наука. Культура». pp. 2-3.

Павлюченко, О. В. (2005) Aspidogaster conchicola - паразит перлівницевих басейну Дунаю. Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Сучасна українська наукова думка" (1). pp. 1-2.

Павлюченко, О. В. (2005) Вплив чинників зовнішнього середовища на зараженість перлівницевих гельмінтом Aspidogaster conchicola. Матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції "Наука і освіта 2005", 10. pp. 48-49.

Мельниченко, Р. К., Павлюченко, О. В. (2005) Перлівницеві (Unionidae) басейну Сіверського Дінця. Матеріали першої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Науковий потенціал України» (1). pp. 2-3.

Павлюченко, О. В., Шевчук, О. Ф. (2005) Перлівницеві Лісостепової зони Центрального Полісся і їх паразити. Матеріали першої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Сучасність, наука, час. Взаємодія та взаємовплив" (1). pp. 3-4.

Уваєва, О. І., Павлюченко, О. В. (2005) Фауна перлівницевих (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) і котушкових (Mollusca: Gastropoda: Planorbinae) басейну Десни. Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Сучасний соціокультурний простір 2005" (1). pp. 6-7.

Павлюченко, О. В. (2004) Аspidogaster conchicola у перлівницевих Житомирського Полісся. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасний соціокультурний простір 2004" (1). pp. 3-4.

Василенко, О. М., Гарбар, Д. А., Павлюченко, О. В., Першко, І. О., Уваєва, О. І. (2004) Фауна прісноводних молюсків Шацьких озер. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції "Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України". pp. 164-165.

Гирин, В. К., Іваненко, Л. Д., Мокрицька, А. М., Мостіпака, О. А., Павлюченко, О. В. (2002) Черевоногі легеневі молюски (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata) в системі біологічного моніторингу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 185-187. ISSN 2076-6173

Monograph

Павлюченко, О. В. (2018) Aspidogaster Conchicola Baer, 1827 – паразит перлівницевих (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) України. Other. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Book

Сорочинська, О. А., Павлюченко, О. В. (2020) Основи валеології, анатомії і фізіології дітей (дошкільний та молодший шкільний вік) для студентів 4 курсу спеціальності 013 Початкова освіта. Житомир: вид-во ЖДУ ім. І. Франка. (In Press)

Андрійчук, Т. В., Васільєва, Л. А., Вискушенко, А. П., Вискушенко, Д. А., Власенко, Р. П., Гирин, В. К., Мельниченко, Р. К., Павлюченко, О. В., Сорочинська, О. А., Стадниченко, А. П., Танська, В. В., Тарасова, Ю. В., Шевчук, С. Ю., Єрмошина, Т. В., Янович, Л. М. (2018) Природознавство. Біологія (тестові завдання шкільного курсу). ЖДУ ім. І. Франко, Житомир.

Experiment

Мошковська, М. Е., Павлюченко, О. В. (2013) Малакофауна р. Случ (фауна, порівняльний аналіз малакоценозів). [Experiment] (Unpublished)

Teaching Resource

Павлюченко, О. В., Дмитрук, В. С. (2023) Тестові завдання із спеціальної паразитології. [Teaching Resource]

Павлюченко, О. В., Печериця, Г. Д. (2022) Словник-довідник з гідроекології. [Teaching Resource]

Павлюченко, О. В., Єрмошина, Т. В., Дмитрук, В. С. (2022) Тестові завдання з зоології. [Teaching Resource]

Єрмошина, Т. В., Павлюченко, О. В. (2021) Робочий зошит для лабораторних робіт із зоології. [Teaching Resource]

Павлюченко, О. В., Єрмошина, Т. В., Сорочинська, О. А. (2020) Тестові завдання з валеології і вікової фізіології. [Teaching Resource]

Сорочинська, О. А., Власенко, Р. П., Павлюченко, О. В. (2018) Вікова фізіологія і валеологія. [Teaching Resource]

Павлюченко, О. В., Власенко, Р. П. (2015) Робочий зошит для лабораторних робіт з основ валеології, анатомії і фізіології дітей. [Teaching Resource]

Павлюченко, О. В., Загребельна, Л. М. (2015) Робочий зошит з паразитології. [Teaching Resource]

Павлюченко, О. В. (2010) Паразитологія і гельмінтологія. [Teaching Resource]

Other

Павлюченко, О. В., Власенко, Р. П., Сорочинська, О. А. (2019) Робочий зошит для лабораторних робіт з основ валеології, анатомії і фізіології дітей. Вид - во ЖДУ ім.І. Франка..

Сивковська, М. М., Павлюченко, О. В. (2018) «Інноваційні технології при викладанні курсу «Загальна паразитологія» у вищих навчальних закладах». ЖДУ ім. І. Франка.

Хомчук, Д. В., Павлюченко, О. В. (2018) Інноваційні технології при викладанні курсу «Спеціальна паразитологія» у вищих навчальних закладах. ЖДУ ім. І. Франка.

Сікайло, Ю. П., Павлюченко, О. В. (2018) Прісноводні молюски басейну р.Тетерів (фауна, екологія, порівняльний аналіз малакоценозів). ЖДУ ім. І. Франка.

Павлюченко, О. В., Уваєва, О. І. (2014) Зоологія безхребетних. Навчально-польова практика. Вид-во ЖдУ ім. Івана Франка, Житомир.

Романюк, Д. В., Павлюченко, О. В. (2012) Перлівницеві (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) басейну р. Тетерів та їх паразити (Aspidogastrea, Acarina). ЖДУ ім. І.Франка.

This list was generated on Sat Sep 30 05:03:01 2023 EEST.