Items where Author is "Павлюченко, О. В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 79.

Article

Романюк, Р. К. and Фонарюк, О. В. and Павлюченко, О. В. and Шевчук, С. Ю. and Єрмошина, Т. В. and Повідайчик, М. (2022) Application of Information and Communication Technologies in the Study of Natural Disciplines. Postmodern Openings, 13 (1). pp. 313-329. ISSN 2068-0236

Павлюченко, О. В. and Вовк, О. А. (2022) Спостереження за натуральними зоологічними об’єктами під час вивчення біології. International scientific innovations in human life.

Шевчук, Л. М. and Васільєва, Л. А. and Романюк, Р. К. and Павлюченко, О. В. (2021) Species diversity of unionid mussels (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) as a bioindicator of the state water environment of river basins of Ukraine. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.

Павлюченко, О. В. and Єрмошина, Т. В. (2021) Використання лепбукінгу під час вивчення паразитів людини в новій українській школі. Наукові записки ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія (66). pp. 12-17.

Сорочинська, О. А. and Павлюченко, О. В. (2021) Особливості експериментально-дослідницької діяльності в природному довкіллі дітей старшого дошкільного віку. Зб. наук. праць «Педагогічні науки». pp. 51-56.

Романюк, Р. К. and Киричук, Г. Є. and Константиненко, Л. А. and Павлюченко, О. В. and Шевчук, С. Ю. (2021) Теорія та методика навчання біології. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Теорія та методика навчання природничих наук (1).

Павлюченко, О. В. and Кагукіна, А. М. (2020) Старіння як етап онтогенезу людини. Fundamental and applied research in the modern world. pp. 777-781.

Антоненко, Е. С. and Павлюченко, О. В. (2020) Безхребетні штучних біоценозів Житомирського Полісся. Біологічні дослідження - 2020. pp. 76-79.

Метельська, М. В. and Довбня, М. О. and Єрмошина, Т. В. and Павлюченко, О. В. (2020) Вивчення паразитів як необхідна складова змістової лінії "Здоров’я і безпека" у навчальній програмі "Біологія". Актуальні питання біологічної науки. pp. 189-193.

Давидюк, Ю. Д. and Сорочинська, О. А. and Павлюченко, О. В. (2020) Розвиток пізнавальних інтересів дітей дошкільного віку засобами експериментально-дослідницької діяльності в природі. Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників психологічних та педагогічних наук: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 27-28  березня 2020 року). pp. 50-54.

Павлюченко, О. В. and Загребельна, Л. М. (2019) Використання інноваційних методів навчання для формування природничо-наукової компетентності при викладанні паразитології. Біологічні дослідження – 2019. pp. 420-421.

Єрмошина, Т. В. and Павлюченко, О. В. and Мельниченко, Р. К. (2019) Конхіологічна мінливість Sinanodonta woodiana (Bivalvia, Unionidae). Біологія та екологія, 5 (2). pp. 78-88. ISSN 2616-6720

Сорочинська, О. А. and Павлюченко, О. В. and Семенович, Яна (2019) Фізичний розвиток майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти як основа формування здоров’я у дітей дошкільного віку. Нові технології навчання: збірник наукових праць. pp. 267-274.

Єрмошина, Т. В. and Павлюченко, О. В. (2018) Інтродукція Sinanodonta woodiana (Bivalvia, Unionidae) у басейні річки Гнилоп’ять (Житомирська область, Північна Україна). Вісник Львівського університету. Серія біологічна. pp. 132-140. ISSN 0206-5657

Павлюченко, О. В. (2018) Використання опорних конспектів при викладанні паразитології. Біологічні дослідження – 2018. pp. 437-438.

Сорочинська, О. А. and Павлюченко, О. В. and Халімончук, Н. О. (2018) Режим дня як основа формування здоров’я та гармонійного розвитку дітей дошкільного віку у курсі «Вікова фізіологія та валеологія». Зб. наук. праць «Педагогічні науки», 1. pp. 81-86.

Павлюченко, О. В. and Шевчук, О. Ф. and Шевчук, В. О. (2018) Формування наукових понять із біології в учнів класів біологічного профілю. Реалізація наступності в природничій освіті: реалії та перспективи: збірник науково-методичних праць. pp. 35-37.

Павлюченко, О. В. and Єрмошина, Т. В. (2017) Особливості паразитування Aspidogaster conchicola в молюсках родини Unionidae. Materials of the XIII International scientific and practical Conference «Science without borders – 2017» (30 march–07 April, 2017), 10. pp. 81-83.

Павлюченко, О. В. and Єрмошина, Т. В. (2017) Паразити перлівницевих (Bivalvia, Unionidae)та їх вплив на організм молюсків. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 8 (4). pp. 482-488. ISSN 2519-8521

Сікайло, Ю. П. and Павлюченко, О. В. (2017) Перлівницеві (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) басейну річки Тетерів. Біологічні дослідження - 2017. pp. 145-146.

Павлюченко, О. В. (2016) Використання мультимедійних презентацій при викладанні паразитології. Біологічні дослідження - 2016. pp. 300-301.

Єрмошина, Т. В. and Павлюченко, О. В. (2016) Поширення Pseudanodonta complanata у водоймах України та зараженість цих молюсків паразитами. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія (40). pp. 38-41. ISSN 2075-0846

Павлюченко, О. В. (2015) Aspidogaster Conchicola Baer, 1827 (Plathelminthes, Aspidogastrea) – паразит перлівницевих (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) басейну Дніпра. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження - 2015". pp. 120-122. ISSN 978-617-581-241-9

Васільєва, Л. А. and Вискушенко, А. П. and Вискушенко, Д. А. and Власенко, Р. П. and Гарлінська, А. М. and Гирин, В. К. and Єрмошина, Т. В. and Костюк, В. С. and Мельниченко, Р. К. and Павлюченко, О. В. and Сіваєва, К. В. and Стадниченко, А. П. and Тарасова, Ю. В. and Трускавецький, Є. С. and Шевчук, С. Ю. and Янович, Л. М. (2014) Сучасні уявлення про взаємозв'язки людини і біосфери в контексті парадигми сталого розвитку. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Природнича освіта і наука для сталого розвитку України: проблеми і перспективи" (1-3 жовтня 2014 року, м. Глухів). pp. 137-140.

Гарлінська (Лейченко), А. М. and Васільєва, Л. А. and Власенко, Р. П. and Вискушенко, А. П. and Вискушенко, Д. А. and Гирин, В. К. and Єрмошина, Т. В. and Костюк, В. С. and Павлюченко, О. В. and Сіваєва, К. В. and Стадниченко, А. П. and Стельмащук, Н. М. and Тарасова, Ю. В. and Шевчук, С. Ю. and Янович, Л. М. (2014) Зміна видового складу і чисельності водних і наземних популяцій тварин при дії антропогенних факторів в сучасних екологічних умовах. Materials of the X International scientific and practical conference Volume 7. Biological sciences. pp. 45-48.

Єрмошина, Т. В. and Павлюченко, О. В. (2014) Морфометричні індекси молюсків роду Unio в нормі. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Серія: Біологічні науки (13(290). pp. 77-81. ISSN 1729-360Х

Павлюченко, О. В. and Шевчук, О. Ф. (2012) Використання структурованих конспектів при викладанні дисциплін біологічного циклу. VIII Международна научна практична конференция «Бъдещите изследвания – 2012», 19. pp. 53-54.

Павлюченко, О. В. and Шевчук, В. О. (2012) Використання тестових завдань при викладанні біології та хімії. Материалы VIII международной научно-практической конференции «Найновите научни постижения – 2012», 17. pp. 48-49.

Єрмошина, Т. В. and Павлюченко, О. В. (2012) Паразити перлівницевих Центрального Полісся. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2 (51)). pp. 114-117. ISSN 2078-2357

Олексюк, О. Л. and Павлюченко, О. В. (2011) Безхребетні луків в околицях м. Житомира. Збірка наукових праць "Біологічні дослідження-2011". pp. 44-46.

Павлюченко, О. В. and Шевчук, О. Ф. and Олексюк, О. Л. (2011) Безхребетні тварини луків. Матеріали VII міжнародної науково практичної конференції "Найновите научни постижения-2011", 14. pp. 47-48.

Павлюченко, О. В. and Пухтаєвич, П. П. (2011) Біорізноманіття безхребетних лісових біоценозів Житомирської області. Збірка наукових праць "Біологічні досліження-2011". pp. 50-51.

Барчан, Ю. О. and Павлюченко, О. В. (2011) Прісноводні молюски лісостепової зони центрального Полісся. Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції, 19. pp. 43-44.

Єрмошина, Т. В. and Павлюченко, О. В. (2010) Біотопічний розподіл та морфологічна мінливість видів роду Unio фауни України. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Івана Гнатюка. Серія: біологічна (2 (43)). pp. 178-181. ISSN 2078-2357

Павлюченко, О. В. and Кужель, А. П. (2010) Гельмінт Aspidogaster conchicola (Plathelminthes Aspidogastrea) – паразит перлівницевих (Mollusca Bivalvia Unionidae) басейну річки Тетерів. Матеріали науково-практичної студентської конференції "Біологічні дослідження-2010". pp. 34-35.

Павлюченко, О. В. and Єрмошина, Т. В. (2010) Різноманітність перлівницевих (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) водойм центрального Полісся. Материали за 6-а международна научна практична конференция, “Последните научни постижения-2010”, 16.

Єрмошина, Т. В. and Павлюченко, О. В. (2010) Різноманітність перлівницевих водойм України та їх зараженість Aspidogaster conchicola. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (54). pp. 216-221. ISSN 0206-5657

Єрмошина, Т. В. and Павлюченко, О. В. (2010) Різноманітність перлівницевих водойм України та їх зараженість Aspidogaster conchicola. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (54). pp. 216-221. ISSN 0206-5657

Єрмошина, Т. В. and Павлюченко, О. В. (2010) Фауна перловицевых (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) в условиях радиационного загрязнения. Тезисы докладов международной научной конференции и Международной школы для молодых ученых «Проблемы экологии». p. 407.

Єрмошина, Т. В. and Павлюченко, О. В. (2009) Aspidogaster conchicola (Plathelminthes, Aspidogastrea) – паразит перлівницевих Центрального Полісся. Вісник ЖНАЕУ (1). pp. 201-206.

Пампура, М. М. and Стадниченко, А. П. and Уваєва, О. І. and Павлюченко, О. В. and Янович, Л. М. and Тарасова, Ю. В. and Богачова, А. М. (2009) ВПЛИВ ЗРОСТАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПАРАЗИТОФАУНУ ПРІСНОВОДНИХ | МОЛЮСКІВ. ХІV конференція Українського наукового товариства паразитологів. p. 105.

Білоус, Л. А. and Богачова, А. М. and Коршунова, О. Д. and Павлюченко, О. В. and Шубрат, Ю. В. (2008) Вплив антропогенного забруднення довкілля на прісноводну малакофауну України. Біологія: від молекули до біосфери: Матеріали III Міжнар. конф. молодих науковців. - Харків. - 2008. pp. 357-358.

Павлюченко, О. В. and Продащук, Т. (2008) Вплив гельмінта Аspidogaster conchicola на ритм серцевих скорочень Unionidae (Mollusca: Bivalvia) в умовах обсихання. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції "Соціум. Наука. Культура" (1). pp. 2-3.

Павлюченко, О. В. and Ващенко, Т. (2008) Вікові особливості і гігієна зорового аналізатора. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції "Перспективные вопросы мировой наки-2008", 18. pp. 88-89.

Стадниченко, А. П. and Мельниченко, Р. К. and Уваєва, О. І. and Павлюченко, О. В. (2007) Біорізноманіття прісноводних молюсків Волинських озер. IV Международная научная конференция Биоразнообразие и роль животных в экосистемах. pp. 115-117.

Стадниченко, А. П. and Мельниченко, Р. К. and Уваєва, О. І. and Павлюченко, О. В. (2007) Малакофауна Шацких озер. Озерные экосистемы: биологические процессы, антропогенная трансформация, качество воды Материалы III Международной научной конференции. p. 257. ISSN 978-985-476-521-1

Павлюченко, О. В. and Мельниченко, Р. К. and Гарбар, А. В. (2007) Морфология раковины, распространение и некоторые особенности экологии моллюска Sinanodonta woodiana (Bivalvia, Unionidae) в водоемах дельты Дуная. Вестник зоологии, 41 (3). pp. 241-250. ISSN 0084-5604

Павлюченко, О. В. and Мельниченко, Р. К. and Гарбар, О. В. (2007) Морфология раковины, распространение и некоторые особенности экологии моллюска Sinanodonta woodiana (Bivalvia, Unionidae)в водоемах дельты Дуная. Вестник зоологии, 41 (3). pp. 241-250. ISSN 0084-5604

Павлюченко, О. В. (2007) Порівняльна морфологічна характеристика видів роду Aspidogaster (Plathelminthes, Aspidogastrea). Вісник Львівського університету. Серія біологічна (43). pp. 174-179. ISSN 0206-5657

Павлюченко, О. В. (2006) Aspidogaster conchicola (Plathelminthes, Aspidogastrea) у перлівнецевих (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) України. Вестник зоологии, 40 (4). pp. 333-340. ISSN 0084-5604

Павлюченко, О. В. (2006) Aspidogaster conchicola (Plathelminthes, Aspidogastrea) у перлівницевих (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) України. Вестник зоологии, 40 (4). pp. 333-340. ISSN 0084-5604

Павлюченко, О. В. (2006) Вплив сумісного паразитування аспідогастрей і мікроспоридій на гістологічну структуру перикардію перлівницевих. Еколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біоіндикації стану навколишнього середовища, 2. pp. 212-215. ISSN 966-8456-77-4

Мельниченко, Р. К. and Гарбар, О. В. and Павлюченко, О. В. and Сіренький, С. П. (2006) Каріотип молюска Sinanodonta woodiana (Bivalvia, Unionidae) з водойм дельти Дунаю. Еколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біоіндикації стану навколишнього середовища, 2. pp. 195-199. ISSN 966-8456-77-4

Павлюченко, О. В. (2006) Перлівницеві (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) басейну Тетерева i їх паразити. Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Соціум. Наука. Культура». pp. 2-3.

Павлюченко, О. В. (2005) Aspidogaster conchicola - паразит перлівницевих басейну Дунаю. Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Сучасна українська наукова думка" (1). pp. 1-2.

Павлюченко, О. В. (2005) Вплив чинників зовнішнього середовища на зараженість перлівницевих гельмінтом Aspidogaster conchicola. Матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції "Наука і освіта 2005", 10. pp. 48-49.

Мельниченко, Р. К. and Павлюченко, О. В. (2005) Перлівницеві (Unionidae) басейну Сіверського Дінця. Матеріали першої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Науковий потенціал України» (1). pp. 2-3.

Павлюченко, О. В. and Шевчук, О. Ф. (2005) Перлівницеві Лісостепової зони Центрального Полісся і їх паразити. Матеріали першої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Сучасність, наука, час. Взаємодія та взаємовплив" (1). pp. 3-4.

Уваєва, О. І. and Павлюченко, О. В. (2005) Фауна перлівницевих (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) і котушкових (Mollusca: Gastropoda: Planorbinae) басейну Десни. Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Сучасний соціокультурний простір 2005" (1). pp. 6-7.

Павлюченко, О. В. (2004) Аspidogaster conchicola у перлівницевих Житомирського Полісся. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасний соціокультурний простір 2004" (1). pp. 3-4.

Василенко, О. М. and Гарбар, Д. А. and Павлюченко, О. В. and Першко, І. О. and Уваєва, О. І. (2004) Фауна прісноводних молюсків Шацьких озер. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції "Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України". pp. 164-165.

Гирин, В. К. and Іваненко, Л. Д. and Мокрицька, А. М. and Мостіпака, О. А. and Павлюченко, О. В. (2002) Черевоногі легеневі молюски (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata) в системі біологічного моніторингу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 185-187. ISSN 2076-6173

Monograph

Павлюченко, О. В. (2018) Aspidogaster Conchicola Baer, 1827 – паразит перлівницевих (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) України. Other. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Book

Сорочинська, О. А. and Павлюченко, О. В. (2020) Основи валеології, анатомії і фізіології дітей (дошкільний та молодший шкільний вік) для студентів 4 курсу спеціальності 013 Початкова освіта. Житомир: вид-во ЖДУ ім. І. Франка. (In Press)

Андрійчук, Т. В. and Васільєва, Л. А. and Вискушенко, А. П. and Вискушенко, Д. А. and Власенко, Р. П. and Гирин, В. К. and Мельниченко, Р. К. and Павлюченко, О. В. and Сорочинська, О. А. and Стадниченко, А. П. and Танська, В. В. and Тарасова, Ю. В. and Шевчук, С. Ю. and Єрмошина, Т. В. and Янович, Л. М. (2018) Природознавство. Біологія (тестові завдання шкільного курсу). ЖДУ ім. І. Франко, Житомир.

Experiment

Мошковська, М. Е. and Павлюченко, О. В. (2013) Малакофауна р. Случ (фауна, порівняльний аналіз малакоценозів). [Experiment] (Unpublished)

Teaching Resource

Павлюченко, О. В. and Єрмошина, Т. В. and Дмитрук, В. С. (2022) Тестові завдання з зоології. [Teaching Resource]

Єрмошина, Т. В. and Павлюченко, О. В. (2021) Робочий зошит для лабораторних робіт із зоології. [Teaching Resource]

Павлюченко, О. В. and Єрмошина, Т. В. and Сорочинська, О. А. (2020) Тестові завдання з валеології і вікової фізіології. [Teaching Resource]

Сорочинська, О. А. and Власенко, Р. П. and Павлюченко, О. В. (2018) Вікова фізіологія і валеологія. [Teaching Resource]

Павлюченко, О. В. and Власенко, Р. П. (2015) Робочий зошит для лабораторних робіт з основ валеології, анатомії і фізіології дітей. [Teaching Resource]

Павлюченко, О. В. and Загребельна, Л. М. (2015) Робочий зошит з паразитології. [Teaching Resource]

Павлюченко, О. В. (2010) Паразитологія і гельмінтологія. [Teaching Resource]

Other

Павлюченко, О. В. and Власенко, Р. П. and Сорочинська, О. А. (2019) Робочий зошит для лабораторних робіт з основ валеології, анатомії і фізіології дітей. Вид - во ЖДУ ім.І. Франка..

Сивковська, М. М. and Павлюченко, О. В. (2018) «Інноваційні технології при викладанні курсу «Загальна паразитологія» у вищих навчальних закладах». ЖДУ ім. І. Франка.

Хомчук, Д. В. and Павлюченко, О. В. (2018) Інноваційні технології при викладанні курсу «Спеціальна паразитологія» у вищих навчальних закладах. ЖДУ ім. І. Франка.

Сікайло, Ю. П. and Павлюченко, О. В. (2018) Прісноводні молюски басейну р.Тетерів (фауна, екологія, порівняльний аналіз малакоценозів). ЖДУ ім. І. Франка.

Павлюченко, О. В. and Уваєва, О. І. (2014) Зоологія безхребетних. Навчально-польова практика. Вид-во ЖдУ ім. Івана Франка, Житомир.

Романюк, Д. В. and Павлюченко, О. В. (2012) Перлівницеві (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) басейну р. Тетерів та їх паразити (Aspidogastrea, Acarina). ЖДУ ім. І.Франка.

This list was generated on Mon Sep 26 14:54:09 2022 EEST.