Items where Author is "Плотницька, О. В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 33.

Article

Плотницька, О. В. (2020) Майстерність комунікації в підготовці майбутніх учителів інтегрованого курсу «Мистецтво» в новій українській школі. Майстерність комунікації у мистецькій і професійній освіті. pp. 185-187.

Плотницька, О. В. (2019) Феномен інтегративної освіти як механізм особистісного розвитку майбутнього вчителя музичного мистецтва. Наукові записки (176). pp. 113-117. ISSN 2415-7988

Плотницька, О. В., Суботницький, І. М., Рутецький, В. В. (2019) Арт-терапія – важливий чинник духовного розвитку дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзія в умовах професійної (професійно-технічної освіти: зб. наук.праць: матеріали всеукр. Наук.-практ. Конф. (м. Житомир, 18 квіт. 2019 р.). pp. 37-39.

Плотницька, О. В., Гущина, Аліна (2019) Музично-естетичне виховання та формування художньо-естетичних цінностей учнівської молоді. Музично-естетичне виховання та формування художньо-естетичних цінностей учнівської молоді. pp. 237-239.

Сторощук, Марина, Плотницька, О. В. (2019) Специфіка опанування техніки співацького дихання в дитячому хоровому колективі. Специфіка опанування техніки співацького дихання в дитячому хоровому колективі. pp. 296-301.

Плотницька, О. В. (2018) Професійна підготовка майбутнього вчителя музики. Сучасна педагогіка та психологія: методологія, теорія і практика: матеріали міжнародної науково-практичної конфренції. pp. 103-106.

Плотницька, О. В. (2017) Духовний розвиток особистості майбутнього вчителя музики. Мистецька освіта: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейської інтеграції: збірник наукових праць / за заг. редакцією І. В. Баладинської, Н. Є. Колесник. pp. 115-118.

Плотницька, О. В. (2016) Застосування феномену інтеграції дисциплін художньо-естетичного циклу у професійній підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4 (86)). pp. 116-119. ISSN 2076-6173

Плотницька, О. В. (2016) Творча самореалізація та розкриття художньо-творчого потенціалу майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі музично-виконавської підготовки. Творча самореалізація та розкриття художньо-творчого потенціалу майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі музично-виконавської підготовки. pp. 236-245.

Плотницька, О. В. (2015) Актуалізація художньо-творчого потенціалу як невід’ємна частина професійної підготовки фахівців музичного напряму. Актуалізація художньо-творчого потенціалу як невід’ємна частина професійної підготовки фахівців музичного напряму. pp. 109-111.

Плотницька, О. В. (2009) Психолого-педагогічні основи художньо-творчого розвитку особистості майбутнього вчителя. Наукові праці. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія Донецького національного технічного університету (6). pp. 137-142.

Плотницька, О. В. (2007) Орієнтація студентів педагогічних вузів на духовні загальнолюдські цінності в процесі вивчення курсу "Основи сценічного та екранного мистецтва". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 44-46.

Плотницька, О. В. (2005) Змістово-структурна характеристика художньо-аналітичних умінь майбутніх учителів музики. Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Зб. наук. пр. Вип. 29 /За загальною редакцією академіка АПН України Євтуха М. Б., укладач О. В. Михайличенко.. pp. 39-42.

Плотницька, О. В. (2005) Педагогічна технологія формування художньо-аналітичних умінь майбутніх учителів музики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 139-141.

Плотницька, О. В. (2005) Теоретичні основи процесу формування художньо-аналітичних умінь у майбутніх учителів музики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 230-232.

Плотницька, О. В. (2005) Формування художньо-аналітичних умінь у майбутніх учителів музики на заняттях спецкурсу „Інтеграція дисциплін художньо- естетичного циклу”. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 14: Зб. наук. пр (Випуск). pp. 92-94.

Плотницька, О. В. (2004) Дидактичні мистецькі завдання, ігри, тести як невід’ємна складова професійної підготовки майбутнього вчителя музики. Творча особистість учителя як передумова інноваційних процесів у початковій школі: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. / Відп. ред. В.Г. Тарасов.. pp. 185-188.

Плотницька, О. В. (2004) Експериментально-статистичне обґрунтування ефективності педагогічної технології формування художньо-аналітичних умінь майбутніх учителів музики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 92-95.

Плотницька, О. В. (2004) Педагогічна технологія та етапи формування художньо-аналітичних умінь майбутнього вчителя музики. Молодь в умовах нової соціальної перспективи: Матер. Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 212-217.

Плотницька, О. В. (2003) Г. Ващенко і сучасні завдання виховання української молоді. Українська національна школа: витоки та сучасність (науково-педагогічний пошук молодих дослідників, присвячений 125-річчю з дня народження Григорія Ващенка. Зб. наук.-метод. пр. /За ред. О.С. Березюк, З.А. Осадчої.. pp. 17-19.

Плотницька, О. В. (2003) Проблема інтеграції предметів художньо-естетичного циклу у професійній підготовці майбутніх учителів музики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 89-91.

Плотницька, О. В. (2003) Художньо-аналітичні уміння як важливий компонент формування художньої компетентності майбутнього вчителя музики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 32-34.

Плотницька, О. В. (2002) До проблеми про формування духовної культури майбутнього вчителя. Національна освіта: традиції і новації у контексті ідей Івана Огієнка: Зб. наук. пр. / За ред. проф. М.В. Левківського. pp. 187-189.

Плотницька, О. В. (2002) Особливості формування художньо-аналітичних умінь майбутніх учителів музики. Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Зб. наук. пр. Вип. 22 / За заг. ред. академіка АПН України М.Б. Євтуха, укладач О.В. Михайличенко.. pp. 148-150.

Плотницька, О. В. (2002) Художньо-аналітична діяльність як умова професійно-особистісного розвитку майбутніх вчителів музики. Соціально-педагогічні проблеми сучасної середньої та вищої освіти в Україні: Зб. наук. пр. / За заг. ред. Н. А. Сейко. pp. 40-43.

Плотницька, О. В. (2001) Деякі аспекти формування естетично-емоційної культури майбутнього вчителя. Проблеми сучасного мистецтва і культури. pp. 142-147.

Book Section

Плотницька, О. В. (2019) Актуальні аспекти викладання дисциплін художньо-естетичного циклу у професійній підготовці студентів мистецького профілю. In: Система підготовки майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи. Вид-во О.О. Євенок, Житомир, pp. 79-91.

Monograph

Колесник, Н. Є., Яворська, Т. Є., Танська, В. В., Максимова, О. О., Піддубна, О. М., Підгурська, В. Ю., Плотницька, О. В., Самойлюкевич, І. В., Чернишова, А. М., Гуманкова, О. С., Михайлова, О. С., Гордієнко, О. А., Гужанова, Т. С., Рудницька, Н. Ю., Кравець, В. С., Мазко, О. П., Тарнавська, Н. П., Басюк, Н. А., Коновальчук, І. М., Федорова, М. А., Шмельова, Т. В., Гримашевич, Г. І. (2019) Система підготовки майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи : монографія. Other. Вид. О.О. Євенок, Житомир.

Book

Плотницька, О. В. (2019) Інтеграція різних видів мистецтва у процесі викладання дисциплін художньо-естетичного циклу. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Thesis

Плотницька, О. В. (2005) Формування художньо-аналітичних умінь майбутніх учителів музики. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Teaching Resource

Плотницька, О. В. (2019) Історія театру та кіномистецтва: Інструктивно-методичні матеріали до практичних/семінарських занять з навчальної дисципліни. [Teaching Resource]

Плотницька, О. В. (2019) Основи хореографічного, сценічного та екранного мистецтва: Інструктивно-методичні матеріали до практичних/семінарських занять з навчальної дисципліни. [Teaching Resource]

Плотницька, О. В. (2019) Основи хореографічного, сценічного та екранного мистецтва: методичні рекомендації до організації самостійної та індивідуальної роботи студентів з навчальної дисципліни. [Teaching Resource]

This list was generated on Sat Sep 30 06:17:29 2023 EEST.