Items where Author is "Савиченко, О. М."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 42.

Article

Кириченко, В. В. and Савиченко, О. М. and Сардаковський, Ян (2018) Історична пам’ять українців: до проблеми психологічного вивчення українсько-польського протистояння та примирення. Пост-травматичний стресовий розлад: дорослі, діти і родини в умовах війни, ІІ. pp. 43-57.

Портницька, Н. Ф. and Савиченко, О. М. (2018) Стигматизація проблем психічного здоров'я в українському та польському освітньому просторі. Українська полоністика (15). pp. 174-184. ISSN 2220-4555

Портницька, Н. Ф. and Савиченко, О. М. and Майстренко, Т. М. (2018) Тренінгові техніки як засіб подолання стигматизації ПТСР у свідомості вчителів. Posttraumatic Stress Disorder: adults, children and families in a war situation – Internftional scientific and practical edition \ edit.; I.Manokha, H.Sobchuk, ІІІ. pp. 395-406.

Савиченко, О. М. and Добровольська, А. В. (2017) Факторна модель гендерних особливостей соціальної відповідальності у підлітковому віці. Суспільно-політичні та психологічні студії (1).

Савиченко, О. М. and Скрипова, А. (2016) Мотивація досягнення як механізм розвитку завченої безпорадності у юнаків з різних сімей. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету. (8). pp. 141-142.

Савиченко, О. М. and Ільніцька, Т. (2016) Мотивація політичної активності осіб з числа польської національної смт. Довбиш. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету. (8). pp. 127-129.

Сардаковський, Ян and Савиченко, О. М. (2016) Структура мотивації досягнення успіху у літературі для дітей, що виховуються в різних християнських традиціях. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету. (8). pp. 138-140.

Левченко, Т. О. and Савиченко, О. М. (2016) Ціннісно-мотиваційна сфера громадсько-політичних лідерів Житомирщини з числа осіб польської національної меншини як детермінанта їх політичної активності на локальному рівні (на прикладі м. Коростеня, вибори 2015 року). Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету. (8). pp. 131-134.

Дубова, С. and Савиченко, О. М. (2016) Ціннісно-мотиваційна сфера лідерів польських громадських організацій Житомирщини. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (8). pp. 125-126.

Лущик, А. and Савиченко, О. М. (2016) Ціннісні детермінанти політичної активності осіб з числа польської національної меншини м. Бердичева. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету. (8). pp. 134-136.

Осіпчук, Л. and Савиченко, О. М. (2016) Ціннісні детермінанти політичної активності осіб з числа польської національної меншини с. Довжик. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету. (8). pp. 136-138.

Савиченко, О. М. and Ковальчук, І. В. (2016) Ціннісні детермінанти політичної активності осіб з числа польської національної меншини – мешканців частини м. Житомира (Мальованки). Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету. (8). pp. 129-131.

Савиченко, О. М. and Манілов, Ю. (2015) Вікові особливості сприймання політичної реклами. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 71-74.

Портницька, Н. Ф. and Савиченко, О. М. (2015) Діагностичний ресурс фотобіографічного методу у вивченні механізмів розвитку творчості та обдарованості особистості. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України "Психологія обдарованості", 4 (11). pp. 226-233.

Савиченко, О. М. and Дубова, С. (2015) Розвиток мотивації досягнення студентів в умовах неформальної освіти. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 106-108.

Савиченко, О. М. (2014) Рефлексія розвитку спортивних здібностей юнаків у ситуаціях самопорівняння та соціального порівняння. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 74-79. ISSN 2311-8466

Савиченко, О. М. (2011) Структура мотивації досягнення як чинник розвитку спортивних здібностей у юнацькому віці. Тези XXXVI науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню науки, 12-13 травня 2011 року. pp. 389-390.

Савиченко, О. М. (2011) Теоретичне обґрунтування та емпіричне дослідження структури спортивних здібностей. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 4. pp. 243-251.

Савиченко, О. М. (2010) Ідеографічне дослідження перенесення цінностей та особистісних якостей, засвоєних у спорті, на інші види діяльності. Матеріали ІІІ Міжрегіонального семінару з впровадження у навчальний процес програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості (3). pp. 69-72.

Музика, О. Л. and Савиченко, О. М. (2009) Розробка програми ціннісної підтримки розвитку спортивних здібностей. Збірник наукових праць інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України «Актуальні проблеми психології» у 12 томах, 12 (8). pp. 188-195.

Савиченко, О. М. (2009) Стратегіальна регуляція розвитку спортивних здібностей в утруднюючих умовах. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України, 12 (6). pp. 271-281.

Савиченко, О. М. (2008) Вікові особливості регуляції поведінки спортсменів у юнацькому віці. Психологічні перспективи (12). pp. 134-142.

Савиченко, О. М. (2007) Біографічне дослідження мотивації досягнення у спортивній діяльності. науково-практична міжвузівська конференція (ХХХІІ). p. 229.

Савиченко, О. М. (2007) Тренінг-курс розвитку мотивації досягнення студентів у спортивній діяльності. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, 1 (17(41)). pp. 92-97.

Савиченко, О. М. (2007) Ціннісно-мотиваційні механізми розвитку спортивних здібностей. Ціннісно-мотиваційні механізми розвитку спортивних здібностей, 12 (3). pp. 233-238.

Савиченко, О. М. (2005) Програма вивчення мотивації досягнення успіху у спортивній діяльності. Творчий потенціал особистості: Проблеми розвитку та реалізації. pp. 277-280.

Савиченко, О. М. (2004) Використання методу контент-аналізу для вивчення мотивації досягнення успіху. Молодь в умовах нової соціальної перспективи, 6. pp. 351-353.

Савиченко, О. М. (2004) Мотивація досягнення успіху: механізми розвитку в спортивній діяльності. Гуманізація взаємин учителя та учнів – необхідна умова особистісно орієнтованої освіти: науково-методичний посібник. pp. 119-121.

Савиченко, О. М. (2003) Мотивація досягнення успіху як чинник розвитку обдарованості. Проблеми загальної та педагогічної психології. pp. 235-240.

Book Section

Музика, О. Л. and Загурська, І. С. and Савиченко, О. М. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Вступ до спеціальності». In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Практична психологія». ЖДУ ім. І.Франка, pp. 75-120.

Савиченко, О. М. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Геронтопсихологія». In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 7-39.

Савиченко, О. М. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Психологія спорту». In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Практична психологія»:. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 386-403.

Савиченко, О. М. (2010) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Геронтопсихологія». In: Професійно-орієнтовані завдання з психології. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 439-464. ISBN 978-966-485-070-1

Thesis

Савиченко, О. М. (2009) Ціннісно-мотиваційна регуляція розвитку спортивних здібностей у юнацькому віці. Other thesis, Волинський національний університет імені Лесі Українки.

Teaching Resource

Загурська, І. С. and Гавриловська, К. П. and Портницька, Н. Ф. and Савиченко, О. М. and Фальковська, Л. М. and Кириченко, В. В. and Майстренко, Т. М. and Дем'янчук, Ю. Ю. (2021) Комплексний кваліфікаційний екзамен з психології та комплексний кваліфікаційний екзамен з галузевої психології: методичні рекомендації до підготовки. [Teaching Resource]

Загурська, І. С. and Савиченко, О. М. (2020) Силабус до вивчення дисципліни «Вступ до спеціальності з основами професійної деонтології». [Teaching Resource]

Савиченко, О. М. (2019) Методичні рекомендації до навчальної дисципліни “Основи психотерапії”. [Teaching Resource]

Портницька, Н. Ф. and Савиченко, О. М. (2019) Силабус до вивчення дисципліни «Практикум із психологічної роботи з сім’єю». [Teaching Resource]

Савиченко, О. М. (2018) Методичні рекомендації до навчальної дисципліни “Основи нейропсихоології”. [Teaching Resource]

Савиченко, О. М. (2018) Методичні рекомендації до навчальної дисципліни “Психологія мотивації”. [Teaching Resource]

Мазяр, О. В. and Савиченко, О. М. (2018) Основи індивідуальної та групової психокорекції. Методичні рекомендації. [Teaching Resource]

Савиченко, О. М. and Тичина, І. М. and Загурська, І. С. (2017) Методичні рекомендації до навчальної дисципліни “Психологія особистості”. [Teaching Resource]

This list was generated on Thu Oct 28 20:13:10 2021 EEST.