Items where Author is "Сніховська, І. Е."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 36.

Article

Сніховська, І. Е. (2019) Intertextual Perspectives of Modern American Mediatext. «Media in america, america in media»: International interdisciplinary conference at Maria Curie-Sklodowska university, Lublin, Poland, 23–24 May. p. 17.

Чумак, Л. М., Сніховська, І. Е. (2019) Лінгвопрагматичний потенціал телескопійних лексичних інновацій з константним компонентом BREX- у сучасному англомовному медійному дискурсі. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія» (7(75)). pp. 47-51. ISSN 2519-2558

Чумак, Л. М., Сніховська, І. Е. (2019) Особливості використання лексичних інновацій із префіксом de- у реалізації стратегії оцінки в сучасному англомовному медійному дискурсі. Закарпатські філологічні студії, 2 (7). pp. 61-65. ISSN 2524-0390

Чумак, Л. М., Сніховська, І. Е. (2019) Структурно-семантичні та функціональні особливості лексичних інновацій, що виражають поняття "Generation" в сучасному англомовному медійному дискурсі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (1(89)). pp. 140-145. ISSN 2663-7642

Сніховська, І. Е. (2018) Exploring linguistic ludicity/creativity: a case of language play as a mental experiment. Colloquium. Edukacja – Polityka – Historia (3(31)). pp. 141-150. ISSN 2081-3813

Сніховська, І. Е. (2018) Ludic strategies in modern english-language mediatext. Одеський лінгвістичний вісник. Науково-практичний журнал (11). pp. 71-77. ISSN 2312-3192

Сніховська, І. Е. (2018) Manifestations of the intertextual play in modern american novel. Закарпатські філологічні студії, 3 (3). pp. 11-16. ISSN 2524-0390

Сніховська, І. Е. (2018) Гра як феномен мовної картини світу homo loquens. Science progress in European countries: new concepts and modern solutions : Papers of the 4th International Scientific Conference (December 28, 2018, Stuttgart, Germany). pp. 544-549.

Сніховська, І. Е. (2018) До проблеми прояву лудичної функції в мові та мовленні. Наукові записки ВДПУ імені Михайла Коцюбинського.Серія: Філологія (мовознавство) (26). pp. 168-177. ISSN 2521-1293

Сніховська, І. Е., Чумак, Л. М. (2018) Тактика формування негативної оцінки в англомовному медійному дискурсі. «Philology in EU Countries and Ukraine at the Modern Stage»: International scientific and practical conference. Baia Mare, Romania, December 21-22, 2018. pp. 199-202.

Сніховська, І. Е. (2015) Ігрові новотвори в лінгвокультурі США. "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції. pp. 76-78.

Сніховська, І. Е. (2015) Лінгвокультурні особливості креативних феноменів у англомовному медіатексті. Мовні та концептуальні картини світу (55). pp. 313-317.

Сніховська, І. Е. (2010) Ігрові новотвори у сучасних англомовних ЗМІ. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. (8). pp. 435-437.

Сніховська, І. Е. (2010) Прецедентні феномени у лінгвокультурі США: механізми лудичних трансформацій. Актуальні проблеми міжнародних відносин., 1 (91). pp. 111-113.

Сніховська, І. Е. (2008) Прояви гри у романі Т. Пінчона "The Crying of Lot 49". Нова філологія (31). pp. 305-310.

Сніховська, І. Е. (2007) Алюзивні власні назви в англомовному газетно-журнальному тексті. Науковий вісник Чернівецького національного університету (341). pp. 78-83.

Сніховська, І. Е. (2007) Ментальний експеримент у мовно-ігровому контексті. Слов’янський вісник: Збірник наукових праць. Серія "Філологічні науки" (7). pp. 252-255.

Сніховська, І. Е. (2007) Структурно-синтаксична неоднозначність як засіб мовної гри. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Серія "Філологія" (9). pp. 124-129.

Сніховська, І. Е. (2006) Прецедентні лудичні феномени як лінгвокультурно значущі утворення. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 137-140.

Сніховська, І. Е. (2004) Когнітивно-прагматичний підхід до аналізу гумористичного тексту. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 140-141.

Сніховська, І. Е. (2003) Функціонування мовної гри в умовно-реальному асоціативному полі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 208-210.

Сніховська, І. Е. (2001) Лінгвістична компетенція як фактор мовної гри. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 159-161.

Book Section

Сніховська, І. Е. (2019) Language Play in Modern Mediatext. In: Współczesne Media. Problemy i metody badań nad mediami. Współczesne Media, 2 (10). Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin, pp. 293-301.

Сніховська, І. Е. (2018) The core competencies of media and information literacy. In: Recepcja mediów przez młodzież w wieku szkolnym i przez osoby dorosłe. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS), Lublin, pp. 183-190.

Сніховська, І. Е., Яхимович, Л. П. (2014) Посібник з практичного курсу англійської мови. In: Посібник з практичного курсу англійської мови: Навчально-методичний посібник для студентів ІІІ курсу факультету іноземних мов із другою спеціальністю «Англійська мова». Житомир: «Графіум».

Conference or Workshop Item

Сніховська, І. Е. (2017) Комунікативно-прагматичні особливості евфемізмів у англомовних ЗМІ. In: Інформація, комунікація, суспільство 2017: матеріали VI Міжнародної наукової конференції Information, Communication, Society (ICS-2017) 18-20 May 2017, Slavske, Ukraine, 18-20 травня 2017, Львів.

Сніховська, І. Е. (2017) Лінгвокультурний потенціал ігрових прецедентних феноменів. In: Культурологічний альманах" Управління культурними проектами і креативна індустрія", Київ: Видавництво національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.

Сніховська, І. Е. (2017) Мовна гра як ментальний експеримент. In: Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу : тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (12 травня 2017 р.), Житомир.

Сніховська, І. Е. (2015) Ігрові стратегії в сучасному англомовному медіатексті. In: Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу : тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича, 15.05.2015, ЖДУ імені Івана Франка.

Book

Сніховська, І. Е., Соловйова, Л. Ф. (2019) Теоретичні аспекти сучасної англійської мови : методичні рекомендації. Житомир: ТОВ “Графіум”.

Teaching Resource

Сніховська, І. Е., Войналович, Л. П. (2020) Інструктивно-методичні матеріали до організації самостійної та індивідуальної роботи студентів із практичного курсу англійської мови. Частина І. [Teaching Resource]

Сніховська, І. Е., Войналович, Л. П. (2020) Інструктивно-методичні матеріали до організації самостійної та індивідуальної роботи студентів із практичного курсу англійської мови. Частина ІІ. [Teaching Resource]

Сніховська, І. Е., Войналович, Л. П. (2020) Методичні матеріали до самостійної та індивідуальної роботи студентів із дисципліни «Комунікативний практикум (англійська мова)». [Teaching Resource]

Соловйова, Л. Ф., Сніховська, І. Е. (2015) Теоретичний курс англійської мови як другої іноземної: Навчально-методичний посібник. [Teaching Resource]

Соловйова, Л. Ф., Сніховська, І. Е. (2014) Теорія сучасної англійської мови. Навчально-методичний посібник. [Teaching Resource]

Other

Сніховська, І. Е. (2005) Механізми, засоби та прийоми мовної гри в сучасній англійській мові. Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя.

This list was generated on Mon Dec 4 01:45:18 2023 EET.