Items where Author is "Шевчук, С. Ю."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 56.

Article

Романюк, Р. К. and Фонарюк, О. В. and Павлюченко, О. В. and Шевчук, С. Ю. and Єрмошина, Т. В. and Повідайчик, М. (2022) Application of Information and Communication Technologies in the Study of Natural Disciplines. Postmodern Openings, 13 (1). pp. 313-329. ISSN 2068-0236

Соколюк, Л. Й. and Романюк, Р. К. and Шевчук, С. Ю. (2022) Рre-professional training of pupils in the educational environment of the lyceum. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (108). pp. 27-45. ISSN 2663-6387

Романюк, Р. К. and Шевчук, С. Ю. (2021) Лабораторні роботи як ефективна форма професійної підготовки майбутніх біологів у закладах вищої освіти. Scientific and pedagogical internship.

Романюк, Р. К. and Киричук, Г. Є. and Константиненко, Л. А. and Павлюченко, О. В. and Шевчук, С. Ю. (2021) Теорія та методика навчання біології. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Теорія та методика навчання природничих наук (1).

Шевчук, С. Ю. and Гарлінська, А. М. and Алпатова, О. М. (2019) Гетеротрофні джгутикові річки Уж, їх сезонна динаміка, таксономічна та трофічна структури. Biology & ecology scientific journal, 5 (2). pp. 118-124. ISSN 2414-9810

Гарлінська, А. М. and Алпатова, О. М. and Шевчук, С. Ю. (2019) Особливості будови, поширення та екології Physa Skinneri Taylor, 1954 в Україні. Biology & ecology scientific journal, 5 (2). pp. 113-118. ISSN 2414-9810

Шевчук, С. Ю. and Соснівська, Р. Р. (2019) Становлення організації та проведення шкільних предметних олімпіад. Біологічні дослідження – 2019. pp. 382-383.

Шевчук, С. Ю. and Омельчук, М. О. and Петрук, Л. В. (2019) Трофічна структура та екологічні групи гетеротрофних джгутикових річки Случ. Біологічні дослідження – 2019. pp. 129-132.

Шевчук, С. Ю. and Сингаївська, Н. В. and Гульчевський, В. І. (2018) Гетеротрофні джгутикові річки Уж. Біологічні дослідження – 2018. pp. 160-162.

Терещук, А. Ю. and Шевчук, С. Ю. and Мельниченко, Р. К. (2018) Пiдгoтoвкa учнiв дo вcеукрaїнcькoгo турнiру юних нaтурaлicтiв. Реалізація наступності в природничій освіті: реалії та перспективи: збірник науково-методичних праць.. pp. 164-166.

Омельчук, М. О. and Шевчук, С. Ю. (2018) Протисти та їх положення у сучасній системі еукаріот. Реалізація наступності в природничій освіті: реалії та перспективи: збірник науково-методичних праць. pp. 33-35.

Алпатова, О. М. and Шевчук, С. Ю. (2016) Нові для фауни України види черепашкових амеб та гетеротрофних джгутикових. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія (40). pp. 11-14. ISSN 2075-0846

Омельчук, М. О. and Денисюк, О. В. and Шевчук, С. Ю. (2016) Сезонна динаміка гетеротрофних джгутикових річки Прип’ять та таксономічна і трофічна структури їх угрупувань. Біологічні дослідження – 2016. pp. 182-183.

Денисюк, О. В. and Алпатова, О. М. and Шевчук, С. Ю. (2015) Гетеротрофні джгутикові водойм Волинського Полісся. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження - 2015". pp. 80-81. ISSN 978-617-581-241-9

Денисюк, О. В. and Шевчук, С. Ю. (2015) Гетеротрофні джгутикові водойм Волинського Полісся. Магістерська робота: "Гетеротрофні джгутикові водойм Волинського Полісся.

Васільєва, Л. А. and Шевчук, С. Ю. (2015) Особливості забарвлення м'якого тіла та будови ввідних сифонів видів родини Unionidae. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (70). pp. 188-195. ISSN 0206-5657

Костюченко, В. В. and Шевчук, С. Ю. (2015) Перифітонні гетеротрофні джгутикові річки Случ. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження - 2015". pp. 100-102. ISSN 978-617-581-241-9

Шевчук, С. Ю. (2015) Сезонні зміни домінантної структури угруповань гетеротрофних джгутикових річки Тетерів. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Серія: Біологія Спеціальний випуск: Гідроекологія (64). pp. 739-742. ISSN 2078-2357

Васільєва, Л. А. and Вискушенко, А. П. and Вискушенко, Д. А. and Власенко, Р. П. and Гарлінська, А. М. and Гирин, В. К. and Єрмошина, Т. В. and Костюк, В. С. and Мельниченко, Р. К. and Павлюченко, О. В. and Сіваєва, К. В. and Стадниченко, А. П. and Тарасова, Ю. В. and Трускавецький, Є. С. and Шевчук, С. Ю. and Янович, Л. М. (2014) Сучасні уявлення про взаємозв'язки людини і біосфери в контексті парадигми сталого розвитку. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Природнича освіта і наука для сталого розвитку України: проблеми і перспективи" (1-3 жовтня 2014 року, м. Глухів). pp. 137-140.

Ермошина, Т. В. and Васильева, Л. А. and Вискушенко, А. П. and Вискушенко, Д. А. and Власенко, Р. П. and Гарлинская, А. Н. and Гирин, В. К. and Костюк, В. С. and Макарова, Н. Н. and Павлюченко, Л. В. and Сиваева, К. В. and Стадниченко, А. П. and Тарасова, Ю. В. and Шевчук, С. Ю. and Янович, Л. М. (2014) Фауна антропогенно трансформированных ландшафтов Украинского Полесья. Биоразнообразие и устойчивость живых систем Материалы XII Международной научно-практической екологической конференции. pp. 131-132. ISSN 978-5-9571-1002-6

Гарлінська (Лейченко), А. М. and Васільєва, Л. А. and Власенко, Р. П. and Вискушенко, А. П. and Вискушенко, Д. А. and Гирин, В. К. and Єрмошина, Т. В. and Костюк, В. С. and Павлюченко, О. В. and Сіваєва, К. В. and Стадниченко, А. П. and Стельмащук, Н. М. and Тарасова, Ю. В. and Шевчук, С. Ю. and Янович, Л. М. (2014) Зміна видового складу і чисельності водних і наземних популяцій тварин при дії антропогенних факторів в сучасних екологічних умовах. Materials of the X International scientific and practical conference Volume 7. Biological sciences. pp. 45-48.

Алпатова, О. М. and Шевчук, С. Ю. (2014) Становлення системи найпростіших. Materialy X mezinarodni vědecko-prakticka konference «Nastoleni moderni vedy - 2014». pp. 58-59. ISSN 978-966-8736-05-6

Алпатова, О. М. and Шевчук, С. Ю. (2013) CУЧАСНИЙ СТАН СИСТЕМИ НАЙПРОСТІШИХ ТА ПОЛОЖЕННЯ В НІЙ ЧЕРЕПАШКОВИХ АМЕБ І ГЕТЕРОТРОФНИХ ДЖГУТИКОВИХ. "Біологія: від молекули до біосфери". Матеріали VIII Міжнародної конференції молодих учених (3-6 грудня 2013 р.). pp. 227-228. ISSN 978-617-578-076-3

Алпатова, О. М. and Шевчук, С. Ю. (2013) Сучасний стан системи найпростіших та положення в ній черепашкових амеб і гетеротрофних джгутикових. «Біологія: від молекули до біосфери». Матеріали VIII Міжнародної конференції молодих учених (3-6 грудня 2013 р., м. Харків, Україна). pp. 227-228. ISSN ІSВN 978-617-578-076-3

Вольнова, Н. С. and Шевчук, С. Ю. (2012) Сезонні зміни домінантної структури угруповань гетеротрофних джгутикових штучної водойми „Виспа“ Романівського району. Матеріали ІІІ науково-практичної всеукраїнської конференції молодих вчених та студентів «Біологічні дослідження 2012». pp. 42-43.

Якименко, Т. В. and Вольнова, Н. С. and Шевчук, С. Ю. (2011) Гетеротрофні джгутикові сфагнових боліт Радомишльського району. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження-2011". pp. 58-59.

Шевчук, С. Ю. and Пелешок, Т. В. and Софіюк, В. О. (2011) Земноводні і плазуни Житомирського Полісся. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження-2011". pp. 48-49.

Вольнова, Н. С. and Якименко, Т. В. and Шевчук, С. Ю. (2011) Перифітонні гетеротрофні джгутикові штучної водойми. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження-2011". pp. 33-34.

Носан, І. М. and Павловська, Н. Р. and Шевчук, С. Ю. (2010) Гетеротрофні джгутикові боліт центральної частини Українського Полісся. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження-2010". p. 44.

Павловська, Н. Р. and Носан, І. М. and Шевчук, С. Ю. (2010) Планктонні гетеротрофні джгутикові річки Тетерів. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження-2010". p. 46.

Шевчук, С. Ю. (2007) Гетеротрофные жгутиконосцы аэротенков очистных сооружений Житомира (Украина). Вестник зоологии, 41 (4). pp. 355-360. ISSN 0084-5604

Шевчук, С. Ю. (2007) Гетеротрофные жгутиконосцы аэротенков очистных сооружений Житомира (Украина). Вестник зоологии, 41 (4). pp. 355-360. ISSN 0084-5604

Шевчук, С. Ю. and Алпатова, О. М. and Сингаївська, Н. В. (2007) Гетеротрофні джгутикові як об’єкт дослідження. Біологічні дослідження – 2017. pp. 108-110.

Шевчук, С. Ю. (2007) Обнаружение свободноживущих кинетопластид (Protista, Euglenozoa, Kinetoplastea) в малом водоеме г. Житомира. "Вестник зоологии", 41 (1). pp. 81-84. ISSN 0084-5604

Шевчук, С. Ю. (2007) Обнаружение свободноживущих кинетопластид (Protista, Euglenozoa, Kinetoplastea) в малом водоеме г. Житомира. Вестник зоологии, 41 (1). pp. 81-84. ISSN 0084-5604

Шевчук, С. Ю. (2007) Распределение гетеротрофных жгутиконосцев в водоемах разного типа в центральной части Украинского Полесья. Вестник зоологии, 41 (5). pp. 463-468. ISSN 0084-5604

Шевчук, С. Ю. (2007) Распределение гетеротрофных жгутиконосцев в водоемах разного типа в центральной части Украинского Полесья. Вестник зоологии, 41 (5). pp. 463-468. ISSN 0084-5604

Monograph

Шевчук, С. Ю. (2020) Еколого-біологічні особливості та систематичне положення гетеротрофних джгутикових водойм Центрального Полісся. Working Paper. ЖДУ ім. І. Франка.

Book

Шевчук, Л. М. and Шевчук, С. Ю. and Максименко, Ю. В. (2021) Методичні рекомендації для проведення навчальної практики із зоології (з елементами дистанційного навчання). ЖДУ.

Андрійчук, Т. В. and Васільєва, Л. А. and Вискушенко, А. П. and Вискушенко, Д. А. and Власенко, Р. П. and Гирин, В. К. and Мельниченко, Р. К. and Павлюченко, О. В. and Сорочинська, О. А. and Стадниченко, А. П. and Танська, В. В. and Тарасова, Ю. В. and Шевчук, С. Ю. and Єрмошина, Т. В. and Янович, Л. М. (2018) Природознавство. Біологія (тестові завдання шкільного курсу). ЖДУ ім. І. Франко, Житомир.

Шевчук, С. Ю. (2015) Вірусологія. Короткий теоретичний курс та завдання для самостійної роботи студентів. Вид-во ЖДУ, Житомир, pp. 1-35.

Experiment

Лавренюк, О. В. and Шевчук, С. Ю. (2013) Гетеротрофні джгутикові річки Прип'ять. [Experiment] (Unpublished)

Люх, І. В. and Шевчук, С. Ю. (2013) Таксономічна та трофічна структура угрупувань гетеротрофних джгутикових водойм Житомира. [Experiment] (Unpublished)

Teaching Resource

Романюк, Р. К. and Шевчук, С. Ю. and Васільєва, Л. А. (2022) Словник-довідник із цитології. [Teaching Resource]

Шевчук, С. Ю. (2022) Тестові завдання з навчальної дисципліни “Мікробіологія”. Посібник для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 091 Біологія. [Teaching Resource]

Романюк, Р. К. and Шевчук, С. Ю. (2020) Біологія індивідуального розвитку робочий зошит для організації лабораторних занять і самостійної роботи над курсом. [Teaching Resource]

Шевчук, С. Ю. and Романюк, Р. К. (2020) Словник-довідник з вірусології. [Teaching Resource]

Шевчук, С. Ю. (2009) Мікробіологія і вірусологія. Словник-довідник. [Teaching Resource]

Other

Омельчук, М. О. and Шевчук, С. Ю. (2019) Гетеротрофні джгутикові річки Случ: їх трофічна структура та екологічні групи. ЖДУ ім. І. Франка.

Сингаївська, Н. В. and Шевчук, С. Ю. (2018) Гетеротрофні джгутикові річки Уж та еколого-біологічна характеристика. ЖДУ ім. І. Франка.

Гульчевський, В. І. and Шевчук, С. Ю. (2018) Еколого-біологічна характеристика гетеротрофних джгутикових деяких водотоків Житомира. ЖДУ ім. І. Франка.

Лавренюк, О. В. and Шевчук, С. Ю. (2014) Таксономічна і трофічна структура угруповань гетеротрофних джгутикових річки Прип'ять. ЖДУ ім. І.Франка. (Unpublished)

Доскаліца, Ю. А. and Шевчук, С. Ю. (2013) Бентосні гетеротрофні джгутикові малих річок Житомирського Полісся. ЖДУ ім. І.Франка. (Unpublished)

Вольнова, Н. С. and Шевчук, С. Ю. (2012) Вільноживучі гетеротрофні джгутикові водойм Романівського району Житомирської області. ЖДУ ім. І. Франка.

Вольнова, Н. С. and Шевчук, С. Ю. (2012) Вільноживучі перифітонні гетеротрофні джгутикові штучних водойм Романівського району Житомирської області. ЖДУ ім. І. Франка.

Ляшевич, О. Ю. and Шевчук, С. Ю. (2012) Фауна і екологія риб Житомирського Полісся. ЖДУ імені Івана Франка. (Unpublished)

This list was generated on Sat Oct 1 04:38:38 2022 EEST.