Items where Division is "Educational and Research Institute of Foreign Philology > Department of Intercultural Communication and Foreign Language Education" and Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Ч | Ш | Щ | Я
Number of items: 149.

Є

Єфименко, Т. М. (2015) Система персонажів англомовних готичних романів XVIII століття. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

І

Іваненко, І. В. (2015) Вплив гендерного параметра адресата реклами на етикетизацію англомовного рекламного дискурсу. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Іващик, Ю. М. (2015) Текстотвірний потенціал концептуальних алюзій у романі Грема Гріна "Monsignor Quixote". Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

А

Апалат, Г. П. (2015) Використання непрямих мовленнєвих актів у текстах-інтерв’ю сучасної англомовної преси. “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Б

Бабаніна, А. С. (2015) Тематика публицистических проповедей в современных СМИ. СУЧАСНІ ФІЛОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ.

Барановська, О. О. (2015) Етапи розвитку усного монологічного мовлення учнів основної школи засобами компілятивних веб-квестів. СУЧАСНІ ФІЛОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ.

Бармак, Е. В. (2015) Лінгвістичні аспекти функціонування парадокса в художньому тексті (на матеріалі творів Бертольта Брехта). Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Барсукова, В. І. (2015) Перекладацький підхід до класифікації жартів. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Блоцька, С. І. (2015) Навчання учнів старшої школи ЗНЗ моделям комунікативної поведінки британців. "Навчання учнів старшої школи ЗНЗ моделям комунікативної поведінки британців".

Блоцька, С. І. (2015) Відбір моделей комунікативної поведінки британців по темі “Eating Out” для навчання учнів старшої школи. СУЧАСНІ ФІЛОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ.

Бобруйко, А. А. (2015) Лінгво-прагматичний потенціал перекладу англомовного пісенного рок-дискурсу. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Бовсуновська, І. Р. (2015) Загальні дериваційні особливості англійської терміносистеми менеджменту. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Бондар, А. М. (2015) Порівняльний аналіз особливостей українського та російського перекладів «Весільної пісні для бідних» („Das Hochzeitslied“) з «Тригрошової опери» Бертольта Брехта. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Бос, А. Ф. (2015) Новітні запозичення зі слов’янських мов у сучасній англійській мові. СУЧАСНІ ФІЛОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ.

Буйвал, М. М. (2015) Формування культури комунікативної поведінки у підлітків у процесі вивчення іноземної мови. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Бульчак, Є. І. (2015) Граматичні засоби вираження вірогідності в політичних промовах. "Граматичні засоби вираження вірогідності в політичних промовах". (In Press)

Бульчак, Є. І. (2015) Граматичні засоби вираження вірогідності у промовах англомовних політиків. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Білоус, І. М. (2015) Методика дослідження англійськомовного фітнес-дискурсу. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Білоус, О. М. (2015) Методичні штрихи щодо підготовки перекладачів та фахівців з прикладної лінгвістики. “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

В

Василюк, І. М. (2015) Прагмонимика: штрихи к онтологическому статусу и коммуникативной составляющей прагмонимов. “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Вельбоєнко, Ю. В. (2015) Особливості відтворення евфемізмів при перекладі публіцистичних текстів (на матеріалі німецької мови). СУЧАСНІ ФІЛОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ.

Вербицький, М. О. (2015) Тропеїчні засоби репрезентації алюзивної образності у прозі Дж. Фаулза. СУЧАСНІ ФІЛОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ.

Г

Галич, О. Ю. (2015) Використання ігрової діяльності як засобу формування вмінь писемного мовлення учнів початкової школи. "Використання ігрової діяльності як засобу формування вмінь писемного мовлення учнів початкової школи".

Галич, О. Ю. (2015) Переваги викoристання iгрoвoї дiяльнoстi як засoбу фoрмування вмiнь писемнoгo мoвлення учнiв пoчаткoвoї шкoли. СУЧАСНІ ФІЛОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ.

Галуцьких, І. А. (2015) Конструктивістський підхід в сучасних лінгвістичних дослідженнях та інших гуманітарних науках. СУЧАСНІ ФІЛОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ.

Гаращук, Л. А. (2015) Вираження позитивних емоцій засобами англійської інтонації. “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Гирин, О. В. (2015) Основні параметри впливу середньоанглійських північних діалектів на розвиток англійської мови. “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Гирин, О. В. (2015) Деграматикалізація як системне явище в англійській мові. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (77). pp. 190-193. ISSN 2076-6173

Гирин, О. В. (2015) Зворотні анафори та інтенсифікатори у середньоанглійській мові: граматикалізація та лексикалізація. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (80). pp. 138-142. ISSN 2076-6173

Голубовська, І. В. (2015) Специфіка українського мовленнєвого етикету. “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Горбачук, В. І. (2015) Експресія англомовного заголовку. СУЧАСНІ ФІЛОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ.

Григоренко, Г. С. (2015) Особливості вербалізації негативного емоційного стану в англомовному прозовому дискурсі. СУЧАСНІ ФІЛОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ.

Гудзь, Н. О. and Кузьменко, О. Ю. and Черниш, О. А. (2015) Розвиток критичного мислення старшокласників як один із засобів успішного оволодіння іноземною мовою. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4 (82)). pp. 97-101. ISSN 2076-6173

Гуловська, А. (2015) Театр «in-yer-face». На матеріалі творів Сари Кейн та Марка Равенхіла. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Гуменюк, О. Д. (2015) Лінгвістичні засоби аргументації у промовах Б. Обами, орієнтованих на зовнішнього адресата. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Д

Данильченко, А. М. (2015) Основні способи творення та використання ненормативної лексики в англійській. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Данильченко, С. В. (2015) Вільне варіювання акцентної структури складних слів в аспекті британської, американської, канадської та австралійської вимовних норм. “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Дегтярьов, І. В. (2015) Структурна та функціональна характеристика зарамкових конструкцій у німецьких публіцистичних текстах. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Денисовець, І. В. (2015) Словотвірна специфіка оказіональних назв шкільної та наукової тематики в сучасному українському дитячому дискурсі. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Довмат, К. О. (2015) Частиномовна належність субстантивованого прикметника в німецькій мові. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Доскач, К. В. (2015) Особливості вживання англійської медичної термінології в політично-економічному дискурсі. “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Дубова, Ю. С. (2015) Constructivist approach as an effective method of teaching English. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Дуля, В. Ю. (2015) Вплив французьких запозичень на формування та розвиток сучасної англійської мови. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Дунська, Т. В. (2015) Номіналізація як засіб когезії сучасного англомовного медіа-тексту. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Ж

Жуковська, В. В. (2015) Концептуально-методологічні засади граматики конструкцій. Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство) - Кіровогорад (136). pp. 255-259.

Жуковська, В. В. (2015) Теоретичні засади й історичні витоки граматики конструкцій. “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Журавська, В. І. (2015) Аналіз видів дискримінації за ознакою зовнішності (на метірала англомовного кінодискурсу). Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

З

Забродська, К. Р. (2015) Субєкт у давньоанглійській мові. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Залізнюк, І. В. (2015) Роль Мартіна Лютера в становленні та розвитку мовної норми в ранньонововерхньонімецький період. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Захарова, К. І. (2015) Відображення метафоричних моделей концепту ДИТИНСТВО у фразеологізмах сучасної англійської мови. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

К

Кабакова, Л. Б. (2015) Семантичний простір англійської антропосемічної композити. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Казибрід, А. М. (2015) Аналіз простих англійських однослівних термінів зі сфери психології. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Калюжна, Л. М. (2015) Фонетична оформленість пареміологічних одиниць англійської та української мови засобами евфонії. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Калініна, Л. В. and Калінін, В. О. (2015) Формування методичної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови під час професійної підготовки у мовному ВНЗ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4 (82)). pp. 36-40. ISSN 2076-6173

Калініна, Л. В. and Самойлюкевич, І. В. (2015) Англійська мова для 7 класу. In: Англійська мова для 7 класу. Генеза.

Калініна, Л. В. and Самойлюкевич, І. В. (2015) Англійська мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови: підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Генеза, Київ.

Калініна, Л. В. and Самойлюкевич, І. В. (2015) Робочий зошит до підручника «Англійська мова. 4 клас»» : для спеціаліз. шкіл. In: Робочий зошит до підручника «Англійська мова. 4 клас». Генеза.

Калініна, Л. В. and Самойлюкевич, І. В. (2015) Робочий зошит до підручника «Англійська мова. 7 клас. In: Робочий зошит до підручника «Англійська мова. 7 клас. Генеза.

Кантур, К. О. (2015) Зародження порівняльно-історичного методу в європейському мовознавстві. “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Карасенко, А. В. (2015) Особливості перекладу безеквівалентної лексики в сучасному українському романі автора-білінгва. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Карпенко, М. Ю. (2015) Особливості реалізації неофіційних етнономінацій у межах сучасної англійської мови. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Кирилова, Л. О. (2015) Перекладацька пародія як категорія комічного і різновид стилізації (на базі гумористичного дискурсу). Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Кобзар, С. К. (2015) Можливості вивчення англійської мови дітьми молодшого дошкільного віку в сім'ї. “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Колісніченко, А. І. (2015) Графічні засоби створення мовної гри в українській та англійській мовах. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Корбмахер, А. (2015) Різновиди телевізійного інтерв'ю. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Корнєєва, К. О. (2015) Лінгвістична характеристика деяких мовних аспектів німецької мови як другої іноземної в порівняльному аспекті. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Косяк, Н. Л. (2015) Лексичні особливості американського політичного дискурсу: гендерний аспект. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Кривенко, Я. Г. (2015) Вживання гендерно нейтрального чоловічого роду в німецькомовному юридичному дискурсі. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Криклива, К. П. (2015) Особливості вивчення кольору в межах сучасного мовознавства. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Кузьменко, О. Ю. (2015) Комунікативна стратегія запиту інформації в англомовному інтерв’ю. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (80). pp. 249-253. ISSN 2076-6173

Кузьменко, О. Ю. (2015) Специфіка конструювання масмедійного дискурсу засобами масової інформації. «Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки».

Кур'ята, С. Г. (2015) Конкретні концепти у навчанні німецької мови професійного спрямування як засіб розширення світогляду студентів. “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Кучинська, Ю. А. (2015) Способи відтворення модальності в англо-українському перекладі (на матеріалі роману Дена Брауна "Інферно"). Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Кхеліл, О. І. (2015) Прагматичний потенціал середньоанглійського умовного речення. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4 (82)). pp. 56-59. ISSN 2076-6173

Кікоть, М. Ю. (2015) Гендерні особливості мовленнєвої поведінки. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Л

Латушкіна, К. О. (2015) Теоретичні засади дослідження акцентуйованої мовної особистості. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Лескова, К. Р. (2015) Вербальна маніфестація терміноконцепту ЛІКАР в сучасній англійській мові. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Липко, О. О. (2015) Засоби вираження категорії означеності/неозначеності в англійській мові за допомогою артикля. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Литвиненко, Н. Д. (2015) Категорія неозначеності в ранньоновоанглійській мові. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Лозко, О. В. (2015) Особливості французської науково-технічної термінології у галузі сільсікого господарства. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Лозко, О. В. (2015) Труднощі перекладу термінів з виробництва та використання спецій та прянощів. “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Лях, Н. О. (2015) Структурні особливості розвитку усного мовлення учнів основного етапу засобами медіабібліотеки. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Лівицька, І. А. (2015) Соціолінгвістичні характеристики інституційності наукового дискурсу (на матеріалі англомовних статей). “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Лісова, Ю. О. (2015) Екзистенційні стани персонажа крізь призму гендерної лінгвістики. In: II Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця», 2 квітня 2015, Полтава, Україна.

М

Мадюдя, О. П. (2015) Еліпсис іменної групи в середньоанглійській мові. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Мазяр, А. І. (2015) Особливості понятійного апарату драматургії абсурду. Витоки та проблематика назви течії. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Макаренко, А. С. (2015) Жанрово-композиційна архітектура промов Папи Римського Франциска. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Макаренко, Н. В. (2015) Поетика дихотомії «внутрішне-зовнішне» в характерології прози Б. Брехта. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Марцун, О. В. (2015) Фразеологічний аспект концепту ЧАС в сучасній англійській мові. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Матушевська, Н. В. (2015) Вербалізація концепту TEMPTATION в англомовних релігійних лексикографічних джерелах. Philology, 62. pp. 65-71.

Матушевська, Н. В. (2015) Вербалізація концепту TEMPTATION в англомовних релігійних лексикографічних джерелах. Science and Education a New Dimension. Philology, 13 (65). pp. 98-104. ISSN 2308-5258

Матушевська, Н. В. (2015) Этимологический анализ концепта СОБЛАЗН, представленного ядерными лексемами allure, lure. Язык и культура СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ XVIII Международной научно-практической конференции. pp. 170-179.

Матушевська, Н. В. (2015) Етимологічний аналіз ядра концепту temptation. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (80). pp. 265-269. ISSN 2076-6173

Матушевська, Н. В. (2015) Концепт як лінгвокультурологічне явище. “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Мачушник, О. О. (2015) Явище дискримінації, історичні передумови його розвитку та форми реалізації в англійській мові. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Мелконян, Д. А. (2015) Словоскладання в системі англійського словотворення (на матеріалі публіцистичних текстів). Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Мельник, В. А. (2015) Основні стратегії та трансформації у поетичному перекладі. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Мережана, О. М. (2015) Прагматичні особливості лексико - граматичних засобів вираження категорії модальності у політичному дискурсі. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Морозовська, О. Л. (2015) Інтерсеміотичний аспект перекладу алюзивних антропонімів (на матеріалі роману Дж. Р. Р. Толкіна «The Hobbit»). Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Мосейчук, О. М. and Матушевська, Н. В. (2015) Когнітивно-прагматичний аналіз комунікативної ситуації спокуса (на матеріалі англомовного кінодискурсу). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. pp. 7-15.

Мулярчук, І. М. (2015) Жанрова специфіка вживання "get-passive" у сучасній англійській мові на матеріалі British National Corpus. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Н

Нагірняк, М. М. (2015) Художнє новаторство драматургів-абсурдистів: мовно-стилістичний аспект. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Невмержицька, Н. Ю. (2015) Засоби відтворення каламбуру у перекладі (на матеріалі серіалу Friends). Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Некрита, Т. В. (2015) Сучасні підходи до класифікації комунікативних стратегій. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Нікітюк, М. Ю. (2015) Британська англійська мова та її діалекти. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

О

Омельченко, М. В. (2015) Вербальні та невербальні особливості слоганів проспектів американських вищих навчальних закладів. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Оржиховська, О. О. (2015) Характерні риси сленгу та особливості його перекладу з англійської на українську. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

П

Павловська, О. (2015) Функції незалежних дієприкметникових комплексів. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Панасенко, К. О. (2015) Співвідношення поняття «символ» із суміжними поняттями «архетип» та «концепт»: точки дотику та відмінності. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Панчук, М. О. (2015) «Прагматичний аспект перекладу сучасної англомовної художньої прози на матеріалі роману С. Майєр «Сутінки». Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Папіжук, В. О. (2015) Відгук офіційного опонента, кандидата педагогічних наук, доцента Папіжук Валентини Олександрівни на дисертацію Бондарчук Олени Анатоліївни «Реформування змісту загальної середньої освіти в Австралії», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01- загальна педагогіка та історія педагогіки. ЖДУ ім. І. Франка.

Папіжук, В. О. (2015) Комп’ютерні тести як засіб перевірки знань з французької мови. Проблеми освіти: Наук-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України.

Папіжук, В. О. (2015) Третя іноземна мова у формуванні міжкультурної компетенції студентів ВНЗ. Нові технології навчання: Наук-метод. зб. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України.

Папіжук, В. О. and Лісова, Ю. О. and Цюник, Г. М. (2015) Le Français en deux ans. Частина друга. Французька мова. Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, Житомир.

Папіжук, В. О. (2015) Використання Інтернет ресурсів в процесі навчання французької мови як третьої іноземної. “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Побережна, В. Ю. (2015) Наративна категорія часу в сучасному англомовному медіатексті. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Поль, Т. В. (2015) Основні аспекти функціонування англійських модальних дієслів у XVI-XVII ст. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Попкова, В. М. (2015) Besonderheiten der Rede der Frauen. СУЧАСНІ ФІЛОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ.

Протусєєва, Г. С. (2015) Підрядні речення причини в ранньоновоанглійській мові: структура і функціонування. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Р

Резанова, М. В. (2015) Додавання та опис як основні прийоми методу декомпресії. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Рибіна, А. Ю. (2015) The reflection of Londoners’ interests through the content of English newspaper (on the example of the “London Evening Standard”). Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Рудик, І. М. (2015) Різновиди вербальних маніпуляцій. “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Руцька, Н. Б. (2015) Особливості використання фразеологічних модифікацій в англомовних періодичних виданнях. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 363-366.

С

Савчук, І. І. (2015) Стратегічні особливості кооперативної комунікативної взаємодії. “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Самойлюкевич, І. В. and Калініна, Л. В. (2015) Англійська мова для 4-го класу. In: Англійська мова для 4-го класу. Генеза.

Семенюк, О. В. (2015) Процеси взаємного запозичення лексичних одиниць в німецькій та англійській мовах. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Семеній, Т. О. (2015) Функціонування гендерно-маркованих одиниць в сучасному англомовному рекламному дискурсі. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Сидорович, Л. Є. (2015) Вивчення категорії означеності / неозначеності в різних наукових школах. “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Сидорович, Л. Є. (2015) Розповсюдження означеного артикля на підклас конкретних іменників в узагальненій референції в середньо- та ранньоновоанглійській мові. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (80). pp. 195-199. ISSN 2076-6173

Соловйова, Л. Ф. (2015) Модально-оцінні релятиви в сучасній англійській мові. Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (1935-2003) "Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу" – ЖДУ імені Івана Франка, 15 травня 2015 р..

Соловйова, Л. Ф. (2015) Оцінні компоненти в семантичній структурі прикметників у сучасній англійській мові. “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Т

Тарабріна, Н. А. (2015) Проксемний фактор як невербальна складова комунікативного процесу. “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Тарасюк, В. В. (2015) Концептуальні маетафора як елемент мовомислення Дж. Стейнбека. СУЧАСНІ ФІЛОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ.

Татуревич, Н. С. (2015) Диференційні ознаки наказового способу. Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора Д.І.Квеселевича «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу».

Татуревич, Н. С. (2015) Особливості дослідження імперативного речення в сучасних лінгвістичних студіях. IX Міжнародна науково-практична конференція “Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість”, Національний університет “Острозька академія”.

Татуревич, Н. С. (2015) Структурні особливості імперативного речення в сучасній англійській мові. IX Міжнародна науково-практична конференція «Мова і світ: дослідження та викладання», факультет іноземних мов Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Ф

Фурсова, Л. І. (2015) Особливості прояву процесу повторної термінологізації сучасної англійської економічної лексики. “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Філіпова, А. П. (2015) Використання умовних речень в англомовних гумористичних текстах. СУЧАСНІ ФІЛОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ.

Ч

Чабан, А. В. (2015) Поняття імплікації в сучасній текстології. СУЧАСНІ ФІЛОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ.

Черниш, О. А. (2015) Авторские окказионализмы как маркеры индивидуально-авторского стиля вербально-семантического уровня языковой личности журналиста. “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Черниш, О. А. (2015) Конвергентна та дивергентна стратегії самопрезентації комунікативної поведінки мовної особистості редактора популярних жіночих журналів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (80). pp. 285-288. ISSN 2076-6173

Чоні, В. Ю. (2015) Методичні рекомендації щодо формування франкомовної компетентності в аудіюванні в учнів 6 класу у системі уроків «Les saisons». СУЧАСНІ ФІЛОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ.

Ш

Шидловська, В. О. (2015) Особливості реалізації емоції здивування в англійській мові. СУЧАСНІ ФІЛОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ.

Шилюк, В. В. (2015) Класифікації засобів вираження позиції мовця в усній комунікації: порівняльний аналіз. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (80). pp. 302-308. ISSN 2076-6173

Шиліна, А. Ю. (2015) Словникова педагогіка як засіб підвищення навчальної автономності учнів старшої школи. СУЧАСНІ ФІЛОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ.

Шугаєв, А. В. (2015) Лексико-граматичні особливості перекладу документів міжнародного права. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Щ

Щерба, Н. С. (2015) Специфіка використання веб-квестів переконуючого типу у розвитку іншомовного діалогічного мовлення учнів. “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Я

Яковенко, А. С. (2015) Стилістичні особливості текстів німецьких медичних інструкцій. СУЧАСНІ ФІЛОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ.

Якуш, А. В. (2015) Ірландська драматургія першої половини XX століття. Традиції та новаторство на прикладі творчості Б. Шоу. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

This list was generated on Thu Aug 18 16:38:43 2022 EEST.