Items where Division is "Educational and Research Institute of Foreign Philology > Department of Cross-Cultural Communication and Applied Linguistics" and Year is 2017

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | Г | Д | Ж | К | Л | М | Н | О | П | С | Т | Ц | Ч | Ш | Щ | Я
Number of items: 37.

Є

Євченко, В. В. (2017) American English in the Sociolinguistic Contexts. Матеріали онлайн семінару “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Г

Галицька, Л. В. (2017) Семантико-когнітивний зміст поняття культурно-пізнавальної функції у рекламному дискурсі сучасної англійської мови. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації (Х). pp. 24-29.

Гирин, О. В. (2017) Автоматичний синтаксичний аналіз англійського речення: застосування та перспективи. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1(85)). pp. 26-30. ISSN 2076-6173

Гирин, О. В. (2017) Автоматичний синтаксичний аналіз англійської мови: застосування та перспективи. ЖДУ ім. І.Франка.

Д

Дюрягіна, І. В. (2017) Основні підходи до вивчення явища комічного. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації (Х). pp. 442-448.

Ж

Жуковська, В. В. (2017) Морфологічні та семантичні особливості суб’єктного компоненту англійської абсолютної конструкції. Матеріали онлайн конференції "Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури" (8‑12 лютого 2017 р.).

К

Кардаш, О. М. (2017) Можливості застосування електронних додатків у навчанні учнів старшої школи іншомовної лексики. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації (Х). pp. 389-394.

Книш, І. О. (2017) Структурні особливості композитних одиниць в англомовному художньому дискурсі. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації (Х). pp. 40-43.

Комаренко, В. В. (2017) Вживання маркерів применшення категоричності висловлення як засобів соціолінгвістичної ідентифікації мовця в академічному дискурсі: кількісний аспект. Матеріали онлайн семінару “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Котнюк, Л. Г. (2017) Особливості вживання слів Yes і No в художньому дискурсі. In: Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури. / Матеріали онлайн конференції ННІ іноземної філології ЖДУ імені І. Франка, 8 – 12 лютого 2017 року, Житомир.

Кузьменко, О. Ю. (2017) Тлумачення поняття "репрезентація" у світлі гуманітарних наук. Матеріали онлайн семінару “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Л

Лозко, О. В. (2017) Використання прислів’їв та приказок на уроках французької мови як метод інтенсивного вивчення іноземної мови. Матеріали онлайн семінару “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Лук'янов, С. С. (2017) Частота вживання адверба then на основі матеріалу COHA. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації (Х). pp. 325-328.

Ліщенко, В. О. (2017) Фразеологізми та особливості їх класифікації. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації (Х).

М

Марчук, К. І. (2017) Автоматичний синтаксичний аналіз англомовного тексту : застосування та перспективи. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації (Х). pp. 328-333.

Матушевська, Н. В. (2017) Аналіз кореляції понять "концепт", "поняття" та "значення". Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (за матеріалами онлайн конференції, проведеної кафедрою міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики).

Мосейчук, Т. Л. (2017) Поняття літературної мови та літературного стандарту. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації (Х). pp. 246-251.

Муковнін, Є. В. (2017) Труднощі в роботі систем обробки природної мови та основні методи їх вирішення. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації (Х). pp. 343-347.

Мулярчук, І. М. (2017) Get-passive у парадигмі англійського дієслова: структурно-функціональний аспект. ЖДУ ім. І.Франка.

Н

Наконечна, Н. О. (2017) Можливості застосування веб-застосунка Lino у навчанні учнів старших класів іншомовного читання. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації (Х). pp. 409-412.

О

Омельченко, М. В. (2017) Сучасний англомовний академічний промодискурс: лінгвокомунікативний аспект. ЖДУ ім. І.Франка.

П

Полубєлова, С. Г. (2017) Стереотипізація у дискурсі анекдоту як форма вияву національної ідентичності ірландців. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації (Х). pp. 94-99.

С

Савчук, І. І. (2017) Сприйняття країн Заходу британцями: лінгвокультурний вимір. Aктуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (за матеріалами онлайн конференції, проведеної кафедрою міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики).

Соколова, А. Г. (2017) Інституційний дискурс ситуації працевлаштування. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації (Х). pp. 99-104.

Соловйова, Л. Ф. (2017) Англійські аксіологічні прикметники у функції епітета. Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (1935-2003) “Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу” – ЖДУ імені Івана Франка, 12 травня 2017 р..

Соловйова, Л. Ф. (2017) Надслівні форми вираження предикативів оцінки у сучасній англійській мові. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет конференції «Іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів: проблеми та стратегії»..

Соловйова, Л. Ф. (2017) Семантичні характеристики атрибутів оцінки у сучасній англійській мові. Aктуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (за матеріалами онлайн конференції, проведеної кафедрою міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики).

Т

Тимошенко, Н. С. (2017) Структурна організація заперечних маркерів в імперативних реченнях ранньоновоанглійської мови. Aктуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (за матеріалами онлайн конференції, проведеної кафедрою міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики).

Тищенко, О. В. (2017) Суб’єктивна модальність політичного дискурсу (на матеріалі сучасних англомовних ЗМІ). ЖДУ ім. І.Франка.

Ц

Цюник, Г. М. (2017) Абревіація як один з основних засобів словотворення у сучасній французькій мові. Aктуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (за матеріалами онлайн конференції, проведеної кафедрою міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики).

Ч

Чайківська, А. В. (2017) Структурно-семантичні особливості фразеологічних одиниць на позначення рис характеру людини (на матеріалі англійської та французької мов). ЖДУ ім. І.Франка.

Черниш, О. А. (2017) Специфіка медіажанру "слово редактора" сучасних англомовних жіночих глянцевих журналів. Aктуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (за матеріалами онлайн конференції, проведеної кафедрою міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики).

Ш

Шомко, А. В. (2017) Генеративна граматика як галузь лінгвістичної науки. Проблеми та перспективи її розвитку. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації (Х). pp. 355-359.

Щ

Щерба, Н. С. (2017) Використання віртуальних навчальних середовищ Edmodo та Easygenerator у професійній підготовці майбутніх учителів іноземної мови. Aктуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (за матеріалами онлайн конференції, проведеної кафедрою міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики).

Я

Якименко, К. С. (2017) Особливості утворення сучасних економічних англійських термінів. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації (Х). pp. 287-290.

Яковчук, М. В. (2017) Функціонування for-to-infinitive в давньоанглійській мові. ЖДУ ім. І.Франка.

Янчук, О. А. (2017) Можливості застосування електронних презентацій у навчанні старшокласників усного монологічного мовлення. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації (Х). pp. 425-431.

This list was generated on Fri Jun 5 10:01:41 2020 EEST.