Items where Division is "Educational and Research Institute of Foreign Philology > Department of Intercultural Communication and Foreign Language Education" and Year is 2021

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Ж | К | Л | П | С | Щ
Number of items: 11.

Ж

Жуковська, В. В. (2021) Current Schools of Construction Grammar: Theoretical and Methodological Architecture. In: Сучасна філологічна наука: актуальні питання та вектори розвитку : колективна монографія. Львів-Торунь : Ліга-Прес, pp. 61-86.

Жуковська, В. В. (2021) Теоретико-методологічні засади квантитативно-корпусної параметризації граматичної конструкції. In: Мова та мовлення: фундаментальні парадигми розвитку. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», pp. 66-81.

Жуковська, В. В. (2021) Теоретико-методологічні засади квантитативно-корпусної параметризації граматичної конструкції. Мова та мовлення: фундаментальні парадигми розвитку. Working Paper. ЖДУ імені Івана Франка.

К

Калініна, Л. В. (2021) Teaching Language and Culture Карта формування лінгвосоціокультурної компетентності майбутніх вчителів англійської мови (методичні рекомендації до курсу «Навчання мови і культури») другий (магістерський) рівень вищої освіти. ЖДУ імені Івана Франка.

Калініна, Л. В. and Прокопчук, Н. Р. (2021) Як писати кваліфікаційну роботу з методики навчання англійської мови (Методичні рекомендації в інструкціях і пам’ятках). ПП "Євро-Волинь", Житомир. ISBN 978-617-7992-20-1

Климович, Ю. Ю. and Калініна, Л. В. (2021) Let’s Flip: використання засобів перевернутого навчання у процесі формування професійної компетентності майбутніх філологів. ЖДУ імені Івана Франка, Житомир.

Л

Лісова, Ю. О. and Клименко, О. П. (2021) Рекомендації з використання інтерактивних ігрових платформ у навчанні англійської мови у середній школі. In: Science and education: problems, prospects and innovations : Proceedings of IX International Scientific and Practical Conference, 26-28 травня 2021, Kyoto.

Лісова, Ю. О. and Папіжук, В. О. (2021) Методичні рекомендації до організації самостійної й індивідуальної роботи студентів із дисципліни «Історія літератури країн, мова яких вивчається (французька мова)». [Teaching Resource]

П

Папіжук, В. О. and Кузьменко, О. Ю. and Лісова, Ю. О. (2021) Критичне мислення як освітня інновація в Україні: здобутки та перспективи. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 3 (43). pp. 180-185. ISSN 2308-4863

С

Станіславова, О. В. and Лісова, Ю. О. (2021) Стратегії використання "warm up activities" при вивченні англійської мови. In: «Сучасні тенденції та концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки», 19 травня 2021, Київ, Україна.

Щ

Щерба, Н. С. (2021) Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до реалізації практикоорієнтованого навчання учнів з особливими освітніми потребами. Documentation. ЖДУ імені Івана Франка.

This list was generated on Thu Aug 18 16:40:13 2022 EEST.