Items where Division is "Educational and Research Institute of Foreign Philology > Department of Germanic Philology and Foreign Literature" and Year is 2009

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | А | К | Л | Р | С | Ф | Ч
Number of items: 21.

Є

Євченко, Н. В. (2009) Б. Брехт у контексті німецької реалістичної драматургії. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 217-222. ISSN 2076-6173

А

Астрахан, Н. І. (2009) Інтертекстуальність і проблема онтології літературного твору. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. (12). pp. 7-11. ISSN 1729-360X

Астрахан, Н. І. (2009) Родова та жанрова своєрідність маленьких трагедій О.С. Пушкіна. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 189-194. ISSN 2076-6173

К

Карпенко, Є. М. (2009) Інформаційно-аналітичні уміння у структурі професійної компетентності вчителя іноземної мови. Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. pp. 116-120.

Карпенко, Є. М. (2009) Формування інформаційно-аналітичних вмінь майбутніх вчителів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Збірник наукових праць учасників Міжнародної науково-практичної конференції "Вища освіта в Україні в контексті інтеграції до європейського освітнього простору", 6. pp. 195-200.

Ковальова, Т. П. (2009) Лінгвостилістичні особливості зображення кольору речей в англійській художній прозі XVIII-XX століть. Мовні і концептуальні картини світу. – Частина 2 (25). pp. 69-74.

Ковальова, Т. П. (2009) Образ міста в романі Т. Морісон "Jazz". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 95-98.

Ковальова, Т. П. (2009) Синтез мистецтв: взаємодія літератури і музики (на матеріалі роману Т. Моррісон “Джаз”). Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: зб. наук. пр. (16). pp. 255-233.

Король, Є. О. (2009) Шутовское начало в образе художника (на материале романа Л. Фейхтванґера «Гойя, или Тяжкий путь познания». In: VII Мiжвузiвська конференція молодих учених , Донецьк.

Король, Є. О. (2009) Художественная корреляция «поэт-раб» в романе Г. Броха «Смерть Вергилия». Вiсник Луганського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка (фiлологiчнi науки). pp. 88-96.

Л

Лєцкін, М. О. (2009) «Я з землею зрісся – не вирну…» (Іван Огієнко та Михайло Драй-Хмара). Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: філологічні науки (19). pp. 103-106.

Лєцкін, М. О. (2009) Талант, заповіданий духом Тараса й Лесі (Іван Огієнко та Петро Волиняк). Волинь-Житомирщина: історико-філологічний збірник з регіональних проблем (19). pp. 114-121.

Лєцкін, М. О. (2009) Як я був літературним редактором газети «Голос громадянина». Житомирський прорив. pp. 96-107.

Лєцкін, М. О. (2009) “Та дороги розійшлися…” (Іван Огієнко та Дем’ян Бєдний). Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник (серія історична та філологічна) (6). pp. 60-65.

Р

Рудницька, Н. М. (2009) Чинники прагматичної адаптації перекладу середньоанглійського твору сучасною українською мовою. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 214-217.

С

Соколовська, С. М. (2009) Ретроспективний аналіз дослідження проблеми саморозвитку особистості. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 103-107.

Соколовська, С. Ф. (2009) Прагматичний потенціал комунікативної стратегії ввічливості. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 158-161.

Соколовська, С. Ф. (2009) Час і простір в епічній драмі Б. Брехта. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 218-221.

Ф

Федоренко, Л. О. (2009) Брехт Б. «Lehrstücke» («навчальні» п’єси). In: Брехт Б. «Lehrstücke» («навчальні» п’єси). ПП «Рута», Житомир.

Федоренко, Л. О. (2009) "Lehrstück" – "Lesestück" – "Schaustück" (місце і роль глядача в "навчальному" театрі Бертольда Брехта). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 226-229.

Ч

Чирков, О. С. (2009) Діалектичний театр – театр епічний? Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 183-188. ISSN 2076-6173

This list was generated on Thu Aug 18 15:39:45 2022 EEST.