Items where Division is "Educational and Research Institute of Foreign Philology > Department of Germanic Philology and Foreign Literature" and Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: H | І | А | Б | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | П | С | Т | Ф | Ч | Ш
Number of items: 33.

H

Hіllesheіm, Jürgen (2015) Wer ist der Leiermann? Zur Zentralen Figur der Winnerreise von Wilhelm Müller und Franz Schubert. Ars et scientia (1). pp. 19-27.

І

Ільчук, Т. and Астрахан, Н. І. (2015) Творча історія повісті М. В. Гоголя «Тарас Бульба». Полілог (3). pp. 38-40. ISSN 2311-1844

А

Анхим, О. І. (2015) "Die Köpfe oder Das noch kleinere Organon" Гельмута Байєрля як спроба осмислення власного творчого доробку". Брехтівський часопис. (Submitted)

Астрахан, Н. І. (2015) Моделювання у літературознавстві: аналіз художнього тексту та інтерпретація літературного твору. Other thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Астрахан, Н. І. (2015) Подієвість літературного твору: діалектика поняття та терміну. Актуальні проблеми літературознавчої термінології: Науковий збірник / Відп. ред. Є. М. Васильєв.. pp. 15-18.

Астрахан, Н. І. (2015) Сократичний діалог у філогенезі літературного твору. Житомирські літературознавчі студії. pp. 4-13. ISSN 2305-5898

Б

Бараняк, М. М. (2015) Функції пареміологічних одиниць у промовах і виступах політиків Німеччини. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (80). pp. 237-240. ISSN 2076-6173

Баюн, К. Й. (2015) Експресивність як мовна та мовленнєва категорія. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (80). pp. 232-236. ISSN 2076-6173

Бондар, А. М. and Ліпісівіцький, М. Л. (2015) Екстраперекладацькі фактори в прагматиці перекладу зонґів "Тригрошової опери" Бертольта Брехта. emper tiro: Студентський науково-літературний часопис (4). pp. 5-13.

Г

Горобченко, Н. В. (2015) Fremdsprachendidaktik: Neue Akzente. ЖДУ імені Івана Франка, ЖДУ імені Івана Франка.

Горобченко, Н. В. (2015) Наративні методи навчання в процесі вивчення німецької мови. Всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал « Імідж сучасного педагога» (2). (In Press)

Гриневич, Анна and Астрахан, Н. І. (2015) Литературная критика серебряного века о творчестве Ф. М. Достоевского. Полілог (3). pp. 24-27. ISSN 2311-1844

Грицик, Светлана and Астрахан, Н. І. (2015) Проблема «Народ и история» в трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов». Полілог (3). pp. 28-31. ISSN 2311-1844

Д

Дмитрієва, І. В. (2015) Теорія художніх методів в контексті вітчизняного та зарубіжного літературних дискурсів. Актуальні проблеми літературознавчої термінології. pp. 54-56.

Дмитрієва, І. В. (2015) Форми вираження авторської присутності в агломовній драматургії другої половини 20 століття. "Молодий вчений" (1).

Ж

Жуковська, Н. and Чирков, О. С. (2015) Життя як драма у творчості Артура Міллера. Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис (4). pp. 14-18.

З

Закалюжний, Л. В. (2015) Опозиція "Драма-театр" у концепції Г.-Т. Леманна. Актуальні проблеми літературознавчої термінології. pp. 147-150.

К

Ковальова, Т. П. (2015) Фоностилістичні засоби сучасної німецької мови (Phonostilistische Mittel der deutschen Gegenwartssprache): Навчально-методичний посібник. Житомир: Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, м. Житомир.

Ковальова, Т. П. (2015) Фоностилістичні особливості слоганів німецькомовної комерційної реклами. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4 (82)). pp. 8-14. ISSN 2076-6173

Коляда, О. В. (2015) Граматико-синтаксичні особливості драматургії Семюела Беккета (на прикладі п’єси ''Кінець гри''). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3 (81)). pp. 15-18. ISSN 2076-6173

Коляда, О. В. (2015) Фонетичні особливості Семюела Беккета (на прикладі радіоп'єси ''Всі, що падають''). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4(82)). pp. 15-18. ISSN 2076-6173

Кірішун, Г. В. and Астрахан, Н. І. (2015) Тематическое многообразие лирики Александра Сергеевича Пушкина. Полілог (3). pp. 41-44. ISSN 2311-1844

Л

Ліпісівіцький, М. Л. (2015) Die Globalisierungsmotive im dramatischen Werk von Falk Richter, Philipp Löhle und Ingrid Lausund. Ars et scientia (1). pp. 53-59.

Ліпісівіцький, М. Л. (2015) Видові категорії драми в поетиках німецького бароко. Актуальні проблеми літературознавчої термінології. pp. 144-146.

Ліпісівіцький, М. Л. (2015) Рецензія на журнал Германославіка. Науковий журнал з германської та словянської філології. Театральність в літературі й культурі. - Випуск 19, №2(2014 р.). Ars et scientia (1). pp. 117-118.

М

Мальченко, М. С. (2015) Брехтівське розуміння епічної опери (на матеріалі "Тригрошової опери"). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4 (82)). pp. 65-69. ISSN 2076-6173

Манзело, Л. and Чирков, О. С. (2015) "Пристрасті під в’язами" Юджина О’Ніла: особливості жанру. Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис (4). pp. 19-23.

П

Павлінчук, Т. І. (2015) Рецензія на книгу проф. Юзефа Бремера. Чи вільною є свобода волі? Компатибілізм на тлі міждисциплінарних досліджень. Ars et scientia (1). pp. 118-119.

С

Сергієнко, В. Ю. and Астрахан, Н. І. (2015) Образы героя и героини как лирический центр романного повествования (на материале романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»). Полілог (3). pp. 76-78. ISSN 2311-1844

Т

Тараба, І. О. (2015) Символізація як когнітивна основа соматичної неофраземи. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (1). pp. 171-176.

Ф

Фант, М. О. (2015) Особливості поєднання клауз в ранньонововерхньонімецьких складних реченнях часу. Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора Д.І.Квеселевича «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу».

Ч

Чирков, О. С. (2015) Рецензія на монографію В. М. Назарця "Жанрові модифікації української адресованої лірики". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (77). p. 314. ISSN 2076-6173

Ш

Шуляківська, Т. and Долгополова, Л. А. (2015) Прогресивність німецької мови. Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис (4). pp. 24-27.

This list was generated on Thu Aug 18 08:17:19 2022 EEST.