Items where Division is "Faculty of Socio-Psychological > Department of General, Developmental and Educational Psychology" and Year is 2012

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | Д | М | С | Ф
Number of items: 18.

Б

Бутузова, Л. П. (2012) Розвиток асертивності як основи відповідального ставлення студентів до збереження та зміцнення власного здоров'я. Магістр медсестринства (1). pp. 5-9.

Бутузова, Л. П. (2012) Психолого-педагогічний супровід молодшого школяра в навчально-виховному процесі. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 227-229.

Д

Дубравська, Н. М. (2012) Соціально-психологічний тренінг як засіб розвитку компетентності людини в спілкуванні. Сучасні технології навчання і виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: збірник науково-методичних праць/ за заг.ред. Н.А.Басюк, Н.П.Тарнавської. pp. 20-23.

М

Максимець, С. М. (2012) Психологічні особливості професійної мотивації педагога. Конкурентомпроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи: Матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції/ за ред Саух І.В..

Мачушник, О. Л. (2012) Шляхи розвитку пізнавальної активності студентів-психологів у навчальній діяльності. Актуальні проблеми практичної психології: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29 березня 2012 р.). pp. 284-288.

Мачушник, О. Л. (2012) Вивчення пізнавальної активності студентів-психологів. Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Франка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / За ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. (18). pp. 498-505.

Мачушник, О. Л. (2012) ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИННИКІВ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ. Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Франка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / За ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої (16). pp. 696-705.

Мачушник, О. Л. (2012) Експериментальне навчання як засіб розвитку пізнавальної активності майбутніх психологів. Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 224-226.

Мачушник, О. Л. (2012) Изучение мотивов учебной деятельности студентов-психологов. Материали за 8-а международна научна практична конференция, «Найновите постижения на европейската наука», – 2012. Том 14. Психология и социология. 7 – 25 юни 2012., 14. pp. 53-54.

Мачушник, О. Л. (2012) К вопросу об определении составляющих познавательной активности. Materiály VIII mezinárodní vědecko - praktická konference «Aktuální vymoženosti vědy – 2012». – Díl 15. Psychologie a sociologie: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o – 80 stran 64-65. 27 června – 05 červenců 2012 roku.. pp. 64-65.

Мачушник, О. Л. (2012) ОСОБЛИВОСТІ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ- ПСИХОЛОГІВ. Актуальні проблеми практичної психології. Збірник наукових праць. pp. 347-351.

Мачушник, О. Л. (2012) Особенности мотивации студентов-психологов. Materiały Miedzynarodowej Naukowi-Praktycznej Konferencji Innowacje i badania naukowe, jak rόwnież ich zastosowanie w praktyce / (29.05.2012 – 31.05.2012).. pp. 26-28.

Мачушник, О. Л. (2012) Пізнавальна активність як предмет дослідження психологічної науки. Теоретичні та методологічні проблеми сучасної педагогіки та психології. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна 27-28 січня 2012року).. pp. 23-25.

Мачушник, О. Л. (2012) Шляхи розвитку пізнавальної активності майбутніх психологів. «Проблеми та перспективи формування інноваційної системи освіти в ХХІ столітті». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (м. Львів, Україна, 3-4 лютого 2012 року): –. pp. 17-18.

С

Сидоренко, Н. І. (2012) Вивчення особливостей професійного становлення майбутніх вчителів у сучасних умовах. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 412-414.

Стахова, О. О. (2012) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ЛАНКИШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки: зб. наук. праць., 38 (62). pp. 153-161.

Ф

Фриз, І. В. (2012) Особливості прояву відповідальності студентів. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (6). pp. 205-209. ISSN 2311-8466

Фриз, І. В. (2012) Психологічні фактори розвитку вольових якостей особистості. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (38). pp. 22-30.

This list was generated on Fri Jun 22 13:46:43 2018 EEST.