Items where Division is "Faculty of Socio-Psychological > Department of General, Developmental and Educational Psychology" and Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | Б | Г | Д | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Ц | Ш | Ю
Number of items: 59.

І

Ішкова, Г. В. and Максимець, С. М. (2015) Вплив сім’ї на формування та прояви емпатії юнаків. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць / За ред. І.В.Фриз. pp. 59-64.

Б

Барабанова, А. and Фриз, І. В. (2015) Вплив психологічного клімату на формування особистості в юнацькому віці. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць / За ред. І.В.Фриз. pp. 5-10.

Близнюк, Ю. А. and Стахова, О. О. (2015) Особливості інтернет-залежності в ранньому юнацькому віці. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць / За ред. І.В.Фриз. pp. 10-15.

Бокша, Г. and Дубравська, Н. М. (2015) Наслідувальна діяльність як механізм формування особистості в дитячому віці. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць / За ред. І. В. Фриз. pp. 15-19.

Бондар, Т. and Фриз, І. В. (2015) Дослідження уявлень студентів про майбутню професію. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць / За ред. І.В.Фриз. pp. 19-25.

Бондар, Т. and Фриз, І. В. (2015) Дослідження уявлень студентів про майбутню професію. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць / За ред. І.В.Фриз. pp. 19-25.

Бондарчук, Я. С. and Король, Л. М. (2015) Вплив комп’ютерних ігор на психічне здоров’я учнівської молоді. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць / За ред. І.В.Фриз. pp. 25-27.

Будник, Т. А. and Бутузова, Л. П. (2015) Психологічна специфіка прояву творчого потенціалу старшокласників. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць / За ред. І.В.Фриз. pp. 27-32.

Бутузова, Л. П. (2015) Психологічні детермінанти виникнення та прояви комп'ютерної залежності в юнацькому віці. Сталий розвиток: проблеми та перспективи / за ред. О.А.Дубасенюк: зб.наук.праць.. pp. 268-279.

Бутузова, Л. П. (2015) Психологічні тенденції особистісних ставлень студентів до проблем ВІЛ/СНІДу. Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі: Матеріали дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції / За ред. Саух І.В. pp. 33-35.

Бутузова, Л. П. (2015) Трансформація ціннісних установок студентів в процесі первинної професіоналізації. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи: Матеріали дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції / За ред. Саух І.В.. pp. 14-16.

Г

Голубенко, М. В. and Бутузова, Л. П. (2015) Зв’язок захоплення підлітками інтернетом та задоволеності їх базових потреб. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць / За ред. І.В.Фриз.

Гордійчук, Т. М. and Дмитрієва, С. М. (2015) Вікові особливості міжособистісних стосунків у старшому шкільному віці та шляхи їх оптимізації. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць / За ред. І.В.Фриз. pp. 36-41.

Григорчук, О. and Дубравська, Н. М. (2015) До проблеми подолання страхів у дитячому віці. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць / За ред. І.В.Фриз. pp. 41-45.

Гуловська, А. and Максимець, С. М. (2015) Проблема самотності в підлітковому віці. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць / За ред. І.В.Фриз. pp. 45-51.

Гуменюк, Н. І. and Стахова, О. О. (2015) Психологічні детермінанти агресивності в підлітковому віці. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць / За ред. І.В.Фриз І. В.. pp. 45-51.

Д

Данилюк, К. and Дубравська, Н. М. (2015) Психолого-педагогічні аспекти профілактики мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць / За ред. І.В.Фриз. pp. 55-59.

Дмитрієва, С. М. and Андрушко, Л. В. (2015) Міжособистісна взаємодія у групах підлітків та шляхи її оптимізації. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи: Матеріали девятої міжнародної наукво-практичної конференції. pp. 26-29.

Дмитрієва, С. М. and Горбалюк-Трохименко, В. С. (2015) Діагностика та корекція конфліктної взаємодії у підлітковому віці як умова підвищення професійної компетентності фахівця. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи. pp. 29-32.

Дмитрієва, С. М. and Гуменюк, Т. М. (2015) Діагностика особливостей емоційно – вольової сфери молодших школярів як умова підвищення професійної компетентності дитячого психолога. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи. pp. 32-35.

Дмитрієва, С. М. and Гуменюк, Т. С. (2015) Розвиток самооцінки та рівня домагань старшокласників як умова підвищення їх конкурентоздатності. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи. pp. 35-37.

Дмитрієва, С. М. and Дмитрієнко, О. (2015) Діагностика та корекція готовності дитини до навчання у школі як умова підвищення конкурентоздатності шкільного психолога. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи. pp. 37-42.

Дмитрієва, С. М. and Карпович, О. Б. (2015) Діагностика детермінант агресивності молодших школярів як умова підвищення компетентності спеціаліста. Конкурентоспроможність в уовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи. pp. 42-45.

Дубравська, Н. М. (2015) До проблеми врахування типів темпераменту у навчально-виховній роботі з дітьми дошкільного віку. Теоретико-методичні підходи до психічного та особистісного розвитку дитини в умовах системних змін: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. Н.М. Дубравської. pp. 141-143.

Дубравська, Н. М. (2015) Психологічні механізми впливу батьків на особистість дитини. Формування дидактичної компетентності педагогів дошкільної та педагоічної освіти: Збірник науково-методичних праць.

Дубравська, Н. М. and Григорчук, О. О. (2015) Розвиток уяви і фантазії дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Формування дидактичної компетентності педагогів дошкільної та початкової освіти: збірник науково-методичних праць.

Дубравська, Н. М. and Данилюк, К. В. (2015) Інтерактивні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів початкової школи. Формування дидактичної компетентності педагогів дошкільної та педагоічної освіти:збірник науково-методичних праць. pp. 206-209.

Дубравська, Н. М. and Оберемська, В. В. (2015) До проблеми формування творчої особистості молодшого школяра. Формування дидактичної компетентності педагогів дошкільної та початкової освіти: збірник науково-методичних праць. pp. 237-240.

Дубравська, Н. М. and Паламарчук, О. І. (2015) Вплив ком’ютерних технологій та мережі інтернет на формування особистості сучасної дитини. Формування дидактичної компетентності педагогів дошкільної та початкової освіти: збірник науково-методичних праць. pp. 254-257.

Дубравська, Н. М. and Петруняк, Н. В. (2015) Психофізіологічні особливості темпераменту молодших школярів. Формування дидактичної компетентності педагогів дошкільної та початкової освіти: збірник науково-методичних праць.

К

Козин, Ю. О. and Дмитрієва, С. М. (2015) Професійні інтереси старшокласників та особливості профорієнтаційної роботи з ними. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць / За ред. І.В.Фриз. pp. 64-68.

Костюченко, К. В. and Дмитрієва, С. М. (2015) Вікові особливості уваги підлітків та їх врахування в навчально-виховному процесі. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць / За ред. І.В.Фриз. pp. 68-75.

Л

Лапчик, О. and Фриз, І. В. (2015) Вплив сім’ї на розвиток особистості підлітка. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць / За ред. І.В.Фриз. pp. 75-78.

М

Магалецький, А. М. and Дмитрієва, С. М. (2015) Інтереси та ідеали у підлітковому віці. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць / За ред. І.В.Фриз. pp. 78-84.

Малівська, А. В. and Максимець, С. М. (2015) Психологічні особливості самотності підлітків. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць / За ред. І.В.Фриз. pp. 84-89.

Матвійчук, В. О. and Дмитрієва, С. М. (2015) Розвиток творчих здібностей у старшому шкільному віці та шляхи їх формування. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць / За ред. І.В.Фриз. pp. 89-95.

Матюх, А. and Фриз, І. В. (2015) Дослідження комп’ютерної залежності у підлітків. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць / За ред. І.В.Фриз. pp. 95-100.

Мосійчук, І. П. and Бутузова, Л. П. (2015) Особистісний портрет підлітків, захоплених інтернет-діяльністю. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць / За ред. І.В.Фриз. pp. 105-110.

Мінькович, Б. and Фриз, І. В. (2015) Розвиток вольової сфери у підлітковому віці. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць / За ред. І.В.Фриз. pp. 100-105.

Н

Новаківська, А. Ю. and Стахова, О. О. (2015) Психологічні детермінанти тривожності в підлітковому віці. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць / За ред. І.В.Фриз. pp. 110-114.

О

Оберемська, В. and Дубравська, Н. М. (2015) Психологічні особливості організації ігрової діяльності дітей дошкільного віку. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць / За ред. І.В.Фриз. pp. 114-117.

Орел, С. С. and Бутузова, Л. П. (2015) Психологічні особливості професійного самовизначення старшокласників. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць / За ред. І.В.Фриз. pp. 117-122.

П

Паламарчук, О. and Дубравська, Н. М. (2015) Особливості розумового розвитку і розумового виховання дитини у дошкільному віці. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць / За ред. І.В.Фриз. pp. 121-125.

Петровська, Т. and Бутузова, Л. П. (2015) Ціннісні паттерни емпатійності сучасних юнаків. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць / За ред. І.В.Фриз. pp. 125-129.

Петруняк, Н. and Дубравська, Н. М. (2015) До проблеми застосування інтерактивних методів навчання у початковій школі. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць / За ред. І.В.Фриз. pp. 125-129.

Примак, О. and Фриз, І. В. (2015) Прояв міжособистісніх стосунків в підлітковому віці. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць / За ред. І.В.Фриз. pp. 133-136.

Пустовойт, М. В. and Бутузова, Л. П. (2015) Референтність дорослих та ровесників для сучасних старшокласників. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць / За ред. І.В.Фриз. pp. 136-141.

Р

Руденко, Л. В. and Король, Л. М. (2015) Особливості міжособистісних взаємин та формування класного колективу учнів-підлітків. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць / За ред. І.В.Фриз. pp. 141-144.

С

Салій, О. В. and Бутузова, Л. П. (2015) Професійне самовизначення в ранній юності. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць / За ред. І.В.Фриз. pp. 144-149.

Сидорчук, Д. and Мачушник, О. Л. (2015) Особливості почуття любові в ранньому юнацькому віці. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць / За ред. І.В.Фриз. pp. 149-154.

Собченко, Д. С. and Стахова, О. О. (2015) Мотивація учіння та її формування в період ранньої юності. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць / За ред. І.В.Фриз. pp. 154-157.

Старушко, Є. and Максимець, С. М. (2015) Психологічні причини шкільної неуспішності та шляхи її подолання. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць / За ред. І.В.Фриз. pp. 157-161.

Сушко, Т. Ю. and Максимець, С. М. (2015) Мотиви навчання підлітків. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць / За ред. І.В.Фриз. pp. 161-167.

Т

Туровська, А. and Мачушник, О. Л. (2015) Закоханість в юнацькому віці. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць / За ред. І.В.Фриз. pp. 167-171.

У

Усков, В. В. and Стахова, О. О. (2015) Проблема самотності в підлітковому віці. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць / За ред. І.В.Фриз. pp. 171-175.

Ф

Фриз, І. В. (2015) Розвиток вольових якостей як умова формування конкурентоспроможної особистості. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи: Матеріали девятої міжнародної науково-практичної конференції. pp. 94-95.

Ц

Цимбалюк, К. П. and Дмитрієва, С. М. (2015) Мотиви учіння та їх формування у підлітковому віці. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць / За ред. І.В.Фриз. pp. 175-179.

Ш

Шиманська, А. І. and Максимець, С. М. (2015) Емпaтiя в структурi цiннiснo-смислoвoї сфeри oсoбистoстi. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць / За ред. І.В.Фриз. pp. 179-187.

Ю

Юрчук, М. С. and Максимець, С. М. (2015) Формування професійних інтересів у підлітків. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць / За ред. І.В.Фриз. pp. 187-194.

This list was generated on Sun Jun 17 13:32:20 2018 EEST.