Items where Division is "Faculty of Physics and Mathematics > Department of Computer Science and Information Technology" and Year is 2010

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 45.

Article

Бенедисюк, М. М. (2010) Інтеграція міжпредметних зв’язків фізики та математики. Фізика та астрономія в школі (6).

Богачков, Ю. М. and Кривонос, О. М. (2010) ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПОБУДОВИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ СТАНДАРТІВ ІКТ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ, ВЧИТЕЛІВ, АДМІНІСТРАТОРІВ У ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ. Інформаційні технології в освіті. pp. 166-169.

Богачков, Ю. М. and Кривонос, О. М. (2010) Рекомендації до проекту стандартів з інформаційно-комунікаційних компетентностей учнів. Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України. pp. 59-64.

Богачков, Ю. М. and Спірін, О. М. (2010) Концептуальні підходи до розроблення системи інформаційно-комунікаційних компетентностей у загальній середній освіті України. Особливості організації дистанційного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах. 0снови стандартизації інформаційно-комунікаційних в компетентостей в системі освіти України. pp. 51-58. ISSN 978-966-326-418-9

Вакалюк, Т. А. (2010) Математичні основи розв’язування олімпіадних задач з інформатики на сайті e-olimp. Інформаційні технології в освіті : Збірник наукових праць. (7). pp. 139-144.

Вербівський, Д. С. (2010) Особливості формування професійної етики персоналу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 134-138. ISSN 2076-6173

Вербівський, Д. С. (2010) Професійна етика сучасного фахівця як складова професіоналізму. Матеріали міжнародної науково-практичної коференції "Еліта і обдарованість: точки перетину". pp. 183-190.

Вербівський, Д. С. (2010) Деякі аспекти становлення професійної етики. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 89-92. ISSN 2076-6173

Жуковський, С. С. (2010) Аналіз, дослідження та розв’язування конкурсних задач під час учнівської олімпіади з інформатики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 153-157.

Жуковський, С. С. (2010) E-olimp – педагогічний засіб дистанційної підготовки учнів та студентів до олімпіади з програмування. Інформаційні технології в освіті (8). pp. 202-206.

Зарицька, О. Л. (2010) Створення дистанційного курсу "бази даних та інформаційні системи" з урахуванням наукових засад добору змісту навчального матеріалу. Інформаційні технології в освіті. pp. 207-210. ISSN 1998-6939

Зарицька, О. Л. (2010) Наукові засади добору змісту навчального матеріалу при створенні модульної структури дистанційного курсу "Бази даних та інформаційні системи". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 115-120.

Карплюк, С. О. (2010) Роль мотиваційного компоненту професійно-педагогічної діяльності вчителів інформатики у контексті організації взаємонавчання учнів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 54-57. ISSN 2076-6173

Карплюк, С. О. (2010) Основні концептуальні підходи до формування спеціальних знань майбутніх фахівців інформатики. Формування естетичної компетентності особистості засобами народознавства // Збірник наукових праць молодих дослідників. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – 268 с.. pp. 224-227.

Коневщинська, О. Е. (2010) Використання мультимедійних технологій в процесі дистанційного навчання. "Матеріали науково-практичної конференції "Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності". pp. 77-78.

Коневщинська, О. Е. (2010) Деякі проблеми проектування інтерфейсу користувача у дистанційному навчанні. Матеріали науково-практичної конференції "Освіта в інформаційному суспільстві: до 25-річчя шкільної інформатики". pp. 102-104.

Коневщинська, О. Е. (2010) Особливості діалогової взаємодії суб'єктів у дистанційному навчанні. Матеріали доповідей VI Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інформаційні технології в освіті, науці і техніці" (ІТОНТ-2010), 2. pp. 13-15.

Кривонос, О. М. (2010) Діагностика сформованості інформаційно-комунікаційної компетентності як педагогічна проблема. Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання АПН України: Матеріали наукової конференції. pp. 25-27.

Кривонос, О. М. (2010) Діагностика інформаційно-комунікаційних компетентностей// Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання. Інформаційні технології і засоби навчання.

Ляшенко, Б. М. (2010) Проблеми шкільної інформатики та шляхи її подолання. Комп'ютер у школі та сім'ї (2). ISSN ISSN 2307–9851

Міхеєв, В. В. (2010) Нова програма з інформатики. «Педагогічна Житомирщина» (3). pp. 16-18.

Присяжнюк, Т. А. (2010) Использование математических знаний для оптимизации решения олимпиадных задач с программирования. Перспектива: сборник статей IV Международной научно-практической Интернет-конференции. Вып. 4-2.. pp. 140-145.

Присяжнюк, Т. А. (2010) Оптимізація розв’язання задач з програмування засобами математики. Комп’ютер в школі та сім’ї (3 (83)). pp. 16-17.

Спірін, О. М. (2010) Концептуальні засади проектування електронних бібліотек наукових установ. Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання АПН України : Матеріали наукової конференції. pp. 37-38.

Спірін, О. М. (2010) Концептуальні підходи до розроблення системи інформаційно-комунікаційних компетентностей у загальній середній освіті України. Основні підходи до визначення понять. 0снови стандартизації інформаційно-комунікаційних в компетентостей в системі освіти України. pp. 44-46. ISSN 978-966-326-418-9

Спірін, О. М. (2010) Концептуальні підходи до розроблення системи інформаційно-комунікаційних компетентностей у загальній середній освіті України. Основні підходи до визначення рівнів ІКТ-компетентностей. 0снови стандартизації інформаційно-комунікаційних в компетентостей в системі освіти України. pp. 48-51. ISSN 978-966-326-418-9

Спірін, О. М. and Овчарук, О. В. (2010) Концептуальні підходи до розроблення системи інформаційно-комунікаційних компетентностей у загальній середній освіті України. Ключові характеристики ІКТ-компетентностей. 0снови стандартизації інформаційно-комунікаційних в компетентостей в системі освіти України. pp. 46-48. ISSN 978-966-326-418-9

Сікора, Я. Б. (2010) Інформаційні технології у формуванні професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. pp. 110-117.

Сікора, Я. Б. (2010) Електронний навчально-методичний посібник як засіб підготовки фахівців з інформатики. Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації: матеріали VI Всеукраїнської наукової конференції. p. 48.

Сікора, Я. Б. (2010) Мультимедійні технології в методичній підготовці майбутнього викладача інформатики. Науково-практичний семінар «Мультимедійні технології в освіті». Тези доповідей. p. 23.

Усата, О. Ю. (2010) Сутність, взаємозв’язок та місце освітніх та педагогічних технологій в умовах гуманізації та орієнтації процесу підготовки майбутніх фахівців з інформатики. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 78-81. ISSN 2076-6173

Усата, О. Ю. (2010) Основні напрями організації навчально-виховного процесу підготовки фахівців з інформатики під час упровадження особистісно орієнтованих технологій навчання. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 8 (6). pp. 407-413.

Усата, О. Ю. (2010) Основні напрями організації навчально-виховного процесу підготовки фахівців з інформатики під час упровадження особистісно орієнтованих технологій навчання. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал.

Усата, О. Ю. (2010) Підготовка майбутніх фахівців з інформатики в контексті гуманізації освіти. Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації: матеріали VI Всеукраїнської наукової конференції.

Шевчук, П. Г. (2010) Проблема вибору мови та середовища програмування в якості засобу навчання. Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання АПН України: Матеріали наукової конференції. pp. 30-31.

Шимон, О. М. (2010) Особливості навчання сервісів інтернет у шкільному курсі інформатики. Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання АПН України: Матеріали наукової конференції. pp. 32-33.

Шимон, О. М. and Колос, К. Р. and Шевчук, П. Г. and Прилуцька, Н. С. (2010) Рекомендації до проекту стандартів з інформаційно-комунікаційних компетентностей учителів інформатики. Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України. pp. 73-81.

Щехорський, А. Й. and Рудківський, О. А. (2010) АНАЛІЗ РИЗИКУ ВТРАТИ ПРИБУТКУ І БЕЗПЕКИ ПІД ВПЛИВОМ МАРКЕТИНГОВИХ ЗАХОДІВ В ОПЕРАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. ВІСНИК ЖДТУ (2(52)). pp. 307-311.

Conference or Workshop Item

Прилуцька, Н. С. and Прилуцький, К. В. (2010) Класифікація користувачів електронних бібліотек відповідно до еталонної моделі Delos. In: Матеріали Звітної наукової конференції Інституту інформаційних технологій і засобів навчання АПН України.

Book

Биков, В. Ю. and Білоус, О. В. and Богачков, Ю. М. and Грабовський, П. П. and Колос, К. Р. and Кривонос, О. М. and Литвинова, С. Г. and Малицька, І. Д. and Прилуцька, Н. С. and Овчарук, О. В. and Рождественська, Д. Б. and Спірін, О. М. and Шевчук, П. Г. and Шимон, О. М. (2010) Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України. Атіка, Київ. ISBN 978-966-326-418-9

Thesis

Сікора, Я. Б. (2010) Формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики засобами моделювання. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Teaching Resource

Зарицька, О. Л. (2010) Бази даних та інформаційні системи. [Teaching Resource]

Мосіюк, О. О. and Прус, А. В. and Чемерис, О. А. (2010) Площина та пряма у просторі. [Teaching Resource]

Other

Абрамович, Ігор (2010) Побудова мережі Інтернет в рамках концепції Semantic Web. ЖДУ ім. І. Франка.

Ляшенко, Б. М. and Кривонос, О. М. and Вітюк, О. В. (2010) Робоча програма виробничої практики для студентів ІV курсу спеціальності „Прикладна математика” (6.080200). ЖДУ.

This list was generated on Mon Oct 3 18:49:02 2022 EEST.