Items where Division is "Faculty of Natural Sciences > Department of Chemistry" and Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 26.

Чумак, В. В., ed. (2014) Житомирські хімічні читання – 2014. Матеріали IV регіональної науково-практичної конференції 23 квітня 2014 року . ЖДУ ім. І.Франка, Житомир.

Denysyuк, R. О. (2014) Chemical treatment of Cd1-xMnxTe single crystals with Н2О2-HI-citric acid aqueous solutions. Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 17 (1). pp. 21-24.

Гвоздієвський, Є. Є. and Денисюк, Р. О. (2014) Вплив складу розчинів HNO3 - HI - етиленгліколь на процес травлення напівпровідникових сполук на основі CdTe. In: Збірник тез конференції молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання – 2014» з міжнародною участю, 2-4 квітня 2014 року, Київ.

Гриців, В. І. and Денисюк, Р. О. and Собко, О. В. (2014) Комп’ютерне моделювання ліній фазових рівноваг діаграм стану евтектичного типу. In: IV регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2014», 23 квітня 2014, Житомир.

Денисюк, Р. О. (2014) Компенсаційний ефект в кінетиці хімічного травлення твердих розчинів Cd1-xMnxTe. Фізика і хімія твердого тіла, 15 (2). pp. 344-347. ISSN 1729-4428

Денисюк, Р. О. (2014) Хіміко-механічне полірування Cd1-xMnxTe розчинами на основі Н2О2—HI—цитратна кислота. Фізика і хімія твердого тіла, 15 (1). pp. 214-218. ISSN 1729-4428

Дзедзь, А. В. and Денисюк, Р. О. and Гвоздієвський, Є. Є. and Томашик, В. М. (2014) Хіміко-динамічне полірування CdTe, ZnxCd1-xTe і Cd0,2Hg0,8Te розчинами системи HI–HNO3–гліцерин. In: IV регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2014», 23 квітня 2014, Житомир.

Дорофєєва, Н. В. and Романишина, Л. М. (2014) МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ХІМІЇ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (І-ІІ РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ). [Experiment] (Unpublished)

Дорохов, В. І. and Павлюк, Г. В. (2014) Ростові властивості нових органічних кислот піразолу. In: IV регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2014», 23 квітня 2014, Житомир.

Зинюк, О. В. and Денисюк, Р. О. and Гвоздієвський, Є. Є. (2014) Хіміко-динамічне полірування поверхні монокристалів CdTe, ZnxCd1-хTe та Cd0,2Нg0,8Te травильними композиціями І2–HI. In: Збірник тез конференції молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання – 2014» з міжнародною участю, 2-4 квітня 2014 року, Київ.

Камінський, О. М. and Гвоздієвський, Є. Є. and Анічкіна, О. В. (2014) 1905 рік – «Рік чудес». In: IV регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2014», 23 квітня 2014, Житомир.

Камінський, О. М. and Кусяк, Н. В. and Хандрика, Н. П. and Андрощук, В. В. and Подзюбанчук, І. О. and Чайка, М. В. and Волошенюк, О. О. and Стефаненко, В. П. and Петрановська, А. Л. and Туранська, С. П. and Горбик, П. П. (2014) Визначення залежності максимального вилучення йонів Co2+, Mn2+ з водних розчинів від рН середовища магніточутливими композитами Fe3O4/γ – АПС, Fe3O4/ДМСК та Fe3O4/ГА. In: IV регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2014», 23 квітня 2014, Житомир.

Карпенко, О. С. and Кісельова, Т. О. and Галатенко, Н. А. (2014) Нові біологічно активні поліуретансечовини з декаметоксином. In: IV регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2014», 23 квітня 2014, Житомир.

Кичкирук, О. Ю. and Закусило, І. А. and Амрахова, І. В. and Колесник, Т. О. (2014) Адсорбційні властивості сокирницького кліноптилоліту та сапоніту, модифікованих хітозаном щодо катіонів Zn(ІІ), Cd(ІІ), Pb(ІІ), Cu(ІІ), Fe(ІІ). In: IV регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2014», 23 квітня 2014, Житомир.

Кусяк, А. П. and Петрановська, А. Л. and Туранська, С. П. and Горбик, П. П. (2014) Адсорбція комплексів цис-дихлордіамінплатини нанокомпозитами магнетит–оксид кремнію (титану, алюмінію). Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, 12 (3). pp. 451-467.

Кусяк, А. П. and Туранська, С. П. and Петрановська, А. Л. and Горбик, П. П. (2014) Адсорбція цис-дихлордіамінплатини магніточутливими нанокомпозитами Fe3O4/SiO2 (TiO2, Al2O3). XXI Международная научно-практическая конференция «Инновационные пути решения актуальних проблем базових отраслей, экологии, энерго- и ресурсосбережения», 1. pp. 37-42.

Левченко, І. В. and Листван, В. В. and Листван, В. М. (2014) Взаємодія фосфонієвих солей з холестерилхлороформіатом. In: IV регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2014», 23 квітня 2014, Житомир.

Левченко, І. В. and Листван, В. М. (2014) Взаємодія фосфонієвих солей з холестерилхлороформіатом у двофазній системі. ЖДУ ім. І.Франка.

Листван, В. М. and Листван, В. В. (2014) Радикальні реакції в органічному синтезі. In: IV регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2014», 23 квітня 2014, Житомир.

Макеєва, Л. В. and Гладир, І. І. and Закашун, Т. Ю. and Гриценко, В. П. (2014) Поліуретансечовини з фізично іммобілізованим фолат-кон’югованим фероценом і дослідження їх біологічної активності. In: IV регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2014», 23 квітня 2014, Житомир.

Прач, П. П. and Тітов, Ю. О. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ФІЗИЧНОЇ І КОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (ІІІ-ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ). [Experiment] (Unpublished)

Сірик, О. В. and Горбик, П. П. (2014) Синтез та властивості поліфункціональних композитів на основі магнетиту. ЖДУ ім. І.Франка.

Томас, О. В. and Листван, В. В. (2014) Реакції ізоніазиду з ароматичними альдегідами. In: IV регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2014», 23 квітня 2014, Житомир.

Тітов, Ю. О. and Бєлявіна, Н. М. and Марків, В. Я. and Слободяник, М. С. and Чумак, В. В. (2014) Особливості будови п’ятишарової структури ізоморфно заміщених фаз типу фаз СаLn4-xLnIxTi5О17. Доповіді національної академії наук України (3). pp. 133-139. ISSN 1025-6415

Храпійчук, І. В. and Денисюк, Р. О. and Томашик, В. М. and Денисюк, Т. М. (2014) Взаємодія CdTe та твердих розчинів на його основі з травниками системи NaNO2 – HI. In: IV регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2014», 23 квітня 2014, Житомир.

Храпійчук, І. В. and Томашик, В. М. (2014) Взаємодія CdTe та твердих розчинів на його основі з травниками системи NaNO2 - HI. ЖДУ ім. І.Франка.

This list was generated on Sun Oct 25 16:54:19 2020 EET.