Items where Division is "Faculty of Natural Sciences > Department of Chemistry" and Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: P | А | Б | В | Г | К | П | С | Т | Ч
Number of items: 20.

P

Petranovska, A. L. and Abramov, N. V. and Turanska, S. P. and Gorbyk, P. P. and Камінський, О. М. and Кусяк, Н. В. (2015) Adsorption of cis-dichlorodiammineplatinum by nanostructures based on single-domain magnetite. Journal of Nanostructure in Chemistry, 5 (3). pp. 275-285. ISSN 2008-9244

А

Авдєєва, О. Ю. (2015) Позакласна робота з хімії як засіб підвищення інтересу до предмета. In: Міжнародна науково-практична конференція, м. Харків.

Авдєєва, О. Ю. (2015) Підготовка майбутніх учителів до проведення позакласної роботи з хімії в загальноосвітній школі. In: Міжнародної науково-практичної конференції, 6-7 листопада 2015, м. Київ.

Анічкіна, О. В. (2015) Методическая модель подготовки студентов к проведению всех видов школьного химического эксперимента. Электронный периодический научный журнал «SCI‐ARTICLE.RU» (26). pp. 69-82.

Анічкіна, О. В. (2015) Можливості використання віртуальної хімічної лабораторії у формуванні експериментально-методичних вмінь студентів проводити шкільний хімічний експеримент. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології / Збірник наукових праць Херсонського національного технічного університету (1(12)). pp. 7-11. ISSN 2225-9724

Анічкіна, О. В. (2015) Особливості формування експериментально-методичних вмінь студентів на лабораторних заняттях з навчальної дисципліни ''Методика навчання хімії''. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3 (81)). pp. 129-134. ISSN 2076-6173

Анічкіна, О. В. (2015) Педагогічні умови підготовки майбутніх вчителів до проведення шкільного хімічного експерименту. Молодий вчений (8(23)). pp. 102-105. ISSN 2304-5809

Анічкіна, О. В. (2015) Потреба модернізації експерементально-методичної підготовки майбутніх вчителів хімії у вищій педагогічній школі. Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції: "Сучасна система освіти і виховання: досвід минулого- погляд у майбутнє". pp. 17-20.

Б

Бардадим, Ю. В. and Віленський, В. О. (2015) Термомеханічні та діелектричні властивості мезокомпозитів на основі поліепоксиду, оксидів металів та поліаніліну, отверднених у постійних фізичних полях. Фізика і хімія твердого тіла, 16 (4). pp. 726-733. ISSN 1729-4428

В

Віленський, В. О. and Бардадим, Ю. В. and Гомза, Ю. П. and Керча, Ю. Ю. (2015) Поліморфізм моноксиду свинцю, ініційований отвердненям поліепоксиду, у сталих магнітному або електричному полях. Фізика і хімія твердого тіла, 16 (1). pp. 123-127. ISSN 1729-4428

Віленський, В. О. and Бардадим, Ю. В. and Ткаліч, М. Г. (2015) Вплив властивостей наповнювачів оксидів металів на динамічно-механічні характеристики мезокомпозитів, сформованих у постійних фізичних полях. Наукові вісті НТУУ КПІ (6). pp. 87-94.

Г

Гвоздієвський, Є. Є. (2015) Influence of the composition of solutions HNO3-HI-glycerol on the process of chemical etching of CdTe and solid solution ZnхCd1-хTe and CdхHg1-хTe. In: XV Міжнародна конференція з фізики і технології тонких плівок і наносистем, 11 - 16 травня, 2015, Івано-Франківськ.

К

Камінський, О. М. and Хандрика, Н. П. and Кусяк, Н. В. and Петрановська, А. Л. and Туранська, С. П. and Горбик, П. П. (2015) Адсорбція катіонів Ag+ з водних розчинів магніточутливим нанокомпозитом Fe3O4/γ-амінопропілсилоксан. In: XV Наукова конференція «Львівські хімічні читання – 2015».

Кусяк, А. П. and Петрановська, А. Л. and Горбик, П. П. (2015) Адсорбція катіонів Zn2+, Cd2+ та Pb2+ нанокомпозитами на основі Fe3O4. Поверхность. Сб. науч. тр. (7(22)). pp. 213-221.

Кусяк, А. П. and Туранська, С. П. and Петрановська, А. Л. and Горбик, П. П. (2015) Адсорбцiя катiонiв Zn2+, Cd2+ та Pb2+ нанокомпозитами на основi однодоменного магнетиту. Доповіді національної академії наук України (12). pp. 90-96. ISSN 1025-6415

П

Петрановська, А. Л. and Абрамов, М. В. and Туранська, С. П. and Горбик, П. П. and Кусяк, А. П. (2015) Магнітні рідини на основі магнетиту і доксорубіцину для спрямованої доставки лікарського засобу. Хімія, фізика та технологія поверхні, 6 (3). pp. 343-353. ISSN 2079-1704

Петрановська, А. Л. and Кусяк, А. П. and Пилипчук, Є. В. and Горбик, П. П. (2015) Адсорбція доксорубіцину пірогенним кремнеземом та нанокомпозитами магнетит/силоксан. Хімія, фізика та технологія поверхні, 6 (4). pp. 481-488. ISSN 2079-1704

С

Савельєв, Ю. В. and Ахранович, О. Р. and Марковська, Л. А. and Янович, І. В. and Дмитрiєва, Т. В. (2015) Пенополиуретаны на основе растительных масел и полисахаридов природного происхождения. Доповіді національної академії наук України (2). pp. 123-129. ISSN 1025-6415

Т

Тітов, Ю. О. and Слободяник, М. С. and Чумак, В. В. (2015) Утворення сполук A6B6O22 з гетероблочною шаруватою перовськітоподібною структурою (A = Ca, Ln, B = Ti, Nb, Ta). Украинский химический журнал, 81 (1-2). pp. 17-20. ISSN 0041-6045

Ч

Чайка, М. В. and Кучерук, С. В. and Вітвицька, С. С. (2015) Правова свідомість студентів вищих навчальних закладів. Збірник науково-методичних праць. Професійна підготовка фахівців у системі неперервної освіти. pp. 302-303.

This list was generated on Sat Sep 26 07:39:43 2020 EEST.