Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of Pedagogy" and Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | О | П | Р | С | Т | Ф | Ч | Ш | Щ | Я
Number of items: 179.

Є

Єремеєва, В. М. (2014) Гуманістично-орієнтований підхід у процесі навчання майбутніх учителів як чинник їх професійного зростання. Андрагогічний вісник: Наукове електронне періодичне видання (5). pp. 145-151.

Єремеєва, В. М. (2014) Особливості використання авторської технології підготовки майбутніх учителів до індивідуалізації навчання учнів. Професійна педагогічна освіта: становлення і розвиток педагогічного знання: монографія. pp. 334-362.

А

Антонова, О. Є. (2014) Conceptual approaches to distinguishing specific features of creativity. Креативна педагогіка (8). pp. 59-67.

Антонова, О. Є. (2014) Досвід виховання і навчання обдарованої особистості у західній педагогіці. Нові технології навчання: Наук.-метод, зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки. (83). pp. 32-44.

Антонова, О. Є. (2014) Досвід навчання обдарованих студентів у педагогічних університетах України. Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції. pp. 161-178.

Антонова, О. Є. (2014) Досвід навчання і виховання обдарованих студентів у педагогічних університетах України. Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Житомир, 22-23 травня 2014 р.). pp. 161-178.

Антонова, О. Є. (2014) Залучення старшокласників до науково-дослідної діяльності МАН як засіб розвитку їх дослідницьких здібностей. Інновації в освіті: інтеграція науки і практики : зб. наук-метод. праць. pp. 56-75.

Антонова, О. Є. (2014) Концептуальні підходи до виділення ознак креативності. Креативна педагогіка. Наук.-метод. журнал (8). pp. 59-67.

Антонова, О. Є. (2014) Професійне самовдосконалення майбутнього вчителя шляхом розвитку його здібностей та обдарувань. Нові технології навчання: Наук.-метод, зб. (81). pp. 8-13.

Антонова, О. Є. (2014) Словник базових понять з курсу «Педагогіка». [Teaching Resource]

Антонова, О. Є. (2014) Слово про людину і науку середньовіччя. Студентський історико-педагогічний альманах. Випуск 2. Історія університетської освіти : виникнення, становлення, розвиток : збірн. наук. праць молодих дослідн (2). pp. 7-17.

Антонова, О. Є. (2014) Становлення системи базових знань з педагогіки в історії вітчизняної та зарубіжної педагогіки. Професійна педагогічна освіта: становлення і розвиток педагогічного знання : монографія. pp. 44-107.

Антонова, О. Є. (2014) Чинники розвитку обдарованості у дорослої людини. Андрагогічний вісник: Наукове електронне періодичне видання (5). pp. 78-87.

Антонова, О. Є. and Березюк, О. С. and Власенко, О. М. and Вітвицька, С. С. and Дубасенюк, О. А. and Єремеєва, В. М. and Ковальчук, В. А. and Сидорчук, Н. Г. and Мирончук, Н. М. (2014) Професійна педагогічна освіта: становлення і розвиток педагогічного знання: монографія. Discussion Paper. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Антонова, О. Є. and Вітвицька, С. С. and Дубасенюк, О. А. and Ковальчук, В. А. and Сидорчук, Н. Г. and Березюк, О. С. (2014) Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Житомир, 22-23 травня 2014 р.). Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Б

Бабич, М. and Вітвицька, С. С. (2014) Педагогічна культура викладача вищого навчального закладу. Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном. pp. 77-80.

Березюк, О. С. (2014) Педагогічні умови концепції реформування освіти Вацлава Пршигоди. Чехи на Волині: історія та сучасність. pp. 155-164.

Березюк, О. С. and Власенко, О. М. (2014) Чехи на Волині: історія та сучасність. Вид–во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Березюк, О. С. and Вознюк, Т. В. (2014) Основні тенденції формування педагогічної культури батьків в Поліському регіоні. Тенденції модернізації національних освітніх систем: збірник наукових праць.

Березюк, О. С. (2014) До проблеми формування етнодидактичних знань у сучасному педагогічному процесі. Професійна педагогічна освіта: становлення і розвиток педагогічного знання: монографія. pp. 280-293.

Березюк, О. С. (2014) Дослідницька спрямованість етнокультурологічної підготовки майбутнього вчителя в умовах Поліського регіону. Тенденції модернізації національних освітніх систем: збірник наукових праць.

Березюк, О. С. (2014) Етнокультурологічна парадигма в сучасних інноваційних дидактичних технологіях освіти дорослих. Андрагогічний вісник: Наукове електронне періодичне видання (5). pp. 112-116.

Березюк, О. С. (2014) Педагогічні засади формування етнокультурної компетентності особистості. Тенденції модернізації національних освітніх систем: збірник наукових праць.

Березюк, О. С. (2014) Проблема формування етнокультурної компетентності в науковій літературі. Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Житомир, 22-23 травня 2014 р.). pp. 278-285.

Березюк, О. С. and Власенко, О. М. (2014) Інноваційні технології у підготовці майбутнього вчителя. Інновації в освіті: інтеграція науки і практики: збірник науково-методичних праць. pp. 97-106.

Березюк, О. С. and Власенко, О. М. (2014) Тенденції модернізації національних освітніх систем. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, Житомир.

Березюк, О. С. and Вольська, І. (2014) Використання інформаційних технологій у національних освітніх системах. Тенденції модернізації національних освітніх систем.

Березюк, О. С. and Герасимчук, М. (2014) Методика формування умінь самостійної роботи у старшокласників. Тенденції модернізації національних освітніх систем.

Березюк, О. С. and Масан, Л. (2014) Основні джерела етнопедагогіки як складові полікультурної компетентності. Тенденції модернізації національних освітніх систем.

Березюк, О. С. and Мудра, О. (2014) Рефлексивна складова дидактичної підготовки учителів початкової школи в умовах сучасної освітньої системи. Тенденції модернізації національних освітніх систем.

Березюк, О. С. and Муравська, Т. (2014) Принципи та педагогічні умови формування естетичної компетентності школяра засобами народознавства. Тенденції модернізації національних освітніх систем: збірник наукових праць.

Березюк, О. С. and Панасюк, І. С. (2014) Роль педагогічних технологій в формуванні інтелектуальних здібностей. Тенденції модернізації національних освітніх систем.

Березюк, О. С. and Смоляр, Віра (2014) Шляхи модернізації освітньої системи України. Тенденції модернізації національних освітніх систем.

Березюк, О. С. and Царьова, Ю. (2014) Народний календар Полісся – активний засіб формування полікультурної компетентності особистості. Тенденції модернізації національних освітніх систем.

Березюк, Ю. В. (2014) Підготовка вчителя іноземної мови до самовдосконалення в умовах освітнього середовища. Андрагогічний вісник: Наукове електронне періодичне видання (5). pp. 197-202.

Бондар, О. В. (2014) «Підготовка майбутніх учителів початкової школи до роботи з батьками учнів». [Experiment] (Unpublished)

Бірук, Н. П. (2014) Особливості розвитку творчої особистості майбутнього педагога. Тенденції модернізації національних освітніх систем : зб. наук. праць молодих дослідників. pp. 50-52.

В

Ващук, О. В. (2014) Формування готовності вчителів природничих дисциплін до розвитку академічної обдарованості старшокласників на засадах інтегративного підходу. [Experiment]

Висоцька, О. В. (2014) «ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗАСОБАМИ НАРОДОЗНАВСТВА». [Experiment] (Unpublished)

Висоцька, О. В. and Антонова, О. Є. (2014) Формування національних цінностей в учнів початкових класів засобами народознавства. Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном. pp. 230-233.

Власенко, О. М. (2014) Вплив дидактичних поглядів чехів на українську педагогіку. Чехи на Волині: історія та сучасність. pp. 172-176.

Власенко, О. М. and Васильчук, К. (2014) Творчість Василя Земляка в контексті історії Волині. Чехи на Волині: історія та сучасність. pp. 136-141.

Власенко, О. М. and Колодюк, К. (2014) Про життя і діяльність Вікентія Войки – українського археолога чеського походження. Чехи на Волині: історія та сучасність. pp. 131-136.

Власенко, О. М. and Кривенко, І. (2014) Проекція чеської освіти на українське підґрунтя. Чехи на Волині: історія та сучасність. pp. 150-155.

Власенко, О. М. and Курильчук, Н. (2014) Чеський педагог-філолог Євген Рихлік та його внесок в освіту України. Чехи на Волині: історія та сучасність: збірник наукових праць. pp. 118-125.

Власенко, О. М. and Морару, Д. (2014) Міжетнічні зв’язки громади волинських чехів з українцями. Чехи на Волині: історія та сучасність. pp. 84-91.

Власенко, О. М. and Новаківська, А. (2014) Чеські поселення та їх господарство на Волині. Чехи на Волині: історія та сучасність. pp. 72-78.

Власенко, О. М. and Сторожук, Т. (2014) Особистісно – орієнтована спрямованість національних освітніх систем. Тенденції модернізації національних освітніх систем.

Власенко, О. М. and Ткачук, О. (2014) Франтішек Ржегорж та його колекція світлин з Галичини. Чехи на Волині: історія та сучасність: збірник. pp. 126-131.

Власенко, О. М. (2014) Особливості формування освітньо-виховних систем. Тенденції модернізації національних освітніх систем.

Власенко, О. М. (2014) Специфіка викладання спецкурсу «Методика педагогічного експерименту». Професійна педагогічна освіта: становлення і розвиток педагогічного знання: монографія. pp. 380-396.

Власенко, О. М. and Богдан, Ірина (2014) Методика формування патріотизму в учнів старших класів у позакласній роботі вчителя. Тенденції модернізації національних освітніх систем.

Власенко, О. М. and Гурська, В. (2014) Тенденції до модернізації національних освітніх систем. Тенденції модернізації національних освітніх систем. pp. 110-113.

Власенко, О. М. and Ковалюк, Ю. (2014) До проблеми модернізації національних освітніх систем. Тенденції модернізації національних освітніх систем. pp. 138-140.

Власенко, О. М. and Омецинська, Марія (2014) Роль інновацій в українській системі освіти. Тенденції модернізації національних освітніх систем.

Власенко, О. М. and Ріхтер, К. (2014) Інноваційний підхід до модернізації національних освітніх систем. Тенденції модернізації національних освітніх систем. pp. 113-117.

Власенко, О. М. and Савінська, Н. (2014) Особистісно-зорієнтований підхід в практиці роботи національних освітніх систем. Тенденції модернізації національних освітніх систем. pp. 132-135.

Вітвицька, С. С. (2014) Застосування інформаційних технологій у професійному саморозвитку вчителя в системі неперервної освіти. International scientific professional periodical journal «THE UNITY OF SCIENCE». pp. 16-17.

Вітвицька, С. С. (2014) Проблема формування національної свідомості особистості у педагогічній спадщини видатних українських педагогів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (76). pp. 34-38. ISSN 2076-6173

Вітвицька, С. С. (2014) Розвиток творчого мислення майбутніх магістрів освіти як умова їх творчої самореалізації. Андрагогічний вісник: Наукове електронне періодичне видання (5). pp. 88-96.

Вітвицька, С. С. (2014) Термінологічна система педагогіки вищої школи – основа формування, поглиблення, збагачення педагогічних знань студентів магістратури. Професійна педагогічна освіта: становлення і розвиток педагогічного знання: монографія. pp. 107-139.

Г

Гайда, Януш (2014) Професійна підготовка аніматорів і менеджерів культури. Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Житомир, 22-23 травня 2014 р.). pp. 293-307.

Герасимчук, О. Л. (2014) Екологічне виховання в контексті сучасної парадигми сталого розвитку. Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Житомир, 22-23 травня 2014 р.). pp. 401-406.

Глазунова, Л. О. (2014) Естетичне виховання студентської молоді. Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Житомир, 22-23 травня 2014 р.). pp. 203-209.

Головенко, М. and Мирончук, Н. М. (2014) Завдання, зміст та види самостійної роботи студентів у вищому навчальному закладі. Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном. pp. 157-160.

Д

Данильченко, М. (2014) «Формування досвіду моральної поведінки учнів початкових класів у навчально – виховному процесі». [Experiment] (Unpublished)

Дорофєєва, Н. and Вітвицька, С. С. (2014) Організація самостійної роботи студентів. Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном. pp. 154-156.

Дубасенюк, О. А. (2014) Модернізація системи освіти у контексті ідей відомого польського дидакта Ч. Купісевича. Українська полоністика (11). pp. 234-244. ISSN 2220-4555

Дубасенюк, О. А. (2014) Професійне самовизначення як чинник формування Я-концепції майбутніх фахівців. Я-концепція академіка Неллі Ничкало у вимірі професійного розвитку особистості. pp. 70-77.

Дубасенюк, О. А. (2014) Спільні україно-польські наукові розвідки проблем сталого розвитку як чинник євроінтеграційних трансформацій. Незалежність Республіки Польща, незалежність України – шлях до євроінтеграції: матер. круглого столу. pp. 47-48.

Дубасенюк, О. А. (2014) Тенденції розвитку професіографічного підходу до вивчення виховної діяльності педагога: акме-історичний контекст. Вісник Черкаського університету (30). pp. 65-73. ISSN 2079-2573

Дубасенюк, О. А. (2014) Формувальний зміст духовно-моральних цінностей майбутніх учителів. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Тематичний випуск «Духовно-моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний і зарубіжний досвід» (27). pp. 39-44.

Дубасенюк, О. А. and Місяць, Н. К. (2014) Koncepcje i dokonania pedagogiczne profesor Nelli G. Nyczkało. Wybór artykułów opublikowanych w Polsce. Українська полоністика (11). pp. 270-274. ISSN 2220-4555

Дубасенюк, О. А. (2014) Інновації в сучасній освіті. Інновації в освіті: інтеграція науки і практики: збірник науково-методичних праць. pp. 12-28.

Дубасенюк, О. А. (2014) Виявлення закономірностей професійної виховної діяльності педагога загальноосвітнього закладу як чинника особистісного зростання суб’єктів освіти. Професійна педагогічна освіта: становлення і розвиток педагогічного знання: монографія. pp. 249-261.

Дубасенюк, О. А. (2014) Духовно-моральне виховання студентської молоді. Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Житомир, 22-23 травня 2014 р.). pp. 78-87.

Дубасенюк, О. А. (2014) Роль педагогічних знань у професійній підготовці майбутнього вчителя. Професійна педагогічна освіта: становлення і розвиток педагогічного знання: монографія. pp. 15-43.

Дубасенюк, О. А. (2014) Спецкурс з андрагогіки як засіб професійного й особистісного становлення майбутніх магістрів. Андрагогічний вісник. ( 5). pp. 96-106.

Дубасенюк, О. А. (2014) Спецкурс з андрагогіки як засіб професійного й особистісного становлення майбутніх магістрів. Андрагогічний вісник: Наукове електронне періодичне видання (5). pp. 96-106.

Дубасенюк, О. А. (2014) Теоретичні основи розвитку педагогічної субдисципліни «Методика викладання педагогіки». Професійна педагогічна освіта: становлення і розвиток педагогічного знання: монографія. pp. 317-333.

Ж

Жаринова, Є. Н. (2014) Влияние коммуникативных умений родителей и учителей на развитие детей и подростков. Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Житомир, 22-23 травня 2014 р.). pp. 315-319.

Жуковський, Є. І. (2014) Формування у студентів мотивації до самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності. Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Житомир, 22-23 травня 2014 р.). pp. 381-388.

Жуковський, В. М. (2014) Духовно-моральні знання вчителя – основа національного відродження України за умов сучасних цивілізаційних змін. Професійна педагогічна освіта: становлення і розвиток педагогічного знання: монографія. pp. 262-279.

Жуковський, В. М. (2014) Компетентнісний підхід до професійної підготовки вчителів з предметів духовно-морального спрямування у системі післядипломної освіти. Андрагогічний вісник: Наукове електронне періодичне видання (5). pp. 170-179.

Журавська, В. and Мирончук, Н. М. (2014) Педагогічна освіта в Німеччині, її сучасний стан і особливості. Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном. pp. 198-199.

З

Закірова, Н. Ш. (2014) Іншомовна підготовка в системі неформальної освіти дорослих в Україні. Андрагогічний вісник: Наукове електронне періодичне видання (5). pp. 207-216.

Зданевич, Л. В. (2014) Роль виховної та навчальної роботи в подоланні дезадаптаційних проявів у студентів-першокурсників. Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Житомир, 22-23 травня 2014 р.). pp. 197-203.

Зозуля, Н. І. (2014) Формування професійної спрямованості майбутніх учителів початкової школи у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін. ЖДУ ім. І. Франка.

Зязюн, І. А. (2014) Проблема самовизначення вчителя у контексті педагогічної дії. Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Житомир, 22-23 травня 2014 р.). pp. 8-20.

К

Кабакова, Л. Б. and Мирончук, Н. М. (2014) Організаційні форми роботи у вищому навчальному закладі. Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном. pp. 150-154.

Ковальчук, В. А. (2014) Дослідження освітньо-виховних систем у педагогічній науці ХХ століття. Професійна педагогічна освіта: становлення і розвиток педагогічного знання. pp. 209-228.

Ковальчук, В. А. (2014) Проблема розробки типології освітньо-виховних систем. Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах. pp. 151-161.

Ковальчук, В. А. (2014) Проблема розробки типології освітньо-виховних систем. Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Житомир, 22-23 травня 2014 р.). pp. 151-160.

Ковальчук, В. А. (2014) Технологія формування у майбутніх учителів професійної компетентності здійснювати педагогічну діяльність в умовах варіативності освітньо-виховних систем. Андрагогічний вісник: Наукове електронне періодичне видання (5). pp. 117-125.

Колеснікова, І. В. (2014) Шляхи розвитку медіа-культури вчителів у закладах післядипломної педагогічної освіти. Андрагогічний вісник: Наукове електронне періодичне видання (5). pp. 202-206.

Колодій, О. С. and Левківський, М. В. (2014) Виховання патріотизму студентів ВНЗ. Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Житомир, 22-23 травня 2014 р.). pp. 186-193.

Копетчук, В. А. (2014) Проблема професійної діяльності у зарубіжній соціально-філософській та психолого-педагогічній літературі. Професійна педагогічна освіта: становлення і розвиток педагогічного знання: монографія. pp. 228-248.

Корбмахер, А. and Мирончук, Н. М. (2014) Україна – осередок європейської освіти. Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном. pp. 36-39.

Королюк, О. М. (2014) Виховання самостійності студентів як засіб формування особистості майбутнього вчителя математики. Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Житомир, 22-23 травня 2014 р.). pp. 229-233.

Корінна, Л. В. (2014) Формування творчої особистості в системі роботи ліцею з обдарованою молоддю. Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Житомир, 22-23 травня 2014 р.).

Красовська, О. О. (2014) Художньо-педагогічні знання у змісті професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи. Професійна педагогічна освіта: становлення і розвиток педагогічного знання: монографія. pp. 294-316.

Кузьмина, Н. В. (2014) Созидательный вектор фундаментального образования. Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Житомир, 22-23 травня 2014 р.). pp. 20-78.

Куликівська, К. (2014) Становлення вищої освіти в Україні. Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном. pp. 353-357.

Куліш, А. and Мирончук, Н. М. (2014) Професійне самовдосконалення майбутніх педагогів. Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном. pp. 71-74.

Кючюк, Д. and Вітвицька, С. С. (2014) Педагогічна освіта Туреччини в умовах євроінтеграційних процесів. Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном. pp. 195-197.

Л

Левків, С. П. (2014) Взаємодія загальноосвітніх шкіл та громадських організацій екологічного спрямування, як педагогічна проблема. Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Житомир, 22-23 травня 2014 р.). pp. 374-380.

Левків, С. П. (2014) Формування екологічної компетентності учнів на уроках біології. Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном. pp. 223-229.

Липко, О. and Мирончук, Н. М. (2014) Модульно-рейтингове навчання у вищому навчальному закладі. Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном : збірник наукових праць. pp. 121-124.

Ліневич, А. and Мирончук, Н. М. (2014) Досвід підготовки магістрів за кордоном (США, Англія). Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном : збірник наукових праць. pp. 213-216.

Лісунова, І. and Павленко, В. В. (2014) Оксфордський університет – один із найбільших у Європі. Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном. pp. 217-221.

М

Малнацька, О. В. and Мирончук, Н. М. (2014) Педагогічна майстерність викладача ВНЗ. Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном. pp. 61-64.

Маркова, Т. В. (2014) Інформаційно-комунікативне середовище як засіб підвищення майстерності педагога. Андрагогічний вісник: Наукове електронне періодичне видання (5). pp. 191-197.

Матюшенко, Н. В. (2014) Практико-орієнтована підготовка майбутніх учителів гуманітарного профілю засобами продуктивних технологій. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 242-248. ISSN 2311-8466

Мельник, С. М. (2014) РОЗВИТОК ЕСТЕТИЧНИХ ПОЧУТТІВ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗАСОБАМИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА. [Experiment] (Unpublished)

Мельничук, А. and Мирончук, Н. М. (2014) Технологія проблемного навчання у вищому навчальному закладі. Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном : збірник наукових праць. pp. 118-121.

Мирончук, Н. М. (2014) Гуманізація навчання і виховання як стратегічний напрямок діяльності вищої школи. Нові технології навчання : зб. наук. праць. – Вінниця-Київ (83). pp. 178-182.

Мирончук, Н. М. (2014) Завдання професійної підготовки сучасного фахівця в системі вищої освіти. Андрагогічний вісник (5). pp. 126-139.

Мирончук, Н. М. (2014) Підготовка майбутніх учителів до практичної виховної діяльності у процесі вивчення курсу „Теорія і методика виховної роботи”. Other. ЖДУ ім. І. Франка.

Мирончук, Н. М. (2014) Академічна мобільність у європейському освітньому просторі. Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном. pp. 20-23.

Мирончук, Н. М. (2014) Академічна мобільність як фактор інтеграції України у світовий освітній простір. Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном: зб. наук. праць. pp. 20-24.

Мирончук, Н. М. (2014) Діяльнісний підхід у професійній підготовці майбутніх педагогів до реалізації функцій учителя-вихователя. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (76). pp. 85-88. ISSN 2076-6173

Мирончук, Н. М. (2014) Завдання професійної підготовки сучасного фахівця у системі вищої освіти. Андрагогічний вісник: Наукове електронне періодичне видання (5). pp. 126-132.

Мирончук, Н. М. (2014) Кваліфікаційні вимоги до сучасного педагогічного працівника та шляхи його підготовки. Формування професійної компетентності майбутніх педагогів дошкільної та початкової освіти. pp. 91-95.

Мирончук, Н. М. (2014) Наступність змісту практичної підготовки майбутніх учителів у ВНЗ. Нові технології навчання: наук.-метод. зб. (81). pp. 106-110.

Мирончук, Н. М. (2014) Організація та зміст навчання студентів у середньовічних університетах. Студентський історико-педагогічний альманах ( 2). pp. 28-33.

Мирончук, Н. М. (2014) Підготовка майбутніх учителів до практичної виховної діяльності у процесі вивчення курсу «Теорія і методика виховної роботи». Професійна педагогічна освіта: становлення і розвиток педагогічного знання: монографія. pp. 363-379.

Могільовцев, С. and Мирончук, Н. М. (2014) Сутність та переваги інтерактивного навчання у вищих навчальних закладах. Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном. pp. 133-136.

Мостіпака, Т. П. (2014) Інтерактивні технології у викладанні природничих дисциплін. Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном. pp. 143-148.

Мостіпака, Т. П. and Вітвицька, С. С. (2014) Проблема формування здоров'язбережувальної компетентності у контексті сталого розвитку. Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Житомир, 22-23 травня 2014 р.). pp. 406-410.

Мудра, О. and Березюк, О. С. (2014) Проблема формування рефлексивних умінь у дидактичній підготовці майбутніх учителів. Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном. pp. 113-116.

Мумладзе, В. and Мирончук, Н. М. (2014) Вища педагогічна освіта в Китаї. Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном. pp. 200-203.

Мусієнко, Н. and Мирончук, Н. М. (2014) Педагогічні інновації у вищих навчальних закладах. Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном. pp. 81-83.

Мірошниченко, О. А. (2014) Психологічні чинники адаптації особистості до екстремальних умов життєдіяльності. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (8). pp. 123-128. ISSN 2311-8466

Мірошниченко, О. А. (2014) Робоча програма з дисципліни "Практикум з загальної психології". [Teaching Resource]

О

Орлова, О. А. (2014) Побудова авторської технології підготовки вчителя до особистісного самовдосконалення учнів у системі післядипломної освіти. Андрагогічний вісник: Наукове електронне періодичне видання (5). pp. 184-191.

Остапчук, Д. and Мирончук, Н. М. (2014) Інтерактивні методи навчання у вищих навчальних закладах. Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном. pp. 140-143.

П

Павленко, А. Ю. (2014) Формування звичок культури поведінки учнів професійно- технічних навчальних закладів. Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном. pp. 97-100.

Павленко, А. Ю. (2014) Роль суспільно-гуманітарних дисциплін у створенні сензетивного середовища для формуванні загальнокультурної компетентності професійно-технічних навчальних закладів. Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Житомир, 22-23 травня 2014 р.). pp. 362-366.

Павленко, В. В. (2014) Роль підручника у розвитку креативності молодших школярів. Українська полоністика (11). pp. 255-263. ISSN 2220-4555

Павленко, В. В. (2014) Методи проблемного навчання. Нові технології навчання (81).

Павленко, В. В. (2014) Педагогічні ідеї М. Корфа щодо розвивального навчання в школі. Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном: зб. наук. праць. pp. 359-365.

Павленко, В. В. (2014) Проблемні ситуації: поняття і типи. Нові технології навчання: Збірник наукових праць (83). pp. 196-202.

Павленко, В. В. (2014) Роль підручника у розвитку креативності молодших школярів. Українська полоністика: Збірник наукових праць (11). pp. 255-263.

Павленко, В. В. (2014) Технологія розвивального навчання Д.Б. Ельконіна. Історичні аспекти, сучасний стан і перспективи розвитку системи дошкільної і початкової шкільної освіти : збірник науково-методичних праць. pp. 11-14.

Павловська, О. and Мирончук, Н. М. (2014) Застосування нових інформаційних технологій у процесі навчання студентів. Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном. pp. 116-118.

Павлюк, А. В. (2014) «Формування просторових уявлень в учнів початкової школи засобами етнодидактики». [Experiment] (Unpublished)

Пастовенський, О. В. (2014) Головні аспекти м’якого системного підходу як методологічної основи громадсько-державного управління освітньою галуззю. Андрагогічний вісник: Наукове електронне періодичне видання (5). pp. 52-61.

Перегуда, І. and Мирончук, Н. М. (2014) Застосування проблемного навчання у вищому навчальному закладі. Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном. pp. 127-129.

Петрук, І. С. (2014) Процес розвитку методичної компетентності вихователів ДНЗ у закладах підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. Андрагогічний вісник: Наукове електронне періодичне видання (5). pp. 217-224.

Плахотнік, О. В. (2014) Формування почуттів співпереживання у виховному процесі сучасної школи. Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Житомир, 22-23 травня 2014 р.). pp. 241-249.

Прокопець, Л. and Мирончук, Н. М. (2014) Культура спілкування викладача вищого навчального закладу. Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном. pp. 74-77.

Р

Рожнова, Т. Є. (2014) Роль інноваційних технологій в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом. Управління інноваційним розвитком загальної середньої освіти в умовах соціально-економічних реформ. pp. 88-90.

Рожнова, Т. Є. (2014) Управлінські інноваційні технології в контексті практичної діяльності освітніх закладів. Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (ХХІ Каришинські читання). pp. 210-213.

С

Садовська, Т. and Мирончук, Н. М. (2014) Особливості вищої педагогічної освіти у Німеччині. Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном. pp. 195-196.

Свиридюк, О. В. (2014) Здоров’язбережувальне середовище як засіб становлення особистості. Андрагогічний вісник: Наукове електронне періодичне видання (5). pp. 139-145.

Світельська-Дірко, С. В. (2014) Казка як важливий чинник формування світоглядних орієнтацій учасників освітнього процесу. Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Житомир, 22-23 травня 2014 р.). pp. 366-373.

Сидорчук, Н. Г. (2014) Національна рамка кваліфікацій: порівняльний аналіз досвіду України та Польщі. Українська полоністика (11). pp. 264-269. ISSN 2220-4555

Сидорчук, Н. Г. (2014) Університет як соціально-культурологічний феномен. Нові технології навчання (81). pp. 171-175.

Сидорчук, Н. Г. (2014) Перетворювальна функція педагогічних знань. Професійна педагогічна освіта: становлення і розвиток педагогічного знання: монографія. pp. 156-177.

Сидорчук, Н. Г. (2014) Розвиток акмеологічної науки як одна із умов підвищення якості освіти. Інновації в освіті: інтеграція науки і практики: збірник науково-методичних праць. pp. 321-335.

Сидорчук, Н. Г. (2014) Самоосвіта як форма організації навчання у системі освіти доросл. Андрагогічний вісник: Наукове електронне періодичне видання (5). pp. 179-183.

Сидорчук, Н. Г. (2014) Університетські традиції як підгрунтя реалізації виховання студентської молоді. Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Житомир, 22-23 травня 2014 р.). pp. 178-186.

Синиця, М. О. (2014) Використання мультимедійних технологій у навчальному процесі ВНЗ як засіб формування педагогічних знань. Професійна педагогічна освіта: становлення і розвиток педагогічного знання: монографія. pp. 418-438.

Синиця, М. О. (2014) Діагностика сформованості мультимедійної компетентності майбутніх учителів початкових класів. Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Житомир, 22-23 травня 2014 р.). pp. 338-347.

Солодовник, О. В. (2014) Сутнісна характеристика поняття "професійне самовдосконалення" молодших медичних спеціалістів. Нові технології навчання: Наук.-метод, зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки (83). pp. 227-232.

Софієнко, І. О. (2014) «МУЗЕЙНА ПЕДАГОГІКА ЯК ЗАСІБ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ». [Experiment] (Unpublished)

Станевич, І. М. (2014) Технологія формування особистісного самоствердження молоді. Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Житомир, 22-23 травня 2014 р.). pp. 389-394.

Сірик, О. В. and Вітвицька, С. С. (2014) Магістратура у ВНЗ України: проблеми, досвід, перспективи. Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном : збірник наукових праць. pp. 39-41.

Т

Тишкевич, Ю. М. (2014) «ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ З УРАХУВАННЯМ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ЗВ’ЯЗКІВ». [Experiment] (Unpublished)

Труфаненко, Д. and Вітвицька, С. С. (2014) Тестування як метод оцінювання знань, умінь, навичок студентів. Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном. pp. 162-165.

Ф

Федьович, О. М. (2014) Особливості формування професійного інтересу майбутніх учителів фізики у позааудиторній роботі. Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Житомир, 22-23 травня 2014 р.). pp. 355-362.

Ферт, О. Г. (2014) Теоретичні підходи до організації інклюзивної освіти в контексті виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах. Досвід України і Канади. Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Житомир, 22-23 травня 2014 р.). pp. 263-270.

Ч

Чернілевський, Д. В. (2014) Освітні шляхи подолання духовної кризи. Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Житомир, 22-23 травня 2014 р.). pp. 87-101.

Ш

Шарненкова, Т. О. (2014) Роль педагогічних бібліотек та періодичних видань для самоосвіти вчителя кінця ХІХ – поч. ХХ ст. Андрагогічний вісник: Наукове електронне періодичне видання (5). pp. 237-245.

Шидловська, В. and Мирончук, Н. М. (2014) Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів та форми його здійснення. Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном : збірник наукових праць. pp. 165-168.

Щ

Щербакова, Н. П. (2014) Університети Стародавнього Світу: Наланда. Студентський історико-педагогічний альманах. Випуск 2. Історія університетської освіти: виникнення, становлення, розвиток (2). pp. 24-28.

Я

Якимець, Н. and Мирончук, Н. М. (2014) Тестування як метод оцінювання знань, умінь, навичок студентів. Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном. pp. 160-162.

Якса, Н. В. (2014) Андрагогічна модель навчання. Андрагогічний вісник: Наукове електронне періодичне видання (5). pp. 47-52.

Яценко, С. Л. (2014) Психолого-педагогічні засади духовності в контексті персонологічних уявлень про людину. Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах.

This list was generated on Thu Aug 18 08:47:12 2022 EEST.