Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of Pedagogy" and Year is 2020

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | O | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | П | Р | С | Ш | Ю | Я
Number of items: 59.

B

Biruk, Nataliia, Okhrimenko, Ivan, Коbernyk, Oleksandr, Husarevych, Oleksandr, Krykun, Viktoriia, Kalashnik, Nataliіa, Pavlenko, Vita, Samokish, Ivan, Butok, Olena, Bondarenko, Valentin, Griban, Grygoriy, Prontenko, Kostiantyn (2020) The lack of future officers’ methodical competence in physical training as a pedagogical problem. Revista Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores, 2 (VII). ISSN 2007-7890

Bondarenko, Valentin, Okhrimenko, Ivan, Yevdokimova, Olena, Sydorchuk, Ninel, Dzhezhyk, Olha, Boichuk, Iryna, Kalashnik, Nataliia, Kozlovets, Mykola, Slyusar, Vadym, Pavlenko, Vita, Biruk, Nataliia, Verbovskyi, Igor, Bloshchynskyi, Ihor (2020) Professional skills and competencies of the future police officers. International Journal of Applied Exercise Physiology, 9 (5). pp. 35-43. ISSN 2322-3537

O

Okhrimenko, Ivan, Коbernyk, Oleksandr, Husarevych, Oleksandr, Krykun, Viktoriia, Kalashnik, Nataliіa, Павленко, В. В., Samokish, Ivan, Бірук, Н. П., Butok, Olena, Bondarenko, Valentin, Грибан, Г. П., Prontenko, Kostiantyn (2020) The lack of future officers’ methodical competence in physical training as a pedagogical problem. Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores, 7 (2). ISSN 2007-7890

А

Андрусенко, Світлана (2020) Художня освіта учнів у початковій школі Франції. Креативність особистості як фактор інноваційного розвитку суспільства : збірн. наук. праць. (2). pp. 8-16.

Антонова, О. Є. (2020) Акредитація освітніх програм PhD: проблеми, помилки, уроки. Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи. pp. 391-396.

Антонова, О. Є. (2020) Концептуальні засади розробки освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії за спеціальністю 011 «Науки про освіту» в Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (23–24 квітня 2020 року, м. Суми), 1. pp. 59-64.

Антонова, О. Є. (2020) Психолого - педагогічний супровід обдарованої особистості учня. "Школа становлення відповідального громадянина". Авторська модель Людмили Корінної. pp. 55-68.

Антонова, О. Є. (2020) Технології розвитку обдарованості особистості: курс лекцій. [Teaching Resource]

Антонова, О. Є., Бірук, Н. П., Павленко, В. В. (2020) Навчальна практика (організаційно-методична) в закладах загальної середньої освіти: методичні рекомендації щодо проходження для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта. [Teaching Resource]

Антонова, О. Є., Власенко, Р. П., Борейко, О. М. (2020) Implementation of the local history approach in the training of the future teacher of geography. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (103). pp. 35-42. ISSN 2663-6387

Антонова, О. Є., Постова, С. А. (2020) Інтернет-портал «Популярна астрономія» як засіб стимулювання пізнавальної активності учнівської молоді. Музейна педагогіка в науковій освіті : збірник тез доповідей учасників ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 26 листопада 2020 р. /. pp. 126-130.

Б

Бармак, Софія (2020) Використання методу інтелект-карт Тоні Б’юзена у процесі викладання іноземних мов. Креативність особистості як фактор інноваційного розвитку суспільства : збірн. наук. праць., 2. pp. 24-28.

Березенська, Дарина (2020) ТРВЗ як засіб формування творчої особистості дитини середнього шкільного віку на уроках іноземної мови. Креативність особистості як фактор інноваційного розвитку суспільства : збірн. наук. праць., 2. pp. 28-33.

Борейко, О. М. (2020) Інклюзивне навчання як умова соціальної адаптації дітей з особливими потребами. Креативність особистості як фактор інноваційного розвитку суспільства, 2. pp. 20-24.

В

Вербовський, І. А. (2020) Нормативно-правове регулювання організації інклюзивної освіти в Україні. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи, ІХ. pp. 75-78.

Власенко, О. М. (2020) Organizational aspects of involving students of high school in governance of civic society: citizenship education policy brief. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (103). pp. 28-34. ISSN 2663-6387

Вознюк, О. В., Дубасенюк, О. А. (2020) To the question of building the universal model of the development of world pedagogy and education. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (100). pp. 5-14. ISSN 2076-6173

Вітвицька, С. С. (2020) Педагогічний контроль у системі освіти (робочий зошит). [Teaching Resource]

Г

Гаргат, Анна (2020) Сторітеллінг – інтерактивна розповідь. Креативність особистості як фактор інноваційного розвитку суспільства : збірн. наук. праць., 2. pp. 47-53.

Голячук, Анна (2020) Використання методики сторітеллінгу на уроках англійської мови. Креативність особистості як фактор інноваційного розвитку суспільства : збірн. наук. праць., 2. pp. 53-57.

Д

Дубасенюк, О. А., Вознюк, О. В., Самойленко, О. А. (2020) Quality of education as a necessary condition for effective functioning of the educational system and the development of society: Ukrainian experience. Збірник матеріалів Регіональної науково-практичної інтернет-конференції «Напрямки та сучасні фактори розвитку професійної компетентності педагога суспільно-гуманітарні аспекти (29 травня 2020 року) / Комунальний заклад «Житомирський обласний інститут післ. pp. 62-70.

Дубасенюк, О. А., Марченко, Г. В. (2020) Terminological analysis of the essence of "Media education" concept. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (101). pp. 5-15. ISSN 2663-6387

Дубасенюк, О. А., Самойленко, О. А. (2020) Основи андрагогіки (для фахівців у галузі освіти дорослих): навч.-методичний посібник. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Ж

Журавська, Вікторія (2020) Креативне мислення: аналіз поняття. Креативність особистості як фактор інноваційного розвитку суспільства, 2. pp. 57-62.

З

Зосимова, Крістіна (2020) Розвиток креативності учнів основної школи засобами образотворчого мистецтва. Креативність особистості як фактор інноваційного розвитку суспільства, 2. pp. 62-66.

К

Ковальчук, В. А., Нечипорук, Н. Л. (2020) Application of "dialogue of cultures" approach in the course of intercultural competence development among military students of higher military educational institutions. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (13). pp. 88-95. ISSN 2663-6387

Ковбасюк, Тетяна (2020) Форми та методи естетичного виховання молодших школярів. Креативність особистості як фактор інноваційного розвитку суспільства, 2. pp. 66-71.

Козакевич, Сніжана (2020) Застосування креативного підходу у побудові освітнього середовища Нової української школи. Креативність особистості як фактор інноваційного розвитку суспільства, 2. pp. 71-75.

Л

Левицька, Юлія (2020) Розвиток критичного мислення на уроках іноземної мови. Креативність особистості як фактор інноваційного розвитку суспільства : збірн. наук. праць., 2. pp. 75-80.

М

Мирончук, Н. М. (2020) Використання інноваційних технологій навчання у професійній педагогічній підготовці. In: Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка: зб. наук. статей: у 2-х т. ФОП Цьома С.П., Суми.

Мирончук, Н. М. (2020) Контекстна підготовка майбутніх викладачів вищої школи до самоорганізації у професійній діяльності: теорія і практика: монографія. Other. О.О.Євенок, Житомир.

Мирончук, Н. М. (2020) Магістерські та докторські програми підготовки викладачів вищої школи в США. In: Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (23–24 квітня 2020 року, м. Суми). Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, Суми, pp. 77-80.

Мирончук, Н. М. (2020) Основи самоорганізації у професійній діяльності. ЖДУ ім. Івана Франка.

Мирончук, Н. М. (2020) Професійно орієнтовані ситуації самоорганізації у діяльності викладача вищої школи: практикум. ЖДУ ім. Івана Франка.

Мирончук, Н. М. (2020) Підготовка майбутніх викладачів вищої школи до самоорганізації у професійній діяльності засобами професійно орієнтованих ситуацій. In: Актуальні проблеми педагогічної освіти: новації, досвід та перспективи: зб. тез допов. АА Тандем, Запоріжжя.

Мирончук, Н. М., Яценко, С. Л. (2020) Organizational and methodological aspects of context self-organization training of future teachers in professional activity. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (103). pp. 43-50. ISSN 2663-6387

Н

Нагорна, Ольга (2020) Шляхи використання методики сторітеллінгу на уроках англійської мови. Креативність особистості як фактор інноваційного розвитку суспільства : збірн. наук. праць., 2. pp. 88-93.

Нагорнюк, Назарій (2020) Морфологічний аналіз Фріца Цвіккі. Креативність особистості як фактор інноваційного розвитку суспільства : збірн. наук. праць, 2. pp. 93-99.

Налапко, Світлана (2020) Творча спадщина письменників-полемістів із Острога. Креативність особистості як фактор інноваційного розвитку суспільства : збірн. наук. праць, 2. pp. 99-104.

Ніколайчук, Тетяна (2020) Застосування методу Делфі на уроках іноземної мови. Креативність особистості як фактор інноваційного розвитку суспільства : збірн. наук. праць, 2. pp. 104-109.

П

Павленко, В. В. (2020) Development of creativity of an individual: foreign experience. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (103). pp. 69-76. ISSN 2663-6387

Павленко, В. В. (2020) Проблема розвитку креативності у творчій спадщині Тоні Бьюзена. Technical Report. Latvia: «Baltija Publishing», Riga.

Павленко, В. В. (2020) Підготовка вчителя до розвитку креативного потенціалу особистості учня. Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (12–13 листопада 2020 року, м. Суми).. pp. 348-351.

Павленко, В. В. (2020) Развитие креативного потенциала специалистов в высших учебных заведениях. Совершенствование системы подготовки кадров в вузе: направления и технологии. pp. 81-85.

Павленко, В. В. (2020) Формування креативної особистості: виклики часу й нові контексти розвитку. Project Report. Київ: Посвіт.

Павленко, В. В. (2020) Художня освіта учнів у початковій школі Польщі. Українська полоністика (18). pp. 120-126. ISSN 2220-4555

Пологовська, Олександра (2020) Особливості освіти Фінляндії. Креативність особистості як фактор інноваційного розвитку суспільства : збірн. наук. праць, 2. pp. 114-118.

Приймак, Валентина (2020) Розвиток креативного мислення молодших школярів у процесі навчальної діяльності засобами інноваційних технологій. Креативність особистості як фактор інноваційного розвитку суспільства, 2. pp. 118-122.

Р

Ростівська, Ніна (2020) Використання сторітеллінгу на заняттях в ЗДО. Креативність особистості як фактор інноваційного розвитку суспільства : збірн. наук. праць, 2. pp. 126-130.

С

Самолєвська, Олександра (2020) Розвиток творчого потенціалу молодших школярів в освітньому процесі. Креативність особистості як фактор інноваційного розвитку суспільства, 2. pp. 130-135.

Сафонова, Оксана (2020) Використання проблемних ситуацій у початковій школі. Креативність особистості як фактор інноваційного розвитку суспільства, 2. pp. 135-140.

Сидорчук, Н. Г. (2020) Компетентнісні засади підготовки викладачів закладів вищої освіти в умовах аспірантури. Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (23–24 квітня 2020 року).. pp. 93-95.

Сидорчук, Н. Г., Борейко, О. М., Борейко, А. І. (2020) Організація педагогічної просвіти батьків дітей з особливими освітніми потребами в закладах середньої освіти. In: Теоретичні та методичні аспекти соціальної діяльності: монографія. ФОП Цюпак А.А., Хмельницький, pp. 241-281. ISBN 958-617-513-621-8

Сидорчук, Н. Г., Дубасенюк, О. А. (2020) Акмеологічне зростання дослідницької компетентності викладачів університету у сфері педагогічної освіти. Нові технології навчання: зб. наук. праць (94). pp. 306-313.

Сичевська, Влада (2020) Метод SCAMPER: історичний аспект. Креативність особистості як фактор інноваційного розвитку суспільства : збірн. наук. праць, 2. pp. 140-144.

Степаненко, Наталія (2020) Теоретичні основи вивчення прояву та розвитку креативності особистості. Креативність особистості як фактор інноваційного розвитку суспільства : збірн. наук. праць, 2. pp. 144-150.

Ш

Шикір, Юлія (2020) Метод «Шість капелюхів мислення»: історія, сутність, переваги. Креативність особистості як фактор інноваційного розвитку суспільства, 2. pp. 162-167.

Ю

Юрченко, Марія (2020) Розвиток початкової освіти Великої Британії. Креативність особистості як фактор інноваційного розвитку суспільства : збірн. наук. праць. (2). pp. 167-173.

Я

Якимчук, Діана (2020) Особливості розвитку креативності майбутнього дизайнера. Креативність особистості як фактор інноваційного розвитку суспільства : збірн. наук. праць, 2. pp. 173-178.

This list was generated on Wed Mar 29 20:24:19 2023 EEST.