Items where Division is "Educational and Research Institute of Foreign Philology > Department of English Language and Applied Linguistics" and Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | О | Р | С | Т | Х | Ч | Ю
Number of items: 83.

Б

Білюк, І. Л. (2015) Відеореклама в брендингу міст. Наукові записки Вінницького педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія : Філологія (мовознавство) (21). pp. 127-133.

Білюк, І. Л. (2015) Експресивний потенціал невербальних компонентів на веб-сайтах міст. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4 (82)). pp. 39-43. ISSN 2076-6173

Білюк, І. Л. (2015) Веб-сайт як комунікативний інструмент бредингу міст. Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу: тези доповідей всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д.І. Квеселевича (1935-2003). pp. 99-101.

Білюк, І. Л. (2015) Ко-брендинг у рекламі міст. "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції. pp. 5-9.

Білюк, І. Л. (2015) Прагматичні характеристики слоганів міст. Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація. : Тези доповідей XIV наукової конференції з міжнародною участю.. pp. 25-27.

В

Вербицький, М. О. (2015) Образні засоби актуалізації базових концептів у прозі Дж. Фаулза. Житомир: Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Вербицький, М. О. (2015) Тропеїчні засоби репрезентації алюзивної образності у прозі Дж. Фаулза. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 56-61.

Войналович, Л. П. (2015) Tips for effective teaching listening. "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції. pp. 9-11.

Войналович, Л. П. (2015) Особливості функціонування інверсії в англійському художньому тексті. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». pp. 90-98.

Г

Григор’єва, Т. Ю. (2015) Визначення характеристик дорослого слухача як основний принцип навчання іноземних мов дорослих. "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції. pp. 11-15.

Гудзь, Н. О. (2015) Комунікативні стратегії і тактики в сучасному англомовному екологічному інтернет-дискурсі (на матеріалі веб-сайтів міжнародних неурядових природоохоронних організацій). Науковий вісник Чернівецького університету : Германська філологія (751). pp. 155-168.

Гудзь, Н. О. and Кузьменко, О. Ю. and Черниш, О. А. (2015) Розвиток критичного мислення старшокласників як один із засобів успішного оволодіння іноземною мовою. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4 (82)). pp. 97-101. ISSN 2076-6173

Гудзь, Н. О. (2015) Інтернет-дискурс як новий тип комунікації: структура, мовне оформлення, жанрові формати. In: Сучасні лінгвістичні студії : Навчальний посібник. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, pp. 61-87. ISBN 978-966-485-184-5

Гудзь, Н. О. (2015) Аксіологічні стратегії соціальної екологічної Інтернет-реклами. Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу: тези доповідей всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича.. pp. 105-108.

Гудзь, Н. О. (2015) Аксіологічні стратегії соціальної екологічної інтернет-реклами. Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора Д.І.Квеселевича «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу».

Гудзь, Н. О. (2015) Маніпулятивна тактика гіперболізації в сучасному англомовному екологічному дискурсі (на матеріалі екологічних інтернет-новин). "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції. pp. 15-20.

Д

Дюкар, К. В. (2015) Оказіональні ад’єктиви як конститутенти означального простору поетичних світів В. Голобородька, Т. Мельничука, С. Сапеляка. Тези доповідей всеукраїнської науково-практичної заочної конференції "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" 01 червня 2015. pp. 20-26.

Дячук, Н. В. (2015) Реалії мовленнєвої діяльності: психолінгвістичний підхід. Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Історичні науки». pp. 257-260. ISSN 2409-6806

Дячук, Н. В. (2015) Смислова єдність художнього тексту у площині психолінгвістики. East European Journal of Psycholinguistics (2). pp. 40-46.

Дячук, Н. В. (2015) Сутність поняття інформативності при перекладі художнього тексту. Тези доповідей всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (1935-2003) «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу». pp. 40-43.

Дячук, Н. В. (2015) Психолінгвістичні механізми мовленнєвої діяльності перекладача. "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції. pp. 26-29.

Ж

Журавська, В. І. (2015) Дискримінативний вплив як конфлікт стереотипу і соціальної ролі. Тези доповідей всеукраїнської науково-практичної заочної конференції "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" 01 червня 2015. pp. 29-32.

З

Зорницька, І. В. (2015) Лінгвостилістичні засоби гібридизації фантастичних піджанрів у оповіданні Н. Геймена "A Study in Emerald”. Наукові записки ВДПУ імені Михайла Коцюбинського.Серія: Філологія (мовознавство) (22). pp. 208-213. ISSN 2521-1293

Зорницька, І. В. (2015) Карнавалізація як парадокс у середньовічній літературі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (80). pp. 148-151. ISSN 2076-6173

Зорницька, І. В. (2015) Риси бароковості художнього парадоксу у драматургії Джона Форда. "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції. pp. 33-36.

К

Калініна, Л. В. and Григор’єва, Т. Ю. and Гудзь, Н. О. and Чумак, Л. М. and Соколова, А. В. (2015) Формування фонологічної компетенції студентів I курсу мовного вузу під час вступно-корективного курсу. In: Формування фонологічної компетенції студентів I курсу мовного вузу під час вступно-корективного курсу : навчально-методичний посібник: у 2-х ч. Ч. 2 / Фонетичний портфель студента. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Калініна, Л. В. and Гудзь, Н. О. and Григор’єва, Т. Ю. and Чумак, Л. М. and Соколовська, А. В. (2015) Формування фонологічної компетенції студентів I курсу мовного вузу під час вступно-корективного курсу. In: Формування фонологічної компетенції студентів I курсу мовного вузу під час вступно-корективного курсу : навчально-методичний посібник : у 2-х ч. Ч. 1 / Книга для викладача. Житомир: комунальне книжково-газетне видавництво "Полісся".

Коломійчук, О. С. (2015) Антиномія моральність/аморальність в художній картині світу. Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора Д.І.Квеселевича «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу».

Коломійчук, О. С. (2015) Лінгвістичний опис етнічної опозиції моральність-аморальність. "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції. pp. 36-39.

Котнюк, Л. Г. (2015) Лексична експресивність публіцистичного стилю. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (за матеріалами онлайн семінару, проведеного кафедрою міжкультурної комунікації і прикладної лінгвістики.

Котнюк, Л. Г. (2015) Мовленнєва соціалізація за допомогою дитячих віршів із збірки "Mother Goose Rhymes". Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури. pp. 58-61.

Котнюк, Л. Г. (2015) Особливості номінативного поля концепту ''РОЗМІР'' у англійській мові. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4 (82)). pp. 19-23. ISSN 2076-6173

Котнюк, Л. Г. (2015) The Emotional Appeal of Publicistic Style. TESOL Ukraine : New Vistas of Research and Teaching : збірник наукових праць (англ. м.).. pp. 101-102.

Котнюк, Л. Г. (2015) Особливості вживання перерахування в газетній публіцистиці. "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції. pp. 39-43.

Криворучко, Т. В. (2015) Дослідження вторинно предикативної конструкції VOSI у сучасних граматичних студіях. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна (58). pp. 154-157.

Криворучко, Т. В. (2015) Прагматичні типи речень із vosi-конструкціями в ранньоновоанглійській мові. "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції. pp. 43-46.

Кузнєцова, І. В. (2015) Заголовок-алюзія: смисловий і концептуальний аспекти (на матеріалі англомовних художніх творів ХХ-ХХІ століть). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (77). pp. 199-203. ISSN 2076-6173

Л

Левченко, О. М. (2015) Жанротворчі процеси ХХ–ХХІ століття. "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції. pp. 46-51.

Левченко, О. М. (2015) “Fun” by Howard Korder. TESOL Ukraine : New Vistas of Research and Teaching : збірник наукових праць (англ. м.).. pp. 87-88.

М

Макуха, І. В. (2015) Засоби вираження експресивної спонукальності. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 252-254.

Макуха, І. В. (2015) Засоби вираження семантико-граматичної категорії імперативності в сучасній англійській мові. Житомир: Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Малинівська, О. А. (2015) Реклама як різновид дискурсивного феномену. Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора Д.І.Квеселевича «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу».

Малярчук, О. В. (2015) Концепт природа в системі антропоцентричного та когнітивного підходу до мови. Тези доповідей всеукраїнської науково-практичної заочної конференції "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" 01 червня 2015. pp. 50-53.

Малярчук, О. В. (2015) Методичні рекомендації з самостійної та індивідуальної роботи студентів напряму підготовки 6.020303 Філологія* Мова і література (англійська) з дисципліни «Практичний курс основної іноземної мови» (другий рік навчання). Житомир: Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Малярчук, О. В. (2015) Методичні рекомендації до вивчення теоретичного курсу «ФОРМУВАННЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ» спеціальності 8.02030302 Мова і література (англійська)*. Житомир: Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Малярчук, О. В. (2015) Передумови розвитку дистанційного навчання як чинника досягнення професійної зрілості. Проблеми освіти : збірник наукових праць. (84). pp. 211-214.

Малярчук, О. В. (2015) Технологічні характеристики дистанційної форми навчання. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (80). pp. 164-167. ISSN 2076-6173

Мартем'янова, М. О. (2015) Лінгвостилістичні особливості оказіональних композитів у художній картині світу В. Фолкнера. Житомир: Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Мартем'янова, М. О. (2015) Стилеформуючий характер оказіональних композитів у прозі В. Фолкнера. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 255-258.

Мартинова, О. М. (2015) Образ чоловіка: лінгвосеміотичний та лінгвокультурний аспект (на матеріалі сучасної англомовної прози). Наукові записки Національного університету «Острозька академія».. pp. 105-107.

Мартинова, О. М. (2015) Особливості репрезентації лінгвокультурного концепту чоловік (на матеріалі давньоанглійської мови). "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції. pp. 55-60.

Масель, Ю. С. (2015) Особливості реалізації субстандартних лексико-фразеологічних інтенсифікаторів в публіцистичному дискурсі (на матеріалі сучасної англомовної преси). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4 (82)). pp. 70-74. ISSN 2076-6173

Масель, Ю. С. (2015) Субстандартні одиниці як знак іллокуції, маркер інтенціональності та засіб когерентності у публіцистичному тексті. Наукові записки Вінницького держ. пед. унів. ім. Михайла Коцюбинського. Серія:Філологія (мовознавство):збірник наукових праць (21). pp. 274-278.

Масель, Ю. С. (2015) Проблема стильового розшарування субстандартних одиниць англійської мови. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (80). pp. 254-259. ISSN 2076-6173

Масель, Ю. С. (2015) Соціолінгвістичний підхід вивчення субстандартних одиниць. "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції. pp. 60-63.

Мурга, М. В. (2015) Лексико-семантичні та стилістичні особливості дитячої мовної картини світу у творах Марка Твена. Житомир: Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Мурга, М. В. (2015) Семантичні поля у авторському дискурсі Марка Твена та їх вплив на відображення дитячої мовної картини світу (на прикладі роману «Пригоди Тома Сойера»). Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 295-297.

Мікова, Н. М. (2015) Концепт Hair в англомовних жіночих журналах. Тези доповідей всеукраїнської науково-практичної заочної конференції "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" 01 червня 2015. pp. 62-65.

О

Онопрієнко, Т. М. (2015) Organizing function of epithet in the system of tropes (problems of presentation in teaching English stylistics). "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції. pp. 66-71.

Онопрієнко, Т. М. and Вербицький, М. О. (2015) Тропеїчні засоби вербалізації характерологічних концептів у прозі Дж. Фаулза. "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції. pp. 71-76.

Р

Руцька, Н. Б. (2015) Особливості використання фразеологічних модифікацій в англомовних періодичних виданнях. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 363-366.

Руцька, Н. Б. (2015) Семантико-прагматичні особливості фразеологізмів в англомовному публіцистичному тексті. Житомир: Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка.

С

Сніховська, І. Е. (2015) Ігрові стратегії в сучасному англомовному медіатексті. In: Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу : тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича, 15.05.2015, ЖДУ імені Івана Франка.

Сніховська, І. Е. (2015) Лінгвокультурні особливості креативних феноменів у англомовному медіатексті. Мовні та концептуальні картини світу (55). pp. 313-317.

Сніховська, І. Е. (2015) Ігрові новотвори в лінгвокультурі США. "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції. pp. 76-78.

Соколівська, Д. О. (2015) Інтертекстуальність як об'єкт лінгвістичного дослідження. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 388-391.

Соколівська, Д. О. (2015) Категорія інтертекстуальності в сучасному англомовному науковому дискурсі. Житомир: Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Соловйова, Л. Ф. and Сніховська, І. Е. (2015) Теоретичний курс англійської мови як другої іноземної: Навчально-методичний посібник. [Teaching Resource]

Стражева, М. А. (2015) Особенности развития навыка чтения в рамках подготовки студентов к международным экзаменам. Тези доповідей всеукраїнської науково-практичної заочної конференції "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" 01 червня 2015. pp. 77-81.

Т

Тарасюк, В. В. (2015) Концептуальна метафора як елемент мовомислення Дж. Стейнбека. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 399-401.

Тарасюк, В. В. (2015) Лінгвостилістичні особливості метафоричних одиниць у прозі Дж. Стейнбека. Житомир: Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Х

Хмара, В. В. (2015) Людина як соціальний конструкт в східнослов’янських та західногерманських мовах. Тези доповідей всеукраїнської науково-практичної заочної конференції "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" 01 червня 2015. pp. 81-84.

Хмара, В. В. (2015) Особливості семантики фразеологічних одиниць з соматичним компонентом волосся в східнослов’янських та західногерманських мовах: зіставний аспект. Мова і культура, І (176 (18). pp. 231-237.

Хмара, В. В. (2015) Фразеологізми з соматичним компонентом вухо східнослов’янських та західногерманських мовах: зіставний аспект. Наукові записки національного університету «Острозька академія». Серія «філологічна». Збірник наукових праць (51). pp. 342-345.

Хмара, В. В. (2015) Людина як соціальний конструкт в східнослов’янських та західногерманських мовах. "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції. pp. 82-85.

Хорошун, О. О. (2015) Когнітивна метафора у сучасних лінгвістичних дослідженнях. Тези доповідей всеукраїнської науково-практичної заочної конференції "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття". pp. 85-88.

Хорошун, О. О. (2015) Лексична вербалізація концепту "ІСЛАМ" на шпальтах американських ЗМІ. Тези доповідей всеукраїнської наукової конференції пам'яті доктора філологічних наук, професора Д.І. Квесилевича (1935-2003) "Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу".. pp. 90-92.

Хорошун, О. О. (2015) Лексична вербалізація концепту "ДЖИХАД" у дискурсі американських ЗМІ. Science and Education a New Dimension. Philology,III(11) (56). pp. 86-88.

Хорошун, О. О. (2015) Когнітивна метафора у сучасних лінгвістичних дослідженнях. "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції. pp. 85-88.

Ч

Чумак, Л. М. (2015) Language norm and variability in the process of Modern English development. 19th TESOL-Ukraine International Conference: New Vistas of Research and Teaching: збірник науковиз праць (англ.м.).. p. 97.

Чумак, Л. М. (2015) Взаємозв’язок мови та мислення. "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції. pp. 88-92.

Чумак, Л. М. (2015) Морфологічний механізм словоскладання у сучасній англійській мові. Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу: тези доповідей всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича.. pp. 92-95.

Ю

Юзькова, І. В. (2015) Формульні етикетні звернення в англомовному приватному листуванні XVI ст. Тези доповідей всеукраїнської науково-практичної заочної конференції "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" 01 червня 2015. pp. 91-93.

This list was generated on Thu May 19 23:18:46 2022 EEST.