Items where Division is "Educational and Research Institute of Foreign Philology > Department of English Language and Applied Linguistics" and Year is 2019

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 27.

Pastryk, Tetyana and Kotys, Olena and Dyachuk, Nataliia and Milinchuk, Volodymyr (2019) Conscious control in speech pathology and speech rehabilitation following stroke. East European Journal of Psycholinguistics. pp. 89-97.

Войналович, Л. П. (2019) Forms of training teachers for national minorities’ schools in Ukraine in the 30-s of the 20-th century. International scientific and practical conference «Influence of scientific achievements in education on the development of modern society» : Conference proceedings, April 26-27, 2019. pp. 43-45.

Войналович, Л. П. and Покідова, К. М. (2019) Визначення поняття граматичної компетентності у методичній літературі. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації (52). pp. 336-338.

Войналович, Л. П. and Христюк, А. С. (2019) Передумови формування лінгвосоціокультурної компетентності учнів основного етапу. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (52). pp. 338-340.

Дячук, Н. В. (2019) Methodology for the scripture psycholinguistic analysis. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія, 3 (38). pp. 58-60. ISSN 2409-1154

Дячук, Н. В. (2019) Психолінгвістика творчості у художньому перекладі : монографія. Other. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Дячук, Н. В. and Криворучко, Т. В. (2019) Методика розвитку емоційності перекладачів художніх текстів. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Философия. Социология». pp. 141-145. ISSN 1606-3715

Дячук, Н. В. and Криворучко, Т. В. (2019) Методичні матеріали до самостійної та індивідуальної роботи студентів з навчальної дисципліни Практична граматика англійської мови (Частина 1). [Teaching Resource]

Дячук, Н. В. and Криворучко, Т. В. and Свиридюк, Т. В. (2019) Психологічний портрет як спосіб розкриття сутності художніх образів. Humanitarian approaches to the Periodic Law. pp. 79-90.

Дячук, Н. В. and Свиридюк, Т. В. (2019) Референтна функція ідіоетнізмів у промовах британських Прем'єр-міністрів. Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики. pp. 115-122.

Кодубовська, О. О. (2019) Запозичена лексика на позначення населеного пункту в українській та російських мовах. Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської наукової інтернет-конференції.

Котнюк, Л. Г. (2019) Адекватність перекладу прислів'їв. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (за матеріалами онлайн конференції, проведеної кафедрою міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики 6-10 лютого 2019 р.). pp. 62-65.

Котнюк, Л. Г. and Білюк, І. Л. and Євченко, В. В. and Зорницька, І. В. and Левченко, О. М. (2019) Неособові форми дієслова: Навчальний посібник (англійською мовою). Житомир: ЖККГВ «Полісся».

Котнюк, Л. Г. and Білюк, І. Л. and Євченко, В. В. and Зорницька, І. В. and Левченко, О. М. (2019) Неособові форми дієслова: Навчальний посібник (англійською мовою). ЖККГВ «Полісся», Житоминр.

Криворучко, Т. В. (2019) Складна комплементація в ранньоновоанглійській мові : монографія. Other. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Савельчук, І. Б. and Андрійчук, Н. М. and Зорницька, І. В. (2019) Особливості відтворення онімів «Шляху королів» Б. Сандерсона українською мовою. Проблеми і перспективи актуалізації іншомовної комунікативної підготовки фахівців у ХХІ столітті : збірник матеріалів VІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару з міжнародною участю (27 листопада 2019 р.).

Сніховська, І. Е. (2019) Intertextual Perspectives of Modern American Mediatext. «Media in america, america in media»: International interdisciplinary conference at Maria Curie-Sklodowska university, Lublin, Poland, 23–24 May. p. 17.

Сніховська, І. Е. (2019) Language Play in Modern Mediatext. In: Współczesne Media. Problemy i metody badań nad mediami. Współczesne Media, 2 (10). Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin, pp. 293-301.

Сніховська, І. Е. and Соловйова, Л. Ф. (2019) Теоретичні аспекти сучасної англійської мови : методичні рекомендації. Житомир: ТОВ “Графіум”.

Хмара, В. В. (2019) Зіставний аналіз власних імен у складі фразеологічних одиниць у західногерманських та східнослов’янських мовах. Закарпатські філологічні студії, 2 (9). pp. 92-95. ISSN 2663-4880

Хмара, В. В. and Войналович, Л. П. (2019) Social Status of a Person Through The Prism of West Germanic and East Slavic Phraseology. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (91). pp. 91-97. ISSN 2663-7642

Чумак, Л. М. (2019) Elliptical Lexical Units in the English Media Discourse of Early 21st Century. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (90). pp. 82-87. ISSN 2663-7642

Чумак, Л. М. (2019) The Negative Evaluation Tactics in the US Media Discourse. "Media in america, america in media": International interdisciplinary conference at Maria Curie-Sklodowska university, Lublin, Poland, 23-24 May. p. 4.

Чумак, Л. М. (2019) Особливості використання лексичних інновацій з константним елементом -athon на позначення діяльності, спрямованої на досягнення спільної мети в сучасному англомовному медійному дискурсі. «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу» : тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (1935–2003). pp. 66-68.

Чумак, Л. М. and Сніховська, І. Е. (2019) Лінгвопрагматичний потенціал телескопійних лексичних інновацій з константним компонентом BREX- у сучасному англомовному медійному дискурсі. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія» (7(75)). pp. 47-51. ISSN 2519-2558

Чумак, Л. М. and Сніховська, І. Е. (2019) Особливості використання лексичних інновацій із префіксом de- у реалізації стратегії оцінки в сучасному англомовному медійному дискурсі. Закарпатські філологічні студії, 2 (7). pp. 61-65. ISSN 2524-0390

Чумак, Л. М. and Сніховська, І. Е. (2019) Структурно-семантичні та функціональні особливості лексичних інновацій, що виражають поняття "Generation" в сучасному англомовному медійному дискурсі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (1(89)). pp. 140-145. ISSN 2663-7642

This list was generated on Wed Jul 6 03:02:22 2022 EEST.