Items where Division is "Educational and Research Institute of Foreign Philology > Department of English Philology and Translation" and Year is 2008

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | Ж | К | М | О | П | Р | С | Т | Ф | Ю
Number of items: 26.

Б

Баюн, К. Й. (2008) Тестові завдання для зрізу знань з німецької мови. [Teaching Resource]

Борисенко, Н. Д. (2008) Лінгвокраїнознавство. [Teaching Resource]

Борисенко, Н. Д. (2008) Порушення принципу кооперації в міжгендерному спілкуванні персонажів сучасної британської драми. Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. – К.: Київ нац. Ун-т ім. Т. Шевченка.

Борисов, О. О. and Петракович, В. В. (2008) Лексична репрезентація концепту 'ДИТИНСТВО' (на матеріалі сучасних лексикографічних джерел). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 164-167.

Ж

Жуковська, В. В. (2008) Лексико-семантичні і граматичні характеристики англійського дієслова в художньому тексті. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). pp. 169-172.

Жуковська, В. В. and Мокіна, А. Г. (2008) Особливості сполучуваності дієслів комунікація в текстах різних функціональних стилів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 164-168.

К

Кияк, Т. Р. and Каменська, О. І. (2008) Семантичні аспекти нормалізації термінологічних одиниць. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 77-80.

М

Маліновський, Е. Ф. (2008) Екстралінгвістичні аспекти повтору. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 173-176.

Мосієнко, О. В. (2008) Номінативно-референційні засоби англомовного газетного дискурсу. Культура народов Причерноморья. Научный журнал, 2 (142). pp. 96-99.

Мосієнко, О. В. (2008) Функції детермінативів в англомовних газетних аналітичних статтях про судочинство: лінгвокогнітивний аспект. Матеріали VI Міжвузівської конференції молодих учених, 28–29 січ, 1. pp. 153-157.

О

Омецинська, О. В. (2008) Концептуальная инфраструктура портретного описания в художественном дискурсе. Ялта: Научный журнал «Культура народов Причорноморья» - №142, т. 2..

П

Подкоритова, О. П. (2008) History of English and American Literature (concise lecture course). Part 1. [Teaching Resource]

Подкоритова, О. П. (2008) Поетична правда поезії Шеймаса Хіні. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 202-206.

Поліщук, Л. П. (2008) Підготовка вчителя в умовах європейської інтеграції. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). pp. 148-151.

Прокопенко, В. В. (2008) Стратегії і тактики комунікантів у конфліктному типі комунікативної взаємодії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 186-189.

Р

Рудик, І. М. and Муратова, І. С. (2008) Мовні знаки як інструменти маніпуляції й вербальної агресії в політичному дискурсі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 186-189.

С

Савчук, І. І. (2008) Соціально марковані комунікативні стратегії персонажів англомовної художньої прози в ситуації суперництва. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 182-185.

Свірідова, Ю. О. (2008) Фонографічні засоби створення пейзажу в австралійській поезії хх століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 216-220.

Семенюк, І. С. (2008) Базові поняття комунікативної лінгвістики (лінгвокогнітивний аспект). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 181-184.

Сингаївська, А. В. and Мосейчук, О. М. (2008) Функціональні характеристики однослівних ідіом. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). pp. 181-186.

Сингаївська, А. В. and Омецинська, О. В. (2008) P. G. Wodehouse. The inimitable Jeeves. Book 1. [Teaching Resource]

Сингаївська, А. В. and Омецинська, О. В. (2008) The inimitable Jeeves. Teacher’s book. [Teaching Resource]

Сингаївська, А. В. and Топачевський, С. К. (2008) Категорія етикетизації в рекламному дискурсі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 185-188.

Т

Татура, І. В. (2008) Французька антидрама: своєрідність поетики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 190-193.

Ф

Фролова, І. Є. (2008) Комунікативно-прагматичний та комунікативно-дискурсивний підходи у лінгвістиці. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 157-160.

Ю

Юшкевич, В. І. (2008) Чоловічі тактики переконання в міжгендерному дискурсі персонажів сучасної англомовної прози. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 197-201. ISSN 2076-6173

This list was generated on Thu Aug 18 16:05:44 2022 EEST.