Items where Division is "Educational and Research Institute of Philology and Journalism > Department of Ukrainian and foreign literature and methods of their teaching" and Year is 2008

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | Б | В | Г | К | Л | С | Х | Ч | Ш | Ю
Number of items: 22.

Є

Єршов, В. О. (2008) Польська література Волині доби романтизму: генологія мемуаристичності. Other. Полісся, Житомир, Україна.

Єршов, В. О. (2008) Волинські ремінісценції творчості Алоїза Фелінського. Київські полоністичні студії. Gente Ruthenus – Natione Polonus, 10. pp. 14-20. ISSN 978-966-96761-8-4

Єршов, В. О. (2008) МІФ БЕРДИЧЕВА В ПОЛЬСЬКОМОВНІЙ МЕМУАРИСТИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ ПРАВОБЕРЕЖЖЯ. ВОЛИНЬ ФІЛОЛОГІЧНА: ТЕКСТ І КОНТЕКСТ. ПОЛЬСЬКА, УКРАЇНСЬКА, БІЛОРУСЬКА ТА РОСІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ КОНТЕКСТІ Випуск 6 Частина І. pp. 363-373.

Б

Башманівська, Л. А. (2008) Літературно-краєзнавчий гурток як засіб художньо-естетичного виховання учнів. In: П'ята Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції , Київ.

Бондаренко, Г. Ф. (2008) Картини природи та мотив intermezzo в історичному романі Ліни Костенко „Маруся Чурай". Волинь філологічна: текст і контекст. Польська, українська, білоруська та російська літератури в європейському контексті, Ч. І (6). pp. 131-139.

Бондаренко, Г. Ф. (2008) Концептуальна поезія: витоки і розвиток. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки (8). pp. 37-41. ISSN 1729-360Х

Білобровець, В. В. (2008) Студії з філології Житомирщини: історія, теорія. ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Білоус, П. В. (2008) Польськомовна поема «Лабіринт» Хоми Євлевича. Українська полоністика (5). pp. 145-152.

В

Вишина, Марина (2008) Залучення історичних мотивів до побудови образів у "Повісті врем"яних літ". Літературознавчі студії. Випуск 2.. pp. 105-115.

Г

Горбань, А. В. (2008) Чотири "Рецепти" прочитання тексту. Літературознавчі студії. Випуск 2. pp. 74-88.

К

Коржовська, О. В. (2008) Часопростір "Слова о полку Ігоревім". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 225-229.

Коржовська, Ольга (2008) Особливості творчого методу у "Слові о полку Ігоревім". Літературознавчі студії. Випуск 2.. pp. 128-143.

Кучерук, О. А. (2008) Методи формування мовленнєвої компетентності (від герменевтичного до психолінгвістичного досвіду). Гуманітарний вісник ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”: Науково-теоретичний збірник (15). pp. 22-25.

Кучерук, О. А. (2008) Проблема методології навчання мови у світлі філософсько-освітніх підходів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 29-35. ISSN 2076-6173

Л

Левченко, Галина (2008) Чи варто писати психоісторіїю давньої української літератури. Літературознавчі студії. Випуск 2.. pp. 55-68.

С

Соболевська, Г. І. (2008) Епізація драми: від О. М. Островського до А. П. Чехова. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки (8). pp. 192-197. ISSN 1729-360Х

Х

Халін, В. В. (2008) Переклад з польської мови у творчому доробку житомирських митців слова: М. Рильський. Українська полоністика (5). pp. 176-180.

Ч

Чайковська, Ванда (2008) Світ як велична симфонія (П.Тичина - М.Чюрльоніс). Літературознавчі студії. Випуск 2.. pp. 23-30.

Ш

Шевцова, Л. С. (2008) Вивчення односкладних речень студентами-іноземцями. UCRAINICA, 3 (2). pp. 745-749.

Шевцова, Л. С. (2008) Основні положення методики навчання синтаксису в процесі підготовки майбутніх філологів. Шляхи вдосконалення мовної компетенції сучасного педагога. pp. 41-45.

Шегеда, Олена (2008) Біблійні образи у поезії "Молодомузівців". Літературознавчі студії. Випуск 2.. pp. 89-99.

Ю

Юрчук, О. О. (2008) Проза Леся Подерв"янського з погляду постколоніальної критики. Літературознавчі студії. Випуск 2. pp. 68-74.

This list was generated on Wed Mar 29 18:51:54 2023 EEST.