Items where Division is "Faculty of Physics and Mathematics > Department of Algebra and Geometry" and Year is 2012

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | Д | К | П | С | Т | Ф | Ч
Number of items: 18.

Є

Єремеєва, В. М., Толстова, О. В. (2012) До проблеми формування культури особистості в контексті гуманітаризації освіти. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 227-230.

Д

Дідківська, Т. В. (2012) ЛОГІЧНЕ ТА ІСТОРИЧНЕ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ПОРІВНЯНЬ В КУРСІ ТЕОРІЇ ЧИСЕЛ. Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 110-114.

К

Карплюк, С. О., Франовський, А. Ц. (2012) Розробка електронних засобів навчання як спосіб інтенсифікації процесу підготовки майбутніх учителів інформатики. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 75-77. ISSN 2076-6173

Королюк, О. М. (2012) Організація самостійної роботи студентів: особистісно орієнтований підхід. Професійна педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. pp. 271-289.

Королюк, О. М. (2012) ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА. Вестник Семипалатинского государственного педагогического института (3(27)). pp. 44-47.

Королюк, О. М. (2012) Дослідження проблеми організації продуктивної самостійної роботи студентів у коледжах. Становлення і розвиток науково-педагогічних шкіл: проблеми, досвід, перспективи.. pp. 582-590.

Королюк, О. М. (2012) ДІЯЛЬНІСНИЙ І СИСТЕМНО-СТРУКТУРНИЙ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ. Науковий пошук молодих дослідників.Збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (5). pp. 273-277.

П

Прус, А. В. (2012) Координатний метод розв'язування планіметричних задач. Векторний метод розв'язування планіметричних задач. In: Практикум з методики навчання математики. Основна школа. Навчальний посібник для студентів математичних спеціальностей педагогічних університетів. За редакцією професора В.О. Швеця. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, pp. 228-249. ISBN 978-966-660-820-1

Прус, А. В. (2012) Про роль методичних задач у системі підготовки вчителя математики. Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики: збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 189-191.

Прус, А. В., Чемерис, О. А., Мосіюк, О. О. (2012) Навчально-методичний посібник «Практикум з аналітичної геометрії» як засіб розвитку інтелектуальних вмінь студентів. Розвиток інтелектуальних і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс-2012»: матеріали міжнародної науково-методичної конференції (6-7 грудня 2012 р., м. Суми): У 3-х частинах. Частина 2.

С

Сверчевська, І. А. (2012) Готуємося до ЗНО. Стереометрія. Прямі та площини у просторі. Математика в сучасній школі. (3). pp. 21-23.

Сверчевська, І. А., Дідківська, Т. В. (2012) Авторські методи розв’язування історичних алгебраїчних задач. In: Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу – ІТМ плюс-2012, 6-7 грудня 2012, Суми.

Сверчевська, І. А., Дідківська, Т. В. (2012) Визначні історичні задачі як засіб набуття математичної компетентності в освіті. In: Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики, 26-27 квітня 2012, Вінниця.

Т

Толстова, О. В. (2012) ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЇ ТА ГУМАНІТАРИЗАЦІЇ ШКІЛЬНОЇ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ. Дидактика. Теорія і практика. pp. 132-134.

Толстова, О. В. (2012) ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ГУМАНІТАРИЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ШКОЛІ. ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ В ПЕДАГОГІЦІ І ПСИХОЛОГІЇ. pp. 65-68.

Ф

Франовський, А. Ц. (2012) ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ: ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ. Науковий пошук молодих дослідників. Збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (5). pp. 7-11.

Ч

Чемерис, О. А. (2012) Практикум з аналітичної геометрії. ЖДУ ім. І. Франка.

Чемерис, О. А. (2012) Елементи особистісно-орієнтованого навчання на заняттях з проективної геометрії. Other. ЖДУ ім. І. Франка, Професійна педагогічна освіта: особистісно-орієнтований підхід.

This list was generated on Sat Sep 30 09:59:42 2023 EEST.