Items where Division is "Faculty of Physics and Mathematics > Department of Algebra and Geometry" and Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | О | П | С | Т | У | Ф | Ч
Number of items: 50.

В

Вербельчук, Наталія, Королюк, О. М. (2015) Застосування математичних моделей в біології. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (8).

Г

Горбик, О. В., Королюк, О. М. (2015) Переваги застосування векторного методу в курсі геометрії основної школи. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (8).

Горбик, Оксана, Фонарюк, О. В. (2015) Деякі способи усного множення. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк (8).

Грицай, Наталія, Сверчевська, І. А. (2015) Застосування методів диференціального числення в задачах з економічним змістом. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк (8).

Д

Данчук, Юлія, Дідківська, Т. В. (2015) Алгебраїчні тотожності в математичних задачах. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (8).

Дмитренко, А., Прус, А. В. (2015) Дослідження вміння учнів основної школи розв'язувати задачі з параметрами. Науковий пошук молодих дослідників (8). pp. 22-25.

Дубовенко, Марина, Дідківська, Т. В. (2015) Про один метод розв’язування діофантових рівнянь. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (8).

Дідківська, Т. В., Сверчевська, І. А. (2015) Розв'язування рівнянь методами геометричної алгебри в історії математики. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (78). pp. 113-117. ISSN 2076-6173

Дідківська, Т. В., Сверчевська, І. А. (2015) Степеневі суми в історичних задачах. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (79). pp. 87-92. ISSN 2076-6173

Ж

Жарська, Т. Й., Чемерис, О. А. (2015) Рівноскладені та рівновеликі многокутники. Науковий пошук молодих дослідників: Збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (8). pp. 27-29.

З

Зосименко, О. В. (2015) ВІДГУК офіційного опонента кандидата педагогічних наук, доцента Зосименко Оксани Вікторівни на дисертацію Фонарюк Олени Василівни «Підготовка майбутніх учителів математики до конструктивно-проектувальної діяльності», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04. – теорія і методика професійної освіти. ЖДУ ім. І. Франка.

К

Кицан, А. В., Прус, А. В. (2015) Вивчення комбінацій геометричних тіл у старшій школі. Науковий пошук молодих дослідників (8). pp. 63-67.

Климчук, Яна, Фонарюк, О. В. (2015) Конічні перерізи у природі та техніці. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк (8).

Климчук, Яна, Франовський, А. Ц. (2015) До проблеми використання тестового контролю з математики на засадах ІКТ. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. доц. О. М. Королюк..

Ковальчук, Наталія, Сверчевська, І. А. (2015) Нестандартні методи розв’язування рівнянь в історичних задачах. Науковий пошук молодих дослідників.

Ковальчук, С., Прус, А. В. (2015) Розв'язування показникових нерівностей із параметром. Науковий пошук молодих дослідників (8). pp. 80-83.

Коржевська, Наталія, Сверчевська, І. А. (2015) Нескінченні неперервні дроби та їх застосування. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк (8).

Королюк, О. М. (2015) Прикладні задачі в курсі математики коледжу технічного профілю. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (8).

Королюк, О. М., Левківська, Олена (2015) Прикладна спраямованість текстових задач на відсотки. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (8).

Королюк, О. М. (2015) Організація самостійної роботи майбутніх учителів математики: системний підхід. In: Професійна педагогічна освіта: системні дослідження : монографія. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, pp. 252-267.

Куделя, Марина, Сверчевська, І. А. (2015) Геометричні методи розв'язування кубічних рівнянь. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк (8).

Л

Ленчук, І. Г. (2015) Бінарне моделювання в геометрії. Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти». pp. 102-103.

Ленчук, І. Г. (2015) До методики відшукання геометричних місць точок. Математика в рідній школі (1-2). pp. 10-15.

Ленчук, І. Г. (2015) Перетворення фігур у просторі як засіб розвитку образного мислення учнів. Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс-2015»: матеріали II Міжнародної науково-методичної конференції. pp. 52-54. ISSN 978-966-473-174-1

Ленчук, І. Г. (2015) Просторові перетворення фігур у задачах стереометрії. Математика в рідній школі (6). pp. 33-39.

Ленчук, І. Г. (2015) Точки, прямі, площини,....аксіоми і теореми: введення в евклідову геометрію. Математика в рідній школі (5). pp. 21-25.

Ленчук, І. Г., Працьовитий, М. В. (2015) Формування геометричних компетентностей майбутніх учителів конструктивними методами. Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики: збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 30-33.

Лісова, С. В. (2015) Відгук офіційного опонента – доктора педагогічних наук, професора Лісової Світлани Валеріївни на дисертацію Фонарюк Олени Василівни «Підготовка майбутніх учителів математики до конструктивно-проектувальної діяльності», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. ЖДУ ім. І. Франка.

М

Мандро, А. Н., Чемерис, О. А. (2015) Компентентнісний підхід до вивчення елементів сферичної геометрії. ЖДУ ім. Івана Франка.

Михайленко, В. В., Михайленко, С. В. (2015) Теорія ймовірностей і математична статистика. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

О

Остапчук, Віта, Королюк, О. М. (2015) Математичні методи розв’язування хімічних задач. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів.

П

Поліщук, Альона, Дідківська, Т. В. (2015) Методи розв’язування деяких систем рівнянь. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (8).

Прус, А. В., Швець, В. О. (2015) Лінійні рівняння з параметром. Математика в рідній школі (7-8). pp. 19-22.

Прус, А. В., Швець, В. О. (2015) Рівняння другого степеня з параметром. Математика в рідній школі (10). pp. 16-19.

Прус, А. В., Швець, В. О. (2015) Рівняння і нерівності з параметром у шкільному курсі математики. Математика в рідній школі (5). pp. 2-7.

С

Сверчевська, І. А. (2015) Методи розв'язування рівнянь в історичних задачах. Математика в рідній школі. (11). pp. 43-47.

Сверчевська, І. А., Дідківська, Т. В. (2015) Варіативність методів доведення математичних тверджень у формуванні математичних компетентностей майбутнього фахівця. Міжнародна науково-методична конференція «Проблеми математичної освіти» (ПМО – 2015).. pp. 189-190.

Столярчук, Т., Прус, А. В. (2015) Графічний метод розв'язування рівнянь з параметрами. Науковий пошук молодих дослідників (8). pp. 33-37.

Т

Тирановець, Вікторія, Дідківська, Т. В. (2015) Еволюція математичних задач на обчислення. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (8).

У

Ущаповська, Олена, Котенко, Олена, Сверчевська, І. А. (2015) Комплексні числа як математичні моделі практичних задач. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк (8).

Ф

Федьович, М. В., Поліщук, З. П., Свищ, Б. В. (2015) Визначення швидкості звуку за допомогою ПК. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3 (81)). pp. 126-128. ISSN 2076-6173

Фонарюк, О. В. (2015) Підготовка майбутніх учителів математики до конструктивно-проектувальної діяльності. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Фонарюк, О. В. (2015) Підготовка майбутніх учителів математики до конструктивно-проектувальної діяльності. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Фонарюк, О. В. (2015) Структурні компоненти формування готовності майбутніх учителів математики до конструктивно-проектувальної діяльності. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (8).

Фонарюк, О. В. (2015) Технологія підготовки майбутніх учителів математики до конструктивно-проектувальної діяльності в загальноосвітній школі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (78). pp. 197-202. ISSN 2076-6173

Франовський, А. Ц. (2015) З історії розвитку фізико-математичного факультету та перспективи його зростання в умовах сучасності. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. доц. О. М. Королюк.

Ч

Чайка, Ольга, Фонарюк, О. В. (2015) Математичні поняття та їх означення у шкільному курсі математики. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк (8).

Чемерис, О. А. (2015) Проективна геометрія: Інструктивно-методичні матеріали для організації практичних занять. [Teaching Resource]

Чемерис, О. А. (2015) Теорема синусів: історико-методичний аспект. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (8). pp. 145-147.

Чемерис, О. А. (2015) Проективна геометрія. Інструктивно-методичні матеріали для організації практичних занять. [Teaching Resource]

This list was generated on Wed Apr 24 14:52:33 2024 EEST.